INDEKS PRZEKŁADÓW

Hilary Putnam (1926-2016)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

The Analytic and the Synthetic. 1962.
Analityczne i syntetyczne w: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. Grobler, Adam (tłum.), 3-59. Warszawa, WN PWN, 1998; wyd. 2 2013.

The "Innateness Hypothesis" and Explanatory Models in Linguistics. 1967.

The Nature of Mental States. 1967.

Philosophy of Logic. 1971.

Explanation and Reference. 1973.
Wyjaśnianie i odniesienie przedmiotowe w: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. 61-92.

Meaning and Reference. 1973.

The Meaning of 'Meaning'. 1975.
Znaczenie wyrazu znaczenie w: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. 93-184.

Mathematics, Matter and Method. Philosophical Papers, vol. 1. 1975.

Mind, Language and Reality. Philosophical Papers, vol. 2. 1975.

What is Realism? 1976.
Czym jest realizm? (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 61-73, 1991.

Meaning and the Moral Sciences. 1978.

Models and Reality. 1980.
Modele i rzeczywistość w: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. Grobler, Adam (tłum.), 185-224.

Reason, Truth, and History. 1981.
Mózgi w naczyniu. (Brains In a Vat). W: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. Grobler, Adam (tłum.), 295-324.

Realism and Reason. Philosophical Papers, vol. 3. 1983.
Dlaczego nie ma gotowego świata. (Why There In Not a Ready-Made World). W: Metafizyka w filozofii analitycznej, Szubka, Tadeusz (tłum.), tenże (red.), 345-370. Lublin, TN KUL, 1995.
Dlaczego świat nie jest wyrobem gotowym. W: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. Grobler, Adam (tłum.), 225-262.
Dlaczego rozumu nie można znaturalizować. (Why Reason Can Not Be Naturalized). Tamże, 263-293.

The Many Faces of Realism. 1987.
Wiele twarzy realizmu. (The Many Faces of Realism). W: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. 325-429.

Representation and Reality. 1988.

Realism with a Human Face. Conant, James F. (ed.). 1990.
Jak nie należy rozwiązywać problemów etycznych. (How Not to Solve Ethical Problems). Szumakowicz, Eugeniusz (tłum.). Kwartalnik Filozoficzny, z. 2,  185-200, 1996.
W obronie realizmu wewnętrznego (A Defense of Internal Realism) w: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. 431-450.
Cóż po filozofie? (Why Is a Philosopher?) w: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. 475-496.

Reply to Gary Ebbs. W: The Philosophy of Hilary Putnam. (The Library of Living Philosophers vol. XXXIV). 1992.
Odpowiedź Gary'emu Ebbsowi. W: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. 497-517.

Renewing Philosophy. 1992.

Realism Without Absolutes. 1993.
Realizm bez absolutów w: Wiele tworzy realizmu i inne eseje. 451-473.

Words and Life. Conant, James F. (ed.). 1994.

Pragmatism: An Open Question. 1995.
Pragmatyzm : pytania otwarte. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1999. Ss. .

The Threefold Cord: Mind, Body, and World. 1999.

Enlightenment and Pragmatism. 2001.

The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. 2002.

Ethics Without Ontology. 2002.

Jewish Philosophy as a Guide to Life: Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein. 2008.

Philosophy in an Age of Science. De Caro, Mario and Macarthur, David (eds). 2012.

Naturalism, Realism, and Normativity. De Caro, Mario (ed.). 2016.


xxx
Pragmatyzm. Grzeliński, Adam (tłum.). Kwartalnik Filozoficzny, z. 2, 223-239, 1997.

xxx
Z dziejów umysłu. Judycki, Stanisław (tłum.). Znak, nr 2, 32-54, 2006.

xxx
"O matematyczej konieczności raz jeszcze" w: Wittgenstein - nowe spojrzenie. Cracy, Alice; Read, Rupert (red.); Orzechowski, Andrzej (tłum.), 257-273. Wrocław, DSW, 2009.

xxx
Argument teoriomodelowy a poszukiwanie realizmu zdroworozsądkowego. Czerniawski, Krzysztof; Szubka, Tadeusz (tłum.). Filozofia Nauki 19, nr 1, 7-24, 2011.