INDEKS PRZEKŁADÓW

upaniszady


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ajtareja - Upaniszada. Ługowski, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 61-67, 1976.

Fragmenty z Upaniszad. Ługowski, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 35-42, 1970.

* Bryhadaranjaka - upaniszada I,4. * Majtri - upaniszda I, III.