INDEKS PRZEKŁADÓW

NIKOLAUS von Kues / NICOLAUS Cusanus / MIKOŁAJ z Kuzy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

De docta ignorantia. 1440.
O oświeconej niewiedzy
. Kania, Ireneusz (tłum.), 11-40. Kraków, Znak, 1997.

De Deo abscondito. 1444 lub wcześniej.
"Dialog o Bogu ukrytym" w: Synowiecki, Adam. Mikołaja z Kuzy spotkanie z Absolutem. Studia Gdańskie, t. V, 170-176, 1983.

Ubi est qui natus est rex Judeorum? 1458.
Gdzie jest nowo narodzony Król Żydowski? w: Synowiecki, Adam. Filozofia i objawienie. Kazanie Mikołaja z Kuzy: "Gdzie jest nowo narodzony Król Żydowski?". Studia Gdańskie, t. VI, 264-280, 1986.

De ludo globi. 1463.
O grze kulą. Kijewska, Agnieszka (tłum., wstęp i przypisy). Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2006.