INDEKS PRZEKŁADÓW

Bertrand Russell (1872-1970)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

German Social Democracy. 1896.

An Essay on the Foundations of Geometry. 1897.

A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz. 1900.

The Principles of Mathematics. 1903.

Recent Work on the Principles of Mathematics. 1901.

On Denoting. 1905.
Denotowanie w: Logika i język. Pelc, Jerzy (wybór, wstęp, tłum.), 253-275. Warszawa, PWN, 1967.

The Regressive Method of Discovering the Premises of Mathematics. 1907.

Mathematical Logic as Based on the Theory of Types. 1908.

with Whitehead, Alfred N. Principia Mathematica. 3 vols. 1910-1913.

Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. 1911.

On the Relations of Universals and Particulars. 1912b.

The Problems of Philosophy. 1912.
PRZEKŁAD NIEPEŁNY: Zagadnienia filozofii. Silberstein, Ludwik (tłum.). Warszawa i Lwów, E. Wende i Sp., 1913; przedr. Warszawa, De Agostini, 2002.
Problemy filozofii. Sady, Wojciech (posłowie i tłum.). Warszawa, WN PWN, 1995; 2 wyd. 2003.

Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy. 1914.
Nasza wiedza o świecie zewnętrznym jako pole badań dla metody naukowej w filozofii. Baszniak, Tadeusz (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2000.

On the Nature of Acquaintance. 1914.

The Relation of Sense-Data to Physics. 1914.

Principles of Social Reconstruction. 1916.

Political Ideals. 1917.

Proposed Roads to Freedom: Socialism, Anarchism, and Syndicalism. 1918.
 Drogi do wolności : socjalizm, anarchizm i syndykalizm. Kurlandzka, Amelja (tłum.). Warszawa, Rój, 1935. Ss. 239. PRZEDRUK: Chałubiński, Mirosław (posł.). Warszawa, Klub Otrycki, 1987.

The Philosophy of Logical Atomism. 1918-1919.

An Introduction to Mathematical Philosophy. 1919.
FR.: Deskrypcje. W: Logika i język. Pelc, Jerzy (wybór, wstęp, tłum.), 277-293. Warszawa, PWN, 1967.
Wstęp do filozofii matematyki. Znamierowski, Czesław (tłum.). Warszawa, PWN, 1958.

 On Propositions: What They Are and How They Mean. 1919.

The Practice and Theory of Bolshevism. 1920.

The Analysis of Mind. 1921.

Is There an Absolute Good? 1922.

The Problem of China. 1922.

The ABC of Atoms. 1923.

A Free Man’s Worship. 1923.

Prospects of Industrial Civilisation. 1923.
Perspektywy przemysłowej cywilizacji. Russell, Dora (współpraca); Kurlandzka, Amelia (tłum.). Warszawa, Rój, 1933. Ss. 310.

Logical Atomism. 1924.

The ABC of Relativity. 1925.

On Education, Especially in Early Childhood. 1926.
O wychowaniu, ze specjalnem uwzględnieniem wczesnego dzieciństwa. Hosiassonówna, Janina (tłum.). Warszawa, Nasza Księgarnia, 1932. Ss. 258.

The Analysis of Matter. 1927.

Why I Am Not a Christian. 1927.
Dlaczego nie jestem chrześcijaninem? Kurlandzka, Amelia (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1956. Ss. 31.
PRZEDRUK w: Kotarbiński, Tadeusz; Infeld, Leopold; Russel, Bertrand. Religia i ja. Warszawa, Książka i Wiedza, 1981; 2 wyd. 1984.

An Outline of Philosophy. 1927.

Repr. as Philosophy. 1927.

Marriage and Morals. 1929.
Małżeństwo i moralność. Bołoz-Antoniewiczowa, Helena (tłum.). Warszawa, Rój, 1931. Ss. 247.

Conquest of Happiness. 1930.
Podbój szczęścia. Pański, Antoni (tłum.). Warszawa, Rój, 1933; wyd. 2 1935. Ss. 248.

The Scientific Outlook. 1931.
Poglądy i widoki nauki współczesnej. Krassowski, Jan (tłum.). Warszawa, J. Przeworski, 1936; wyd. 2 1938. Ss. 299.

Education and the Social Order. 1932.
FR.: Negatywna teoria wychowania. Wychowanie a religia. Zagadnienia seksualne w wychowaniu. Suchodolski, Bogdan (wstęp), Kozakiewicz, Mikołaj (red.). Warszawa, Iskry, 1958.

Religion and Science. 1935.
Religia i nauka. Stanosz, Barbara (wstęp i tłum.). Warszawa, Książka i Prasa, 2006.

Which Way to Peace. 1936.
Droga do pokoju. Antoni Pański. Warszawa, Rój, 1937. Ss. 264.

Power: A New Social Analysis. 1938.
Władza: nowa analiza społeczna. Willis Kirk (wprowadzenie), Kądzielski, Marek (posłowie i tłum.) i Gołębiewski, Robert (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 2001.

An Inquiry into Meaning and Truth. 1940.
Badania dotyczące znaczenia i prawdy. Wawrzyniak, Jan (tłum.). Kraków, Wyd. WAM, 2011.

A History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. 1945.
Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego.  Baszniak, Tadeusz i Lipszyc, Adam i Szczubiałka, Michał (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2000; wyd. 2 2012. Ss. 960.

Human Knowledge : Its Scope and Limits. 1948.

Authority and the Individual. 1949.

The Philosophy of Logical Atomism. 1949.

repr. as Russell’s Logical Atomism. Pears, D.F. (ed.), Oxford: Fontana/Collins, 1972.

Human Society in Ethics and Politics. 1954.

My hilosophical Development. 1959.
Mój rozwój filozoficzny. Koj, Leon (przedm.), Krahelska, Halina i Znamierowski, Czesław (tłum.). Warszawa, PWN, 1971.

Wisdom of the West. 1959.
Mądrość Zachodu. Hołówka, Teresa (oprac.), Jacórzyński, Witold i Wichrowski, Marek (tłum.). Warszawa, Penta, 1995.

Has Man a Future? 1961.

Unarmed Victory. 1963.

War Crimes in Vietnam. 1967.
Zbrodnie wojenne w Wietnamie. Wayda, Antoni (tłum.). Warszawa, Wyd. MON, 1967.

The Autobiography of Bertrand Russell 1872-1914. 1967.
Autobiografia 1872-1914. Szaniawski, Klemens (przedm.), Zieliński, Bronisław (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1971; 2 wyd. 1996.

The Autobiography of Bertrand Russell 1914-1944. 1968.
Autobiografia 1914-1944. Podzielna, Alicja (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1998.

The Autobiography of Bertrand Russell 1944-1967. 1969.
Autobiografia 1944-1967. Życieńska, Ewa (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1999.


ANTOLOGIE

Philosophical Essays. 1910.

Mysticism and Logic and Other Essays. 1918.

Repr. as A Free Man’s Worship and Other Essays. 1976.

Sceptical Essays. 1928.
Szkice sceptyczne. Kurlandzka, Amelia (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1957; przedr. Halinów, Helfa, 1996.

In Praise of Idleness and Other Essays. 1935.
Pochwała próżniactwa. Pański, Antoni (tłum.). Warszawa, Rój, 1937. Ss. 270.

Unpopular Essays. 1950.
Szkice niepopularne. Jankowska, Hanna (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1997.

Logic and Knowledge: Essays, 1901-1950. 1956.

Portraits from Memory and Other Essays. 1956.
Portrety z pamięci. Wartość wolnej myśli. Chmielewski, Adam (wstęp i tłum.). Wrocław, W Kolorach Tęczy, 1995. Ss. 90.

Why I am Not a Christian and Other Essays on Religion and Related Subjects. 1957.

The Basic Writings of Bertrand Russell. 1903-1959, 1961.

Fact and Fiction. 1961.

The Art of Philosophizing and Other Essays. 1968.

Dear Bertrand Russell. 1969.

Essays in Analysis. 1973.


Mortals and Others: American Essays 1931-1935. 1975.
Śmiertelnicy i inni: eseje amerykańskie 1931-1935. Gostyńska Dorota (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 2000.


Przebudowa społeczna. Pański, Antoni (tłum.). Warszawa, Rój, 1932; 2 wyd. 1933.

Logika jako istota filozofii. Przybysławski, Artur (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. 15, 9-30, 1996.

Kim jest agnostyk? Litwiniszyn, Aldona (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. 15, 31-40, 1996.

Demonologia i medycyna. Litwiniszyn, Aldona (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. 15, 41-55, 1996.

Elementarz dobrego obywatela. Themerson, Franciszka (rysunki); Sady, Małgorzata (tłum). Warszawa, Bonobo, 2006. Ss. 64.