INDEKS PRZEKŁADÓW

Josef Seifert


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Was ist und was motiviert eine sittliche Handlung. 1976.
Istota i motywacja moralnego działania. Frącz, Stanisław (tłum.). Opole, Wyd. św. Krzyża, 1984.

xxxx.
Autonomia filozofii a objawienie chrześcijańskie. Konieczne założenia filozoficzne wiary a zagadnienie pluralizmu. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 69-98, 1985/1986. Seifert, Josef.