INDEKS PRZEKŁADÓW

Ludwig WITTGENSTEIN (1889-1951)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

TEKSTY W PORZĄDKU POWSTAWANIA

Tractatus logico-philosophicus. 1922.
Tractatus logico-philosophicus. Wolniewicz, Bogusław (tłum.). Warszawa, PWN, 1970.
Wolniewicz, Bogusław (tłum. i wstęp). Wyd. 2 zm. Warszawa, WN PWN, 1997.

Philosophische Untersuchungen / Philosophical Investigations. 1953.
Dociekania filozoficzne. Wolniewicz, Bogusław (tłum.). Warszawa, PWN, 1972
Wolniewicz, Bogusław (tłum. i wstęp). Wyd. 2 zm. Warszawa, WN PWN, 2000.

Notebooks 1914-1916. 1961.
FR.: "Notatniki 1914-1916". Walentukiewicz, Wiesław (tłum.), 58-74, w: Wittgenstein, Ludwig. Uwagi o religii i etyce. Kraków, Znak, 1995.
Dzienniki 1914-1916. Poręba, Marcin (tłum.), Ziobrowski, Jacek (posłowie). Warszawa, Spacja, 1999. (W książce też "Uwagi o logice" z 1913, "Uwagi podyktowane G. E. Moore'owi w Norwegii" z 1914 i fragmenty listów do Russella z lat 1912-1920).

Some Remarks on Logical Form. 1929.
Kilka uwag o formie logicznej. Świerczyński, Maciej (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1, 1997.

A Lecture on Ethics. 1929.
Wykład o etyce. Wojciech, Sady (tłum.). Colloquia Communia, nr 2, 49-55, 1984.
Wyd. popr. w: Wittgenstein, Ludwig. Uwagi o religii i etyce, dz. cyt., 75-85.

Bemerkungen über Frazers "The Golden Bough". 1931-1936.
Uwagi o Złotej gałęzi Frazera
. Orzechowski, Andrzej (tłum., wstęp i posłowie). Warszawa, Instytut Kultury, 1998.

The Blue and Brown Books.  1958. 1933-1935.
Niebieski i brązowy zeszyt. Lipszyc, Adam i Sommer, Łukasz (tłum.). Warszawa, Spacja, 1998.

Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief.  1966.
Wykłady o wierze. Wierzbicka, Anna (tłum.). Znak, nr 181-182, 965-983, 1969.
"Wykłady o wierze". Sady, Wojciech (tłum.), w: Uwagi o religii i etyce, dz. cyt., 86-107.
Wykłady o estetyce. Graff, Piotr (tłum.). Studia Estetyczne, 14, 131-146, 1977.

Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik / Remarks on the Foundations of Mathematics.  1956, 1978.
Uwagi o podstawach matematyki. Poręba, Marcin (tłum.). Warszawa, KR, 2000.

Zettel. 1967.
Kartki. Lisiecka, Sława (tłum.), Ziobrowski, Jacek (posłowie). Warszawa, KR, 1999.

Bemerkungen über die Farben / Remarks on Colour. 1978.
Uwagi o kolorach. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, Spacja, 1998.

Über Gewißheit / On Certainty. 1969.
"O pewności". Sady, Małgorzata i Sady, Wojciech (tłum.). Colloquia Communia, nr 2, 97-167, 1984.
Wyd. popr. O pewności. Sady, Małgorzata i Sady, Wojciech (tłum. i wstęp). Warszawa, Aletheia, 1993.
O pewności. Chwedeńczuk, Bogdan (tłum. i posłowie). Warszawa, KR, 2001.

Vermischte Bemerkungen. 1977.
FRAGMENTY: Uwagi różne (kultura i wartość). Sady, Małgorzata (tłum.), Sady, Wojciech (wybór). Colloquia Communia, 3-4(32-33),173-199, 1987.
"Uwagi różne". Kawecka, Małgorzata i Sady, Wojciech (tłum.), w: Uwagi o religii i etyce, dz. cyt., 108-206.
Uwagi różne
. Kowalewska, Małgorzata (tłum.). Warszawa, KR, 2000. (Ten sam przekład, tylko podpisany inaczej).


Docieranie do sedna znaczeń. Odra, nr 5, 73-79, 1994. [Tytuł od red.].

Dzienniki sekretne - 1914-1916. (Fragmenty). Koniec Wieku, nr 8, 9-15, 1996.

Dzienniki sekretne 1914-1916. Zeszyt pierwszy (9 VIII 1914 - 30 X 1914). Zdanie, nr 1, 28-32, 1996.

Notatki do wykładów o "doznaniach prywatnych" i "danych zmysłowych". Pałgan, Paweł (tłum. z ang.); Roguska, Magdalena (tłum. z niem.). Przegląd Filozoficzny, nr 4, 93-128, 1999.

Ruchy myśli (fragm.). Przybylak, Feliks (tłum.). Odra, nr 11, 61-71, 1999.
Ruchy myśli. Cz. 2. Przybylak, Feliks (tłum.). Odra, nr 9, 56-73, 2001.

Wykłady o wolności woli : (notatki Yoricka Smythiesa). Klementowicz, Magdalena; Orzechowski, Andrzej (tłum.). Odra, nr 9, 45-58, 2000.

Ruch myśli : dzienniki 1930-1932, 1936-1937. Reszke, Robert (tłum.); Somavilla, Ilse (oprac.). Warszawa, Spacja, 2002. Ss. 189.

Ludwig Wittgenstein, Rush Rhees. Rozmowy o Freudzie. Piekarski, Michał (tłum.). Kronos, 3, 161-167, 2010.