INDEKS AUTORSKI

Igor S. Narski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Estetyka Edwarda Dembowskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 242-267, 1953. Narski, Igor S.

# DEMBOWSKI, Edward # estetyka # romantyzm #
TREŚĆ. 1. Sztuka a polityka. 2. Kwestia stosunku sztuki do rzeczywistości. 3. Rewolucyjny romantyzm Dembowskiego i jego walka z reakcyjnym romantyzmem. 4. Zasada ludowości sztuki - Sztuka jako odbicie życia.

Przyczynek do zagadnienia stosunku logiki formalnej i dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 239-257, 1960.

# dialektyka # logika formalna # poznanie #

Materia i materialność. [Rec. Jedność materialna świata]. Studia Filozoficzne, nr 2, 212-221, 1962.

# materia #

O sprzeczności ruchu. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 33-62, 1963.

Filozofia Edwarda Dembowskiego. Chutkiewicz, Z. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 187-193, 1976. Narski, Igor S.

# DEMBOWSKI, Edward #

Диалектическое противоречие и логика познания. Мoskwa, 1969.
Dialektyczna sprzeczność i logika poznania. Lipnik, Wanda (tłum.). Warszawa, Państwowe Wyd. Naukowe,  1981.

Szkice z filozofii i jej historii. Boczkowski, Andrzej (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1983.