INDEKS PRZEKŁADÓW

José Ortega y Gasset (1883-1955)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Meditaciones del Quijote. 1914.
Medytacje o Don Kichocie. Wojcieszak, Janusz (tłum.). Warszawa, Muza, 2008. Ss. 139.

El tema de nuestro tiempo. 1923.

La deshumanización del arte e ideas sobre la novela. 1925.
Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Niklewicz, Piotr (tłum.); Cichowicz, Stanisław (wybór, wstęp). Warszawa, Czytelnik, 1980. Ss. 446.
 Wyd. 2 (skrócone) Muza, 1996. Ss. 219.

¿Qué es filosofía? 1929-30, publicado 1957.

La rebelión de las masas. 1930.
Bunt mas i inne pisma socjologiczne. (Kto rządzi światem? Rozmyślania o technice. Człowiek i ludzie. Rozmyślania o Europie). Niklewicz, Piotr; Woźniakowski, Henryk (tłum.); Szacki, Jerzy (wstęp); Cichowicz, Stanisław (wybór, przejrzał). Warszawa, PWN, 1982. Ss. XLIII+761.
Bunt mas. Niklewicz, Piotr (tłum.). Warszawa, Muza, 1995; 2002. Ss. 210.

Misión de la Universidad. 1930.
Misja uniwersytetu. Woźniakowski, Henryk (tłum.). Znak, nr 288, 712-731, 1978.

En torno a Galileo. 1933, część opubl. 1942 pt. Esquema de las crisis.
Wokół Galileusza. Burska, Ewa (tłum.). Warszawa, Spacja, 1993. Ss. 151.

Historia como sistema y Concordia y libertad. 1935.

La idea del principio en Leibniz y la evolución de la teoría deduct. 1947-1950.
Ewolucja teorii dedukcyjnej : pojęcie zasady u Leibniza. Burska, Ewa (tłum.); Cichowicz, Stanisław (przejrzał). Gdańsk, Słowo/Obraz Terytoria, 2004. Ss. 405.

Meditación de Europa. 1949; se publica en 1960.
Rozmyślania o Europie. Woźniakowski, Henryk (tłum.); Polit, Krzysztof (wstęp). Warszawa, UW, 2006. Ss. 91.

El hombre y la gente. 1949-1950; se publica en 1957.
FR.: Medytować - myśleć - działać. Woźniakowski, Henryk (tłum.). Znak, nr 304, 1007-1022, 1979.
Człowiek i ludzie w: Bunt mas i inne pisma socjologiczne.

Papeles sobre Velázquez y Goya. 1950.
Velazquez i Goya. Cichowicz, Stanisław (wybór); Kalicki, Rajmund (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1993. Ss. 281.

«Prólogo para alemanes». 1958.
Wprowadzenie dla niemieckich czytelników. Leszczyna, Dorota (tłum., wstęp, oprac.). Kraków, Aureus, 2013. Ss. 92.

Por que se vuelve a la filosofia? 1961.
FR.: Ani racjonalizm, ani witalizm. Jancewicz, Anna (tłum.). Znak, nr 387-388, 13-24, 1987.
Po co wracamy do filozofii? (Tematy podróżne. Zadanie naszych czasów. Zmierzch rewolucji. Historyczne znaczenie teorii Einsteina. Ani witalizm ani racjonalizm. Po co wracamy do filozofii? Zmienność losów nauki. Dzieje jako system. Idee i przeświadczenia). Cichowicz Stanisław (wybór i wstęp), Burska, Ewa; Iwańska, Magda; Jancewicz, Anna (tłum.). Warszawa, Spacja, 1992. Ss. 238.

Estudios sobre el amor. 1963.
Szkice o miłości. Kamyszew, Krzysztof (tłum.); Szpakowska, Małgorzata (posłowie). Warszawa, Czytelnik, 1989. Ss. 196.


Leibnizjański optymizm. Burska, Ewa; Cichowicz, Stanisław (tłum.). Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny, nr 7, 95-102, 2000.

Gaj, Ryszard. Ortega y Gasset. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 2007. Ss. 293.