INDEKS PRZEKŁADÓW

Thomas Nagel (1937-)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Mortal questions. 1979.
Pytania ostateczne. Romaniuk, Adam (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1997. Ss. 257.

M.in. "Jak to jest być nietoperzem?", 203-219.

The view from nowhere. 1986.
Widok znikąd. Cieśliński, Cezary (tłum.). Warszawa, 1997. Ss. 290.

What does it all mean? : a very short introduction to philosophy. 1987.
Co to wszystko znaczy? : bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii. Szczubiałka, Michał (tłum.). Warszawa, Spacja, 1993; wyd. 2 Aletheia, 1998. Ss. 108.


xxxx
Dlaczego materialistyczna, neo-darwinowska koncepcja natury jest niemal na pewno fałszywa. Kudela, Miłosz (tłum.). Kwartalnik Filozoficzny, t. 43, z. 2, 183-192, 2015.

xxxx
Umysł a kosmos. Iwanicki, Marcin (tłum.). Roczniki Filozoficzne, t. 64, nr 3, 143-146, 2016.