INDEKS PRZEKŁADÓW

Arthur Schopenhauer (1788-1860)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. 1813; wyd. 2 zm. 1847.
Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej. Massonius, Marjan (przedm.); Grabowski, Ignacy (tłum.). Warszawa, 1904. Ss. II+192. Wyd. kolejne Waligóra, Marcin (posł.). Kraków, Zielona Sowa, 2004. Ss. 142. Kraków, Vis-á-vis/Etiuda, 2015. Ss. 174.
Czworaki korzeń zasady racji dostatecznej. Marzęcki, Józef (tłum.). Kęty, Antyk, 2003. Ss. 137.

Über das Sehn und die Farben. 1816.

Die Welt als Wille und Vorstellung. 1818.
Świat jako wola i przedstawienie. T. 1. Garewicz, Jan (tłum., wstęp, komentarz). (BKF). Warszawa, WN PWN, 1994; wyd. 2 2009. Ss. XL+822.

Über den Willen in der Natur. 1836.

'Über die Freiheit des menschlichen Willens'. 1839.
O wolności ludzkiej woli. Adam Stögbauer (tłum., wstęp, objaśnienia, słownik); Goldberg, Henryk (red.). Warszawa, E. Wende i Sp., 1908. Ss. VIII+296. Kraków : Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda, 2014. Ss. 173.

'Über die Grundlage der Moral'. 1840.
O podstawie moralności. Bassakówna, Zofia (tłum.). Warszawa, J. Fiszer, 1901; Kraków, Vis-á-vis Etiuda, 2015. Ss. 165.

Die beiden Grundprobleme der Ethik. 1841. [1939 und 1840]

Die Welt als Wille und Vorstellung. Zweiter Band, 1844.
Świat jako wola i przedstawienie. T. 2. Garewicz, Jan (tłum., wstęp, komentarz). (BKF). Warszawa, WN PWN, 1995; wyd. 2 2009. Ss. XIV+940.

Parerga und Paralipomena. 1851.
W poszukiwaniu mądrości życia : parerga i paralipomena. T. 1. Garewicz, Jan (tłum.); Buczyńska-Garewicz, Hanna (wstęp). (BKF). Warszawa, WN PWN, 2002. Ss. XXXVII+656.
W poszukiwaniu mądrości życia : parerga i paralipomena : drobne pisma filozoficzne. T. 2. Garewicz, Jan (tłum., oprac.); Buczyńska-Garewicz, Hanna (wstęp). Kęty, Antyk, 2004. Ss. 571.

Die Welt als Wille und Vorstellung. Dritte, verbesserte und beträchtlich vermehrte Auflage. 1859.


Psychologia miłości. L., A. (tłum.). Warszawa, M. Borkowski, Wyd. 2 1901. Ss. 58.

Die eristische Dialektik oder die Kunst Recht zu behalten.
Sztuka prowadzenia sporów
. Lorentowicz, Jan (tłum.). Warszawa, Księgarnia Teodor Paprocki i S-ka, 1892. Ss. 56.
Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów. Konorscy, Bolesław i Lucja (tłum.); Kotarbiński, Tadeusz (przedm.). Kraków, Wyd. Literackie, ; wyd. 3 1983; wyd. 9 Alma-Press, 2014. Ss. 99.

O nieśmiertelności Istoty naszej. Miecznik, Antoni (tłum.). Warszawa, Księgarnia M. Borkowski, 1909. Ss. 33.

Über Religion.
O religii : dyalog. Błeszyński, Jan (tłum.). Lwów, Kultura i Sztuka, 1913; Universitas, 1985. Ss. 114.

Aphorismen zur Lebensweisheit.
Aforyzmy o mądrości życia. Garewicz, Jan (tłum., wstęp, przypisy). Warszawa, Czytelnik, 1970; wyd. 5 2000. Ss. 297.

O szaleństwie. Sporadyczne uwagi o pięknie natury. Pańta, Andrzej (tłum.). Pogranicza : szczeciński kwartalnik kulturalny, nr 1, 47-51, 1994.

Metafizyka miłości płciowej. Pańta, Andrzej (wybór, tłum.). Gdańsk, Harmonia, 1995. Ss. 183.

Metafizyka życia i śmierci. Marzęcki, Józef (tłum.). Warszawa, Ethos, 1995. Ss. 106.

O samobójstwie i inne pisma pomniejsze. Sowinski, Grzegorz (wybór, tłum., wstęp). Kraków, Wydawnictwo A, 2000. Ss. 229.

Feministyka albo Sztuka obchodzenia się z kobietami. Baran, Bogdan (wybór, tłum., przedm.). Warszawa, Aletheia, 2014. Ss. 107.