INDEKS PRZEKŁADÓW

Willard Van Orman Quine (1908-2000)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

A System of Logistic. 1934.

Truth by Convention. 1936.

On What There Is. 1948.
O tym, co istnieje w: Z punktu widzenia logiki : dziewięć... 29-47.

Two Dogmas of Empiricism. 1951.
Dwa dogmaty empiryzmu w: Z punktu widzenia logiki : dziewięć... 49-75.

Mathematical Logic. 1951.
Logika matematyczna. Koj, Leon (tłum.). Warszawa, PWN, 1974. 330.

From a Logical Point of View. 1953; revised 1961.
Z punktu widzenia logiki : eseje logiczno-filozoficzne. Stanosz, Barbara (tłum., wstęp). Warszawa, PWN, 1969. Ss. 237. Wyd. 2 Z punktu widzenia logiki : dziewięć esejów logiczno-filozoficznych. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2000. Ss. 223.

Quantifiers and Propositional Attitudes. 1956.

Carnap on Logical Truth. 1960.

Word and Object. 1960.
Słowo i przedmiot. Cieśliński, Cezary (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1999. Ss. 327.

The Ways of Paradox and Other Essays. 1966.
7 ESEJÓW W: Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne. Stanosz, Barbara (wybór, tłum., wstęp). Warszawa, PIW, 1986. Ss. 181. [Tamże jeszcze 7 innych tekstów].

Epistemology Naturalized. 1969.
Epistemologia znaturalizowana w: Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne. 106-125

Ontological Relativity and Other Essays. 1969.

with Ullian, J. S. The Web of Belief. 1970.

The Philosophy of Logic. 1970.
Filozofia logiki. Mortimer, Halina (tłum.). Warszawa, PWN, 1977. Ss. 158.
Filozofia logiki. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2002. Ss. 207.

The Roots of Reference. 1974.
Korzenie ontologii : wykłady im. Paula Carusa. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2006. Ss. 242.

Theories and Things. 1981.

The Time of My Life : An Autobiography. 1985.
FR.: Bartkowiak, Karolina (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 19-37, 2008.

The Philosophy of W. V. Quine. (Library of Living Philosophers). Hahn, Lewis Edwin, and Paul Arthur Schilpp (eds.), 1986,  Peru, IL: Open Court; second, expanded edition, 1998.

Philosophy of Logic. 1986.

Quiddities. 1987.
FR.: Różności. Cieśliński, Cezary (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1, 91-110, 1995.
Różności : słownik prawie filozoficzny. Cieśliński, Cezary (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1995. Ss. 252.

Dear Carnap, Dear Van: The Quine-Carnap Correspondence and Related Work. Creath, R. 1990.

Pursuit of Truth. 1992.
Na tropach prawdy. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, Spacja, 1997. Ss. 166.

From Stimulus to Science. 1995.
Od bodźca do nauki. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1998. Ss. 169.


Logika XX wieku; rozm. przepr. Giovanna Borradori. Zielichowski-Wojniłłowicz, Tadeusz (tłum.). Odra, nr 9, 45-49, 1998.

O naturze wartości moralnych (fragment). ? (tłum.). Bez Dogmatu, nr 39, 7-9, 1999.

FR.: Śladami prawdy. Stanosz, Barbara (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 2, 113-126, 1996.

Autobiografia W.V. Quine'a. Odrowąż-Sypniewska, Joanna (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 1-14, 2008.

O pojęciu trzeciego dogmatu. Kuś, Katarzyna (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 39-42, 2008.

Pięć kamieni milowych empiryzmu. Kuś, Katarzyna (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 43-47, 2008.