PRZEKŁADY DROBNE

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne


indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

A

Aiken, Henry David. Etyka i teoria wartości. Morawski, Stefan (tłum.). Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 276-282, 1948.

Aiken, Henry David. Estetyka i filozofia sztuki w Stanach Zjednoczonych. Michalska, Romana (tłum.). Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 49-64, 1949.

Aiken, William. Zwierzęta i prawa: w odpowiedzi Reganowi. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 18, 119-123, 1980.

Albert, Hans. Problem neutralności metaetyki. Lazari-Pawłowska, Ija (tłum.). Etyka, t. 11, 127-138, 1973.

Aleksandrow, A. D. O idealizmie w matematyce. Kosiński, A. (tłum.). Myśl Filozoficzna, nr 1 (3), 183-208, 1952.

Ambarcumian, Wiktor A. i Kaziutynski, Wadim W. Astronomia i światopogląd. Butryn, Stanisław (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 3, 9-19, 1973.

Ambarcumian, W. A. O roli prawidłowości empirycznych w rozwoju nauk przyrodniczych. Butryn, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 5-10, 1974.

Ames, Van Meter. Obecna sytuacja w estetyce amerykańskiej. Wiśniowski, Bronisław (tłum.). Estetyka, II, 223-229, 1961.

Angełow, Stefan. Ujęcie kompleksowe w poznaniu człowieka. Studia Filozoficzne, nr 3, 87-92, 1976.

Angiełow, Stefan. Etyka jako nauka. Skwierczyńska-Masny, Zenobia (tłum.). Etyka, t. 17, 135-142, 1979.

Apostel, Léo. Współczesna filozofia belgijska. Problemy i tendencje. Czeżowska, Antonina (tłum.). Ruch Filozoficzny XXII (2-4), 133-151, 1964.

Archangielski, Leonid. W kwestii badań nad językiem moralności. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 127-132, 1974.

Archipcew, F. Najważniejszy aspekt analizy twórczego charakteru ludzkiej świadomości. Studia Filozoficzne, nr 1, 25-29, 1974.

Arewszatian, S. S. i Grigorian, G. O. Główne rysy średniowiecznej filozofii armeńskiej. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 47-59, 1974.

Armstrong, David M. Czy naturalista może wierzyć w uniwersalia? Hempoliński, Michał (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 5-13, 1986.

Arnold, Alfred. Filozoficzne problemy rozwoju nauki. Kaniowski, Andrzej M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 167-172, 1977.

Aschenbrenner, Karl. Pojęciowe uwarunkowanie przeżycia estetycznego. Łoziński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 101-109, 1976.

Avineri, Shlomo. Dialektyczny stosunek myśli Marksa do świata XX wieku. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 13-25, 1985.

Axelos, Kostas. Gra całości. Migasiński, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 75-80, 1973.

B

Badaloni, Nicola. Kryzys koncepcji "felicitas" a kryzys społeczeństwa włoskiego w wieku szesnastym. Guranowski, Jan (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 3, 153-167, 1973.

Badaloni, Nicola. "Świadome kierownictwo" i "żywiołowość". Nowicki, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 7-16, 1974.

Bales, R. Eugene. Czego należy oczekiwać od utylitaryzmu czynów? (Tłum. anonim.). Etyka, t. 11, 87-109, 1973.

Balibar, Etienne. W imię rozumu? Marksizm, racjonalizm, irracjonalizm. Pluta, Roman (tłum.). Colloquia Communia, nr 5, 80-103, 1982.

Barlett, Steven. Fenomenologia tego, co implikowane. (Tłum. zbiorowe). Roczniki Filozoficzne, 22(1), 73-89, 1974.

Barrett, Cyril. Czy artysta jest naprawdę potrzebny. Rosińska, Z. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 77-86, 1976.

Bassols, Alejandro Tomasini. Nazwy i deskrypcje. Niklas, Urszula (tłum.). [Rec. Linsky, Leonard. Names and Descriptions]. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-168, 1980.

Bassols, Alejandro Tomasini. Marks i Wittgenstein: filozofia i społeczeństwo. Wojcieszak, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 123-135, 1987.

Bauer, Bruno. "Ujawniona tajemnica chrześcijaństwa" w: Panasiuk, Ryszard. Lewica heglowska. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969.

Bauer, Edgar. "Bruno Bauer i jego przeciwnicy" w: Panasiuk, Ryszard. Lewica heglowska. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969.

Bełza, Igor. Niektóre rysy etyczne polskiego romantyzmu. Inspiracje dantejskie. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 83-91, 1974.

Bełza, Igor. O niektórych impulsach rozwoju romantyzmu polskiego. Skrunda, Wiktor (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 35-43, 1978.

Bergner, Dieter. Husserl i najnowsza filozofia burżuazyjna - rozważania filozoficzno-historyczne. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 133-143, 1977.

Bertrand, Michèle. Człowiek rozszczepiony u Marksa. Przyczynek do kwestii wiary. Niecikowski, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 95-102, 1985.

Besse, Guy. Od Jana Jakuba Rousseau do Hegla. Początki "fenomenologii". Migasiński, Jacek (tłum.). em>Studia Filozoficzne, nr 1, 5-10, 1975.

Besse, Guy. Dialektyka a rewolucja. Kęsik, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 5-31, 1977.

Beyer, Wilhelm R. Ludwik Feuerbach. Filozofia między Heglem a Marksem. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 29-39, 1972.

Bhattacharyya, Kalidas. Natura i wolność. Kowalska-Soni, Agnieszka (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 7-27, 1976.

Birnbacher, Dieter. Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. [Verantwortung für zukünftige Generationen. 1988]. Andrzejewski, Bolesław i Jackowski Przemysław (tłum.). Warszawa, Oficyna Naukowa, 1999. Ss. XIV+297.

Birnbacher, Dieter. Etyczne aspekty zapobiegania i udzielania pomocy w samobójstwie. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Etyka, nr 23, 63-90, 1988.

Birngruber, Sylwester. Podstawowe struktury sumienia i jego kształtowanie. Klementowicz, Barbara (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-13, 1986.

Blanchot, Maurice. Michel Foucault tak jak go widzę. Komendant, Tadeusz (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-38), 167-177, 1988.

Blanshard, Brand. W obronie metafizyki. Szubka, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 36(1), 5-38, 1988.

Blegvad, Mogens. Adam Smith jako filozof nauki. Piotrowski, Wojciech (tłum.). Zwoliński, Zbigniew (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 10, 115-125, 1986.

Bloch, Ernst. Rzeczywistość antycypowana, czyli jak przebiega i co osiąga myślenie utopijne. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 49-57, 1982.

Bloch, Ernst. Nadzieja jako zasada. Miziński, Jan (tłum.). Colloquia Communia, 2-3(25-26), 217-232, 1986.

Bloch, Olivier O pojawieniu się słowa "materialista". Bieńkowska, Jadwiga (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 95-106, 1977.

Blumenthal, Wolfgang. O działalności publikacyjnej "Deutsche Zeitschrift für Philosophie". Lazarowicz, Małgorzata (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 157-165, 1977.

Boczoriszwili, A. T. Problem intuicji w fenomenologii Edmunda Husserla. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 57-63, 1973.

Böhler, Dietrich. Ku filozoficznej rekonstrukcji "działania". Ciechorski, Wojciech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 85-95, 1981.

Böhme, Gernot i Daele, Wolfgang van den i Krohn, Wolfgang. Finalizacja nauki. Czerniak, Stanisław (tłum. i posł.). Studia Filozoficzne, nr 1, 85-106, 1984.

Bollnow, Otto Friedrich. Rozum a siły irracjonalne. Pulkowska, Maria (tłum.). Znak, nr 305, 1188-1205, 1979.
Rozważania o bolesności prawdy. Znak, nr 305, 1205-1211, 1979.

Boné, Edouard. Manipulacja człowiekiem. Hałaczek, B. (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 149-153, 1984.

Bornheim, Gerd A. Problem Boga u Sartre'a. Szczepańska-Niedenthal, Józefa (tłum.). Znak, nr 228, 707-719, 1973.

Boulding, Kenneth E. Etyka i biznes. Grosfeld, Jan (tłum.). Znak, nr 289-290, 983-990, 1978.
Ekonomia jako nauka moralna. Grosfeld, Jan (tłum.). Znak, nr 289-290, 991-1002, 1978.

Brandt, Richard B. Czy wybór systemu moralnego powinien być bezstronny? Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Etyka, t. 11, 57-85, 1973.

Branski, Władimir P. Dwie tendencje w historii kształtowania się teorii cząstek elementarnych. Tempczyk, Michał (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 115-130, 1989.

Breazu, Marcel. Sztuka autentyczna a rozkład sztuki jako zjawisko kulturowe. Piechocki, W. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 65-76, 1976.

Brunius, Teddy. O sposobach korzystania ze sztuki. Graff, Piotr (tłum.). Estetyka, III, 73-87, 1962.

Buhr, Manfred. Siła materialistycznej dialektyki. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 19-28, 1975.

Buhr, Manfred. Schelling a historia rozwoju klasycznej filozofii niemieckiej. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 107-117, 1977.

Buisine, Alain. Appendix. Matuszewski, Krzysztof (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-39), 119-125, 1988.

Butts, Robert E. Filozofia nauki w Kanadzie. Pawłowska, Aleksandra (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 167-182, 1976.

C

Caffarra, Carlo. Postulat teologii wobec współczesnej filozofii: "Z powrotem do bytu". Zieliński, Edward (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 107-120, 1985/1986.

Carbonara, Cleto. Myśl a rzeczywistość. Piechocki, Wiesław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 17-27, 1974.

Carpenter, Stanley R. i Rossini, Frederick A. Technika w aspekcie wartości. Analiza i badania. Studia Filozoficzne, nr 9, 47-58, 1979.

Cenkow, Borys. Współczesna marksistowsko-leninowska estetyka w Bułgarii. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 187-201, 1973.

Certeau, Michel de. Tworzenie historii. Bortnowska, H. (tłum.). Znak, nr 233-234, 1405-1440, 1973.

Chandra, Suresh. O naturze bytu. Szkic refleksyjnej metafizyki. Dobrzański, Leonard (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 137-146, 1987.

Charczew, Anatolij. Badania z zakresu etyki w ZSRR (kilka uwag teoretycznych). (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 95-105, 1974.

Chauchard, Paul. Racjonalizm naukowy i racjonalizm chrześcijański. Kupis, Bogdan (tłum.). Znak, nr 68-69, , 1960.

Cherry, Colin. Teoria informacji - jej podłoże społeczne i zastosowania w socjologii. Mortimer, Halina (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 103-125, 1959.

Chetan, Oktawian. Model lingwistyczny i jego pozalingwistyczne przygody. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 10, 66-80, 1970.

Childe, V. Gordon. Engels a nauka historii. Gorczycka, Joanna (tłum.). Myśl Współczesna, nr 6-7, 264-273, 1948.

Chinczyn, A. Metoda funkcji dowolnych i walka z idealizmem w dziedzinie teorii prawdopodobieństwa. Myśl Filozoficzna. Przekłady, z. 3(4), 55-70, 1955.

Clark, Stephen R. L. Prawa zwierząt. Nierada, Zygmunt (tłum.). Etyka, t. 18, 77-86, 1980.

Coates, Joseph F. 16 tez dotyczących techniki i społecznego zarządzania nią. Dąbrowska, Iwona i Zacher, Lech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 19-35, 1979.

Cogniot, Georges. Czterdziestolecie "Materializmu i empiriokrytycyzmu". Muszkowska, J. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 11, 162-175, 1949.

Colletti, Lucio. Sprzeczność dialektyczna a niesprzeczność. Ponikowski, Bogusław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 151-167, 1988.

Conrad-Martius, Hedwig. Dasein, substancjalność, dusza. Machnacz, Jerzy (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 34(1), 139-272, 1986.

Conrad-Martius, Hedwig. Fenomenologia i spekulacja. Machnacz, Jerzy (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 34(1), 273-287, 1986.

Cooper, Neil. Logiczna poprawność sądów moralnych. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, nr 22, 29-50, 1986.

Coreth, Emerich. Czym jest antropologia filozoficzna? Czajka, Anna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 173-193, 1983.

Cornelius, Hans. Życie i system (Leben und Lehre). [Autobiografia intelektualna]. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 123-135, 1981.

Cottier, Marie-Martin. Romantyczna koncepcja historii. Od Hegla do Marksa. Turowiczowa, Anna (tłum.). Znak, nr 52, 1958.

Craig, William. Teoria indukcji. Wincentowicz-Hiż, Danuta (tłum.). Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 249-255, 1948.

Crosby, John F. Persona et sui iuris. Refleksje nad podstawami filozofii osoby Karola Wojtyły. Zięba, Maciej St. (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 32(2), 105-123, 1984.

Crosby, John F. Realizm w teorii wartości. Przyczynki do krytyki relatywizmu aksjologicznego. Zięba, Maciej St. (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 97-105, 1987/1988.

Czałojan, W. K. i Czaczikian, J. I. Armeński filozof z XVII wieku - Stiepanos Lechacy. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 61-67, 1974.

Ć

 

D

Daniélou, Jean. Życie umysłowe we Francji. Malewska, Hanna (tłum.). Znak, nr 1, 93-109, 1946.

Daniélou, Jean. Chrześcijanin wobec marksizmu. Wierusz-Kowalski, Jan (tłum.). Znak, nr 6, 612-620, 1947.

Daniélou, Jean. Znaczenie Teilharda de Chardin. M., H. (tłum.). Znak, nr 95, 732-744, 1962.

Dawson, Christopher. U podłoża kultury. Szczepański, Jan Józef (tłum.). Znak, nr 19, 377-391, 1949.

Delhaye, Philippe. Historia i aktualność: o etyce chrześcijańskiej dzisiaj. [Z prof. Philippe Delhaye rozmawia Halina Bortnowska]. Znak, nr 202, 410-425, 1971.

Denisow, A. I. Prawo i moralność. Myśl Współczesna, nr 4, 95-102, 1948.

Denkowski, Denko. II sympozjum naukowe w Ohrid (Jugosławia) na temat "Marksizm dzisiaj". Studia Filozoficzne, nr 2, 67-70, 1974.

D'Hondt, Jacques. Hegel we Francji. Borgosz, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 9-20, 1980.

Dołgow, K. M. Analiza "Semantycznej dialektyki" Galvano Della Volpego. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 101-111, 1974.

Dołgow, K. M. Kryzys filozoficzno-estetycznej świadomości burżuazyjnej. Morawiec, Kazimierz (tłum.) Studia Filozoficzne, nr 10-11, 5-26, 1975.

Dondeyne, Albert. Czym jest filozofia. hm (tłum.). Znak, nr 279, 1022-1039, 1977.

Dreier, Ralf. Teorie sprawiedliwości. Prawo natury przeżywa renesans. Zajadło, Jerzy (tłum.). Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 105-107, 1988/1989.

Dubinin, N. P. i Frołow, I. T. Nauka dla człowieka (humanistyczny sens rewolucji naukowo-technicznej). Elżanowski, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 45-60, 1972.

Dulieu, Pierre J. Aktualność Schelera. Tischner, Józef (tłum.). Znak, nr 248, 209-218, 1975.

Dupre, Louis K. Pożytki filozofii właściwie użytej. P., G. (tłum.). Znak, nr 92-93, 354-358, 1962.

Dupré, Louis. Wiara. Lewandowska, Sabina (tłum.). Znak, nr 377-378, 3-22, 1986.

Dwars, Jens-Fietje. Feuerbach a Luter. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 111-126, 1982.

Dyskusja filozofów radzieckich na temat książki Aleksandrowa. (M.in. krytyczny głos Żdanowa). Myśl Współczesna, nr 8-9, 119-179, 1948.

Dżafarli, Tejmuraz M. O pojęciu kategorii etycznych. Zagórska, Wiesława (tłum.). Etyka, t. 17, 123-134, 1979.

Dżochadze, Dawid. Geneza i ewolucja arystotelesowskiego rozumienia dialektyki. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 71-83, 1974.

Dżochadze, Dawid W. Rozwój arystotelesowskiej dialektyki. Simbierowicz, Z. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 169-179, 1976.

E

Edel, Abraham. Miejsce wiedzy empirycznej w etyce. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 11, 173-190, 1973.

Eichhorn I, Wolfgang. O dialektyce socjalizmu i komunizmu. Roepke, Danuta (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 31-44, 1977.

Eecke, Wilfried Van. Heglowska analiza dialektyczna rewolucji francuskiej. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 77-83, 1983.

F

Fahrenbach, Helmut. Człowiek. Czajka, Anna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 125-147, 1982.

Fąfara, Richard J. Interpretacje wczesnej teorii idei Malebranche'a. Romkowska, Ewa (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 83-97, 1979.

Feinberg, Joel. Obowiązki człowieka i prawa zwierząt. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 18, 11-38, 1980.

Fialkowski, Aline. Paul Ricoeur i hermeneutyka mitów. Malewska, Hanna (tłum.). Znak, nr 172, 1280-1294, 1968.

Fiedosiejew, P. N. Analiza filozoficznych zagadnień współczesnego przyrodoznawstwa. Jedynak, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 5-13, 1972.

Fiedosiejew, P. N. Przyczynek do problemu wzajemnego stosunku świadomości i bytu. Modzelewski, E. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 3-12, 1976.

Fiedosiejew, P. N. Rewolucja Październikowa i postęp społeczny. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 10, 5-16, 1977.

Filipec, I. i Netopilik, J. W kręgu religijnej i egzystencjalistycznej krytyki postępu technicznego. Guranowski, Jan (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 185-204, 1972.

Finger, Otto. Filozoficzne i polityczne tendencje dezinterpretacji myśli Lenina w Republice Federalnej Niemiec. Skwierciński, M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 145-156, 1977.

Fischer, Norbert. O pożytku krytyki metafizycznej. Stanowisko Kanta wobec "Zarzutów przeciw religii i moralności". Nieznański, Edward (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 159-167, 1986.

Fisher, John. Łatwość i trudność teorii. Bukat, W. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 111-117, 1976.

Fizer, John. Fazy Ingardena, "durée réelle" Bergsona, strumień Williama Jamesa. Metaforyczne warianty rozumienia czasu czy wykluczające się pojęcia czasu? Hołówka, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 27-43, 1975.

Fleischer, Helmut. Historyczne działanie Marksa w świetle jego materialistycznego pojmowania dziejów. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 3-9, 1986.

Fock, Władimir. Współczesna teoria przestrzeni i czasu. Tłum. anonim. Myśl Filozoficzna, nr 4, 162-182, 1953.

Földesi, Tamás. Marks a etyka. Siemek, Marek J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 27-31, 1985.

Ford, Lewis S. Źródła chrześcijańskiej nadziei. Mazurek, Irena (tłum.). Znak, nr 417-418, 132-139, 1990.

Forni, Enrico. Empiria historyczna a integralność teorii. Nowaczyk, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 29-40, 1974.

Frank, Siemion Ludwigowicz. Pierwsze określenie i istota intuicji. Czardybon, Barbara (tłum.). Logos i Ethos, nr 2 (25), 169-187, 2008.

Frank, Siemion Ludwigowicz. "O pamięci" w: Widma pamięci. Kurek, Jacek (red.) i Maliszewski, Krzysztof (red.), Czardybon, Barbara (tłum.), 96-100. Chorzów, Wyd. MDK Batory, 2010.

Frankena, William K. O definiowaniu sądów, zasad i kodeksów moralnych. Hołówka, Jacek (tłum.). Etyka, t. 11, 45-56, 1973.

Franzen, Winfried. Uwagi do problemu naturalistycznego pojmowania człowieka. Lazari-Pawłowska, Ija (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 45-53, 1984.

Fresco, Marcel Franz. Sokrates jako zwierciadło kultury. Wypych, Włodzimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 35-39, 1984.

Frołow, Iwan T. Filozoficzne idee W. I. Lenina a współczesne przyrodoznawstwo. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 1, 17-25, 1971.

Frołow, Iwan T. i Pastusznyj, Stefan A. Metodologia mendelizmu a filozofia. Butryn, Stanisław (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 9, 107-126, 1972.

Frołow, Iwan T. Rewolucja w biologii i przyszłość człowieka. (Społeczno-filozoficzne i etyczne aspekty). Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 37-46, 1974.

Frołow, Iwan T. Człowiek - genetyka - etyka. Społeczno-moralne problemy inżynierii genowej. Simbierowicz, Zygmunt (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 57-73, 1976.

Furger, Franz. Jak podstawowe normy etyczne wprowadzać na teren badań naukowych. Hałaczek, B. (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 142-149, 1984.

G

Garadża, W. I. Transcendencja i historia. Dialog chrześcijańskiej filozofii ze współczesnością. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 12, 39-53, 1978.

Garin, Eugenio. Nad myślą Machiavellego. Krakowa, Halina (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 3-29, 1973.

Garin, Eugenio. Aspekty współczesnej filozofii włoskiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 251-267, 1974.

Gehlen, Arnold. Obraz człowieka. Malczewski, Marek i Czajka, Anna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 239-248, 1983.

Georgiadis, Kostas. Arystotelesa koncepcja rzeczy indywidualnej i jej własności. Romkowska, Ewa (tłum.), Kasia, Andrzej (oprac.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 231-240, 1978.

Georgiadis, Constantine. Młodzież i człowiek doskonały filozofów w Atenach epoki klasycznej. Kupis, Bogdan (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 19-35, 1990.

Georgiew, Dymitr. Rewolucja naukowo-techniczna a wszechstronny rozwój osobowości. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 85-93, 1974.

Georgjew, F. Potężna ideowa broń leninizmu. (Na czterdziestolecie książki Lenina "Materializm a empiriokrytycyzm"). Myśl Współczesna, nr 11, 176-189, 1949.

Ginters, Rudolf. Analityczny sposób uprawiania etyki. Styczeń, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 26(2), 27-37, 1978.

Goldstick, Daniel. Czytanie Althussera. Stawiński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 67-86, 1978.

Goldstick, Daniel. Interesy obiektywne. Etyka, nr 24, 229-247, 1988.

Golubović, Zagorka. Koncepcje rewolucji i ruchu społecznego a zagadnienie osobowości - aktualność myśli marksowskiej. Niecikowski, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 21-28, 1986.

Gołowko, Nadieżda. O istocie marksistowskiej etyki. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 13-26, 1974.

Grotius, Hugon. [Trzy listy z lat 1630-1633]. Domański, Juliusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 223-227.

Gorski, D. P. Od semiotyki opisowej do semiotyki teoretycznej. Nadel-Turoński, Tadeusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 147-156, 1972.

Gössler, Klaus. Poznanie jako specyficzny rodzaj społecznej działalności ludzi. Wendland, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 73-88, 1977.

Gott, W. S. Kategorie i pojęcia filozoficzne w naukach szczegółowych. M., J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 93-101, 1976.

Gregorios, Paul. Społeczna twórczość a państwo. (Tłum. anonim.) Studia Filozoficzne, nr 7, 3-11, 1978.

Grekow, Ł. I. Pojęcie analogii bytu w scholastycznej metafizyce. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 3, 70-76, 1968.

Groot, Aart de. Exercitationes Racowianae habitae annis 1606-1609. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 269-274, 1974.

Grosseteste, Robert. O świetle, czyli o pochodzeniu form (De luce seu de inchoatione formarum). Boczar, Mieczysław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 18-22, 1981.

Gründel, Johannes. Wina - kara - zadośćuczynienie. Juros, Helmut (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 22(2), 35-46, 1974.

Gruppi, Luciano. O historyzmie marksistowskim. Nowaczyk, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 53-65, 1974.

Gruszin, B. A. Świadomość masowa i zachowanie masowe. Jędrzejewski, Sławomir (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 115-125, 1972.

Guibert-Sledziewski, Elisabeth. Jeszcze filozofia nie zginęła lub szkic obrony filozofii będącej w kryzysie. Bieńkowska, Jadwiga (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 143-147, 1977.

Guitton, Jean. Spinoza: intuicja zawsze żywa (w 300-lecie śmierci). T., J. (tłum.). Znak, nr 279,1083-1085, 1977.

Gusiejnow, Abdusalam A. Etyka: nowe perspektywy. Zagórska, Wiesława (tłum.). Etyka, nr 25, 251-269, 1990.

Guy, Alain. XVI Światowy Kongres Filozoficzny (Düsseldorf 27.VIII-2.IX,1978). Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 15-18, 1979.

Guzzo, Augusto. Muzyka i taniec. Piechocki, W. (tłum.), Gadomski, L. (popr.). Studia Filozoficzne, nr 4, 55-63, 1976.

H

Haecker, Hans-Joachim. O fikcji ogólnie obowiązujących norm etycznych. Lazari-Pawłowska, Lazari (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 135-139, 1982.

Hager, Nina i  Hörz, Herbert. Modele i metody modelowe w poznaniu naukowym. ZZ (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 89-106, 1977.

Hajko, Dalimir. Filozofia człowieka w materializmie staroindyjskim. Grabowska, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 157-166, 1976.

Haksar, Vinit. Podstawy do równości. Kudlińska, Joanna (tłum.). Etyka, t. 18, 221-237, 1980.

Haldane, J. B. S. Dlaczego jestem materialistą. Myśl Współczesna, nr 7-8, 131-137, 1947.

Haldane, J. B. S. Biologia a marksizm. Zbrożyna, Andrzej (tłum.). Myśl Współczesna, nr 4, 73-81, 1949.

Hampsch, George. Marksizm w USA i problem demokracji. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 89-95, 1986.

Hare, Richard M. Sąd moralny. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 11, 29-43, 1973.

Hare, Richard M. Sprawiedliwość i równość. Szawarski, Z. (tłum.). Etyka, t. 15, 143-161, 1977.

Harrison, Jonathan. Dlaczego oceny moralne nie są imperatywami? Dąbrowski, Tomasz (tłum.). Etyka, nr 22, 51-80, 1986.

Heller, Ágnes. Heglowska filozofia dziejów a rosyjscy rewolucyjni demokraci. Studia Filozoficzne, nr 1, 113-142, 1958.

Heller, Ágnes. Moralne posłannictwo filozofa. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 240, 742-757, 1974.

Henrich, Dieter. Formy negacji w logice Hegla. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 5, 87-96, 1975.

Hermann, Istvan. O heglowskiej filozofii pracy. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 139-144, 1981.

Hersch, Jeanne. Czy byt zachorował na anemię? Opis objawów i próba diagnozy. Wolicka, Elżbieta (tłum.). Znak, nr 425-426, 110-120, 1990.

Hildebrand, Dietrich von. Rola "obiektywnego dobra dla osoby" w dziedzinie moralności. Szewczyk, Jan (tłum.). Znak, nr 256, 1289-1308, 1975.

Hoche, Hans Ulrich. Paradoks przedmiotu odniesienia i problem rozumienia. Ciechorski, Wojciech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 98-105, 1981.

Hoerster, Norbert. W sprawie uzasadniania norm moralnych. Styczeń, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 25(2), 131-136, 1977.

Hoerster, Norbert. Uzasadnienie moralności bez metafizyki. Pawłowska, Joanna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 143-152, 1988.

Hoff, Christine. Kilka refleksji moralnych o eksperymentowaniu na zwierzętach. Nierada, Zygmunt (tłum.). Etyka, t. 18, 63-76, 1980.

Hofstadter, Douglas R. Kto kim kręci wewnątrz bilardownicy? Jakie jest znaczenie słowa "ja"? Gruba, Krzysztof (tłum.). Znak, nr 375-376, 157-178, 1986.

Hommes, Ulrich. Kanta Krytyka praktycznego rozumu a współczesna filozofia praktyczna. Węgrzecki, Adam (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 15-29, 1973.

Hommes, Ulrich. Pewność i wolność. Kartezjańska idea mathesis universalis a nowożytna filozofia praktyczna. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 43-57, 1975.

d'Hondt, Jacques. Ideologia nieciągłości. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 73-81, 1977.

d’Hondt, Jacques. Kant i problem głębi filozoficznej. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 23-33, 1974.

d'Hondt, Jacques. Hegel i postęp w historii. Borgosz, Józef (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 65-74, 1981.

d'Hondt, Jacques. Historia i utopiści według Hegla i Marksa. Popławski, Tadeusz; Bołtuć, Piotr (tłum.). Colloquia Communia, 1(24), 5-21, 1986.

Hostelet, Georges. Metodologia naukowego badania czynności ludzkich. Myśl Współczesna, nr 7-8, 71-105, 1947.

I

Ilienkow, Ewald W. Problem "idealnego". Łazarski, Aleksander (tłum.). Colloquia Communia, 3-4(32-33), 219-235, 1987.

Irrlitz, Gerd. Główne problemy klasycznej etyki burżuazyjnej. Zwoliński, Z. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 119-132, 1977.

Iwanio, I. i Szynkaruk, W. Wielki ukraiński humanista i filozof. W 250 rocznicę śmierci Grigorija Skoworody. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 41-55, 1972.

Iwanow, W. G. i Koblakow, W. P. i Charczew, A. G. Problemy i kierunki rozwoju współczesnej etyki radzieckiej. Musiał, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 7, 7-38, 1970.

J

Jacques, Francis. Mowa okaleczona. Życiński, Józef (tłum.). Znak, nr 329, 273-276, 1982.

Jaegerschmid, Adelgundis OSB. Rozmowy z Edmundem Husserlem (1931-1938). Abrahamowicz, Zygmunt (tłum.). Znak, nr 212, 153-185, 1972.

Jaeglé, Pierre. Dialektyka przyrody. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 53-61, 1977.

Jakuszew, Aleksy. Zarys systemu metafizyki A. N. Whiteheada, cz. 1. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-177, 1962.
- Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 1, 191-210,1963.

Jamieson, Dale. Egoizm i prawa zwierząt. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 18, 169-175, 1980.

Jaroszewski, M. G. Dyskusja jako czynnik twórczości naukowej. Czerska, Barbara i Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 53-62, 1978.

Jeremić, Dragan M. Estetyka jugosłowiańska XX wieku. Kalita, Halina (tłum.). Estetyka, II, 231-237, 1961.

Jermiłow, A. P. Poglądy estetyczne J. Marchlewskiego. Czertowicz, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 183-194, 1972.

Jesuino, Jorge Correia. Dialektyka Hegla w Rewolucji Portugalskiej 25 kwietnia. Borgosz, Józef (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 61-70, 1977.

Johnstone, Henry W. Teoria poznania. Morawski, Stefan (tłum.). Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 271-275, 1948.

Jonas, Hans. Filozoficzne aspekty techniki. Dąbrowska, Iwona i Modelska, Anna Julia (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 3-18, 1979.

Journet, Charles. Wizja świata Teilharda de Chardin. Eska, Donata (tłum.). Znak, nr 68-69, 269-280, 1960.

Jowczuk, M. T. i Bogdanow, B. W. Problemy rozwoju filozofii radzieckiej. (W 250-lecie Akademii Nauk ZSRR). Czertowicz, Mirosław (tłum.), Morawiec, Kazimierz (popr.). Studia Filozoficzne, nr 2, 3-20, 1975.

Juhos, Béla. Aktualny stan filozofii naukowej w Austrii. Pieczyński, Mieczysław (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXI (4), 355-375, 1962.

K

Kagan, M. S. Stan obecny radzieckiej myśli estetycznej. Biedka, Eugeniusz (tłum.). Estetyka, II, 217-222, 1961.

Katz, Steven T. Natura i wolność: komentarz. Bąkowski, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 29-37, 1976.

Kätzel, Siegfried. Owoce wykorzystania marksowskiej koncepcji realnego humanizmu przez niemieckich teoretyków komunistycznych w walce z faszyzmem. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 29-33, 1986.

Kaufmann, Arthur. O naukowości nauk prawnych. Podstawy konwergencyjnej teorii prawdy. Skąpska, Grażyna (tłum.). Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 83-92, 1988/1989.

Kaufmann, Arthur. Rozważania wstępne nad logiką prawniczą i ontologią relacji. Założenia personalistycznej teorii prawa. Skąpska, Grażyna (tłum.). Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 93-103, 1988/1989.

Kaziutyński, W. W. Z filozoficznych problemów współczesnej astronomii. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 153-158, 1973.

Kedrow, Wł. Pogląd Lenina na elektrony a najnowsze odkrycia fizyki. Grochowska, Ewa (tłum.). Myśl Współczesna, nr 6-7, 350-373, 1948.

Kelle, W. Ż. Twórcza funkcja nauk społecznych w społeczeństwie socjalistycznym. Jędrzejewski, Sławomir (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 109-114, 1972.

Kemp, Peter. Marks i poemat religijny. Chrześcijaństwo w Kapitale. Bekier-Mackiewicz, Sylwia (tłum.). Zwoliński, Zbigniew (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 10, 127-136, 1986.

Kemp, Peter. Etyka w społeczeństwie skomputeryzowanym. Problem izolacji komunikacji współczesnej. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Etyka, nr 24, 205-228, 1988.

Kiedrow, B. M. Definiowanie pojęć przez prawo jako operacja dialektyczno-logiczna. Kułakowska, Danuta (tłum.). em>Studia Filozoficzne, nr 3-4, 27-43, 1972.

Kiedrow, B. M. Teoretyczne problemy dialektyki materialistycznej. Jędrzejewski, S. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 43-59, 1977.

Kiss, Endre. Nietzsche i Baeumler, czyli o możliwości pozytywnej metafizyki faszystowskiej. Skwieciński, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 147-164, 1986.

Klaczko, Julian. Niemieccy hegemoni. List otwarty do Georga Gervinusa. [1849]. Baran, Zbigniew (wstęp i tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 289-331, 1987.

Klaus, Georg. Matematyka a rzeczywistość. Chojna, St. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 10 (41), 41-50, 1949.

Klaus, Georg. Mikołaj Kopernik - wielki syn narodu polskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 191-208, 1953.

Klaus, Georg. Znaczenie filozoficzne twierdzenia Gödla o zdaniach formalnie nierozstrzygalnych. Myśl Filozoficzna, nr 2, 197-221, 1953.

Klein, Angsar. Nowy Świat w heglowskiej filozofii dziejów i dialektyka niewspółczesności. Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 35-40, 1975.

Klossowski, Pierre. Sade, czyli filozof zbrodniczy. Matuszewski, Krzysztof (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-38), 41-57, 1988.

Klossowski, Pierre. Nietzsche, politeizm i parodia. Matuszewski, Krzysztof (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-38), 59-77, 1988.

Klossowski, Pierre. Pozór filozofa oszusta, fantazmat i zasada rzeczywistości. Banasiak, Bogdan (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-38), 79-81, 1988.

Knotek, Štefan. Czechosłowacka myśl filozoficzna nowszego okresu. K., P. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4-5, 256-259, 1970.

Kolman, Arnoszt. O niektórych filozoficznych problemach dzisiejszej fizyki. Myśl Współczesna, nr 6, 330-341, 1947.

Kolman, Ernest. Bałwochwalstwo matematyzacji we współczesnej nauce burżuazyjnej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 34-75, 1954.

König, Eckhard. Czy koniec antropologii filozoficznej? Korcz, Włodzimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 267-277, 1983.

Konowałowa, Ludmiła. O niektórych gnozeologicznych problemach moralności. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 27-41, 1974.

Konstantinow, F. W. Wielki Październik i filozofia marksistowsko-leninowska. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 10, 17-32, 1977.

Kopnin, Paweł. Analiza języka jako problem logiczno-epistemologiczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 5-15, 1970.

Kopnin, P. W. Wybrane problemy marksistowsko-leninowskiej teorii poznania w związku ze specyfiką rozwoju nauki współczesnej. Mickiewicz, Elżbieta (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 15-25, 1972.

Kosambi, Damodar Dharmanand. Wstęp do badań nad historią Indii. Łoziński, Jerzy (tłum.), Ługowski, Andrzej (popr.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 117-127, 1976.

Kosiczew, A. D. Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa a twórczy rozwój filozofii marksistowskiej. Jędrzejewski, Sławomir (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 33-42, 1977.

Kosing, Alfred. Rozwój socjalistycznego narodu niemieckiego w NRD. Kaniowski, Władysław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 45-58, 1977.

Kosing, Alfred. O istocie i współczesnej funkcji kultury. Skwierciński, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 17-24, 1984.

Krämer, Hans. Ku nowej interpretacji Platona. Wesoły, Marian (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 3-18, 1987.

Krauss, Werner. Przegląd utopii francuskich od Cyrana de Bergerac do Cabeta. Miziński, Jan (tłum.). Colloquia Communia, 2-3(25-26), 239-257, 1986.

Krenn, Kurt. Co kształtuje i co przeobraża papież Jan Paweł II w świadomości teologicznej Kościoła? Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 141-156, 1985/1986.

Krenzlin, Norbert. Różnice w poglądach Romana Ingardena i Waldemara Conrada. Przyczynek do historii metody fenomenologicznej w estetyce. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 41-49, 1976.

Küng, Guido. Metodologiczne podstawy teorii sprawiedliwości J. Rawlsa. Styczeń, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 28(2), 73-82, 1980.

Küng, Guido. O aktualnej sytuacji logiki nominalistycznej. Buczek, Anna Izabella (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 29(1), 88-107, 1981.

Küng, Guido. Czy logika należy do ontologii czy do matematyki? Porębski, Czesław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6-7, 25-35, 1988.

L

Labica, Georges. Marksa krytyka Proudhona. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 107-126, 1977.

Ladd, John. Współzależność analizy etycznej i etyki. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Etyka, t. 11, 139-158, 1973.

Ladrière, Jean. Od reprezentacjonalistycznej do operacyjnej koncepcji praktyki naukowej. (Tłum. zbiorowe). Studia Filozoficzne, nr 1, 31-35, 1974.

Ladrière, Jean. Nauka - filozofia - wiara. Thiel, Elżbieta (tłum.). Znak, nr 260, 258-278, 1976.

Ladrière, Jean. Wiara a mentalność techniczna. Ryszkiewicz, Marcin (tłum.). Znak, nr 291, 1089-1110, 1978.

Ladrière, Jean. Semantyka języka filozoficznego. Opolska-Kokoszka, Bogna i Życiński, Józef (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 71-97, 1986.

Lamaître, Georges. Hipoteza kosmogoniczna. Heller, Michał i Łata, Jan (tłum.). Znak, nr 264, 877-889, 1976.

Landgrebe, Ludwig. Redukcja i monadologia - podstawowe sporne pojęcia fenomenologii Husserla. Garewicz, Jan (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społcznej, nr 26, 5-20, 1980.

Laudan, Larry. Cele i narzędzia historii intelektualnej. [FR.: Progress and Its Problems]. Sady, Wojciech (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 119-127, 1991.

Laudan, Larry. Nauka i wartości. [FRAGMENTY z: Science and Values]. Grobler, Adam (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 129-141, 1991.

Leduc, Victor. O niektórych aspektach amerykańskiej okupacji ideologicznej we Francji. Myśl Filozoficzna, nr 2, 268-278, 1954.

Legostajew, W. M. Filozoficzne założenia częstościowej koncepcji prawdopodobieństwa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 195-207, 1972.

Lehmann, Günther. Dialektyka komunikacji i rozwoju świadomości socjalistycznej jako przedmiot badań socjologii kultury. Puszkiewicz, Ewa i Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 59-71, 1977.

Lektorski, W. A. i Szwyriew, W. S. Filozofia i metodologia nauki. Batko, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 157-172, 1972.

Lektorski, W. A. Filozofia, nauka, "filozofia nauki" (O tendencjach ewolucji "filozofii nauki"). (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 10, 49-63, 1973.

Lenke, Bizám. O estetyce György Lukácsa. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 8, 73-94, 1972.

Lévy, Joanne. Łysenko i ewolucja genetyki. Czartkowski, A. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 4, 84-102, 1949.

Lobkowicz, Nikolaus. Zadania filozofii wobec współczesnej kultury. Wypych, Włodzimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 11-16, 1984.

Lombardi, Franco. Krytyczny szkic historyczno-filozoficznych koncepcji rozwoju europejskiej myśli spekulatywnej. Ochman, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 67-74, 1974.

Lonergan, Bernard J. F. Filozofia i teologia. Bortnowska, H. (tłum.). Znak, nr 231, 1148-1160, 1973.

Loužil, Jaromír. Hegel i heglizm w Czechach i na Morawach. Jedynak, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 187-200, 1981.

Luyten, Norbert A. Koncepcja człowieka w naukach przyrodniczych. Hałaczek, B. (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 133-142, 1984.

Ł

 

M

Mader, Johann. Współczesna dyskusja o moralności i etyce. Bombik, Mieczysław (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 221-246, 1980.

Makai, Maria. O zadaniach etyki. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 43-47, 1974.

Maksimow, A. Współczesne teorie fizyczne o materii i ruchu a materializm dialektyczny. Myśl Współczesna, nr 9-10, 275-299, 1947.

Mamardaszwili, M. K. Przekształcone formy (o konieczności irracjonalnych środków wyrazu). Jędrzejewski, Sławomir (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 99-108, 1972.

Manasjan, A. S. Styl myślenia: paradygmat, ideał. Butryn, S. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 113-120, 1976.

Marc-Wogau, Konrad. Współczesna filozofia szwedzka. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 218-219, 1948.

Marías, Julián. Filozofia a chrześcijaństwo. Brzozowski, Jerzy (tłum.). Znak, nr 357-358, 1048-1076, 1984.

Marin, Luis. Utopijne posługiwanie się przestrzeniami. Mitrowski, Grzegorz (tłum.). Colloquia Communia, 2-3(25-26), 233-237, 1986.

Marino, Adrian. Dwa cykle hermeneutyczne: część/całość i analiza/synteza. Łoziński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 119-128, 1976.

Markow, M. A. O naturze wiedzy fizycznej. Myśl Współczesna, nr 8-9, 69-118, 1948.

Marrou, H. J. Od filozofii do historii. Lipkowska, Z. (tłum.). Znak, nr 27, 67-73, 1951.

Martin, David F. Rzeźba i miejsce. Łoziński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 43-54, 1976.

Mátrai, Laszlo. Problemy postępu i upadku w historii kultury. Okrasa, Tadeusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 27-39, 1975.

Matroszyłowa, Nelja W. Fenomen "uznania" pod postacią konfliktu świadomości pana i niewolnika. Paradowski, Ryszard (tłum.). Colloquia Communia, 1(24), 23-37, 1986.

Mc Gill, Y. J., Parry, W. T. Zasada dialektyczna jedności przeciwieństw. Uziembło, A. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 10 (41), 12-31, 1949.

McKeon, Richard. Ontologia, metodologia, kultura. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 183-211, 1971.

Melsen, A. G. M. van. Wartość tradycji. Tarnowska, Maria (tłum.). Znak, nr 300, 547-557, 1979.

Menkes, Joshua. Ewaluacja techniki jako analiza polityki. Dąbrowska, Iwona (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 37-45, 1979.

Miljoska, Desanka. O wolności i odpowiedzialności w socjalizmie. Denkowski, Denko (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 35-41, 1974.

Miller, Reinhold. Aktualne zadania i perspektywy etyki w NRD. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 13, 107-114, 1974.

Minkevičius, Jakub. O tendencjach we współczesnej filozofii katolickiej. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 6, 24-39, 1968.

Minkowski, Eugeniusz. Metafora. Dąmbska, Izydora (tłum.). Znak, nr 271, 49-55, 1977
"Zaświecam lampę". Tamże, 55-61.

Miroshnychenko, Vadim. Na drodze do Bogoludzkiego uzasadnienia kultury: S.L. Frank a neokantyzm. Czardybon, Barbara (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1 (77), 63- 80, 2011. 

Mitrochin, L. N. Współczesna filozofia burżuazyjna jako przedmiot badań. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 47-59, 1973.

Mohr, Georg. Przypisywanie sobie (czegoś) a tożsamość osobowa. O analitycznej dekonstrukcji pojęcia podmiotu u Petera Strawsona. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 33-45, 1986.

Mönke, Wolfgang. "Prawdziwy" socjalizm w Niemczech lat czterdziestych XIX w. Rudzki, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 3-58, 1959.

Mönke, Wolfgang. Andréasa bibliografia Manifestu Komunistycznego. [Rec. Andréas, Bert. Le Manifeste Communiste de Marx et Engels, Histoire et Bibliographie 1848-1918]. Rudzki, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 217-223, 1966.

Motrosziłowa, N. W. Problem podziału poznania u E. Husserla i R. Ingardena. Czerska, Barbara (tłum.), Łoziński, Jerzy (popr.). Studia Filozoficzne, nr 1, 3-17, 1976.

Motrosziłowa, Nelli. Filozofia i ideały. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 41-44, 1984.

Moutsopoulos, Evangelos. Zerwanie jedności konstytutywnej słowa, muzyki i tańca a platońska krytyka teatru. Borgosz, Józef (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 157-160, 1980.

Mszwenieradze, Włodzimierz. Strategia ideologiczna imperializmu i koncepcje teoretyczne współczesnego antykomunizmu. Jędrzejewski, Sławomir (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 149-169, 1970.

Mszwenieradze, W. W. Walka idei we współczesnym świecie. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 127-136, 1972.

Musgrave, Alan. Realizm a konstruktywny empiryzm. Kwiek, Marek (tłum.). Colloqiua Communia, nr 1-3(54-56), 19-42, 1991.

N

Narveson, Jan. O obronie poprzez odstraszanie jądrowe. Witkowski, Marek (tłum.). Etyka, nr 25, 271-285, 1990.

Nauka. (Hasło z: Bolszaja Sowietskaja Encikłopiedija t. 29, 241-256). Myśl Filozoficzna. Przekłady, z. 3(4), 3-36, 1955.

Nedeljković, Dusan. Rewolucyjne dzieło Kopernika a rozwój naszego światopoglądu. Pisarek, Henryk (tłum). Studia Filozoficzne, nr 2, 5-19, 1974.

Nedeljković, Dušan. Przyjemność i radość pracy. Tadeuszowi Kotarbińskiemu. Borgosz, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 25-26, 1976.

Nedeljković. Dušan. Powszechność a ludzkie przekształcanie świata. Chełstowski, B. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 171-172, 1976.

Nédoncelle, Maurice. Istota miłości. Bukowski, Kazimierz (tłum.). Znak, nr 360-361, 1601-1621, 1984.

Negt, Oskar. List do Karola Marksa. Siemek, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 121-128, 1985.

Nerveson, Jan. Czy zwierzętom przysługują prawa? Na marginesie książek Toma Regana i Petera Singera. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 18, 147-168, 1980.

Netopilik, Jakub. Rewolucja naukowo-techniczna i realny humanizm. S., J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 135-141, 1974.

Nielsen, Flemming Steen. Rozróżnienie między "uniwersalnym" a "jednostkowym" w filozofii Karla Poppera. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 147-158, 1986.

Nikiforow, Walery. Dialektyka działalności a refleksja metodologiczna. Sikorska, Bożena (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 195-200, 1988.

Ninio, Jacques. Obraz postrzegany - powstawanie i geometria. Kotowska, Maria (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 83-94, 1977.

Nouy, Pierre Lecomte du. Ewolucja i religia. Życiński, Józef (tłum.). Znak, nr 326, 1087-1095, 1981.

O

Oberhammer, Gerhard. Medytacja i mistyka w jodze Patańdżalego (Patanjali). Kasajew, Leon (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 95-107, 1978.

Oberhammer, Gergard. Struktura medytacji w jodze z powściągnięciem (zjawisk psychicznych). Kasajew, Leon (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 181-200, 1984.

Odujew, S. F. Nihilizm: historia i współczesność. Urbanowski, Bohdan (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 75-89, 1972.

Odujew, Stefan F. Ścieżkami Zaratustry. Łazarski, Aleksander T. (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(20-23), 101-117, 1985.

Oganiezow, K. S. Idea komplementarności. [Rec. Princip dopołnitielnosti i matierialisticzeskaja dialektika]. Pulikowski, Wojciech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 143-148, 1979.

Ojzerman, T. I. Młody Marks a współczesne niemarksistowskie interpretacje marksizmu. Czertowicz, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 61-74, 1972.

Ojzerman, T. I. Edmunda Husserla filozofia filozofii. Skwieciński, M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 5-26, 1975.

Ojzerman, T. I. Pojęcie identyczności i problem jednostki w filozofii Hegla. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 12, 129-137, 1981.

Okułow, A. Lenin o znaczeniu wojującego materializmu. Nowicki, Janusz (tłum.). Myśl Filozoficzna, nr 2, 26-41, 1952.

Orton, Lawrence. Wokół "Spowiedzi" Bakunina. Brzozowska, Maria (tłum.). Znak, nr 265, 1008-1024, 1976.

Osborne, Harold. Zagadnienie definicji w estetyce. Junghertz-Taborska, Halina (tłum.). Estetyka, IV, 3-18, 1963.

Osborne, Harold. Nowa wrażliwość lat sześćdziesiątych. Stawiński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 34-42, 1976.

O wynikach dyskusji na temat teorii względności. (Woprosy Fiłosofii, 1955). Myśl Filozoficzna. Przekłady, z. 3(4), 37-43, 1955.

Owsiannikow, M. F. Estetyka i kultura artystyczna XX wieku. Czertowicz, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 91-98, 1972.

P

Parniuk, M. A. O specyfice praw dynamicznych i statystycznych. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 9, 47-62, 1971.

Parsons, Howard. Marksa koncepcja twórczości. Rodzińska, A. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 71-81, 1977.

Pater, Wim A. de. Sens i nonsens w mówieniu o Bogu. Kiliszek, Marek (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 29(2), 13-48, 1981.

Patočka, Jan. Heidegger. km (tłum.) Znak, nr 240, 713-716, 1974.

Pauli, Wolfgang. Przyrodnicze i teoriopoznawcze aspekty idei nieświadomości. K., M. (tłum.). Znak, nr 193-194, 901-915, 1970.

Pawłow, Todor. Zagadnienia estetyki naukowej. Wolnik, Zofia (tłum.). Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 27-48, 1949.

Pažanin, Ante. Teoria i praktyka jako aktualny problem filozoficzny. Denkowski, Denko (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 43-49, 1974.

Pepperle, Heinz. Rewizja marksistowskiego obrazu Nietzschego? O wewnętrznym związku fragmentarycznej filozofii. Krzemień, Krystyna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 59-85, 1989.

Pešek, Jiři. Karol Marks o roli czasu w działaniu społecznym. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 55-62, 1985.

Petrović, Gajo. Materializm historyczny, filozofia praktyki i myślenie rewolucji. Tomaszewska, Danuta H. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 41-50, 1986.

Peursen, C. A. van. Poglądy filozofów holenderskich na egzystencjalizm. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 1-7, 1963.

Piegsa, Joachim. "Prawo wolności": najśmielsze zrównanie. "Stare" myśli na temat "nowej" moralności. (Tłum. anonim.). Roczniki Filozoficzne, 21(2), 5-11, 1973.

Pieper, Joseph. Prawda i niepoznawalność. Element negatywny w filozofii św. Tomasza z Akwinu. B., H. (tłum.). Znak, nr 89, 1500-1514, 1961.

Pieretti, Antonio. "Lebenswelt" a sens filozofii. Marciszuk, Piotr (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 165-174, 1990.

Plečkaitis, Romanas. Polskie rękopisy filozoficzne XVII i XVIII wieku na Litwie. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 287-309, 1978.

Polikarow, Azari. O metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Dialektyka rozdwojenia jednolitego procesu rozwiązywania problemów naukowych i ich filozoficznej interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 2, 135-143, 1967.

Popa, Cornel. Skuteczność działania i pojęcie błędu praktycznego. Niklas, U. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 139-152, 1976.

Popescu, Vasile. Stan i perspektywy etyki w Rumunii. Etyka, t. 13, 121-125, 1974.

Prestipino, Giuseppe. Sztuka a religia i mityczny charakter ideologii. Nowicki, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 75-82, 1974.

Preve, Costanzo. Hegel a współczesny marksizm włoski (niektóre problemy historii i teorii). Siemek, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 111-119, 1985.

Prichard, Harold A. Obowiązek i nieznajomość faktów. Elzenberg, Henryk (tłum.). Etyka, t. 5, 129-148, 1969.

Prior, A. N. Współczesna logika w Anglii. Gumański, L. (tłum.).1 Ruch Filozoficzny, XXI (3), 251-256, 1962.

Q

 

R

Radbruch, Gustaw. Pięć minut filozofii prawa. Zajadło, Jerzy (tłum.). Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 61-62, 1988/89.

Rantala, Veikko. Logic and Methodology in Finland since 1940 (I). Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 1-16, 1982/83.

Rapoport, Anatol. Ujęcia ogólnej teorii układów. Rotkiewicz, Paweł (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 51-76, 1963.

Rapoport, Anatol. Humanizm i nauka. Łoziński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 57-66, 1976.

Raulet, Gerard. Kryzys podmiotu. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 239-251, 1986.

Regan, Tom. Prawa i krzywda zwierząt. Nierada, Zygmunt (tłum.). Etyka, t. 18, 87-118, 1980.

Reifenrath, Bruno H. Kierunki i problemy zachodnioniemieckiej filozofii. Urchs, Max (tłum.). Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 39-54, 1982/83.

Renaut, Alain. Fichte i problem autonomii prawa. Grygorowicz, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 99-113, 1985.

Rényi, Alfred. Podstawowe problemy rachunku prawdopodobieństwa w świetle materializmu dialektycznego. Myśl Filozoficzna. Przekłady, z. 3(4), 71-106, 1955.

Rojahn, Jürgen. Kilka uwag na temat pracy St. Piekarczyka "Historia - kultura - poznanie". Studia Filozoficzne, nr 1, 141-150, 1976.

Rollin, Bernard. Zwierzęta i ludzie, czyli granice moralności. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 18, 177-197, 1980.

Ross, Alf. Idea czystości nauki a nauki społeczne. Lazari-Pawłowska, Ija (tłum.). Etyka, t. 11, 159-171, 1973.

Roubaud, Pierre. Własności obiektu, który się zmienia: rozważania nad teorią zmienności. Wykusz, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 63-71, 1977.

Ruge, Arnold. "Heglowska filozofia prawa a polityka współczesnej epoki" i z: Echtermayer Th. "Protestantyzm i romantyzm" w: Panasiuk, Ryszard. Lewica heglowska. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969.

Rügemer, Werner. Główne dzieło Gehlena "Der Mensch" i mit antropologii empiryczno-biologicznej. Krzemień, Krystyna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 249-266, 1983.

Rupprecht, Frank. Filozoficzne problemy marksistowsko-leninowskiej koncepcji pokoju. Wendland, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 21-30, 1977.

Ryder, Richard. Szowinizm gatunkowy, czyli etyka wiwisekcji. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 18, 39-47, 1980.

S

Sandkühler, Hans Jorg. Karol Marks - polityka, nauka i filozofia. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 11-20, 1986.

Saner, Hans. Jaspersa idea nadchodzącej filozofii świata. Piecuch, Czesława (tłum.). Znak, nr 383, 36-48, 1986.

Satybekowa, S. K. Stan badań nad średniowieczną filozofią arabskojęzyczną w Związku Radzieckim. Krzyżanowski, L. (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 155-159, 1977.

Schatzman, E. Fizyka kwantowa a rzeczywistość. Myśl Filozoficzna. Przekłady, z. 3(4), 154-176, 1955.

Schillebeeckx, Edward. O katolickie zastosowanie hermeneutyki. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 169-170, 978-1010, 1968.

Schilson, Arno. Jan Paweł II a pluralizm w teologii. Uwagi o jego "Logice wiary". Zychowicz, J. (tłum.). Znak, nr 317, 1419-1424, 1980.

Schlauch, Margaret. Filozoficzne bezdroża językoznawstwa amerykańskiego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 162-183, 1952.

Schmidt, Siegfried J. Eksperyment w sztuce. Pawłowska, Joanna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 131-147, 1986.

Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich. Znaczenie Marksowskiej krytyki dla opanowania współczesnych zagrożeń ludzkości. Wypych, Włodzimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 37-53, 1985.

Scholz, Franz. Głosić normy - to je uzasadniać. Przyczynek do zagadnienia obowiązywania bezwzględnego wtórnych, operatywnych norm zakazujących. Strojnowski, Jerzy (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 22(2), 63-82, 1974.

Schottlaender, Rudolf. Przyczynek do zagadnienia możliwości etyki jako nauki. Pieczyński, Mieczysław (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 159-177, 1965.

Schuetz, Alfred. Sens działania społecznego według fenomenologii. Ciechorski, Wojciech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 105-116, 1988.

Schweitzer, Albert. Kultur und Ethik (fragm.) i Aus meinen Leben und Denken (fragm.). Lazari-Pawłowska, Ija (tłum.). Etyka, t. 2, 299-303.

Seiler, Julius. Geneza życia. Poborska, Krystyna (tłum.). Znak, nr 70, 472-491, 1960.

Selsam, Howard i Wells, Harry, K. Dialektyka zamieniona w swoje przeciwieństwo. Wudel, W.(tłum.). Myśl Współczesna, nr 10 (41), 32-36 i 37-40, 1949.

Shalom, Albert. Interioryzacja. Borgosz, Józef (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 45-50, 1984.

Sinari, Ramakant. Natura, subiektywność, wolność. Doktor, Tadeusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 41-49, 1976.

Singer, Marcus G. Metaetyka a istota etyki. Lazari-Pawłowska, Ija (tłum.). Etyka, t. 11, 121-125, 1973.

Singer, Peter. Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 18, 49-62, 1980.

Skurłatow, W. I. Dyskusja na granicach fizyki współczesnej. (Sprawozdnie z konferencji, tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 2, 223-229, 1963.

Smirnow, Stanisław N. Bioniczna droga rozwoju techniki. Butryn, Stanisław (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 9, 137-160, 1972.

Smith, Barry. Matematyka a ontologiczna estetyka Ingardena. Półtawski, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 51-56, 1976.

Sobeok, Thomas A. Komunikacja w świecie zwierząt. D., H. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 163-177, 1966.

Sobotka, Milan. Zło i wina w filozofii Hegla. Feliksiak, Elżbieta (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 87-98, 1975.

Sobotka, Milan. Wpływ Schellinga na Hegla podczas ich współpracy w "Kritisches Jahrbuch der Philosophie". Garewicz, Jan (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 119-129, 1979.

Sobotka, Milan. Przemiany ujęcia natury w filozofii identyczności Schellinga. Garewicz, Jan (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 71-85, 1984.

Sokolowski, Robert. Kategorialność moralna. Baran, Bogdan (tłum.). Znak, nr 427, 55-63, 1990.

Soll, Ivan. Zdania przeciw zdaniom. Pewien aspekt dialektyki heglowskiej. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 41-47, 1975.

Somerville, John. Wolność a wartość. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-146, 1959.

Soucy, Claude. Technika i filozofia. T., A. (tłum.). Znak, nr 92-93, 337-344, 1962.

Sousedik, Stanislav. Walerian Magni jako komentator i krytyk filozofii Arystotelesa. Goszczyńska, J., Włodarczyk, T. (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 5-25, 1981.

Sousedik, Stanislav. Filozofia na ziemiach czeskich w XVII wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 3-27, 1985.

Spasow, Dobrin. Spojrzenie na współczesną bułgarską myśl filozoficzną. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 133-140, 1962.

Spassow, Dobrin. Reizm i... dalej (reistyczna "Logika zdań"?). Niklas, U. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 17-23, 1976.

Steichler, Gottfried. Warunki obiektywne a odpowiedzialność indywidualna. Kaniowski, Andrzej M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 41-48, 1974.

Steigerwald, Robert. O niektórych problemach ideologicznych dialogu pomiędzy marksistami chrześcijanami. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 1, 24-33, 1973.

Stern, Barnhard J. Engels o rodzinie. Holtzman, W. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 10, 255-275, 1948.

Stern, Karl. Psychoanaliza a metafizyka. Poborska, Krystyna (tłum.). Znak, nr 151, 60-69, 1967.

Stevenson, Charles L. Omylność etyczna. Skwierciński, Mirosław (tłum.). Etyka, t. 11, 13-28, 1973.

Stojković, Andrija B. Aktualny stan teorii odbicia. Pisarek, Henryk (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 21-33, 1974.

Stojković, Andrija B. Studia nad filozofią S. Markovicia w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-88, 1974.

Stőker, Elisabeth. Rozwój krytycznego racjonalizmu u Karla Poppera. Herbut, Józef (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 26(1), 131-144, 1978.

Stoletow, W. N. Podstawowe założenia nauki Miczurina. Myśl Współczesna, nr 4, 41-68, 1949.

Strauss, David Friedrich. "Życie Jezusa" i "Życie Jezusa. Rozprawa końcowa" w: Panasiuk, Ryszard. Lewica heglowska. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969.

Stybe, Sved Erik. "Jednostkowość" i "jednostka". (O duńskich poprzednikach Kierkegaarda). Studia Filozoficzne, nr 5, 209-216, 1973.

Suworow, S. Krytyka machizmu w pracy Lenina i walka przeciwko współczesnemu idealizmowi "fizycznemu". Myśl Filozoficzna. Przekłady, z. 3(4), 107-153, 1955.

Szabó, István. Badania w zakresie etyki marksistowskiej na Węgrzech. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 115-120, 1974.

Szarapow, Iwan. Idea metageologii. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 3, 55-6, 1971.

Szecskö Tomàs. Badania komunikacji i strukturalizmy. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 3, 42-64, 1971.

Szigeti, József. Przyczynek do teoretycznych podstaw problematyki opisu i wartości. Skwierciński, M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 179-183, 1969.

Szwarcman, K. A. Marksizm a emotywizm. Etyka, nr 3, 57-68, 1968.

Szwarcman, K. Problemy moralności w socjologii Talcotta Parsonsa. Zagórska, W. (tłum.). Etyka, t. 15, 163-177, 1977.

Szyszkin, A. F. Problemy determinizmu społecznego i moralności w pracach W. I. Lenina. Etyka, t. 3, 11-26, 1968.

Szyszkin, A. F. i Szwarcman, K. A. Filozofia a etyka. Jedynak, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 137-146, 1972.

Ś

Świderski, Edward. Pewne główne rysy ontologii Ingardena. Półtawski, Andrzej (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 89-108, 1978.

T

Texier, Jacques. O statusie momentu filozoficznego. Chełstowski, Bogdan (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 127-141, 1977.

Thom, Martina. Marksowska opcja humanistyczna w dzisiejszej walce światopoglądów. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 35-40, 1986.

Titarenko, A. I. Analiza struktury feudalnej i burżuazyjnej świadomości moralnej. Etyka, t. 15, 179-197, 1977.

Tökei, Ferenc. György Lukács i kultura węgierska. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 8, 125-141, 1972.

Towmasjan, S. S. i Chaczikian, J. I. Filozofia w radzieckiej Armenii. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-78, 1975.

Tresmontant, Claude. Personalizm w Biblii i antypersonalizm w Upaniszadach. W., Z. (tłum.). Znak, nr 50-51, 973-986, 1958.

Tudosescu, Ion. System i typologia działań społecznych. Łoziński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 153-162, 1976.

U

Ugrinowicz, Dymitr M. Próby egzystencjalnej interpretacji chrześcijaństwa. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 5, 73-84, 1969.

Ujemow, A. System heliocentryczny Kopernika a teoria względności. (Tłum. anonim.). Myśl Filozoficzna, nr 1, 144-175, 1953.

Ujomow, A. I. Sympozjum na temat problemów filozoficznych teorii względności i kosmologii relatywistycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 219-227, 1965.

Urmson, J. O. Uwagi dotyczące poprawności rozumowań. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Znak, nr 276, 697-708, 1977.

Ursuł, Arkadij D. i Bierzina, Tatiana A. Zasada antropologiczna w kosmologii a filozofia. Ł., W. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 55-66, 1986.

Ursuł, Arkadij D. Ekorozwój: istota, formy, perspektywy. Pulikowski, W. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 235-251, 1990.

V

Verbeke, Gérard. Prawda i nieprawda w ludzkim poznaniu według św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 63-79, 1975.

Vetter, Helmut. Lacan między Freudem a Heideggerem. Miziński, Jan (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(44-47),29-37, 1989.

Vien, Nguyen Khac. Konfucjanizm i marksizm w historii i kulturze Wietnamu. Guranowski, Jan (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 4, 5-41, 1973.

Vigier, J. P. Niektóre problemy fizyki w świetle tez Lenina. Myśl Filozoficzna. Przekłady, z. 3(4), 177-184, 1955.

Volek, Jaroslav. Estetyka jako nauka i jako program. Opoczyńska-Morawska, Helena (tłum.). Estetyka, II, 63-75, 1961.

W

Waldenfels, Bernhard. Podział czy rozproszenie rozumu? O dyskusji między Habermasem i Foucault. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 59-69, 1986.

Waldstein, Wolfgang. Byt i powinność. Bombik, Mieczysław (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 217-227, 1987.

Warnke, Camilla. Husserlowski podmiot transcendentalny - próba interpretacji. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 19-25, 1976.

Wawiłow, S. I. "Materializm i empiriokrytycyzm" Lenina a zagadnienia filozoficzne fizyki współczesnej. Żuliński, Roman (tłum.). Myśl Współczesna, nr 11, 152-161. 1949.

Weingartner, Paul. Nowe aspekty zagadnienia prawdziwości we współczesnej filozofii. Nieznański, Edward (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 216-221, 1986.

Weingartner, Paul. Ens et verum convertuntur? Buczek, Anna I. (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 35(1), 109-123, 1987.

Wiernadski, W. I. Kilka słów o noosferze. Rybkowski, Jan (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 51-60, 1980.

Wietrow, A. A. O pewnych dyskusyjnych problemach semiotyki. [Polemika z: Lebiedziński, W.]. Studia Filozoficzne, nr 2, 203-212, 1971.

Wiggins, David. Prawda i prawdziwość sądów moralnych. Witkowski, Marek (tłum.). Etyka, nr 25, 287-330, 1990.

Wilkes, Kathleen V. Od zarodka do osoby ludzkiej. Hołówka, Jacek (tłum.). Etyka, nr 23, 91-110, 1988.

Witt-Hansen, Johannes. Futurologia, dialektyka, materializm historyczny. Studia Filozoficzne, nr 3, 53-59, 1974.

Witt-Hansen, Johannes. Teza o niemożności. (O pewnej epistemologicznej interpretacji rewolucji naukowych oraz kwestii tzw. paradoksu nuklearnego w polityce). Stawiński, Janusz (tłum.). Zwoliński, Zbigniew (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 10, 137-145, 1986.

Wittich, Dieter. Obiektywne i subiektywne warunki uprzedmiotowienia wiedzy w ludzkim działaniu. (Dla uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Kotarbińskiego). Wendland, Z. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 103-108, 1976.

Wwiedienski, Aleksander Iwanowicz. O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy (cz. I). Obolevitch, Teresa i Czardybon, Barbara (tłum.). Logos i Ethos, nr 2 (27), 197-234, 2009.

Wwiedienski, Aleksander Iwanowicz. O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy (cz. II). Czardybon, Barbara (tłum.). Logos i Ethos, nr 1 (28), 179-204, 2010.

Wyłkowa, Wasiłka. Rewolucja naukowo-techniczna a problem współczesnego kolektywizmu. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 77-84, 1974.

X

 

Y

 

Z

Zadania estetyki radzieckiej. (Dyskusja). Projekt programu kursu: "Podstawy marksistowskiej estetyki". Lewi, Sabina (tłum.). Myśl Współczesna, nr 1-2, 100-139, 1949.

Zajecaranović, Gligorije. System i dialektyka. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 51-55, 1974.

Zambelli, Paola. Antonio Genovesi "Od metafizyki do handlu?". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 43-67, 1976.

Zangheri, Renato. Lenin, państwo i teoria imperializmu. Nowaczyk, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 83-90, 1974.

Zangwill, Nick. Estetyka i sztuka. Szubka, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 36(1), 185-199, 1988.

Zasławski, D. I. Filozoficzne majaczenia watykańskich jezuitów. Tłum. anonim. Myśl Filozoficzna, nr 4, 269-290, 1953.

Zea, Leopoldo. O filozofii amerykańskiej. Wojcieszak, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 3-13, 1987.

Zea, Leopoldo. Przyczynek do filozofii dziejów Ameryki. Hinz, Krzysztof Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 15-34, 1987.

Zecha, Gerhard. Rozważania dotyczące pojęcia krytyki naukowej. Nieznański, Edward (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 209-214, 1987.

Zelmanow, A. Kosmologia. Myśl Filozoficzna. Przekłady, z. 3(4), 44-54, 1955.

Ziegler, Josef. Etyczne aspekty eutanazji. Styczeń, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 24(2), 109-121, 1976.

Ziegler, Josef G. Teleologiczna teoria normowania moralnego. Styczeń, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 26(2), 63-71, 1978.

Zoltai, Denes. Badania estetyczne na Węgrzech. Krzemień, Krystyna (tłum.). Studia Estetyczne, t. 1, 249-259, 1964.

Zotow, A. F. Współczesna teoria fizyczna i jej funkcje. Jędrzejewski, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 173-182, 1972.

Ź

 

Ż