INDEKS PRZEKŁADÓW

Gottfried W. Leibniz (1646-1716)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wyznanie wiary filozofa. Rozprawa metafizyczna. Monadologia. Zasady natury i łaski oraz inne pisma filozoficzne. Cichowicz, Stanisław; Domański, Juliusz; Krzeczkowski, Henryk; Moese, Henryk (tłum.); Cichowicz, Stanisław (wstęp, oprac.). (BKF). Warszawa, PWN, 1969. Ss. XXIV+535.

Gordon, Mieczysław. Leibniz. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974.

WYBÓR TEKSTÓW na stronach 147-264, liczne teksty drobne.

Główne pisma metafizyczne. Cichowicz, Stanisław i Domański, Juliusz (tłum.). Toruń, Comer, 1995. Ss. 135.

Pisma z metafizyki natury. Blandzi, Seweryn (wybór, red.); Blandzi, Seweryn i in. (tłum.). Toruń, Wyd. Rolewski, 1999. Ss. 104.

Pisma z teologii mistycznej. Frankiewicz, Małgorzata (tłum., oprac.); Perzanowski, Jerzy (wstęp, dodatek). Kraków, Znak, 1994. Ss. 379.

Liczne teksty drobne.


Dissertatio de arte combinatoria. 1666.
FR.: "Dowód na istnienie Boga" w: Pisma z teologii mistycznej. 39-41.

Hypothesis Physica Nova. 1671.

Confessio philosophi. 1673.
"Wyznanie wiary filozofa" w: Wyznanie wiary filozofa...

De libertate. 1680-1682.

Meditationes de cognitone, veritate et ideis. 1684.

Nova methodus pro maximis et minimis. 1684.

Mars Christianissimus. 1684.

Brevis Demonstratio erroris memorabilis Cartesii. 1986.
"Brevis demonstratio contra cartesianis" w: Pisma z metafizyki natury. Olszewski, Mikołaj (tłum.). 73-76.

Discours de métaphysique. 1686.
"Rozprawa metafizyczna" w: Wyznanie wiary filozofa...

Generales inquisitiones de analysi notionum et veritatum. 1686.

1686-1690.
Korespondencja z Antoine'em Arnauldem. Cichowicz, Stanisław (tłum., wstęp), Kopania, Jerzy (tłum., przypisy). Warszawa, WN PWN, 1998. Ss. LIX+163.

De libertate. 1689.

Primae veritates. 1689.

Dynamica. 1690.

De vera methodo philosophiae et theologiae. Ok. 1690.
"O prawdziwej metodzie filozofii i teologii" w: Pisma z teologii mistycznej. 21-28.

Protagea. 1692.

Codex Iuris Gentium Diplomaticus. 1693.

La felicité. 1694-1698.

Système nouveau de la nature et de la communication des substances. 1695.
"Nowy system dla objaśnienia natury substancyj oraz ich wzajemnej łączności, jak również związku duszy z ciałem" w: Pisma z metafizyki natury. Cichowicz, Stanisław (tłum.). 17-37.

Specimen dynamicum. 1995.
"Specimen dynamicum" w: Pisma z metafizyki natury. Olszewski, Mikołaj (tłum.). 77-104.

Remarques sur les Objections de M. Foucher. 1696.
"Zarzuty p. Fouchera" i "Uwagi o zarzutach p. Fauchera" w: Pisma z metafizyki natury. Cichowicz, Stanisław (tłum.). 37-44.

De rerum originatione radicali. 1697.

De ipsa natura. 1698.
"O samej naturze czyli o sile wszczepionej i działaniach istot stworzonych" w: Pisma z metafizyki natury. Krauze-Błachowicz, Krystyna (tłum.). 50-66.

Meditation sur la notion commune de la justice. 1702-1703.

Explication de l'arithmétique binaire. 1703.

Nouveaux essais sur l'entendement humain. 1704.
Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 1 i 2. Dąmbska, Izydora (tłum., przypisy), Kołakowski, Leszek (wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1955. Ss. LXX+351 i 510. Przedruk Kęty, Antyk, 2001.

1707.
"O filozofii platońskiej (list do Henscha)" w: Pisma z teologii mistycznej. 29-35

Essais de Théodicée. 1710.
Teodycea : o dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła. Frankiewicz, Małgorzata (tłum, przypisy); Kopania, Jerzy (wstęp). Warszawa, WN PWN, 2001. Ss. XXX+587.

Monadologie. 1714.
"Monadologia" w: Wyznanie wiary filozofa...
Monadologia. Elzenberg, Henryk (tłum., wstęp); Woroniecki, Michał (przygot.). Toruń, UMK, 1991. Ss. VII+69.

Principes de la nature et de la grâce. 1714.
"Zasady natury i łaski" w: Wyznanie wiary filozofa...


Specimen demonstrationum politicarum pro eligendo rege Polonorum.
Wzorzec dowodów politycznych. Bieńkowski, Tadeusz (tłum.); Voisé Waldemar (posł.). Wrocław, Ossolineum, 1969. Ss. 179

De primae philosophiae emendatione et de notione substantiae.
Poprawa filozofii pierwszej i pojęcie substancji. Blandzi, Seweryn (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 149-151, 1986.

Von der wahren theologia mystica.
"Prawdziwa teologia mistyczna" w: Pisma z teologii mistycznej. 13-17.

Leibnitii animadversiones ex autographo Bibliothecae regiae Hanoveranae.
Uwagi krytyczne o Spinozie. Hess, Leopold (tłum., koment.). Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej, 2011. Ss. 165.

xxxx
Zalecenia dotyczące medycyny. Pękacka-Falkowska, Katarzyna (tłum). Klio, nr 1, 144-168, 2013.

xxxx
Rozprawa metafizyczna o zasadzie indywidualizacji. Gliński, Tomasz (tłum.). Studia z Historii Filozofii, R. 5, nr 3, 35-51, 2014.