INDEKS PRZEKŁADÓW

Jean-François Lyotard (1924-1998)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

La Phénoménologie. 1954.

Discours, Figure, Klincksieck. 1971.

Dérive à partir de Marx et de Freud. 1973; nouvelle éd., 1994.
FR.: Edyp Żyd. Banasiak, Bogdan (tłum.). Didaskalia : gazeta teatralna, nr 118, 24-31, 2013.

Des dispositifs pulsionnels. 1973; nouvelle éd., 1994.
FR.: Ząb, dłoń. Banasiak, Bogdan (tłum.). Didaskalia : gazeta teatralna, nr 118, 31-35, 2013.

Économie libidinale. 1974.

Rudiments païens. 1977.

Les Transformateurs Duchamp. 1977.

La Condition postmoderne : rapport sur le savoir. 1979.
FR.: Kondycja ponowoczesna. Kowalska, Małgorzata (tłum.). Sztuka i Filozofia, t. 13, 25-35, 1997.
Kondycja ponowoczesna : raport o stanie wiedzy. Kowalska, Małgorzata; Migasiński, Jacek (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1997. Ss. 178.

avec Thébaud, Jean-Loup. Au juste. 1979.

La pittura del segreto nell’epoca post-moderna : Baruchello, Milan, Feltrinelli. 1982.

Le Différend. 1983.
Poróżnienie. Banasiak, Bogdan (tłum.). Kraków, UJ, 2010. Ss. 226.

Tombeau de l'intellectuel et autres papiers. 1984.

Que peindre ? Adami, Arakawa, Buren. 1987.
Co malować? Adami, Arakawa, Buren. Murawska, Monika; Schollenberger, Piotr (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2015. Ss. 248.

Le Postmoderne expliqué aux enfants : Correspondance 1982-1985. 1988.
Postmodernizm dla dzieci : korespondencja 1982-1985. Migasiński, Jacek (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1998. Ss. 143.

L'Inhumain : Causeries sur le temps. 1988.

Heidegger et les Juifs. 1988.

Leçons sur l'analytique du sublime. 1991.

Signé Malraux. 1996.

Questions au judaïsme. 1996.

La Confession d'Augustin. 1998.

Misère de la philosophie. 2000.


Refleksje krytyczne. Frydryczak, Beata (tłum.). Magazyn Sztuki, nr 9, 188-194, 1996.

Wzniosłość i awangarda. Bieńczyk, Marek (tłum.). Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, nr 2/3, 173-189, 1996.

Po wzniosłości : stanowisko estetyki. Kluba, Agnieszka (tłum.). Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, nr 4, 131-139, 1998.