INDEKS PRZEKŁADÓW

Gilbert Ryle (1900-1976)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

'Negation'. 1929.

'Are There Propositions'. 1930.

'Systematically Misleading Expressions'. 1932.

'Imaginary Objects'. 1933.

'About'. 1933.

'Unverifiability-By-Me'. 1936.

'Philosophical Arguments'. 1945.

'Knowing How and Knowing That'. 1946.

'Why are the Calculuses of Logic and Arithmetic Applicable to Reality?' 1946.

The Concept of Mind. 1949.
Czym jest umysł? Marciszewski, Witold (tłum., wstęp). Warszawa, PWN, 1970. Ss. 498.

'Discussion of Rudolf Carnap: "Meaning and Necessity"'. 1949.

'"If", "So", and "Because"'. 1950.

'The Verification Principle'. 1951.

'Thinking and Language'. 1951.

'Heterologicality'. 1951.
Heterologiczność w: Logika i język : studia z semiotyki logicznej. Pelc, Jerzy (wybór, tłum., wstęp), 473-484. Warszawa, PWN, 1967.

'Ordinary Language'. 1953.
Język potoczny. Sierszulska, Anna (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. 15, 57-77, 1996.

Dilemmas: The Tarner Lectures 1953. 1954.
FRAGMENTY: 'Dylematy'. 'Świat nauki i świat życia codziennego' w: Hempoliński, Michał. Brytyjska filozofia analityczna. (Myśli i Ludzie), 204-223.
Percepcja w: Filozofia percepcji. Chwedeńczuk, Bohdan (wybór, wstęp). (Fragmenty filozofii analityznej, t. III), Chwedeńczuk, B. (tłum.), 85-102. Warszawa, Aletheia, 1995.
Logika formalna i nieformalna w: Filozofia logiki. Woleński, Jan (wybór, wstęp). (Fragmenty filozofii analitycznej, t. V), Sierszulska, Anna (tłum.), 79-95. Warszawa, Aletheia, 1997.

'Sensation'. 1956.

'Theory of Meaning'. 1957.
Teoria znaczenia w: Logika i język. 485-516.

'Abstractions'. 1962.

'Phenomenology versus "The Concept of Mind"'. 1962.

'The Thinking of Thoughts: What is ‘Le Penseur’ Doing?' 1968.

'Autobiographical'. 1970, “

Collected Papers. vols 1 & 2, 1971.

On Thinking. Kolenda, K. (ed.). 1979.

'Adverbial Verbs and Verbs of Thinking'. 'Thinking and Saying'. 'Negative ‘Actions"'.

Aspects of Mind. Meyer, R. (ed.). 1993c,

'Privacy", in Aspects of Mind'. 'Avowals and Communication'.