INDEKS PRZEKŁADÓW

Jean-Paul Sartre (1905-1980)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

L'Imagination. 1936.
Wyobraźnia. Śpiewak, Anna i Mróz, Piotr (tłum.). Kraków, Aureus, 1998.

La Transcendence de l'égo. Esquisse d'une decription phénoménologique. 1937.
Transcendencja ego: próba opisu fenomenologicznego. Idziak, Urszula (tłum.). Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2006.

La Nauseé. 1938.
Mdłości. Trznadel, Jacek (tłum.). Warszawa, PIW 1974.

Esquisse d'une théorie des émotions. 1939.
Szkic o teorii emocji. Abramciów, Rafał (tłum.). Kraków, Wyd. UJ, 2006.

L'Imaginaire, psychologie phénoménologique de'l imagination. 1940.
Wyobrażenie: fenomenologiczna psychologia wyobraźni. Beylin, Paweł (tłum.). Warszawa, PWN, 1970.

L'Être et le Néant: essai d'ontologie phénoménologique, 1943.
FR.: Spojrzenie. G., St. (tłum.). Znak, nr 237, 327-330, 1974.
Byt i nicość: zarys ontologii fenomenologicznej. Kiełbasa, Jan i Mróz, Piotr i Abramciów, Rafał i Ryziński, Remigiusz i Małochleb, Paulina (tłum.). Kraków, Zielona Sowa, 2007. 

L'existentialisme est un humanisme. 1946.
Egzystencjalizm jest humanizmem. Krajewski, Janusz (tłum.). Warszawa, Muza, 1998.

Saint Genet : Comédien et martyr. 1952.
FR.: Święty Genet - Aktor i męczennik. Krzywicka, Anna; Mróz, Piotr (tłum.). Colloquia Communia, 2(43), 29-36, 1989.
Święty Genet : aktor i męczennik. Jarosz, Krzysztof (tłum.). Gdańsk, Słowo/obraz Terytoria, 2010. Ss. 632.


xxxx
Marksizm i egzystencjalizm. Lisowski, Jerzy (tłum.). Twórczość, nr 4, 1957, 33-79.
PRZEDRUK FRAGMENTÓW: Colloquia Communia, nr 2(7), 5-19, 1983.