INDEKS PRZEKŁADÓW

Jan Patočka (1907-1977)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Bolzano a problem teorii nauki. Studia Filozoficzne, nr 1, 170-188, 1959.

# BOLZANO # filozofia matematyki #

Międzynarodowy Kongres Heglowski. Studia Estetyczne, t. 2, 107-112, 1965. Patočka, Jan.

Herman-Leo van Breda (28.II.1911-3.III.1974). Znak, nr 247, 88-92, 1975.

Czy dzieje mają sens? Michalski, Krzysztof (tłum.). Znak, nr 257-258, 1396-1414, 1975.

Sytuacja człowieka - sytuacja Europy. Kłoczowski, Jan (tłum.). Znak, nr 351-352, 181-191, 1984.

Eseje heretyckie z filozofii historii. Zychowicz, Juliusz (tłum.). Warszawa, In Plus, 1988.

# filozofia historii #