INDEKS PRZEKŁADÓW

Peter Winch (1926-1997)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Idea of a social science and its relation to philosophy. 1958.
Idea nauki o społeczeństwie i jej związki z filozofią. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.).

Ethics and Action. 1972.
Etyka a działanie : wybór pism. Szawiel, Tadeusz (wybór, wstęp, tłum.), Lachowska, Dorota (tłum.).

1986.
Moralność i okoliczności szczególne. Pasek, Jarosław (tłum.). Etyka, nr 22, 133-146, 1986. Winch, Peter.