INDEKS PRZEKŁADÓW

Peter F. Strawson (1919-2006)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

'Truth'. 1950.
Prawda w: Logika i język : studia z semiotyki logicznej. Pelc, Jerzy (wybór, tłum., wstęp, przypisy), 353-375. Warszawa, PWN, 1967. Ss. XXIX+559.

'On Referring'. 1950.
O odnoszeniu się użycia wyrażeń do przedmiotów w: Logika i język. 377-413.

Introduction to Logical Theory. 1952.

with Grice, P. 'In Defense of a Dogma'. 1956.

Individuals : An Essay in Descriptive Metaphysics. 1959.
Indywidua : próba metafizyki opisowej. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Warszawa, PAX, 1980. Ss. 250.

'Freedom and Resentment'. 1960.

Analysis, Science, and Metaphysics. 1962.

'Identifying Reference and Truth-Values'. 1964.

The Bounds of Sense. 1966.

'Meaning and Truth'. 1969.

Logico-Linguistic Papers. 1971.

'Different Conceptions of Analytical Philosophy'. 1973.
Różne koncepcje filozofii analitycznej. Szubka, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 34(1), 83-119, 1986.

Freedom and Resentment and Other Essays. 1974.

Subject and Predicate in Logic and Grammar. 1974.

'Semantics, Logic and Ontology'. 1975.
Semantyka, logika i ontologia. Szubka, Tadeusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 63-73, 1987.

'Knowledge and Truth'. 1975-6.
Poznanie i prawda. Szubka, Tadeusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7-8, 197-204, 1989.

'Scruton and Wright on Anti-Realism'. 1976.

'Perception and its Objects'. 1979.

Skepticism and Naturalism : Some Varieties. 1985.

Analyse et Metaphysique. 1985. Analysis and Metaphysics : An Introduction to Philosophy. 1992.
Analiza i metafizyka : wstęp do filozofii. Grobler, Adam (tłum.). Kraków, Znak, 1994. Ss. 168.

Entity and Identity. 1997.


xxxx
Antyredukcyjny naturalizm. Rozmowę przeprowadzili Sainsbury, Mark i Davies, Martin; Bigaj, Tomasz (tłum.). Filozofia Nauki, nr 2, 95-109, 1994.