INDEKS PRZEKŁADÓW

Platon (427-347 p.n.e.)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W latach ok. 1909-1940 prawie wszystkie (z wyjątkiem Kratylosa i części Praw) dialogi Platona przetłumaczył Władysław Witwicki; przekłady te były wielokrotnie wydawane po wojnie. (Z jednym wyjątkiem wszystkie tłumaczenia jeszcze wcześniejsze, również te wznawiane po 1989 r., pominięto). Najpierw opublikowało je w latach 1956-1961 Polskie Wydawnictwo Naukowe, część wznawiało później WN PWN i parę innych wydawnictw. Wreszcie wszystkie tłumaczenia Witwickiego, wraz z jego wstępami i objaśnieniami, ogłosiło Wydawnictwo Antyk (późniejsz Marek Derewiecki), zarówno pojedynczo, jak i zabrane w trzech tomach. Do tych zbiorowych wydań odnoszą się podane niżej numery stron.

Dialogi. Tom I. Witwicki, Władysław (tłum., wstępy, objaśnienia). Kęty, Antyk-Marek Derewiecki, 1999. Ss. 715.

Dialogi. Tom II. Witwicki, Władysław (tłum., wstępy, objaśnienia). Kęty, Antyk-Marek Derewiecki, 1999. Ss. 767.

Państwo. Prawa (VII ksiąg). Witwicki, Władysław (tłum., wstęp). Kęty, Antyk-Marek Derewiecki, 1999. Ss. 503.

Kolejność, w jakiej powstawały dialogi, nadal jest przedmiotem sporów. Poniżej posłużyłem się jedną z możliwych periodyzacji.

DIALOGI WCZESNE

Ἀπολογία Σωκράτους.
Obrona Sokratesa w: Dialogi. Tom I. 553-583.
Obrona Sokratesa. Legutko, Ryszard (tłum., komentarz). Kraków, Księgarnia Akademicka, 2003. Ss. 208.

Χαρμίδης.
Charmides w: Dialogi. Tom I. 43-84.

Κρίτων.
Kriton w: Dialogi. Tom I. 593-623.

Εὐθύδημος.
Eutydem w: Dialogi. Tom II. 193-241.
Eutydem. Witwicki, Władysław (tłum.); Elzenberg, Henryk (do dr. przygot., wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1957. Ss. XVII+77.

Εὐθύφρων.
Eutyfron w: Dialogi. Tom I. 515-537.
Eutyfron. Legutko, Ryszard (tłum., koment.). Kraków, Wyd. Literackie, 1998. Ss. 103.
Eutyfron. Bocheński, Józef M. (tłum.); Nowak, Piotr (red.); Gadamer, Hans-Georg; Gigon, Olof; Hadot, Pierre; Lewis, Marlo Jr.; Łosiew, Aleksiej; Nowak, Piotr; Rosen, Frederick; Strauss, Leo; Tokarski, Jan (komentarze). Warszawa, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2015. Ss. 347.

Ἱππίας ἐλάττων.
Hippiasz mniejszy w: Dialogi. Tom I. 129-153.

Ἱππίας μείζων.
Hippiasz większy w: Dialogi. Tom I. 161-199.

Ἴων.
Ion w: Dialogi. Tom I. 15-31.

Λάχης.
Laches w: Dialogi. Tom I. 213-247.

Λύσις
Lizys w: Dialogi. Tom I. 91-122.

Πρωταγόρας.
Protagoras w: Dialogi. Tom I. 263-331.
Protagoras. Regner, Leopold 9tłum., wstęp, komentarz). (BKF). Warszawa, WN PWN, 1995; wyd. 2 2004. Ss. XX+107.

DIALOGI OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

Γοργίας.
Gorgiasz w: Dialogi. Tom I. 341-452.
Gorgias w: Gorgias. Menon. Siwek, Paweł (tłum., wstęp, komentarz). (BKF), 7-132. Warszawa, WN PWN, 1991. Ss. 203.

Μένων.
Menon w: Dialogi. Tom I. 459-502.
Menon w: Gorgias. Menon. (BKF), 143-193.

DIALOGI OKRESU ŚRODKOWEGO

Φαίδων.
Fedon w: Dialogi. Tom I. 627-714.
Fedon. Legutko, Ryszard (tłum., wstęp, komentarz). (Biblioteka Filozofii Religii). Kraków, Znak, 1995. Ss. 316.

Φαῖδρος.
Fajdros w: Dialogi. Tom II. 109-186.
Faidros. Regner, Leopold (tłum., wstęp, koment., skorowidz). (BKF). Warszawa, WN PWN, 1993; wyd. 2 2004. Ss. XXV+87.
Phaidros. Zwolski, Edward (tłum., słowo tow.). Kraków, Aureus, 1996. Ss. 190.

Συμπόσιον.
Uczta w: Dialogi. Tom II. 31-105.
Biesiada. Zwolski 1993.
Uczta. Serafin, Andrzej (tłum.); Nowak, Piotr (red.); Benjamin, Walter; Chvatik, Ivan; Gadamer, Hans-Georg; Halperin, David M; Lear, Jonathan; Nehamas, Alexander; Nowak, Piotr; Serafin, Andrzej (komentarze). Warszawa, Sic!, 2012. Ss. 336.

Πολιτεία.
Państwo w: Państwo. Prawa (VII ksiąg). 13-338.

Κρατύλος.
Kratylos. tłum. Z. Brzostowska, Lublin, RW KUL, 1990
Kratylos. Stefański, Witold (tłum., komentarz); Tuszyńska-Maciejewska, Krystyna (wstęp).Wrocław, Ossolineum, 1990. Ss. XIV+57.

DIALOGI PÓŹNE

Θεαίτητος.
Teajtet w: Dialogi. Tom II. 329-429.

Παρμενίδης.
Parmenides w: Dialogi. Tom II. 253-321.
FR.: Parmenides. Kania, Ireneusz (tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 2, 7-9, 2008.

Σοφιστής.
Sofista w: Dialogi. Tom II. 433-500.
Sofista w: Sofista. Polityk. Witwicki, Władysław (tłum.); Gromska, Daniela (przejrzała). (BKF), 3-104. Warszawa, PWN, 1956. Ss. 237.

Πολιτικός.
Polityk w: Dialogi. Tom II. 503-569.
Polityk w: Sofista. Polityk. (BKF), 107-206.

Φίληβος.
Fileb w: Dialogi. Tom II. 577-655.
Fileb, dialog o rozkoszy. Kąsinowski, Bronisław (1861-1918, tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 2, 10-60, 2008.
Phileb. Zwolski, Edward (tłum.). Kraków, Aureus, 1999. Ss. 115.

Φίληβος.
Timajos w: Dialogi. Tom II. 665-743.
Timajos w: Timajos, Kritias. Siwek, (tłum., wstęp, komentarz, skorowidz). (BKF), 19-128. Warszawa, PWN, 1986. Ss. 186.

Κριτίας.
Kritias w: Dialogi. Tom II. 751-766.
Kritias w: Timajos, Kritias. (BKF), 137-159.

Νόμοι.
Prawa księgi I-VII w: Państwo. Prawa (VII ksiąg). 341-502.
Prawa. Maykowska, Maria (tłum., oprac.). (BKF). Warszawa, PWN, 1960. Ss. XXVIII+630. Wyd. 2 Alfa, 1997. Ss. 536.
Prawa. Zygmuntowicz, Dorota (tłum.). Kęty, Marek Derewiecki, 2017.


Ἐπιστολαί.
Listy Platona. Maykowska, Maria (tłum., wstęp). Warszawa, Kasa im. Mianowskiego, 1938. Ss. 152.
Listy
. Maykowska, Maria (tłum., wstęp, komentarz, skorowidz); Pąkcińska, Maria (przejrzała, przedmowa, koment. uzup.). (BKF). Warszawa, PWN, ; wyd. 2 1987. Ss. LVI+90.

Pseudo-Platon. Zimorodek i inne dialogi. Regner, Leopold (tłum., wstęp, komentarz, skorowidze). Warszawa, PWN, 1985. Ss. X+148.

Μενέξενоς
Meneksenos. Tuszyńska-Maciejewska, Krystyna (tłum., wstęp, komentarz). Wrocław, Ossolineum, 1994, Ss. XI+17.

Platona poezja i mądrość. Kubiak, Zygmunt (tłum., wybór, koment.). Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1996. Ss. 102.

Mowa Arystofanesa z Uczty Platona (189c-193d) : przekład literacki. Osińska, Kamila; Cieślikowka-Ryczko, Magdalena (tłum.). Collectanea Philologica, 17, 171-178, 2014.