INDEKS PRZEKŁADÓW

Alfred North WHITEHEAD (1861-1947)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

An Introduction to Mathematics. 1911.
Wstęp do matematyki. Wojtowicz, Wł. (tłum.). Warszawa, Lwów, Księgarnia E. Wende, 1914.

Science and the Modern World. 1925.
FR.: Religia a nauka. Heller, Michał (tłum.). Znak, nr 308, 228-238, 1980.
FR.: Matematyka jako składnik historii myśli. Jusiak, Janusz (tłum.). Colloquia Communia, 3-4(32-33), 129-143, 1987.
Nauka i świat nowożytny. Kozłowski, Maciej i Pieńkowski, Marek (tłum.). Kraków, Znak, 1987.
Nauka i świat współczesny. Magala, Sławomir (tłum.). Warszawa, PAX, 1988.

Religion in the Making. 1926.
Religia w tworzeniu. Szostkiewicz, Adam (tłum.). Kraków, Znak, 1997.

"Mathematics and the Good". 1941.
Matematyka i dobro. Jusiak, Janusz (tłum.). Colloquia Communia, nr 3-4(32-33), 161-172, 1987.

"Immortality". 1941.
Nieśmiertelność. Jusiak, Janusz (tłum.). Colloquia Communia, nr 3-4(32-33), 145-159, 1987.