INDEKS PRZEKŁADÓW

Eric Voegelin (1901-1985)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Order and History. 1977.
FR.: Platoński ład duszy. Krzeczkowski, Henryk (tłum.). Znak, nr 370-371, 147-165, 1985.