INDEKS PRZEKŁADÓW

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Un Discours sur les Sciences et les Arts. 1750.
Rozprawa o naukach i sztukach w: Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Elzenberg, Henryk (tłum., oprac., wstęp, przypisy). (BKF). Warszawa, PWN, 1956. Ss. XII+397.

Un Discours sur l'Origine et les Fondemens de l'Inégalité parmi les Hommes. 1755.
Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi w: Trzy rozprawy z filozofii społecznej.

Essai sur l'Origine de Langues. Ok. 1753-1761.
Szkic o pochodzeniu języków. Banasiak, Bogdan (tłum., wstęp, przypisy). Kraków, Aureus, 2001. Ss. 180.

De l'économie politique. 1755.
Ekonomia polityczna w: Trzy rozprawy z filozofii społecznej.

Lettre sur la Musique Française. 1755.

Lettre à M. d'Alembert sur les Spectacles. 1758.
List o widowiskach w: w: Umowa społeczna. Uwagi o rządzie polskim. Przedmowa do "Narcyza". List o widowiskach. List o opatrzności. Listy moralne. List do arcybiskupa de Beaumont. Listy do Malesherbesa. Tłum. różniaczko, Bronisław i in. (tłum.); Baczko, B. (oprac., wstęp, przypisy). (BKF). Warszawa, PWN, 1966. Ss. LXI+744.

Julie, ou La Nouvelle Héloïse. 1761.
Nowa Heloiza. Rzadkowska, Ewa (tłum., oprac.). Wrocław, Ossolineum, 1962. Ss. LXIV+439. Warszawa, Morex, 1995. Ss. 299.

Émile, ou de l'Éducation. 1762.
Emil czyli O wychowaniu. T. 1. Husarski, Wacław (tłum.); Wnorowski, Feliks (do dr. przygotował); Legowicz, Jan (wstęp, komentarz). Wrocław, Ossolineum, 1955. Ss. LXXXVI+280.
Emil czyli O wychowaniu. T. 2. Zieliński, Eugeniusz (tłum.); Wnorowski, Feliks (do dr. przygotował); Legowicz, Jan (wstęp, komentarz). Wrocław, Ossolineum, 1955. Ss. 453.

Du Contrat Social ou principes du droit politique. 1762.
Umowa społeczna. Peretiatkowicz, Antoni (tłum.). Wyd. 3 Łódź, M. Ginter, 1948; Wyd. 5 Kęty, Antyk, 2002. Ss. 122.
W: Umowa społeczna. Uwagi o rządzie polskim. Przedmowa do "Narcyza". List o widowiskach. List o opatrzności. Listy moralne. List do arcybiskupa de Beaumont. Listy do Malesherbesa.
O umowie społecznej. Maciej Starzewski (tłum., oprac.). Kraków, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927. Ss. LXIV+155. Warszawa, De Agostini, 2002.

Project de Constitution pour la Corse. 1764-1765.
Projekt konstytucji dla Korsyki. Blaszke, Marek (tłum., wstęp, przypisy); Skrzypek, Marian (przejrzał). Warszawa, IFiS PAN, 2009. Ss. 134.

Les Confessions. 1764-1766.
Wyznania. Cz. 1 i 2. Żeleński Boy, Tadeusz (tłum., wstęp); Rzadkowska, Ewa (przedmowa). Warszawa, PIW, 1956. Ss. 394 i 485. Wyd. Wrocław, Ossolineum, 1978. Ss. XCIV+596.

Considérations sur le Gouvernement de Pologne. 1770-1771.
Uwagi o rządzie polskim w: Umowa społeczna. Uwagi o rządzie polskim. Przedmowa do "Narcyza". List o widowiskach. List o opatrzności. Listy moralne. List do arcybiskupa de Beaumont. Listy do Malesherbesa.

Rousseau Juge de Jean-Jacques : Dialogues. 1772-1776.

Les Rêveries du Promeneur Solitaire. 1776-1778.
Przechadzki samotnego marzyciela. Gniewiewska, Maria (tłum.); Baczko, Bronisław (wstęp). Warszawa, Czytelnik, 1967. Ss. 195.
Marzenia samotnego wędrowca. Rzadkowska, Ewa (tłum.); Klimaszewski, Andrzej (aneks). [Zawiera też: Thiébaut, Arsene. Pielgrzymka do grobu Jana Jakuba Russo w Ermenonwilu]. Wrocław, Ossolineum, 1983. Ss. LXXVI+216.


Wybór pism pedagogicznych. Pohoska, Hanna (oprac.). Warszawa, PZWS, 1949. Ss. 163.

FRAGMENTY W: Skowron, Zbigniew. Myśl muzyczna Jeana-Jacques'a Rousseau. Warszawa, UW, 2010. Ss. 326.

O pochodzeniu melodii. Taranienko, Filip (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 13-31, 2012.

Badanie dwóch zasad wysuniętych przez pana Rameau w jego broszurze "Błędy muzyczne w "Encyklopedii". Taranienko, Filip (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 33-53, 2012.

 

Umowa społeczna ; List o widowiskach. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, cop. 2010. Ss. 321. Tyt. oryg.: Du contrat social Tyt. oryg. Lettre à d'Allembert sur les spectacles Seria Biblioteka Gazety Wyborczej. (Wielcy Filozofowie ; 14).