INDEKS PRZEKŁADÓW

Lucien Sève


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Marxisme et théorie de la personnalité. 1969.
FRAGMENT. Koncepcja człowieka od Ideologii niemieckiej do Kapitału. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 3-10, 1973.
Marksizm a teoria osobowości. Piechocki, Kazimierz (tłum.). Fragmenty Marks, Karol. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Wyrozembski Zygmunt J. (tłum.),Jaroszewski, Tadeusz M. (wstęp). Warszawa, Książka i Wiedza, 1975. Ss. 737.

1971.
O dialektyce. Borgosz, Józef (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 33-52, 1977.

1974.
Walka klas i marksistowskie odwrócenie dialektyki heglowskiej. Chełstowski, Bogdan (tłum.), Borgosz, Józef (popr. tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 29-34, 1975. Sève, Lucien.

Introduction à la philosophie marxiste, 1980.
Próba wprowadzenia do filozofii marksistowskiej. Druto, Maciej (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1988. Ss. 653.