INDEKS PRZEKŁADÓW

Franz Rosenzweig


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Der Stern der Erlösung. 1921.
FR.: Droga przez czas: historia chrześcijańska. Grygiel, Stanisław (tłum.). Znak, nr 141, 247-257, 1966.
FR.: Gwiazda zbawienia. Baran, Bogdan (tłum.). Znak, nr 377-378, 1986.
Gwiazda zbawienia. Gadacz, Tadeusz (tłum.). Kraków, Wyd. Znak, 1998.