INDEKS PRZEKŁADÓW

Lew Szestow (1866-1938)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Добро в учении графа Толстого и Ницше. 1900:
Dobro w nauczaniu hr. Tołstoja i F. Nietzschego : filozofia i kaznodziejstwo. Chmielewski, (Jacek tłum, oprac.). Dobieszewski, Janusz (wstęp). Warszawa, UW, 2006. Ss. 155.

Достоевский и Нитше  (философия трагедии). 1903.
FR.: Filozofia tragedii. Wodziński, Cezary (tłum.). Znak, nr 382, 52-63, 1986.
FR.: Memento mori (w związku z teorią poznania Edmunda Husserla). Sawicki, Adam (tłum.). Colloquia Communia, 2(43), 49-79, 1989.
Dostojewski i Nietzsche : filozofia tragedii. Wodziński, Cezary (tłum., wstęp). Warszawa, Czytelnik, 1987; wyd. 2 2000. Ss. 224.

Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления). 1905.
Apoteoza nieoczywistości : próba myślenia adogmatycznego. Karsov, Nina; Szechter, Szymon (tłum.). Londyn, Kontra, 1983. Ss. 234.
Apoteoza niezakorzenienia : próba myślenia adogmatycznego. Chmielewski, Jacek. Warszawa, KR,  2011. Ss. 204.

Начала и концы. 1908.
Początki i końce : zbiór artykułów. Chmielewski, Jacek (tłum., oprac.). Kęty, Antyk - Marek Derewiecki, 2005. Ss. 93.

1911.
Wielkie wigilie. Chmielewski, Jacek (tłum.); Nowak, Piotr (wstęp). Warszawa, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016. Ss. XXII+279.

Власть ключей. 1923.
Potestas clavium (Władza kluczy). Chmielewski, Jacek (tłum., oprac.). Kęty, Antyk - Marek Derewiecki, 2005. Ss. 261.

На весах Иова (Странствования по душам). 1929.
FR.: Nauka i swobodne poszukiwanie. Wodziński, Cezary (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7-8, 183-196, 1981.
Na szalach Hioba : duchowe wędrówki. Chmielewski, Jacek (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2003; wyd. 2 popr. KR, 2012. Ss. 415.

Афины и Иерусалим. 1938.
FR.: Nietzsche. Wodziński, Cezary (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(20-23), 165-179, 1985.
Ateny i Jerozolima. Wodziński, Cezary (tłum., wstęp). Kraków, Znak, 1993; wyd. 2 2009. Ss. 484.

Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). 1939.
Kierkegaard i filozofia egzystencjalna : głos wołającego na pustyni. Prokopski, Jacek Aleksander (tłum.); Miłosz, Czesław (wstęp). Kęty, Antyk, 2003; Marek, Derewiecki, 2013. Ss. 267.
FR.: Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. Chmielewski, Jacek (tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 1, 58-110, 2008.

Sola fide - только верою. 1966.
Sola fide - tylko przez wiarę. Wodziński, Cezary (tłum., wstęp). Warszawa, WN PWN, Warszawa 1995. Ss. XVII+280.


Gnoza a filozofia egzystencjalna. Eseje filozoficzne z dodaniem listów Lwa Szestowa, Martina Bubera, Edmunda Husserla i Mikołaja Bierdiajewa oraz szkicu Bierdiajewa. Wodziński, Cezary (wybór, tłum., przypisy) Warszawa, Myśl, 1900. Ss. 120.

Kierkegaard i Dostojewski. Prokopski, Jacek Aleksander (tłum.). Odra, nr 4, 46-59, 2001.

Hiob i Hegel. Prokopski, Jacek Aleksander (tłum.). Odra, nr 12, 37-42, 2002.

Rozum i apokalipsa : filozofia religijna Włodzimierza Sołowjowa. [FR. Rozum i objawienie]. Chmielewski, Jacek (tłum.). Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 2, 119-152, 2002.

Okrutne chrześcijaństwo. Prokopski, Jacek Aleksander (tłum.). Odra, nr 4, 42-48, 2003.

Tylko wiara : antologia tekstów Lwa Szestowa. Wyligała, Patrycja (red., tłum.). Kraków, M, 2004. Ss. 262.

Spekulacja i objawienie : filozofia religijna Włodzimierza Sołowjowa i inne artykuły. Chmielewski Jacek (tłum., oprac.). Kęty, Marek Derewiecki, 2007. Ss. 285.