INDEKS PRZEKŁADÓW

John Stuart Mill (1806-1873)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

'Bentham'. 1838.

'Coleridge'. 1840.

System of Logic: Ratiocinative and Inductive. 1843.
System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. T. 1 i 2. Znamierowski, Czesław (tłum.); Szaniawski, Klemens (wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1962. Ss. XVIII+748 i 731.

Principles of Political Economy with some of their applications to social philosophy. 1848.
Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej. T. 1 i 2. Taylor, Edward (tłum.); Sadowski, Zdzisław (wstęp). Warszawa, PWN, 1965 i 1966. Ss. XIV+676 i 854.

On Liberty. 1859.
Utylitaryzm w: Utylitaryzm. O wolności. Kurlandzka, Amelia (tłum.); Kotarbiński, Tadeusz (wstęp). (BKF), 3-87. Warszawa, PWN, 1959; wyd. 2 WN PWN, 2005. Ss. IX+232.

Utilitarianism. 1861.
O wolności w: Utylitaryzm. O wolności. (BKF), 91-227.

Considerations on Representative Government. 1861.
O rządzie reprezentatywnym w: O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet. Hołówka, Jacek (przejrzał, wstęp); Czernicki, Gustaw; Chyżyńska, M. (tłum.). Kraków, Znak; Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego, 1995. Ss. 384.

An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy. 1865.

Auguste Comte and Positivism. 1865.

The Subjection of Women. 1869.
Poddaństwo kobiet w: O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet.

Autobiography. 1873.
Autobiografja. Szerer, Mieczysław (tłum., wstęp, uwagi). Warszawa, Nasza Księgarnia, 1931. Ss. 187. Autobiografia. Warszawa, SW Wiedza, 1946, dodr. 1948. Ss. 206.

Three Essays on Religion. 1874.

'Nature'. 3-65. 'Utility of Religion'. 69-122. 'Theism'. 125-257.

O naturze. Hołówka, Jacek (wstęp); Warchala, Michał (tłum.). Warszawa, Res Publica Nowa, 2008. Ss. 75.
Użyteczność religii
. Sommer, Łukasz (tłum.). Res Publica Nowa, r. 19, nr 4, 143-161, 2006.

'Chapters on Socialism'. 1879.


O teizmie. Krawcowicz, Barbara (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, r. 15, nr 4, 7-32, 2006.

Listy o sytuacji kobiet. Studia Humanistyczne, t. 6, 119-123, 2008.

Esej V, O definicji ekonomii politycznej i właściwej dla niej metodzie badawczej. Mydlarska, Anna Maria; Kątowski, Tomasz (tłum.). Pieniądze i Więź, r. 11, nr 3, 16-29, 2008.