INDEKS PRZEKŁADÓW

Hans Reichenbach (1891-1953)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

‘Der Begriff der Wahrscheinlichkeit für die mathematische Darstellung der Wirklichkeit’. 1916.

Relativitätstheorie und Erkenntnis Apriori. 1920.

Axiomatik der Relativistischen Raum-Zeit-Lehre. 1924.

Philosophie der Raum-Zeit-Lehre. 1928.
FR.: Wizualizacja nieeuklidesowej geometrii. Golański, Adam (tłum.). Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 1, fasc. 1, 151-159, 2006.

‘Rudolf Carnap, Der logische Aufbau der Welt’. 1933.

Wahrscheinlichkeitslehre. 1935.

Experience and prediction: an analysis of the foundations and the structure of knowledge. 1938.
FR.: Trzy zadania epistemologii. Sady, Wojciech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7-8, 205-212, 1989.

Philosophic Foundations of Quantum Mechanics. 1944.

Elements of Symbolic Logic. 1947.
FR: Elementy logiki formalnej w: Logika i język : studia z semiotyki logicznej. Pelc, Jerzy (wybór, tłum., wstęp, przypisy), 3-222. Warszawa, PWN, 1967. Ss. XXIX+559.

The Rise of Scientific Philosophy. 1951.
Powstanie filozofii naukowej. Krahelska, Halina (tłum.); Mejbaum, Wacław (posł.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Ss. 392.

Nomological Statements and Admissible Operations. 1954.

The Direction of Time. 1956.