INDEKS PRZEKŁADÓW

G. S. Wasiecki (Grigorij Stepanovič Vaseckij)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Aleksander Hercen - wielki rosyjski materialista i rewolucyjny demokrata. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 216-246, 1951.

# HERCEN, Aleksander # filozofia rosyjska #

Rozwinięcie teorii marksistowsko-leninowskiej w pracach J. Stalina o językoznawstwie. Nowik, Edward (tłum.). Warszawa, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1951.

O siłach napędowych rozwoju społeczeństwa radzieckiego. Nowik, Edward (tłum.). Warszawa, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1952.

Marksistowska zasada partyjności filozofii. Sejneński Henryk (tłum.). Warszawa, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1952.

Łomonosow wielki rosyjski uczony i filozof-materialista. Nowak, S. (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1952. Wasiecki, G. S.