INDEKS PRZEKŁADÓW

Gabriel Marcel (1889-1973)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Journal métaphysique. 1927.
Dziennik metafizyczny. Tarnowski, Karol (wybór); Wende, Ewa (tłum.); Cichowicz, Stanisław (oprac. przekł.). Warszawa, PAX, 1987. Ss. 268.

’On the Ontological Mystery’. 1933.

‘Existence and Human Freedom’

Ȇtre et avoir: philosophie de l’esprit. 1935.
Być i mieć. Lubicz, Piotr (tłum.). Warszawa, PAX, 1962; wyd. 2 popr. i przejrz 1986; wyd. 3 rozsz. Eska, Donata. (tłum.), 1998. Ss. 346.

Du refus à l'invocation. 1940.
Od sprzeciwu do wezwania. Ławicki, Stanisław (tłum.). Warszawa, PAX, 1965. Ss. 317.

Homo Viator: prolégomènes à une métaphysique de l’espérance. 1945.
Homo viator : wstęp do metafizyki nadziei. Lubicz, Piotr (tłum.). Warszawa, PAX, 1960; wyd. przejrz. i rozsz. Podsiad, Antoni (posł.), 1984. Ss. 315.

Le Mystère de l’être, 2 vols. 1950.
Tajemnica bytu. Frankiewicz, Małgorzata (tłum.); Tarnowski, Karol (przedm.). Kraków, Znak, 1995. Ss. 401.

The Existential Background of Human Dignity. [William James Lectures at Harvard. 1961-2]. 1963.

1969.
Testament filozoficzny. Grygiel, Stanisław (tłum.). Znak, nr 241-242, 978-988, 1974.


xxxx
Mądrość i poczucie sacrum. Chodacki, Krzysztof; Chołda, Paulina (tłum.). Kraków, Arcana, 2011. Ss. 116.