INDEKS RECENZJI I PRZEGLĄDÓW LITERATURY

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M- Ż |


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne


indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

w Indeksie uwzględniono, z nielicznymi wyjątkami, te recenzje i przeglądy literatury, które są dłuższe niż dwie strony druku

recenzje książek polskojęzycznych trafiają także do indeksu autorskiego, ale nie trafiają, znów z nielicznymi wyjątkami, do indeksu tematycznego

recenzje książek obcojęzycznych trafiają do indeksu tematycznego pod jedno hasło, sporadycznie pod więcej

A

Abellán, José Luis. Ortega y Gasset en la filosofía española. Tecnos, Madrid, 1966.
Komorowski, Adam. Książka o współczesnej filozofii hiszpańskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 208-210, 1969.

Abellán, José L. et al. Existe una filosofia española? Sevilla, 1988.
Wojcieszak, Janusz. Spór o status filozofii hiszpańskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-215, 1990.

Aby poznać Boga i człowieka. T. I. O Bogu dziś. T. II. O człowieku dziś. Bejze, B. (red.). Warszawa, 1974.
Gogacz, Mieczysław. Panorama aktualnych ujęć Boga i człowieka. Znak, nr 252, 784-794, 1975.

Achinstein, Peter. On the Meaning of Scientific Terms. The Journal of Philosophy, LXI, 1964.
Przełęcki, Marian. Znaczenie terminów naukowych a teorie. Studia Filozoficzne, nr 4, 174-176, 1966.

Achmanow, Aleksander. Logika Arystotelesa. Zabłudowski, A. i Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, PWN, 1965.
Kwiatkowski, Tadeusz. O logice Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 249-251, 1967.

Ackermann, Robert J. Belief and Knowledge. Macmilan, 1973.
Heller, Michał. Wiara dla komputera. Znak, nr 262, 595-601, 1976.

Actes II Congrés International de l'Union Internationale de Philosophie des Sciences. 5 zeszytów. Zurich, Griffon, 1955.
K., St. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 200-203, 1955-1957.

Actuel Marx. 1987.
Krzemień-Ojak, Sław. Nowe teoretyczne pismo marksistowskie. Studia Filozoficzne, nr 10, 215-216, 1987.

Adamczyk, Stanisław. Kosmologia. Lublin, TN KUL, 1963.
Siemianowski, Andrzej. Kosmologia ks. Adamczyka. Studia Filozoficzne, nr 4, 187-191, 1964.

Adams, Ernest W. The Logic of Conditionals. An Application of Probability to Deductive Logic. Dordrecht, Reidel, 1975.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 39-42, 1979.

Adamski, Jerzy. Upadek humanizmu. Warszawa, KiW, 1986.
Miś, Andrzej. Idea humanizmu a rzeczywistość ludzka. Studia Filozoficzne, nr 1, 148-154, 1988.

Adler, Emil. Herder i Oświecenie niemieckie. Warszawa, PWN, 1965.
Sikora, Jan. Ze studiów nad myślą Oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 1, 182-187,1966.
Kozłowski, Roman. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 48-50, 1966.

Adorno, Theodor W. Aspekte der Hegelschen Philosophie. Berlin, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1957.
Kuderowicz, Zbigniew. W sprawie oceny heglizmu. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 279-284, 1960.

Aesthetics and Language. Elton, W. (ed.). Oxford, Blackwell, 1967.
Kiereś, Henryk. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 271-281, 1980.

Ahlberg, Alf i Regnéll, Hans. Filosofiskt Lexikon. Uppsala, 1974.
Pietruska, Elżbieta. Szwedzki leksykon filozoficzny. Studia Filozoficzne, nr 4, 196-198, 1977.

Ahlers, Rolf. Technologie und wissenschaft bei Heidegger und Marcuse. Zeitschrift für Philosophische Forschung, 25(4).
Stwora, Zdzisław. Filozofia i technika. Znak, nr 222, 1703-1706, 1972.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Język i poznanie. T. I. Wybór pism z lat 1920-1933. Warszawa, PWN, 1960.
Szaniawski, Klemens. Język i poznanie. Studia Filozoficzne, nr 1, 215-219, 1962.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Język i poznania. T. II. Wybór pism z lat 1945-1963. Warszawa, PWN, 1965.
Borkowski, Ludwik. Problematyka II tomu Wyboru pism Kazimierza Ajdukiewicza. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-179, 1967.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 111-120, 1967.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Logika pragmatyczna. Warszawa, PWN, 1965.
Mejbaum, Wacław i Wójcicki, Ryszard. Program metodologii pragmatycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-175, 1967.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Szaniawski, Klemens (wstęp). Warszawa, Czytelnik, 1983.
Smoczyński, Paweł. Ruch Filozoficzny, nr 4, 363-366, 1984.

Akczurin, Igor A. Jedinstwo jestestwienno-naucznogo znanija. Moskwa, Nauka, 1974.
Krajewski, Władysław. O jedności fizyki i biologii. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-158, 1977.

Albert, Hans. Traktat über kritische Vernunft. Mohr, 1968.
Lazari-Pawłowska, Ija. Krytycyzm jako obowiązek moralny. Etyka, t. 7, 183-188, 1970.

Albert Schweitzer: Wielikij gumanist XX wieka. Wspomnienija i statji. Moskwa, 1070.
Albert Schweitzer. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 268-271, 1972.

Aleksandrowicz, Julian. Sumienie ekologiczne. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1979.
Czerska, Barbara. Ewolucja wspólnoty. Studia Filozoficzne, nr 10, 158-163, 1980.

Aleksiejew, P. W. Nauka i mirowozzrienije. Sojuz marksistskoj fiłosofii i jestiestwoznanija. Moskwa, 1983.
Butryn, Stanisław. Marksizm a współczesne nauki przyrodnicze. Studia Filozoficzne, nr 8, 191-195, 1984.

Alfven, H. Miry i antymiry. Kosmołogija i antimatierija. (Tłum. ze szwedzkiego). Moskwa, Mir, 1968.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 138-141, 1970.

All We Are Saying. The Philosophy of the New Left. Lothstein, Arthur (ed.). New York, Capricorn Books, 1971.
Magala, Sławomir. Wartości i przyszłość. Etyka, t. 15, 236-241, 1977.

Althusser, Louis. Pour Marx. Paris, 1965. Althusser, Louis i Rancière, Jacques i Macherey, Pierre. Lire le Capital, t. I. Paris, 1965. Althusser Louis i Balibar, Etienne i Establet, Roger. Lire le Capital, t. II. Paris, 1965.
Garewicz, Jan. Marksizm Louisa Althussera. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-194, 1967.

Althusser, Louis i Balibar, E. Czytanie "Kapitału". Dłuski, Wiktor (tłum.), Jaroszewski, M. (wstęp). Warszawa, 1975.
Stolarczyk, Zofia. Althussera czytanie "Kapitału". Studia Filozoficzne, nr 8-9, 172-176, 1977.

Aładin, W. G. Problema czełowieka i obszczestwa w fiłosofii Argientiny. Moskwa, 1986.
Curyło-González, Irena. Człowiek i społeczeństwo w filozofii argentyńskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 184-189, 1989.

Ambarcumian, W. A. Fiłosofskije woprosy nauki o wsielennoj. Erewań, 1973.
Sławianowski, Jan J. Wizja wybuchającego wszechświata. Studia Filozoficzne, nr 1, 174-181, 1975.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 117-119, 1976.

América Latina en sus ideas. Coordinación e introducción por Leopoldo Zea. México, UNESCO - Siglo XXI, 1986.
Wojcieszak, Janusz. Nowy interdyscyplinarny obraz Ameryki Łacińskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 169-175, 1987.

The American Anthropologist.
Kociołek, Stanisław. "The American Anthropologist" 1948-1955. Myśl Filozoficzna, nr 5, 213-217, 1956.

The American Journal of Sociology (1954-1955 rocznik LX).
Wiatr, Jerzy. Na stronicach "The American Journal of Sociology". Myśl Filozoficzna, nr 2, 180-185, 1956.

American Perspectives: The National Self-Image in the Twentieth Century. Spiller, Robert S. & Larrabee, Erica (eds). Cambridge Mass., Harvard UP, 1961.
Gella, Aleksander. Narodu portret własny. Studia Filozoficzne, nr 3, 279-283, 1962.

American Philosophical Quarterly. Vol. 6, 1969; vol. 7, 1970.
Zwoliński, Zbigniew. Etyka w "American Philosophical Quarterly". Etyka, t. 8, 207-210, 1971.

Amsterdamski, Stefan. Engels. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964.
Schabowski, Zbigniew. Rozważania wokół Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 4, 111-117, 19xx.

Amsterdamski, Stefan. Między doświadczeniem a metafizyką. Z filozoficznych zagadnień rozwoju nauki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1973.
Ryszkiewicz, Marcin. Sens i bezsens w nauce. Wokół książki Stefana Amsterdamskiego. Znak, nr 245, 1518-1522, 1974.
Mincer, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 182-185, 1975.

Amsterdamski, Stefan. Między historią a metodą. Warszawa, PIW, 1983.
Jasiński, Bogusław. Problemy współczesnej metodologii nauki. Studia Filozoficzne, nr 6, 171-175, 1986.

Amsterdamski, Stefan. Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki. Warszawa, PIW, 1983. Tenże. Nauka a porządek świata. Warszawa, PWN, 1983.
Godlewski, Grzegorz. Czy nauka może być zbawiona? Znak, nr 366, 56-66, 1985.

Analecta Cracoviensia - Logos i Ethos, 1969 i 1970.
Grygiel, Stanisław. Analecta Cracoviensia - Logos i Ethos. Znak, nr 219, 1270-1275, 1972.

Analecta Husserliana, 1971, 1972, 1974.
Markiewicz, Barbara. "Analecta Husserliana". Studia Filozoficzne, nr 4, 177-184, 1975.

El Análisis filosófico en América Latina. Gracia, Jorge J. E. (red.). Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1985.
Górski, Eugeniusz. Filozofia analityczna w Ameryce Łacińskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 199-202, 1987.

Anderson, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and the Spread of Nationalism. London, Verso, 1983.
Magala, Sławomir. Wymyślone wspólnoty. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 314-318, 1983.

Andréas, Bert. Le Manifeste Communiste de Marx et Engels, Histoire et Bibliographie 1848-1918. Milano, Feltrinelli, 1963.
Mönke, Wolfgang. Andréasa bibliografia Manifestu Komunistycznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-223, 1966.

Animal Rights and Human Obligations. Regan, Tom & Singer, Peter (eds). New Jersey, Prentice Hall, 1976.
Sencerz, Stefan. Ludzkie obowiązki i prawa zwierząt. Etyka, t. 18, 295-299, 1980.

Annales UMCS. Sekcja Filozofia i Socjologia, 1976.
Szperling, Danuta. Studia Filozoficzne, nr 5, 221-224, 1977.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius, vol. XXVIII, 1981.
Woleński, Jan. Zbiór rozpraw o Leonie Petrażyckim. Studia Filozoficzne, nr 10, 164-170, 1983.
Szyszkowska, Maria. Ruch Filozoficzny, nr 1, 51-53, 1984.
Wróblewski, Jerzy. Idee Leona Petrażyckiego - analiza i interpretacja. Etyka, nr 21, 187-191, 1984.

Ansermet, Ernest. Les Fondements de la Musique dans la Conscience Humaine. Neuchatel, Editions de la Baconniere, 1961.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 192-197, 1964.

Anuario Filosófico, 1968.
Żurawicki, Leon. Rocznik Filozoficzny Uniwersytetu w Navarra. Studia Filozoficzne, nr 5, 191-193, 1969.

Anzenbacher, A. Einführung in die Philosophie. Linz, 1980.
Symotiuk, Stefan. Fakty i wartości w nauczaniu filozofii. Analiza czterech podręczników filozofii dla klas 8 szkół średnich w Austrii. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 68-78, 1988.

Anzenbacher, A. Wprowadzenie do filozofii. Zychowicz, Juliusz (tłum.). Kraków, Polskie Tow. Teologiczne, 1987.
Galarowicz, Jan. Wprowadzenie do filozofii dla licealistów? Znak, nr 427, 88-92, 1990.

Applications scientifiques de la logique mathématique. Actes de 2e Colloque... Paris 1952. Paris-Louvain, Gauthier, 1954.
K., St. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 197-200, 1955-1957.

Archangielski, L. M. Socialno-eticzeskije problemy tieorii licznosti. Moskwa, Mysl, 1974.
Michalik, Mieczysław. Osobowość jako kategoria etyczna. Studia Filozoficzne, nr 5, 169-172, 1978.

Archangielskij, Ł. M. Kurs lekcyj po marksistsko-leninskoj etikie. Moskwa, Wysszaja Szkoła, 1974.
Łuczkowska, Jolanta. Metodologiczne problemy etyki marksistowskiej. Etyka, t. 15, 232-236, 1977.

Archiv für Geschichte der Philosophie, 1971.
Ożarowski, Jan. "Archiv für Geschichte der Philosophie" w 1971 Studia Filozoficzne, nr 3, 203-206, 1973.

Arendt, Hannah. "Thinking". The New Yorker, 1977.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Myślenie a problem zła. Etyka, t. 17, 266-271, 1979.

Arendt, Hannah. Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Szostkiewicz, Adam (tłum.). Kraków, Znak, 1987.
Skarżyński, Ryszard. Znak, nr 417-418, 159-166, 1990.

Arendt, Hannah. Korzenie totalitaryzmu. 2 tomy. Grinberg, Daniel i Szawiel, Mariola (tłum.). Warszawa, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
Klyszcz, Lucjan. Zoon politikon i korzenie totalitaryzmu. Znak, nr 417-418, 166-172, 1990.

Aristoteles. Problemata physica. Flasher, Helmut (tłum.). Berlin, Akademie-Verlag, 1975.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 172-175, 1979.

Aristotle. The Complete Works of Aristotle. Barnes, J. (ed.). Princeton UP, 1984.
Wesoły, Marian. Dzieła wszystkie Arystotelesa w poprawionym przekładzie angielskim. Studia Filozoficzne, nr 3, 159-164, 1989.

Armstrong, A. H. i Markus, A. Wiara chrześcijańska a filozofia grecka. Bednarek, Henryk (tłum.). Warszawa, PAX, 1964.
Stróżewski, Władysław. Wiara chrześcijańska a filozofia grecka. Znak, nr 128-129, 392-396, 1965.

Arnheim, Rudolf. Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. Berkeley, Univ. of California Pr., 1957.
T., W. Arnheim o postrzeżeniu wzrokowym. Estetyka, IV, 295-297, 1963.

Arnold, Peter J. Meaning in Movement, Sport and Physical Education. London, Heinemann, 1979.
Kosiewicz, Jerzy. Aktywność fizyczna w zwierciadle fenomenologii. Studia Filozoficzne, nr 7, 190-192, 1983.

Aron, Raymond. Dimensions de la conscience historique. Paris, Libraire Plon, 1961.
Płużański, Tadeusz. Ideologia "społeczeństwa przemysłowego". Studia Filozoficzne, nr 4, 236-244, 1962.

Art and Psychoanalysis. Studies in the Application of Psychoanalytic Theory to the Creative Process. Phillips, W. (ed.). Cleveland, 1963, New York, 1965.
Wieczorek, Zbigniew. Sztuka jako przedmiot psychoanalizy. Studia Filozoficzne, nr 1, 247-250, 1969.

Arvon, Henri. La philosophie allemande. Paris, Seghers, 1970.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 195-197, 1975.

Arystoteles. Fizyka. Leśniak, K. (tłum., wstęp, przyp.). Warszawa, PWN, 1968.
Palacz, Ryszard. Polskie tłumaczenie "Fizyki" Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 224-229, 1969.

Arystoteles. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne. Siwek, Paweł (tłum.). Warszawa, PWN, 1971. O duszy. Siwek, Paweł (tłum.). Warszawa, PWN, 1972.
Stróżewski, Władysław. Arystoteles, o duszy. Znak, nr 224, 281-290, 1973.

Ash, William. Marxism and the Moral Concepts. New York, 1964.
Szawarski, Zbigniew. Problemy marksistowskiej analizy pojęć moralnych. Etyka, nr 3, 253-263, 1968.

Asmus, W. F. Demokrit. Moskwa, 1960.
Kupis, Bogdan. Najnowsza monografia o Demokrycie. Studia Filozoficzne, nr 3, 213-216, 1961.

Asmus, W. F. Probliema intuicji w fiłosofii i matiematikie. Moskwa, Socekgiz, 1963.
Gordon, Mieczysław. Koncepcja intuicji w historii filozofii nowożytnej. Studia Filozoficzne, nr 2, 115-134, 1964.

Astachow, I. B. Czto takoje estietika? Moskwa, 1962.
Rosińska, Zofia. Astachow o estetyce. Studia Estetyczne, t. 1, 337-338, 1964.

Astronomija, mietodołogija, mirowozrienije. Kaziutinski, W. W. (red.). Moskwa, Nauka, 1979.
Butryn, Stanisław. Metodologiczne i światopoglądowe problemy astronomii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 144-148, 1982.

Aufgabe und Gestaltung des Philosophie-Unterrichts : Handreichungen f.d. Philosophielehrer. Stoffer, Helmut von (hg.). Frankfurt a. M., 1959.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 165-168, 1959/1960.

Augustynek, Zdzisław. Własności czasu. Warszawa, 1970.
Synowiecki, Adam. Między nauką i filozofią, czyli rzecz o pojęciu czasu. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-211, 1971.
Majewski, Zbigniew. Natura czasu. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 100-108, 1971.

Augustynek, Zdzisław. Natura czasu. Warszawa, PWN, 1975.
Dzielski, Mirosław. Natura czasu. Studia Filozoficzne, nr 5, 158-160, 1976.

Augustynek, Zdzisław. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Warszawa, PWN, 1979.
Misiek, Józef. Ewentystyczna teoria czasu. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-190, 1981.

Aune, Bruce. Metaphysics : the Elements. Oxford, Basil Blackwell, 1986.
Szubka, Tadeusz. Metafizyka - analiza - nauka. Znak, nr 417-418, 172-177, 1990.

Auspitz, Josiah Lee. Commentary. 1989.
Gowin, Jarosław. Filozofia i liberalizm w Polsce. Znak, nr 416, 111-115, 1990.

Austin, John L. Philosophical Papers. Urmson, J. O. & Warnock, G. J. (eds). Oxford, Oxford UP, 1961.
Wolniewicz, Bogusław. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 170-173, 1962.

Austin, John L. Sense and Sensibilia. Warnock, C. J. (notes). Oxford, Clarendon Press, 1962.
Wolniewicz, Bogusław. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 407-408, 1962.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 190-192, 1966.

Australian Journal of Philosophy, t. 47, nr 3, 1969.
Mejbaum, Wacław. Nic nowego w filozofii analitycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 218-220, 1971.

Australian Journal of Philosophy, vol. 60, 1982. Goddard, L. i Judge, B. The Metaphysics of Wittgenstein's "Tractatus". Monograph No. 1, June 1982.
Woleński, Jan. Australijskie czasopismo filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 8-9

Aut Aut. 1974-1975.
Nowicki, Andrzej. Problemy teorii i historii marksizmu w czerwonej serii "Aut Aut". Studia Filozoficzne, nr 2, 209-213, 1976.

Avenarius, Richard. Ludzkie pojęcie świata. Warszawa, PWN, 1969.
Kołakowski, Andrzej. Modernistyczny pozytywizm. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 117-120, 1970.

Ayer, A. J. The Origins of Pragmatism. Studies in the Philosophy of Ch. S. Peirce and W. James. London, 1968.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Pragmatyzm i analiza. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-200, 1971.

Ayer, A. J. Metaphysics and Common Sense. Macmillan, 1974.
Zabieglik, Stefan. Filozofia bez aspiracji. Studia Filozoficzne, nr 2, 223-230, 1976.

Ayer, A. J. Philosophy in the Twentieth Century. New York, Random House, 1982.
Sarkowicz, Ryszard. Filozofia XX wieku w oczach A. J. Ayera. Studia Filozoficzne, nr 8, 195-197, 1984.
Szubka, Tadeusz. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 207-213, 1984.

B

Bachelard, Gaston. Le Rationalisme appliqué. Paris, 1949. L'activité rationaliste de la physique contemporaine. Paris, 1951. Le matérialisme rationnel. Paris, 1953.
Amsterdamski, Stefan. Uwagi o racjonalizmie G. Bachelarda. Myśl Filozoficzna, nr 6, 199-214, 1956.

Backès-Clément, Catherine. Claude Lévi-Strauss ou la structure et le malheur. Paris, Seghers, 1970.
Brodowska-Kossowska, Jadwiga. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 169-172, 1973.

Baczko, Bronisław. Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa, PWN, 1964.
Człowiek i światopoglądy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965
Szacki, Jerzy. Historia zamiast doktryny. Studia Filozoficzne, nr 4, 155-162, 1966.

Bakradze, K. S. Sistiema i mietod fiłosofii Giegiela. Tbilisi, 1958.
Kuderowicz, Zbigniew. Interesujące studium o filozofii heglowskiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 157-166, 1960.

Bakradze, Konstanty. Z dziejów filozofii współczesnej. Zelnikowa, H. (tłum.). Warszawa, PWN, 1964.
Hempoliński, Michał. Z dziejów filozofii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-206,1966.

Bakradze, Konstanty. Filozofia Hegla, system i metoda. Kuderowicz, Zbigniew (tłum.). Warszawa, PWN, 1965.
Ładyka, Jerzy. Bakradze o Heglu. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-185, 1966.

Bal, Karol. Rozum i historia. Historiozofia Hegla wobec Oświecenia. Ossolineum, 1973.
Panasiuk, Ryszard. Hegel wobec Oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 10, 117-120, 1974.

Bańka, Józef. Narodziny filozofii nauki o pracy w Polsce. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970.
Litwiniszyn, Aldona. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 22-25, 1972.

Bańka, Józef. Technika a środowisko psychiczne człowieka. Warszawa, Wyd. Nauk.-Techn., 1973.
Kurowska, Krystyna. Dylematy nauki nie istniejącej. Studia Filozoficzne, nr 1, 165-167, 1977.

Bańka, Józef. Humanizacja techniki. Główne zagadnienia i kierunki eutyfroniki. Katowice, Wyd. Śląskie, 1976.
Zacher, Lech. Eutyfronika. Studia Filozoficzne, nr 11, 151-155, 1978.

Bańka, Józef. Filozofia techniki. Katowice, Śląsk, 1980.
Szołtysek, Adolf. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 57-60, 1981.

Bańka, Józef. Ja teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego. Katowice, Wyd. Śląskie, 1983.
Szołtysek, Adolf. Próba recentywistycznej filozofii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 3, 213-217, 1984.

Baran, Bogdan. Saga Heideggera. Kraków, 1988.
Mizera, Janusz. Od antypsychologizmu do myślenia bycia. Rozwój myśli filozoficznej Martina Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 339-343, 1990.
Galarowicz, Jan. Droga myślenia Martina Heideggera. Znak, nr 421, 105-110, 1990.

Barbu, Zevedei. Problems of Historical Psychology. London, Routledge & Kegan Paul, 1960.
Szacki, Jerzy. Problemy psychologii historycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-195, 1962.

Barel, Yves. La siciété du vide. Paris, Seuil, 1984.
Miś, Andrzej. Próżnia społeczna. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 192-198, 1985.

Bargieł, Franciszek. Stanisław Szadurski SJ (1726-1789), Przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholastycznej. (250 egz. na prawach rękopisu). Kraków, 1978.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 207-210, 1980.
Janeczek, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 239-243, 1981.

Barrett, William. Irrational Man. A Study in Existential Philosophy. London, Heinemann, 1961.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 174-176, 1962.

Barrow, Robin. Utilitarianism and Education. London, Routledge and Kegan Paul, 1975.
Klimowicz, Ewa. Utylitaryzm platonizujący. Etyka, t. 16, 191-195, 1978.

Barthélemy-Madaule, Madeleine. Bergson adversaire de Kant. Étude critique de la conception bergsonienne du kantisme suivie d'une bibliographie kantienne. Paris, PUF, 1966. Deleuze, Gilles. Le Bergsonisme. PUF, Paris, 1966.
Borzym, Stanisław. Nowe książki o bergsonizmie. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 142-146, 1968.

Barthelemy-Madaule, Madeleine. La Personne et le Drame Humain chez Teilhard de Chardin. Paris, du Seuils, 1967.
Płużański, Tadeusz. Dramat ludzkiej osoby. Etyka, nr 6, 171-176, 1970.

Bartnik, Czesław S. Teilhardowska wizja dziejów. Lublin, 1975.
Adamczyk, Izabela. Czy teilhardyzm jest historiozofią? Studia Filozoficzne, nr 5, 217-221, 1977.

Bartnik, Czesław. Ręka i myśl. Teologia pracy, odpoczynku i świętowania. Katowice, Ks. św. acka, 1982.
Szczepański, Marek St. Działać - medytować - przeżywać. Colloquia Communia, 1(18), 79-88, 1985.

Bartoš, Jaromír. Kategoria przypadkowości w dziejach myśli filozoficznej. Praha, 1965.
Morawiec, Kazimierz. Przypadki JKM przypadku. Studia filozoficzne, nr 4, 220-226, 1967.

Batóg, Tadeusz. Podstawy logiki. Poznań, Wyd. UAM, 1986.
Piróg-Rzepecka, Krystyna. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 183-186, 1989.

Bauman, Zygmunt. Klasa - ruch - elita. Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego. Studia Socjologiczno-polityczne, nr 5, 1960.
R., M. Z socjologii angielskiego ruchu robotniczego. Studia Filozoficzne, nr 5, 213-215, 1960.

Bauman, Zygmunt. Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia. Warszawa, PWN, 1962.
Wiatr J. J. Marksistowski podręcznik socjologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 226-229, 1963.

Bausola, Adriano. Conoscenza e moralita in Franz Brentano. Milano, Vita e Pensiero, 1968.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Filozofia moralna Brentana. Etyka, t. 9, 236-240, 1971.

Bażenow, L., Morozow, K., Słucki, M. Filozofia nauk przyrodniczych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Majewski, Zbigniew. Rzecz o filozofii nauk przyrodniczych. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 123-128, 1969.

Beardsley, Monroe C. The Aesthetic Point of View. Selected Essays. Wreen, M. J. & Callen, D. M. (eds). Cornell UP, 1982.
Smoczyńska, Barbara. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 341-345, 1986.

Beauregard, Olivier Costa de. La Notion de temps, équivalence avec l'espace. Paris, Hermann, 1963.
Klein, Antoni. Roczniki Filozoficzne, 17(3), 166-167, 1969.

Bednarczyk, Andrzej. Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego. Wrocław, Ossolineum, 1973.
Stuchliński, Józef Andrzej. Goethe i metodologia współczesna. Studia Filozoficzne, nr 4, 188-191, 1975.

Bednarski, Feliks. Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu. Lublin, 1956.
Wojtyła, Karol. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 133-136, 1958.

Begenau, Heinz. Grundzüge der Ästhetik Herders. Weimar, Nachfolger, 1956.
Morawski, Stefan. Casus Herder - dokument fałszywej interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 201-213, 1957.

Bell, Daniel. Cultural Contradictions of Capitalism. New York, Basic Books, 1976.
Kaniowski, Andrzej M. Sprzeczności kulturowe kapitalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 185-188, 1978.
Magala, Sławomir. O niewspółmierności rozwoju. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-164, 1979.
Magala, Sławomir. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 50-59, 1980.

Bender, Magdalene. Christian Crusius. Wille und Verstand als Prinzipien des Handelns. Bonn, H. Grundmann, 1972.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 21-22, 1973.

Bendlova, Peluška. Teilhard de Chardin nová nadéje katolicismu? Praha, Svoboda, 1967.
Płużański, Tadeusz. Teildhard de Chardin w Czechosłowacji. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 132-135, 1968.

Bense, Max. Świat przez pryzmat znaku. Warszawa, PIW, 1980.
Frydrychowicz, Stefan i Rzepa, Teresa. Przez pryzmat znaku. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 179-184, 1982.

Berg, Jan Hendrik van der. Inne istnienie. Zasady psychopatologii fenomenologicznej. Wyrzykowska, J. (tłum.). Warszawa, PAX, 1978.
Galarowicz, Jan. Psychiatria fenomenologiczna czyli sztuka rozumienia człowieka. Znak, nr 322-323, 641-653, 1981.

Berger, Gaston. L'homme moderne et son éducation. Paris, 1962.
Trybusiewicz, Janusz. Gaston Berger i jego filozofia prospektywna. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 267-270, 1963.

Berger, Peter L. La Religion Dans La Connscience Moderne. Paris, du Centurion, 1971.
Siek, Jan. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 26-29, 1974.

Bergmann, Gustav. Realism. A Critique of Brentano and Meinong. Madison, Univ. of Wisconsin Pr., 1967.
Srzednicki, Jan. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 134-138, 1969.

Bergson, Henri. Myśl i ruch. Dusza i ciało. Beylin, Paweł i Błeszyński, Kazimierz (tłum.). Warszawa, PWN, 1963.
Stróżewski, Władysław. Aktualność Bergsona. Znak, nr 114, 1511-1515, 1963.

Bergström, Lars. The Alternatives and Consequences of Actions. Stockholm, 1966.
Hołówka, Jacek. Myślenie teleologiczne w moralności. Etyka, t. 3, 266-272, 1968.

Bernal, J. D. The Social Function of Science. London, Routledge, 1946.
Szaniawski, Klemens. Myśl Współczesna, nr 2, 290-294, 1951.

Berning, Cornelia. Vom 'Abstammungsnachweis' Zum 'Zuchtwart': Vokabular Des Nationalsozialismus. Berlin, de Gruyter, 1964.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 23-27, 1967.

Bernstein, Richard J. Praxis and Action. Contemporary Philosophers on Human Activity. Philadelphia, 1971.
Sowa, Ewa. Praxis i działanie. Studia Filozoficzne, nr 9, 157-162, 1973.

Bérubé, Camille. De l'homme à Dieu selon Duns Scot, Henri de Gand et Olivi. Roma, 1983.
Zieliński, Edward. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 221-227, 1984.

Beth, Evert W. Aspects of Modern Logic. Dordrecht, D. Reidel, 1970.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 33-35, 1972.

Białobrzeski, Czesław. Wybór pism. Warszawa, PAX, 1964.
Lasota, Jan Piotr. Fizyka i metafizyka. Studia Filozoficzne, nr 3, 194-200, 1965.

Białostocki, Jan. Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii. Poznań, PTPN, 1961.
Porębski, Mieczysław. Estetyka, III, 328-333, 1962.

Białostocki, Jan. Historia sztuki wśród nauk humanistycznych. Warszawa, Ossolineum, 1980.
Ordyńska, Maria. Historia sztuki i nauki humanistyczne. Studia Filozoficzne, nr 12, 172-174, 1980.

Bibliografia filozofii polskiej 1750-1830. Warszawa, PWN, 1955. Bibliografia filozofii polskiej 1831-1864. Kadler, Alicja i Raczyńska, Irena (oprac.), Skarga, Barbara i Sawicka, Alicja (współpr.). Warszawa, PWN, 1960.
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 37-38, 1960.

Biblioteka Studiów nad Marksizmem. 1961-1982.
Stawiński, Janusz. "Biblioteka Studiów nad Marksizmem" (w dwadzieścia lat później). Studia Filozoficzne, nr 3, 216-221, 1983.

Bielawskaja, I. M. A. I. Gercen i polskoje nacjonalno-oswoboditielnoje dwiżenije 60-ch godow XIX wieka. Moskwa, 1954.
Radgowski, Michał. Radziecka praca o stosunku Hercena do polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 201-207, 1955.

Biemel, Walter. Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart. den Haag, Martinus Nijhoff, 1968.
Sauerland, Karol. Kafka - Proust - Picasso. Fenomenologiczno-egzystencjalistyczna próba interpretacji współczesnej sztuki i literatury. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 243-245, 1972.

Biemel, Walter. Heidegger. Reinbek, Rowohlt, 1973.
Michalski, Krzysztof. Walter Biemel o Heideggerze. Studia Filozoficzne, nr 7, 199-203, 1975.

Bieńkowska, Barbara. Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku. Wrocław, Ossolineum, 1971.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 127-130, 1973.

Bieńkowska, Barbara i Bieńkowski, Tadeusz. Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600-1773). Cz. 1: Przyrodoznawstwo. Warszawa, Wyd. Uniw. Warsz., 1973.
Mincer, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 278-280, 1975.

Bieńkowska, Ewa. W poszukiwaniu Królestwa Człowieka. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. Warszawa, Czytelnik, 1981.
Godlewski, Grzegorz. Głosy z katakumb. Znak, nr 342-343, 997-1003, 1993.

Bielik, Aleksander. Estetika i sowriemiennost. Moskwa, 1963.
Piasecka, Brygida. Wokół sprawy piękna. Studia Estetyczne, t. 2, 370-373, 1965.

Bieliński, Wissarion. Wybór artykułów. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Walicki, Andrzej. Bieliński pierwszy raz po polsku. Myśl Filozoficzna, nr 1, 267-274, 1954.

Biliński, B. Galileo Galilei e il mondo Polacco. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1969.
Gadomski, Ludwik. O związkach Galileusza z Polską. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-195, 1971.

Binkley, Robert. A Theory of Practical Reason. The Philosophical Review, Oct. 1965.
Szawarski, Zbigniew. Logika mądrości. Etyka, t. 4, 204-208, 1969.

Bioethics Reporter. 1983.
Szawarski, Zbigniew. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-171, 1986.

Birkenmayer, Aleksander. Ètudes d'histoire des sciences et de la philosophie du moyen âge. Wrocław, Ossolineum, 1970.
Mincer, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 299-301, 1972.

Black, Duncan. The Theory of Committies and Elections. Cambridge University Press, 1959.
Szaniawski, Klemens. O zbiorowym podejmowaniu decyzji. Studia Filozoficzne, nr 3, 176-181, 1959.

Blackburn, Simon. Spreadind the Word. Oxford UP, 1984.
Witkowski, Marek. Projektywizm. Etyka, nr 24, 282-287, 1988.

Blanché, Robert. Wiedza współczesna a racjonalizm. Zabłudowski, Andrzej (tłum.). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969.
Heller, Michał. Nowa postać racjonalizmu. Znak, nr 188-189, 354-362, 1970.

Bloom, Allan. The Closing of the American Mind. 1987.
Legutko, Ryszard. Skażenie Europą. Znak, nr 399, 106-113, 1988.

Blum, Rem. Polski putiej k swobodie. Problema riewolucii w niemarksistskoj mysli XIX wieka. Tallin, Eesti Raamat, 1985.
Broda, Marian. Niełatwe problemy metateorii rewolucji. Studia Filozoficzne, nr 4, 157-162, 1987.

Bobińska. Celina. Historyk, fakt, metoda. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Jedlicki, Jerzy. Historyk i metoda. Studia Filozoficzne, nr 3, 131-159, 1965.

Bocheński, Innocenty M. Formale logik. Freiburg, Karl Alber, 1956.
K., St. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 217-219, 1955-1957.

Bocheński, Józef Maria. Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów. Paryż, Inst. Literacki, 1987; Kraków, Margines, 1987.
Grobler, Adam. Filozof i zabobony. Znak, nr 407, 82-85, 1989.

Bocheński, Józef Maria. Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozofii. Białecki, B. (tłum.). Warszawa, PAX, 1986.
Galarowicz, Jan. Coś więcej niż "czysty pluralizm". Znak, nr 422-423, 150-156, 1990.

Boff, Leonardo. Teología desde el lugar del pobre. Santander, Sal Terrae, 1986.
Marzec, Zofia. Teologia wyzwolenia - opcją na rzecz ubogich. Studia Filozoficzne, nr 12, 192-198, 1987.

Bogatow, W. W. Fiłosofija P. Ł. Ławrowa. Moskwa, 1972.
Pawlak, Józef. Filozofia antropologiczna P. Ł. Ławrowa. Studia Filozoficzne, nr 8, 138-141, 1973.

Bohm, David. Causality and Chance in Modern Physics. London, Routledge and Kegan Paul, 1957.
Frejlak, Wojciech. Nonkonformizm w mechanice kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 183-186, 1961.

Bohm, David. Przyczynowość i przypadek w fizyce współczesnej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Stróżewski, Władysław. Zagadnienie determinizmu. Znak, nr 92-93, 431-436, 1962.

Bohm, David. Classical and Non-classical Concepts in the Quantum Theory. The British Journal for the Philosophy of Science, XII, 265-280, 1962.
Frejlak, Wojciech. Klasyczne i nieklasyczne pojęcia w teorii kwantów. Studia Filozoficzne, nr 1, 246-250, 1963.

Bohm, David. Ukryty porządek. Tempczyk, Michał (tłum.). Warszawa, Pusty Obłok, 1988.
Szczęsna, Anna. W poszukiwaniu ukrytego porządku. Studia Filozoficzne, nr 1, 204-208, 1990.

Böhner, Philotheus i Gilson, Étienne. Historia filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PAX, 1962.
Legowicz, Jan. Na temat filozofii chrześcijańskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 154-161, 1964.
Stróżewski, Władysław. O filozofii średniowiecznej. Znak, nr 116-117, 359-362, 1964.

Bok, Sissela. Lying, Moral Choice in Public and Private Life. Sussex, Harvester Pr., 1978.
Miłuński, Zbigniew. Kłamstwo. Etyka, nr 20, 173-178, 1983.

Bolzano, Bernard. Paradoksy nieskończoności. Pakalska, Łucja (tłum.). Warszawa, PWN, 1966.
Pasenkiewicz, Kazimierz. "Paradoksy nieskończoności". Studia Filozoficzne, nr 2, 208-210, 1968.

Bolzano, Bernard. Theory of Science. Berg, Jan (ed.), Terrell, B. (transl.). D. Reidel, 1973.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 273-275, 1974.

Bonansea, B. M. Man and his Approach to God in Duns Scotus. Lanham, Univ. Pr. of America, 1983.
Zieliński, Edward. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 227-235, 1984.

Borgosz, Józef. Tomasz z Akwinu. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 101, 1774-1780, 1962.

Borgosz, Józef. Herbert Marcuse i filozofia "trzeciej siły". Warszawa, PWN, 1972.
Toborowicz, Wojciech. Rzeczowa, wszechstronna krytyka Herberta Marcusego. Studia Filozoficzne, nr 2, 186-192, 1973.

Borgosz, Józef. Drogi i bezdroża filozofii pokoju. Od Homera do Jana Pawła II. Warszawa, Wyd. MON, 1989.
Kupis, Bogdan. Propedeutyka czy kompendium filozofii pokoju? Studia Filozoficzne, nr 11, 171-175, 1989.

Boriew, Jurij. O tragiczeskom. Moskwa, 1961.
Piasecka, Brygida. Problemy tragizmu. Roczniki Filozoficzne, t. 1, 331-336, 1964.

Boriew, J. Estietika. Moskwa, 1969.
Rybicki, Jan. Nowa próba systematycznego wykładu marksistowskiej estetyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 246-249, 1971.

Bornstein, Benedykt. Teoria absolutu. Metafizyka jako nauka ścisła. Łódź, Łódzkie Tow. Nauk., 1948.
Kotarbiński, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 13-16, 1949.

Boros, Ladislaus. Im Leben Gott erfahren. Freiburg i.Br., Walter, 1979.
Pachciarek, Paweł. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 113-114, 1978.

Borowski, Henryk. Kantowska filozofia religii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1986.
Kasia, Andrzej. Furtka dla wiary. Studia Filozoficzne, nr 4, 174-180, 1988.

Borzym, Stanisław. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce. Wrocław, Ossolineum, 1984.
Borzym, Stanisław. [Streszczenie]. Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 173-177, 1986.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 177-179, 1986.
Miklaszewska, Justyna. Bergson w Polsce. Znak, nr 374, 144-148, 1986.

Borzym, S.; Floryńska, H.; Skarga, B.; Walicki, A. Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918. Warszawa, PWN, 1983.
Sojka, Marek. Filozofia polska XIX wieku. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-199, 1984.

Boschetti, Anna. Sartre et Les Temps Modernes. Une entreprise intellectuelle. Paris, Minuit, 1985.
Puszko, Hanna. Sartre i jego czasy. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-191, 1987.

Boston Studies in the Philosophy of Science. Proceedings of the Boston Colloqium for the Philosophy of Science 1961/62. Dordrecht, Reidel.
Eilstein, Helena. Geometria, ciało, dusza, logika, kultura... Studia Filozoficzne, nr 2, 135-157, 1964.

Boudon, Raymond. A Quoi Sert La Notion De "Structure"? Paris, 1968.
Augustyn, Władysław. Czemu służy pojęcie struktury? Studia Filozoficzne, nr 4-5, 306-311, 1970.

Bradley, D. Determinism or Indeterminism in microphysics. The British Journal for the Philosophy of Science, 1962.
Horbaczewski, Zbysław. Determinizm czy indeterminizm w mikrofizyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 239-240, 1963.

Braemer, Edith. Goethes Prometheus und die Grundpositionen des Sturm und Drang. Weimar, Arion, 1959.
Adler, Emil. Spinozyzm a spór o "Prometeusza". Studia Filozoficzne, nr 4, 197-208, 1961.

Braithwaite, B. Scientific Explanation: A Study of the Function of Theory, Probability and Law of Science. Cambridge Univ. Pr. 1953.
Szaniawski, Klemens. Z teorii nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-221, 1957.

Brand, Gerd. Welt, Geschichte Mythos und Politik. Berlin, de Gruyter, 1978.
Michalski, Krzysztof. Świat, dzieje, mit i polityka. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-167, 1979.

Brandt, Richard B. A Theory of the Good and the Right. Oxford, Clarendon Pr., 1979.
Porębski, Czesław. Racjonalność działań i pragnień. Etyka, nr 21, 191-198, 1984.

Branski, Władimir P. Fiłosofskije osnowanija problemy sinteza relatiwitskich i kwantowych principow. Izd. Leningradskogo Uniw., 1973.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 181-184, 1975.

Brentano, Franz. O źródle poznania moralnego. Porębski, Czesław (tłum.). Warszawa, PWN, 1989.
Galarowicz, Jan. U źródeł współczesnej myśli etycznej. Znak, nr 409, 114-117, 1989.

Brès, Y. La psychologie de Platon. Paris, 1968.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 180-186, 1973.

Brett, George Sidney. A History of Psychology. 2nd rev. ed. Peters, Richard S. (wyd. i uzup.). M.I.T. Press, 1965.
Kulczycki, Jerzy. Całokształt historii psychologii. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 131-137, 1972.

Bril, Jacques. L'Invention comme phénomène anthropologique. Paris, Klincksieck, 1973.
Lorenc, Iwona. O twórczości w perspektywie kosmologicznej. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-175, 1976.

Brink, David O. Moral Realism and the Foundations of Ethics. Cambridge UP, 1989.
Rutkowski, Mirosław. Obrona realizmu w etyce. Studia Filozoficzne, nr 4, 295-302, 1990.

The British Journal of Aesthetics. 1960-1961.
Junghertz-Taborska, Halina. Estetyka, III, 309-312, 1962.

The British Journal of Aesthetics. 1962-1963.
Junghertz-Taborska, Halina. Studia Estetyczne, t. 1, 301-307, 1964.

The British Journal of Aesthetics, 1972.
Wiszniowska, Marta. "The British Journal of Aesthetics" w 1972 roku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 181-185, 1973.

The British Journal of Sociology. 1955.
Bauman, Zygmunt. Badania społeczne ale jakie? Myśl Filozoficzna, nr 2, 186-190, 1956.

Broad, C. D. Lectures on Psychical Research. London, Routledge and Kegan Paul, 1962.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 211-214, 1965.

Broglie, Louis de. Non-linear Wave Mechanics. A Causual Interpretation. Elsevier, 1960.
Frejlak, Wojciech. Nieliniowa mechanika falowa - interpretacja deterministyczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 225-228, 1962.

Broom, Finding the Missing Link. London, 1950.
Skowron, Stanisław. Naukowe odkrycia i antynaukowe koncepcje.  Myśl Filozoficzna, nr 1, 332-335, 1952.

Brown, Norman O. Life against Death. The Psychoanalytic Meaning of History. New York, Vintage Books, 1959.
Pawłowski, Jerzy. N. O. Browna próba psychoanalitycznej historiozofii i teorii sztuki. Studia Estetyczne, t. 1, 352-354, 1964.

Bruner, Jerome S. O poznawaniu - szkice na lewą rękę. Warszawa, PIW, 1971.
Konarzewski, Krzysztof. Eseje epistemologiczne. Studia Filozoficzne, nr 6, 199-210, 1972.

Brunius, Teddy. Theory and Taste. Four Studies in Aesthetics. Uppsala, 1969.
Jadacki, Jacek Juliusz. Nauka i smak. Studia Filozoficzne, nr 2, 223-228, 1971.

Brutjan, G. A. Oczerki po analizu fiłosofskogo znanija. Erewan, Ajstan, 1979.
Bytniewski, Paweł i Mizińska, Jadwiga. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 222-226, 1980.

Brutjan, Goerg Abelovič. Argumentacija. Erevan, Izd. An Armenskoj SSR, 1984.
Kleszcz, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 190-196, 1988.

Buczyńska, Hanna. Koło Wiedeńskie. Początki neopozytywizmu. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960.
Stróżewski, Władysław. W kręgu neopozytywizmu. Znak, nr 85-86, 1121-1123, 1961.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Znak i oczywistość. Warszawa, PAX, 1981.
Niżnik, Józef. Bezpośredniość i mediacja. Studia Filozoficzne, nr 4, 204-205, 1983.

Buddyzm. Sieradzan, J., Jaworski, W., Dziwisz, M. (wybór tekstów i oprac.). Kraków, Wyd. Literacko-Artystyczne, 1987.
Wilowski, Włodzimierz. Wprowadzenie do filozofii buddyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 187-190, 1989.

Buhl, Günter. Ableitbarkeit und Abfolge in der Wissenschaftstheorie Bolzanos. Köln, Kölner Universitäts-Verlag, 1961.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 33-35, 1963.

Buhr, M., D'Hondt, Klenner, H. Aktuelle Vernuft. Drei Studien zur Philosophie Hegels. Berlin, 1985.
Jakubowski, Marek N. Aktualność rozumu - aktualność Hegla. Studia Filozoficzne, nr 7, 179-183, 1987.

Bukowska, Anna. Saint-Exupery czyli paradoks humanizmu. Warszawa, PIW, 1970. Kwiatkowski, Władysław. Humanizm Saint-Exupery'ego. Warszawa, PAX, 1969.
Gauk, Jerzy. Dwie książki o Saint-Exuperym. Studia Filozoficzne, nr 5, 214-218, 1972.

Bukowski, Jerzy. Zarys filozofii spotkania. Kraków, Znak, 1987.
Nowicki, Andrzej. Spotkania w rzeczach. Studia Filozoficzne, nr 4, 169-174, 1988.
Stelmach, Jerzy. Fenomenologia intersubiektywności. Studia Filozoficzne, nr 10, 215-216, 1988.

Bunge, Mario. Foundations of Physics. New York, Springer, 1967.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 122-123, 1976.

Burlikowski, Bronisław. Anzelma z Aosty próba racjonalizacji wiary. Warszawa, PWN, 1972.
Piluś, Henryk. Wiara poszukująca zrozumienia. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 208-214, 1972.

Butterfield, Herbert. Rodowód współczesnej nauki, 1300-1800. Krahelska H. (tłum.), Amsterdamski, S. (wstęp). Warszawa, PWN, 1963.
Dobrzański, Leonard. Rodowód współczesnej nauki. Studia Filozoficzne, nr 4, 162-165, 1964.

C

Cackowski, Zdzisław. Treść poznawcza wrażeń zmysłowych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962.
Hempliński, Michał. Spór o jakości zmysłowe w filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-222, 1963.

Cackowski, Zdzisław. Problemy i pseudoproblemy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Łubnicki, Narcyz. O roli pytań w filozofii i nauce. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-165,1966.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 179-181, 1966.

Cackowski, Zdzisław. Filozoficzny rodowód marksistowskiej teorii religii. Warszawa, PWN, 1971.
Tanalski, Dionizy. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 249-255, 1972.

Calle Iturrino, Esteban. Filosofia Del Deporte. Sus Valores Eticos y Esteticos. Bilbao, 1970.
Komorowski, Adam. O filozofii sportu. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 274-275, 1972.

Callinicos, Alex. Marxism and Philosophy. Oxford, 1983.
Małuszyński, Wojciech. Marksizm po oksfordzku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 166-171, 1984.

Campenhausen, Hans von. Ojcowie Kościoła. Wierszyłowski, Kazimierz (tłum.). Warszawa, PAX, 1967.
Kabaj, Józef. Mimowolna demitologizacja patrystyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 196-200, 1969.

Cancian, Francesca M. What Are Norms? A Study of Beliefs and Action in Maya Community. Cambridge UP, 1975.
Curyło-González, Irena. System normatywny Majów. Etyka, t. 16, 186-190, 1978.

Canfield, John. Teleological Explanation in Biology. The British Journal for the Philosophy of Science, nr 56, 1964.
D., H. Krytyczna analiza teleologicznych zdań i teleologicznego wyjaśniania w biologii. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-207.

Carabellese, Pantaleo. La conscience concrète. Choix de textes ... . Paris, Aubier, 1955.
K., St. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 210-212, 1955-1957.

Carcaterra, Gaetano. Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere. Milano, Giuffrè, 1969.
Wróblewski, Jerzy. Problem złudzenia naturalistycznego. Etyka, t. 11, 191-197, 1973.

Carnap, Rudolf. Introduction to Semantics. Cambridge, Mass., Harvard UP, 1942.
Kokoszyńska, Maria. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 127-135, 1948.

Carnap, Rudolf. Filozofia jako analiza języka nauki. Warszawa, PWN, 1969.
Siemek, Marek J. Apologia "filozofii naukowej". Człowiek i Światopogląd, nr 10, 107-110, 1970.

Cartwright, Nancy. How the Laws of Physics Lie. Oxfors, Clarendon Pr., 1983.
Krajewski, Władysław. Czy prawa fizyki są prawdziwe. Studia Filozoficzne, nr 5, 181-183, 1986.

Caton, Charles E. The Apparent Difficulty in Frege's Ontology. The Philosophical Review, 462-475, 1962.
Kokoszyńska, Maria. Ze studiów nad Fregem. Studia Filozoficzne, nr 1, 196-197, 1964.

Chałasiński, Józef. Kultura i naród. Studia i szkice. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Dyoniziak, Ryszard. W kierunku nowej syntezy badań nad kulturą. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-205, 1970.

Changing Perspectives in the Historiy of Science. Essays in Honour of Joseph Needham. Teich, M. i Young, (eds). London, 1973.
Łojewska, Maria Izabela. Problemy teorii nauki w zachodniej historiografii. Studia Filozoficzne, nr 1, 171-175, 1977.

Charczew, A. G. i Jakowlew, B. D. Oczerki istorii marksistsko-leninskoj etiki w SSSR. Leningrad, Nauka, 1972.
Ochocki, Kazimierz. Etyka w ZSRR. Etyka, t. 13, 247-249, 1974.

Chauchard, Paul. Biologia i moralność. Pilarz, A. (tłum.). Warszawa, PAX, 1966.
Borzym, Stanisław. Biolog moralistą? Studia Filozoficzne, nr 4, 212-214, 1967.
Żuk, Ludmiła. Teologia, biologia i moralność. Etyka, t. 5, 179-182, 1969.

Chenu, M. D. Pour une théologie du travail. Paris, Seuil, 1955.
Legowicz, Jan. Z prób teologicznych "renesansów". Myśl Filozoficzna, nr 3, 194-200, 1956.

Chenu, M. D. Teologia materii. Cywilizacja techniczna i duchowość chrześcijańska. Scherer, Olga (tłum.). Paris, Éd. du dialogue, 1969.
Sajdak, Michnowska, Eulalia. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 143-146, 1974.

Cherry, Colin. On Human Communication: A Review, a Survey and a Criticism. MIT, 1957.
Szaniawski, Klemens. Z zagadnień przekazywania informacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-217, 1959.

Chinczin, A. L. Czastotnaja tieorija Mizesa i sowriemiennyje idiei tieorii wierojatnosti. Woprosy Fiłosofii, nr 1 i 2, 1961.
Krajewski, Władysław. Chinczin o częściowej koncepcji prawdopodobieństwa. Studia Filozoficzne , nr 5, 130-132, 1961.

Chiox de fextes philosophiques. De Montaigne a Louis de Broglie. Brunold, Ch. i Jacob, J. (red.). Paris, 1961.
Skarga, Barbara. W obronie humanizmu. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 289-291, 1963.

Chisholm, Roderick M. Theory of Knowledge. 1966.
Koziński, Przemysław. Teoria poznania w ujęciu Chisholma. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 194-201, 1968.

Chojnacki, Piotr. Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PAX, 1955.
Kuczyński, Janusz. Tomistyczna koncepcja nauki. Myśl Filozoficzna, nr 4, 187-191, 1956.

Chomsky, Noam. Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought. New York-London, Harper and Row, 1966.
Hołówka, Teresa. Lingwistyka kartezjańska: pewien rozdział historii myśli racjonalistycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 258-262, 1971.

Chorzy w stanach terminalnych a etyka zawodowa w medycynie. Bogusz, J. (red.). Bydgoskie Tow. Naukowe, 1985.
Sidor-Rządkowska, Małgorzata. Hipokrates po polsku. Etyka, nr 24, 265-267, 1988.

Chouillet, Jacques. Diderot. Paris, 1977.
Skrzypek, Marian. Nowa monografia Diderota. Studia Filozoficzne, nr 7, 158-161, 1978.

Chwedeńczuk, Bohdan. Spór o naturę prawdy. Warszawa, PIW, 1984.
Woleński, Jan. Natura prawdy. Studia Filozoficzne, nr 1, 162-166, 1985.
Zielichowski, Tadeusz. Czego nie wiemy o prawdzie? Znak, nr 377-378, 178-185, 1986.
Jadacki, Jacek J. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 60-65, 1987.

Chwistek, Leon. Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie Warszawa, 1960. Pisma filozoficzne i logiczne, Warszawa, 1961.
Zwolińska, Krystyna. Estetyka, III, 326-328, 1962.

Cichowicz, Stanisław. Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza. Warszawa, PWN, 1970.
Michalski, Krzysztof. Leibniz i istnienie. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 264-268, 1972.

Cieszkowski, August. Prolegomena do historiozofii. Warszawa, 1972.
Jakubowski, Marek. Filozoficzne pisma Cieszkowskiego. Studia Filozoficzne, nr 9, 159-163, 1975.

Civilisation and the Historical Process. Moskwa, Progress Publishers, 1983.
Borgosz, Józef. Dialektyka cywilizacji i procesu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 7, 173-178, 1984.

Clark, Stephen R. L. The Moral Status of Animals. Oxford, Clarendon Press, 1977.
Kurczewski, Jacek. Etyka kulinarna? Etyka, t. 18, 291-295, 1980.

Class, Status and Power. Reader in Social Stratification. Bendix, Reinhard & Lipset, Seymour Martin (eds). Glencoe, Free Press, 1953.
Wesołowski, Włodzimierz. Z problematyki uwarstwienia społecznego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 226-237, 1957.

Cohen, Ira H. Ideology and Unconsciousness: Reich, Freud and Marx. New York UP, 1982.
Rudzińska, Krystyna. Psychoanaliza i marksizm w "Ekonomii seksualnej" W. Reicha. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 199-203, 1986.

Cohen, S., Johnson, R, West, Marxist Psychology in America: A Critique. Science and Society, nr 2, 1957.
Reykowski, Janusz. Marksizm a psychologia w ujęciu amerykańskich krytyków. Studia Filozoficzne, nr 3, 215-222, 19xx.

Combes, André. Bulletin de l'Association "Les Amis de Monsiegneur André Combes", zeszyty 1 i 2, bez roku wyd.
Kałuża, Zenon. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 135-138, 1972.

Commager, Henry Steele. The Empire of Reason. How Europe Imagined and America Realized Enlightment. New York, Anchor, 1978.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, nr 1, 26-27, 1981.

Conceptions of Liberty in Political Philosophy. Pelczynski, Zbigniew A.; John Gray (eds.). London, Athlone, 1984.
Legutko, Ryszard. Wolność negatywna, wolność pozytywna. Znak, nr 383, 112-119, 1986.

Condillac, Étienne-Bennot de. Soczinienija w triech tomach. Moskwa, Mysl, 1980-1983.
Skrzypek, Marian. Rosyjskie wydanie dzieł Condillaca. Studia Filozoficzne, nr 2, 199-202, 1984.

Condorcet, Antoine Nicolas. Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Warszawa, PWN, 1957.
Baczko, Bronisław. Rousseau i Concordet - propozycja tematyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-236, 1957.

Contemporary Philosophic Problems. Krikorian, Yervant H. & Edel, Abraham (eds). New York, Macmillan, 1959.
Czeżowski, Tadeusz. Współczesne zagadnienia filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 4, 209-210,1961.

Contributions to Logic and Methodology in Honor of J. M. Bocheński. Tymieniecka, Anna-Teresa (ed.). Amsterdam, North-Holland, 1965.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 19-23, 1967.

Copleston, Frederick C. Filozofia współczesna : badania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem. Chwedeńczk, B. (tłum.). Warszawa, PAX, 1981.
Baran, Bogdan. Stare i nowe współczesnej filozofii. Znak, nr 335, 1323-1329, 1982.

Copleston, Frederick C. Filozofie i kultury. Warszawa, PAX, 1986.
Wilowski, Włodzimierz. Filozofia zachodnia a filozofia indyjska i chińska. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-165, 1987.

Copleston, Frederick C. Historia filozofii. T. VIII: Od Benthama do Russella. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Warszawa, PAX, 1989.
Gutowski, Piotr i Szubka, Tadeusz. Ku obiektywnej historii filozofii. Znak, nr 424, 93-98, 1990.

Coreth, Emerich. Was ist der Mensch? Grundzüge einer philosophischen Antropologie. Innsbruck, Tyrolia, 1973.
Herbut, Józef. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 143-146, 1977.

Cornforth, Maurice. Nauka przeciw idealizmowi. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949.
Kołakowski, Leszek. Myśl Współczesna, nr 11-12, 304-311, 1951.
W obronie filozofii. Przeciw pozytywizmowi i pragmatyzmowi
. Warszawa, Książka i Wiedza, 1952.
Nowiński, Czesław. Reakcyjne oblicze pozytywizmu i pragmatyzmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 273-298, 1952.

Cornforth, Maurice Campbell. Nauka przeciw idealizmowi: w obronie filozofii przeciw pozytywizmowi i pragmatyzmowi. Krońska, Irena i Kelles-Krauz, Michał (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1957.
Gordon, Mieczysław. Na marginesie książki Cornfortha. Studia Filozoficzne, nr 3, 196-200, 1957.

Cornu, Auguste. Karol Marks i Fryderyk Engels: życie i dzieło. Tom I 1818/20-1842. Warszawa, PWN, 1958.

Orłowski, Aleksander. Młodzieńcze lata Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 5, 164-173, 1958.

Costa de Beauregard, Oliver. Le Second Principe de la science du temps, entropie, information, irréversibilité. Seuil, 1963.
Hubert, Jerzy. Na tropie entropii. Znak, nr 199, 116-126, 1971.

Critica Marxista, 1971-1973.
Ponikowski, Bogusław. "Critica Marxista (1971-1973). Studia Filozoficzne, nr 6, 133-150, 1974.

The Critique of War. Contemporary Philosophical Explorations. Grinsberg, R. (ed.). Chicago, Henry Regnery Co., 1969.
Borgosz, Józef. Filozoficzna krytyka wojny. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-207, 1984.

Croce, Benedetto. Zarys estetyki. Wrszawa, PWN, 1961.
Łapiński, Zdzisław. Pochwała sztuki. Znak, nr 95, 772-774, 1962.
Pawłowski, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 168-170, 1962.

Crosby, John F. The Encounter of God and Man in Moral Obligation. The New Scholasticism, 60(3), 1986.
Mikulska, Patrycja. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 143-146, 1989/1990.

Cuadernos de etica. 1986-1987.
Curyło-Gonzalez, Irena. Nowe argentyńskie czasopismo etyczne. Etyka, nr 25, 368-373, 1990.

Cunningham, Suzanne. Language and the Phenomenological Reductions of Edmund Husserl. The Hague, Martinus Nijhoff, 1976.
Tadzik, Bogdan. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 228-230, 1980.

Current History. (Rocznik 1955).
Hirszowicz, Maria. "Current History". Myśl Filozoficzna, nr 2, 173-179, 1956.

Curry, Haskel B. Outlines of Formalist Philosophy of Mathematics. Amsterdam, North Holland, 1951.
Lis, Zbigniew. Formalistyczna filozofia matematyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 236-241, 1959.

Curtis, Richard K. Evolution and Extinction. The Choice Before Us. A Systems Approach to the Study of the Future. New York, Pergamon, 1982.
Magala, Sławomir. Ewoluować czy ginąć? Studia Filozoficzne, nr 7, 184-190, 1983.

Cuvillier, Armand. Manuel de sociologie. Paryż, Presses Universitaires de France, 1950.
Schaff, Adam. Nienaukowy podręcznik socjologii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 275-281, 1954.

Cycero, M. T. Wybór pism naukowych. Wisłowcka-Remerowa, Krystyna (tłum.). Wrocław, Ossolineum, 1954.
Krońska, Irena. Filozoficzne pisma Cycerona. Myśl Filozoficzna, nr 4, 303-309, 1954.

Czagin, B. A. G. V. Plechanow i jego rola v razvitii marksistskoj filosofii. Izd. Akad. Nauk SSSR, 1963.
Pawlak, Józef. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 60-62, 1966.

Czałojan, W. K. Wostok i Zapad. Priemstwiennost' w fiłosofii anticznogo i sriedniowiekowo obszczestwa. Moskwa, Nauka, 1968.
Palacz, Ryszard. Wschód i Zachód. Studia Filozoficzne, nr 2, 230-233, 1976.

Czang, Tai-Nien. Mała historia chińskiej myśli materialistycznej : rozwój myśli materialistycznej od okresu Czou i Ts'in do okresu Ming i Ts'ing. Lobman, Jerzy (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1960.
Rudzki, Jerzy. Dzieje materializmu w Chinach. Studia Filozoficzne, nr 5, 219-222, 1960.

Czarnecki, Zdzisław J. Religia i społeczeństwo w poglądach Platona. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Wróblewski, Witold. Platon, ale jaki? (Kilka uwag na marginesie książki Z. J. Czarneckiego "Religia i społeczeństwo w poglądach Platona"). Studia Filozoficzne, nr 4-5, 201-214, 1970.

Czarnecki, Zdzisław. Przyszłość i historia. Studia nad historyzmem i ideą prospekcji dziejowej w historii filozofii. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1981.
Smoczyński, Paweł. Książki filozoficzne z Lublina. Studia Filozoficzne, nr 3, 204-207, 1984.

Czarnowski, Stefan. Dzieła. Assorodobraj, Nina i Ossowski, Stanisław (oprac.), 5 tomów. Warszawa, PWN, 1956.
Nowakowska, Irena. Z okazji wydania "Dzieł" Czarnowskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 241-251, 1957.

Czełowiek - nauka - technika. (Opyt marksistskogo analiza nauczno-tiechniczeskoj riewolucii). Moskwa,1973. Man, Science, Technology. A Marxist analysis of the Scientific and Technological Revolution. Moscow-Prague, 1973.
Olszewski, Eugeniusz i Zacher, Lech. Człowiek - nauka - technika. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-209, 1974.

Czerniak, Stanisław. Socjologia wiedzy Maxa Schelera. Warszawa, 1981.
Miś, Andrzej. Max Scheler a problemy socjologii wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 188-192, 1982.

Czerniak, W. A. i Talipow, K. A. Dialektyka teoretycznej i potocznej świadomości (światopoglądowy aspekt). Ałma-Ata, Nauka, 1985.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 189-191, 1989.

Czerwiński, Marcin. Kultura i jej badanie. Wrocław, Ossolineum, 1971.
Pietraszko, Stanisław. Dylematy i perspektywy nauki o kulturze. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 246-252, 1972.

Czesnokow, D. I. Mirowozriennije Giercena. Moskwa, 1948.
Adler, Emil. Książka o Hercenie.  Myśl Filozoficzna, nr 1, 294-306, 1952.

Czesnokow, P. W. "Neogumboltianstwo" w: Fiłosofskije osnowy zarubieżnych naprawlenij w jazykoznanii. Panfiłow, W. Z. (red.), 7-62. Moskwa, Nauka, 1977.
Staszek, Walenty. Hipoteza względności językowej a logika. Studia Filozoficzne, nr 9, 179-185, 1979.

Czeżowski, Tadeusz. Główne zasady nauk filozoficznych. Toruń, Wyd. UMK, 1946.
Kalicki, Jan. Myśl Współczesna, nr 5, 120-122, 1946.

Czeżowski, Tadeusz. Logika - podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne. Warszawa, Państw. Zakł. Wyd. Szkolnych, PZWS, 1948.
Słupecki, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XVII (4), 144-149, 1949-1950.

Czeżowski, Tadeusz. Główne zasady nauk filozoficznych. Wrocław, Ossolineum, 1959.
Krajewski, Władysław. O podręczniku filozofii Tadeusza Czeżowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-216, 1960.

Czeżowski, Tadeusz. Odczyty filozoficzne. Toruń, 1958.
Stępień, Antoni. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 154-157, 1959.

Czeżowski, Tadeusz. Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne. Warszawa, PWN, 1965.
Gumański, Leon. Metodologia i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-193, 1966.

Człowiek i świat wartości. Lipiec, Józef (red.). Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.
Wiśniewski, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 1, 44-51, 1984.

Człowiek i Światopogląd, 1968.
Prokopczyk, Czesław. Studia Filozoficzne, nr 6, 183-189, 1969.

Człowiek i Światopogląd. 1975.
Stuchliński, Józef Andrzej. Światopogląd, filozofia, nauka. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-132, 1976.

Czuang-tsy. (Nan-hua-czen-king). Jabłoński, Witold i Chmielewski, Janusz i Wojtasiewicz, Olgierd (tłum.), Jabłoński, Witold (wstęp). Warszawa, PWN, 1953.
Dębnicki, Aleksy. Na marginesie przekładu "Czuang-tsy". Myśl Filozoficzna, nr 2, 321-327, 1954.

Czudinow, Engels M. Priroda naucznoj istiny. Moskwa, Polizdat, 1977.
Drozdek, Adam. Problematyka prawdy. Studia Filozoficzne, nr 9, 186-189, 1980.

Czy kryzys w socjologii? Szacki, Jerzy (red.). Warszawa, Czytelnik, 1979.
Madeja, Zygmunt. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 61-64, 1981.

Czyżkowski, Jan. Sztuka podejrzeń. Warszawa, Czytelnik, 1981.
Tittenbrun, Jacek. Sztuka pytań i sztuka odpowiedzi. Studia Filozoficzne, nr 4, 198-204, 1983.

D

D'Arcy, Eric. Human Acts: an essay in their moral evaluation. Oxford, Clarendon Press, 1963.
Soldenhoff, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 214-216, 1965.

Dantowskije cztienija. Bełza, I. (red.). Moskwa, Nauka, 1973.
Gadomski, Ludwik. Badania nad Dantem. Studia Filozoficzne, nr 7, 196-199, 1975.

Darshana International, 13(3), 1973.
Margul, Tadeusz. Indyjski kwartalnik filozoficzny. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-181, 1974.

Dautow, T. M. Licznost' kak socjołogiczeskaja problema. Ałma-Ata, Nauka, 1970.
Perkowska, Halina. Osobowość jako problem socjologiczny. Studia Filozoficzne, nr 5, 284-286, 1973.

Davidson, Donald. Essays on Actions and Events. Oxford, Clarendon Pr., 1982.
Gryz, Jarosław. Eseje o działaniach i zdarzeniach Donalda Davidsona. Etyka, nr 23, 177-182, 1988.

Davidson, Donald. Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford, Clarendon Press, 1984.
Gryz, Jarosław. Prawda i interpretacja. Studia Filozoficzne, nr 1, 158-163, 1988.

Davy, M. M. Simone Weil. Paris, 1961.
Cichowicz, Stanisław. Simon Weil i poszukiwanie sensu. Studia Filozoficzne, nr 2, 212-215, 1963.

Dąbrowski, Kazimierz. Trud istnienia. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1975.
Szyszkowska, Maria. Kazimierza Dąbrowskiego filozofia człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-171, 1977.

Dąmbska, Izydora. Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku. Toruń, Tow. Nauk. w Toruniu, 1958.
Katafias, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 31-33, 1960.

Dąmbska, Izydora. Dwa studia z teorii naukowego poznania. Tow. Nauk. w Toruniu, 1962.
Stróżewski, Władysław. O metodzie analogii. Znak, nr 103, 141-147, 1963.

Dąmbska, Izydora. Dwa studia o Platonie. Kraków, Ossolineum, 1972.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 122-127, 1973.

Dąmbska, Izydora. Znaki i myśli - wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii. Warszawa-Poznań-Toruń, PWN, 1975.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 301-315, 1976.
Rosnerowa, Hanna. Sztuka filozofowania. Znak, nr 263, 738-751, 1976.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 152-153, 1976.

Dąmbska, Izydora. O konwencjach i konwencjonalizmie. Wrocław, 1975.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 152-155, 1977.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 17-30, 1977.
Siemianowski, Andrzej. O konwencjach i konwencjonalizmie. Studia Filozoficzne, nr 3, 173-175, 1978.

Dąmbska, Izydora. Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej. Wrocław, Ossolineum, 1984.
Cichowicz, Stanisław. "Semejon", starożytny przodek współczesnego "znaku". Znak, nr 373, 114-118, 1985.
Komendziński, Tadeusz. Semiotyka - logika - epistemologia. Studia Filozoficzne, nr 7, 158-160, 1986.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 326-333, 1986.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 333-340, 1986.

Deborin, A. M. Filozofia i polityka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Ochocki, Kazimierz. Z dziejów filozofii marksistowskiej w ZSRR. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-217, 1970.

Debray, Regis. Critique of Political Reason. London, Verso, 1983.
Magala, Sławomir. Polityka jako religia. Studia Filozoficzne, nr 3, 208-213, 1984.

Degen, J. Wolfgang. Systeme der kumulativen Logik. München-Wien, Philisophia Verlag, 1983.
Woleński, Jan. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 91-93, 1989.

Deleuze, Gilles. Le Bergsonisme. PUF, Paris, 1966. Barthélemy-Madaule, Madeleine. Bergson adversaire de Kant. Étude critique de la conception bergsonienne du kantisme suivie d'une bibliographie kantienne. Paris, PUF, 1966.
Borzym, Stanisław. Nowe książki o bergsonizmie. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 142-146, 1968.

Demetz, Peter. Marx, Engels und die Dichter. Zur Grundlagenforschung des Marxismus. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1959.
Pazura, Stanisław. O pewnych problemach marksistowskiej myśli estetycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 169-178, 1960.

Denken und Umdenken. Zu Werk und Wirkung von Werner Heisenberg. Pfeiffer, Heinrich (red.). München-Zürich, Piper, 1977.
Palacz, Ryszard. Dzieło poświęcone W. Heisenbergowi. Studia Filozoficzne, nr 3, 161-164, 1978.

Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings. Hilpinen, Risto (ed.). Dordrecht, Reidel, 1971.
Ziemba, Zdzisław. Obowiązek i wielość światów. Etyka, nr 11, 206-218, 1973.
Świrydowicz, Kazimierz. Konfrontacja koncepcji logiki deontycznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 222-226, 1974.

Desbiens, Jean-Paul. Introduction à un examen philosophique de la psychologie chez Jean Piaget. Québec, 1968.
Chełstowski, Bogdan. Psychologia inteligencji a święty Tomasz. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 146-153, 1970.

Determinism and Freedom. Hook, Sidney (ed.). New York, Univ. Pr., 1958.
Sztekker, Eryk. Determinizm a wolność. Studia Filozoficzne, nr 6, 188-193, 1960.

Detko, Jan. Antoni Sygietyński, estetyk i krytyk. Warszawa, 1971.
Kulczycka-Saloni, Janina. Z dziejów polskiej estetyki. Studia Filozoficzne, nr 8, 133-138, 1973.

Deus et Homo ad mentem I. Duns Scoti. W: Acta Tertii Congressus Scotistici Internationalis. Vindobonae 28 sept.-2 oct. 1972. Romae, 1972.
Gałkowski, Jerzy W. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 206-208, 1974.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1968.
Krzemień, Krystyna. Plany filozoficzne NRD. Studia Filozoficzne, nr 3, 153-158, 1969.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1969.
Stuchliński, Józef. Filozofia nauki w "Deutsche Zeitschrift für Philosophie". Człowiek i Światopogląd, nr 9, 87-93, 1970.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1970.
Stuchliński, Józef A. Problem metody dialektycznej nauk przyrodniczych "Deutsche Zeitschrift für Philosophie". Człowiek i Światopogląd, nr 7, 93-101, 1971.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1975.
Skwierciński, Mirosław. "Deutsche Zeitschrift für Philosophie" - rocznik 1975. Studia Filozoficzne, nr 3, 173-178, 1977.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1976.
Leszczyński, Władysław. "Deutsche Zeitschrift für Philosophie" - rocznik 1976. Studia Filozoficzne, nr 3, 178-183, 1977.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1977.
Dziedziczak, Elżbieta. "Deutsche Zeitschrift für Philosophie" (1977 r.). Studia Filozoficzne, nr 6, 147-156, 1978.

Developments in the methodology of social science. Leinfellner, Werner i Köhler Eckehart (red.). Dordrecht, Reidel, 1974.
Magala, Sławomir. Dobrze i źle o naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 7, 131-136, 1977.

D'Hondt, Jacques. Hegel Secret. Paris, Presses Universaires de France, 1978.
Borgosz, Józef. O francuskich źródłach filozofii heglowskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-192, 1980.

D'Hondt, Jacques. I'Idéologie de la rapture. Paris, Pr. Univ. de France, 1978.
Borgosz, Józef. O metodzie i ideologii "raptualistycznej". Studia Filozoficzne, nr 6, 160-163, 1980.

Diagorae Melii et Theodori Cyranaei reliquiae. Winiarczyk, Marcus (red.). Leipzig, 1981.
Nowicki, Andrzej. Źródła do dziejów starożytnego ateizmu - Diagoras i Teodor. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-198, 1983.

Dialéctica, 1979.
Górski, Eugeniusz. Meksykański przegląd filozoficzny. Studia Filozoficzne, nr 6, 161-164, 1981.

Dialektica. Revue internationale de philosophie de la connaissance. 14 (2/3), 1960.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 43-47, 1962.

Dialektica, 1970.
Kwiatkowski, Tadeusz. Problem integracji nauk i filozofii na łamach kwartalnika międzynarodowego "Dialectica". Studia Filozoficzne, nr 11-12, 123-132, 1972.

Dialektika i sowriemiennoje jestiestwoznanije. Omelianowski, M. E. i in. (red.). Moskwa, Nauka, 1970.
Synowiecki, Adam. W poszukiwaniu nowych dróg rozwoju marksistowskiej filozofii przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 249-257, 1972.

Dialektika w naukach o nieożywnoj prirodie (Fiziko-matimaticzieskije nauki). Omeljanowski, M. E. i Kuzniecow, I. W. (red.). Moskwa, Mysl, 1964.
Sławianowski, Jan. Dialektyka w naukach o przyrodzie nieożywionej. Studia Filozoficzne, nr 2, 226-234, 1966.

Dialogue, 1973.
Mizińska, Jadwiga i Kwiatkowski, Tadeusz. Kwartalnik "Dialogue" (nr 2, XII). Studia Filozoficzne, nr 8, 163-166, 1974.

Dictionnaire des religions. Poupard, P. (red.). Paris, Pr. Univ. de France, 1984.
Zdybicka, Zofia. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 133-134, 1989/1990.

Dickie, George. The Art Circle: A Theory of Art. New York, Haven, 1984.
Dziemidok, Bohdan. Nowa wersja instytucjonalnej teorii sztuki. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-114, 1985.

Diderot, Denis. To nie bajka. Książka i Wiedza, 1949.
Litwin, Jakub. U granic rewolucyjnej myśli burżuazyjnej. Myśl Współczesna, nr 1, 143-148, 1951.

Dijalektika.
Jedynak, Stanisław. Jugosławiańskie czasopismo filozoficzno-przyrodnicze. Studia Filozoficzne, nr 5, 191-195, 1972.

Dijalektika, 1972-1973.
 (jed.). "Dijalektika" w 1972 i 1973 roku. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-174, 1974.

Dilman, Włodzimierz. Dlaczego człowiek umiera. Warszawa, PZWL, 1974.
Stanisławek, Jędrzej. W poszukiwaniu eliksiru młodości. Studia Filozoficzne, nr 5, 171-175, 1975.

Discovering Reality, Feminist Perspectives on epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science. Harding, S. & Hintikka, M. B. (eds). Dordrecht, Reidel, 1983.
Górniak-Kocikowska, Krystyna i Pakszys, Elżbieta. Paradygmat feministyczny w filozofii albo kobiety w poszukiwaniu filozofii tożsamości. Studia Filozoficzne, nr 5, 149-159, 1987.

Gilbert, Dispaux. La logique et le quotidien: Une analyse dialogique des mecanismes de l'argumentation. Paris, Minuit, 1984.
Kleszcz, Ryszard. Problematyka dialogu. Studia Filozoficzne, nr 5, 165-170, 1987.

Ditfurth, Holmar von. Dzieci wszechświata. Tauszyńska, A. D. (tłum.). Warszawa, PIW, 1976.
Życiński, Józef. Kosmos a sprawa ludzka. Znak, nr 268, 1430-1434, 1976.

Ditfurth, Holmar von. Nie tylko z tego świata jesteśmy. Nauki przyrodnicze, religia i przyszłość człowieka. Tauszyńska, Anna Danuta (tłum.). Warszawa, PAX, 1985.
Szewczyk, Kazimierz. Ewolucja w zaświat. Studia Filozoficzne, nr 6, 175-183, 1986.

Dixon, Bernard. Nie igra się z nauką. Pawlikowska, Hanna (tłum.). Warszawa, PIW, 1984.
Górniewicz, Józef. Filozofia i nauka. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 195-198, 1986.

Djurić, Mihajlo. Nietzsche und die Metaphysik. Berlin, Gruyter, 1985.
Kusak, Leszek. Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę? Studia Filozoficzne, nr 4, 149-153, 1987.

Dobrosielski, Marian. Filozoficzny pragmatyzm C. S. Peirce'a. Warszawa, PWN, 1967.
Mortimer, Halina. Książka o pragmatyzmie Peirce'a. Studia Filozoficzne, nr 1, 208-211, 1968.
Rainko, Stanisław. Peirce i współczesność. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 142-149, 1968.
Pelc, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 17-19, 1969.

Dobrosielski, Marian. Z problemów współczesności. Filozofia-ideologia-polityka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Jankowski, Henryk. Filozofia i polityka. Studia Filozoficzne, nr 6, 125-128, 1970.

Dola, W. E. Kritika teologiczeskogo ponimanija swabody. Lwów, 1973.
Klimowicz, Ewa. Krytyka rosyjskiej filozofii teologicznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-166, 1975.

Domański, Juliusz. "Scholastyczne" i "humanistyczne" pojęcie filozofii. W: Studia Mediewistyczne nr 1, 1978.
Rosnerowa, Hanna. Spór o treść i przedmiot filozofii. Znak, nr 318, 1681-1694, 1980.

Drobnickij, Oleg G. Mir ożiwszich priedmietow. Problem cennosti i marksistskaja fiłosofia. Moskwa, 1967.
Koper, Roman. O naukowy autorytet aksjologii. Etyka, t. 6, 180-185, 1970.

Drobnicki, Oleg. Świat przedmiotów ożywionych. Problem wartości a filozofia marksistowska. Warszawa, 1972.
Wiliński, Kazimierz. Integralność marksizmu-leninizmu. Widłaszewski, Henryk (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 221-225, 1974.

Drogi współczesnej filozofii. Siemek, Marek J. (wybór i wstęp). Warszawa, Czytelnik, 1978.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 158-160, 1979.

Drużinin, Walentin W. i Kontorow, Dawid S. Problemy sistiemologii. Problemy tieorii słożnych sistiem. Moskwa, 1976.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 156-157, 1978.

Dubos, René. Pochwała różnorodności. Krasińska, Ewa (tłum.). Warszawa, PIW, 1986.
Szewczyk, Kazimierz. Uprawa natury. Od filozofii medycyny do "filozofii ziemi". Studia Filozoficzne, nr 5, 155-164, 1988.

Ducasse, C. J. Philosophy as a Science. Its Matter and Method. New York, Oskar Piets, 1941.
Choynowski, Mieczysław. Czy filozofia jest nauką? Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 198-217, 1948.

Dufour-Kowalska, Gabriele. Michel Henry. Un philosophie de la vie et de la praxis. Paris, 1980.
Lancini, Lucyna i Mackiewicz, Witold. Odkrywanie niewidzialnego oblicza świata. Studia Filozoficzne, nr 10, 155-159, 1981.

Dufrenne, Mikel. Pour l'homme. Paris, Seuil, 1968.
Gałkowski, Jerzy. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 137-143, 1971.
Gałkowski, Jerzy. Dufrenne o strukturalizmie. Znak, nr 203, 669-671, 1971.
Chełstowski, Bogdan. Przeciw strukturalistycznemu antyhumanizmowi. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 245-251, 1972.

Durbin, Evan. The Politics of Democratic Socialism. An Essay on Social Policy. London, 1954.
Bauman, Zygmunt. Evana Durbina teoria "socjalizmu demokratycznego". Myśl Filozoficzna, nr 2, 178-189, 1955.

Dürr, Karl. Lehrbuch der Logistik. Basel-Stuttgart, Birkhäuser, 1954.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 195-197, 1955-1957.

Dworkin, I. Ideołogija i politika prawych lejboristow na służbie monopoli. Gospolitizdat, 1953.
Tanalski, Dyonizy. Labourzystowska droga do "socjalizmu". Myśl Filozoficzna, nr 1, 253-259, 1955.

Dziamski, Seweryn. Filozofia nauk społecznych w ujęciu Krusińszczyków. Poznań, Wyd. Nauk. UAM, 1969.
Sujecka, Janina. U źródeł polskiej marksistowskiej filozofii nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 205-208, 1970.
Poliński, Daniel. O metodologicznych problemach nauk humanistycznych. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 135-143, 1970.

Dziamski, Seweryn. Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1978-1939. Warszawa, PWN, 1973.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 27-29, 1975.

Dziedzictwo Kanta. Garewicz, Jan (red.). Warszawa, PWN, 1976.
Gwiżdż, Ryszard. Wokół interpretacji i kontynuacji Kanta. Studia Filozoficzne, nr 12, 191-195, 1977.

Dziemidok, Bohdan. Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa, PWN, 1980.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 1, 15-17, 1981.
Rosińska, Zofia. Próba rozumienia książki Bohdana Dziemidoka. Studia Filozoficzne, nr 11, 160-163, 1981.
Morawski, Stefan. O toposach i indywidualnościach międzywojennej estetyki polskiej. Znak, nr 338, 132-140, 1983.

Dżafarli, Tejmuraz. Iz istorii domarksistskoj eticzeskoj mysli. Tbilisi, Genczano, 1970.
Jedynak, Stanisław. Zarys historii etyki. Etyka, t. 12, 180-182, 1973.

E

Eccles, John C. Wahrheit und Wirklichkeit. Mensch und Wissenschaft. Berlin, Springer, 1975.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 165-168, 1978.

Eckhoff, Torstein. Justice, Its Determinants in Social Interaction. Rotterdam Univ. Press, 1974.
Ziembiński, Zygmunt. Zasady sprawiedliwości w perspektywie socjologii. Etyka, t. 14, 309-312, 1975.

Edel, Abraham. Method in Ethical Theory. New York, Bobbs-Merrill, 1963.
Szawarski, Zbigniew. Perspektywy etyki naukowej. Etyka, t. 2, 319-330, 1967.

Edmund Husserl und die phänomenologische Bewegung. Zeugnisse im Text und Bild. Sepp, H. A. (hrsg.). Freiburg, Karl Albert, 1988.
Machnacz, Jerzy. Roczniki Filozoficzne, nr 36(1), 221-223, 1988.

Ehlen, Peter. Die philosophische Ethik in der Sowjetunion. München und Salsburg, Anton Pustet, 1972.
Ochocki, Kazimierz. Etyka z Związku Radzieckim w oczach zachodnioniemieckiego sowietologa. Etyka, t. 14, 316-318, 1975.

Eildermann, H. Społeczeństwo pierwotne. Jego ustrój i religia. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Rozen, Henryk. Książka o społeczeństwie pierwotnym. Myśl Filozoficzna, nr 1, 294-300, 1954.

Eisele, Carolyn. Studies in the Scientific Method and Mathematical Philosophy of Charles S. Peirce. Martin, R. M. (ed.). Mouton Publishers, 1979.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Peirce jako matematyk i przyrodnik. Studia Filozoficzne, nr 10, 155-158, 1980.

Elders, Leo. Faith and Science. And Introduction to St. Thomas' "Expositio in Boethii 'De Trinitate'". Roma, 1974.
Bronk, Andrzej. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 176-179, 1975.

Enciclopedia filosofica, a cura del Centro di Studi filozofici di Gallarate. 2a ed. Firenze, Sansoni, 1967.
Ingarden, Roman. Ruch Filozoficzny, XXVIII (1-2), 27-32, 1970.

Encyclopédie Française. T. XIX. Philosophie. Religion. Paris, Société Nouvelle de l'Encyclopédie Française, 1957.
Baczko, Bronisław. Współczesna filozofia francuska w encyklopedii. Studia Filozoficzne, nr 4, 167-174, 1958.

Enders, Heinz W. Sprachlogische Traktate des Mittelalters und der Semantikbegriff: Ein historisch-systematischer Beitrag zur Frage der semantischen Grundlegung formuler Systeme. München, Schöning, 1975.
Bronk, Andrzej. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 148-152, 1977.

Engelmann, Paul. Letters from Ludwig Wittgenstein. With a Memoir. Oxford, Basil Blackwell, 1967. Wittgenstein, Ludwig. Schriften 3 (Wittgenstein und der Wiener Kreis). Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1967.
Wolniewicz, Bogusław. Nowe wieści o Wittgensteinie. Studia Filozoficzne, nr 6, 191-196, 1969.

Ericsson, Lars O. Justice in the Distribution of Economic Resources. A Critical and Normative Study. Stockholm, 1976.
Sadurski, Wojciech. Sprawiedliwy podział dóbr ekonomicznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 175-178, 1978.

Ernst Mach: Physicist and Philosopher. Cohen, S. & Seeger, J. (eds). Dordrecht, D. Reidel, 1970.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Ernst Mach i filozofia nauki. Studia Filozoficzne, nr 3, 222-226, 1971.

Eschbach, Achim i Rader, Wendelin. Semiotik-Bibliographie I, Frankfurt a.M., 1976.
Jadacki, Jacek J. Bibliografia semiotyczna. Studia Filozoficzne, nr 7, 145-147, 1977.

Eseje o pięknie. Problemy estetyki i teorii sztuki. Wilkoszewska, Krystyna (red.). Warszawa-Kraków, PWN, 1988.
Mróz, Piotr. Drogi i bezdroża estetyki. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 323-325, 1990.
Jamroziakowa, Anna. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 156-159, 1990.

Essays on Aesthetics. Perspectives on the Work of Monroe C. Beardsley. Fisher, John (ed.). Philadelphia, Temple UP, 1983.
Chojna, Wojciech i Smoczyńska, Barbara. Eseje o estetyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-192, 1984.

Esteticzeskoje. Razumny, W. (red.). Moskwa, 1964.
Dziemidok, Bohdan. Spór o naturę wartości estetycznych. Studia Estetyczne, t. 2, 373-377, 1965.

Estetyka, t. I
Stróżewski, Władysław. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 159-168, 1962.

Esthétique et littérature. La Nouvelle Critique, 1964.
Dziechcińska, Hanna. Marksistowskie próby estetyczne we Francji. Studia Estetyczne, t. 2, 388-393, 1965.

ETC: A Review of General Semantics.
Buczyńska, Hanna. Kilka informacji o semantyce ogólnej. Studia Filozoficzne, nr 2, 232-236, 1958.

Ethical Aspects of Experimentation with Human Subjects. Deadalus, Journal of the Academy of Arts and Sciences, Spring 1969.
Kujawa, Ewa. Moralne problemy eksperymentów medycznych. Etyka, t. 9, 254-256, 1971.

Ethical Principles for Social Policy. Howie, J. (ed.). Southern Illinois UP, 1984.
Tittenbrun, Krzysztof. O niektórych zasadach polityki społecznej. Etyka, nr 23, 168-173, 1988.

Ethics. An International Journal of Social, Political and Legal Philosophy, vol. 79, 1968/69.
Zwoliński, Zbigniew. Dylematy moralne Ameryki. Etyka, t. 7, 207-215, 1970.

Ethics, vol. 82, 1971/1972.
Promieńska, Halina. "Ethics". Studia Filozoficzne, nr 8, 125-131, 1973.

Ethics. No. 2, vol. 88, 1978.
Miłuński, Zbigniew. Prawa zwierząt - mocne czy słabe? Etyka, t. 18, 311-313, 1980.

Ethics and International Affairs, vol. I, 1987.
Gowin, Jarosław. Etyka demokracji. Znak, nr 399, 125-130, 1988.

Ethics and Problems of 21st Century. Goodpaster, K. E. & Sayre, K. M. (eds.). London, 1979.
Przyłuska-Fiszer, Alicja. Problemy etyki XXI wieku. Etyka, nr 22, 297-301, 1986.

Ethics, Economics and the Law. Pennock, J. Roland & Chapman, John W. (eds.). New York UP, 1982.
Porębski, Czesław. Moralność, ekonomia i prawo. Etyka, nr 22, 301-306, 1986.

Ethics in Medical Progress, with special reference to transplantation. Wolstenholme, G. E. W. & O'Connor, M. (eds). London, 1966.
Sokołowska, Magdalena. Etyka i problemy transplantacji. Etyka, t. 4, 165-170, 1969.

Ethik der Wissenschaften? - philosophische Fragen. Ströker, Elisabeth (Hrsg.). Fink und Schöningh, 1984.
Sztombka, Wojciech. Etyczne aspekty uprawiania nauki. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-175, 1987.

Ethos, 1988.
Gowin, Jarosław. "Ethos" - ku człowiekowi i wartościom klasycznym. Znak, nr 405-406, 191-198, 1989.

Etica e diritto. Gainformaggio, L. & Lecaldano, E. (red.). Roma-Bari, Laterza, 1986.
Wróblewski, Jerzy. Racjonalne uzasadnianie w etyce i w prawie. Studia Filozoficzne, nr 1, 194-200, 1987.

Etikos Etiudai. 1977-1981.
Jedynak, Stanisław. "Etikos Etiudai" (1977-1981). Studia Filozoficzne, nr 3, 221-223, 1983.

Les Études Philosophiques, nr 1-4, 1969; nr 1-2, 1970.
Borzym, Stanisław. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-218, 1971.

Les Études Philosophiques, 1972.
Sudrawski, Zbigniew. "Les Études Philosophiques" w 1972 r. Studia Filozoficzne, nr 10, 158-163, 1973.

Les Études Philosophiques, 1973.
Sudrawski, Zbigniew. "Les Études Philosophiques" w 1973 r. Studia Filozoficzne, nr 9, 121-127, 1974.

Les Études Philosophiques, 04-06, 1986.
Kiełbasa, Jan. O prawach człowieka - inaczej. Znak, nr 398, 104-112, 1988.

Etyka, numery 1966-1969.
Kujawa, Ewa. Polskie czasopisma humanistyczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 227- 234, 1970.
Glińska, Alicja. Nurty współczesnej etyki polskiej. Człowiek i Światopogląd, nr 7,75-89, 1970.

Etyka, 1971-1972.
Glińska, Alicja. Treść czasopisma "Etyka" w latach 1971-1972. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 187-196, 1973.

Etyka, t. 11, 1973.
Nowak, Leszek. Założenia metaetyki analitycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-178, 1974.

Eugène Dupréel: L'homme et l'oeuvres. Bruxelles, 1968.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 31-39, 1975.

Euhemer - Przegląd Religioznawczy, 1957-1964.
Kowalski, Stanisław. Studia Filozoficzne, nr 4, 207-212, 1964.

Euhemer, 1972.
Ostrzeńska, Maria. "Euhemer", przegląd religioznawczy (1972). Studia Filozoficzne, nr 8, 111-117, 1973.

Euhemer - Przegląd Religioznawczy, XVII.
Ostrzeńska, Maria. "Euhemer, Przegląd religioznawczy" (1973). Studia Filozoficzne, nr 5, 181-186, 1974.

Euhemer - Przegląd Religioznawczy, 1974.
Ostrzeńska, Maria. Euhemer - Przegląd Religioznawczy (1974). Studia Filozoficzne, nr 5, 151-159, 1975.

Euhemer - Przegląd Religioznawczy, XIX.
Brodziński, Dionizy. "Euhemer - Przegląd Religioznawczy". Studia Filozoficzne, nr 2, 158-164, 1977.

Evans, Gareth. The Varieties of Reference. McDowell, John (ed.). Oxford, Clarendon Pr.,1982.
Misiuna, Krystyna. O terminach indywiduowych i ich funkcjach semantycznych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 311-313, 1983.

Ewolucja biologiczna. Problemy informacji i rozwoju. Nowiński, Czesław (red.). Wrocław, Ossolineum, 1976.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 24-26, 1979.

Existentialism from Dostoevsky to Sartre. The basic writings... Kaufmann, Walter (tr. & intr.). Cleveland & New York, Meridian Books, 1968.
Czapliński, Witold. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 24-30, 1973.

Eysenck, H. J. The inequality of Man. London, Temple Smith, 1973.
Bardecki, Adam. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 159-163, 1974.

F

Fabro, Cornelio. Participation et causalité selon S. Thomas d'Aquin. Publications universitaires de Louvain, 1961.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 183-188, 1966.

Fages, J. B. Comprendre le structuralisme. Privat, 1967.
Gauk, Jerzy. Strukturalizm dla niewtajemniczonych. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-198, 1969.
Brodowska-Kossowska, Jadwiga. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 301-304, 1972.

Al-Farabi. Fiłosofskije traktaty. Ałma Ata, 1970.
Mrozek, Anna. Al-Farabi po rosyjsku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 259-264, 1972.

Feibleman, James K. Assumptions of Grand Logics. The Hague, Nijhoff, 197x.
Woleński, Jan. Założenia logiki. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-169, 1981.

Feigl, Herbert & Sellars, Wifrid (eds). Readings in the Philosophical Analysis. New York, Appleton, 1949.
Feigl, Herbert
& Brodbeck, Mary (eds). Readings in the Philosophy of Science. New York, Appleton, 1953.
A., S. Amerykańskie antologie tekstów filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 216-218, 1960.

Fenomenologia Romana Ingardena. Wyd. specjalne Studiów Filozoficznych, 1972.
Iwanowski, Piotr. Wokół ontologii Romana Ingardena. Znak, nr 225, 411-426, 1973.

Ferry, Luc avec Renaut, Alain. La pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain. Paris, Gallimard, 1985.
Miś, Andrzej. Francuski antyhumanizm. Studia Filozoficzne, nr 9, 207-213, 1987.

Feyerabend, Paul. On the "Meaning" of Scientific Terms. The Journal of Philosophy, LXII, 1965.
Przełęcki, Marian. Znaczenie terminów naukowych a teorie. Studia Filozoficzne, nr 4, 174-176, 1966.

Feyerabend, Paul. Jak być dobrym empirystą? Zamiara, Krystyna (tłum.). Warszawa, PWN, 1979.
Jodkowski, Kazimierz. Polskie wydanie rozpraw Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 2, 159-169, 1981.

Fichte-Bibliographie. Baumgartner, Hans M. & Jacobs, Wilhelm G. Stuttgart, F. Fromann, 1968.
Karamać, Barbara. Ruch Filozoficzny, XXVIII (1-2), 34-37, 1970.

Fichte, J. G. 1962-1978.
G., J. Nowe wydanie Fichtego w "Bibliotece Filozoficznej" Meinera. Studia Filozoficzne, nr 4, 165-168, 19xx.

Filipiew, Jurij. Tworczestwo i kibiernetika. Moskwa, 1964.
Piasecka, Brygida. Sprzężenie zwrotne jako zasada zjawisk estetycznych. Studia Estetyczne, t. 2, 368-370, 1965.

Filozofia, nr 1-3, 1968.
Jedynak, Stanisław. "Filozofia" - słowackie czasopismo filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-203, 1969.

Filozofia, 1971.
Jedynak, Stanisław. "Filozofia" w 1971 roku. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-114, 1972.

Filozofia, 1977-1980.
Maryniarczyk, Andrzej. O filozofii w "Filozofii". Znak, nr 327, 1290-1297, 1981.

Filozofia amerykańska: wybór rozpraw i szkiców historycznych. Krzywicki, Jerzy (wybór i tłum.). Boston UP, 1958.
Dyoniziak, Ryszard. Zbiór rozpraw o amerykańskiej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 284-287, 1962.

Filozofia egzystencjalna. Kołakowski, Leszek i Pomian, Krzysztof (red.). Warszawa, PWN, 1965.
Gromczyński, Wiesław. Filozofia egzystencjalna. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-222, 1967.

Filozofia i kultura włoska. Zagadnienia współczesne. Nowaczyk, Mirosław (red.). Wrocław, Ossolineum, Wyd. PAN, 1980.
Stachowski, Zbigniew. Filozofia i kultura włoska. Studia Filozoficzne, nr 6, 172-176, 1981.

Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II. Warszawa, PWN, 1983.
Chudy, Wojciech. Pierwszy tom z "papieskiej" serii PAN. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 237-245, 1984.

Filozofia i myśl społeczna XVI wieku. Szczucki, Lech (oprac.). Warszawa, 1978.
Gadomski, Ludwik. Polska filozofia XVI w. Studia Filozoficzne, nr 11, 163-165, 1978.

Filozofia i utopia. Studia z dziejów ideologii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10. Warszawa, PWN, 1964.
Panasiuk, Ryszard. Filozofia i utopia. Studia Filozoficzne, nr 3, 228-232, 1965.

Filozofia i współczesna biologia. Frołow, I. T. (red.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1976.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 19-24, 1979.

Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych. Murawski, Roman (wybró i oprac.). Poznań, 1986.
Trzęsicki, Kazimierz. Filozofia matematyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 165-167, 1988.
Murawski, Roman. Odpowiedź na recenzję Kazimierza Trzęsickiego. Studia Filozoficzne, nr 10, 214-215, 1989.

Filozofia polska XV wieku. Palacz, Ryszard (red.). Warszawa, PWN, 1972.
Miedziński, Ziemowit. Studia o filozofii polskiej XV wieku. Studia Filozoficzne, nr 8, 153-155, 1973.

Filozofia w Polsce : słownik pisarzy. Wrocław, Ossolineum, 1971.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 269-270, 1972.

Filozofia wieku dwudziestego. Lipiec, Józef (red.). Rzeszów, WSP, 1983.
Palacz, Ryszard. Filozofia XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 9, 197-200, 1984.

Filozoficzne problemy współczesnej biologii. Nowiński, Czesław i in. (tłum.). Warszawa, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, 1953.
Kochański, Zdzisław. Problematyka filozoficzna we współczesnej biologii. Myśl Filozoficzna, nr 3, 281-290, 1953.

Filozoficzno-metodologiczne problemy nauki. Nysanbujew, A. N. (red.). Ałma-Ata, Nauka, 1986.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 93-95, 1989.

Filozofie romantyczne. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. Tom 13, 1967.
Kuderowicz, Zbigniew. Aspekty romantycznego światopoglądu. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 127-132, 1968.

Fiłosofia, metodołogia, nauka. Lektorski, W. A. i in. (red.). Moskwa, Nauka, 1972.
Miś, Andrzej. Studia z metafilozofii. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-156, 1973.

Fiłosofija Kanta i sowriemiennost. Ojzerman, T. I. (red.). Moskwa, Mysl, 1974.
Miś, Andrzej. Kant i współczesność. Studia Filozoficzne, nr 9, 149-154, 1976.

Fiłosofija marksizma i neopozitiwizm. Woprosy kritiki sowriemiennogo pozitiwizma. Ojzerman, T. I. i in. (red.). Moskwa, 1963.
Cackowski, Zdzisław. Radziecka krytyka filozoficzna neopozytywizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 143-150, 1964.

Fiłosofija w sowriemiennom mirie. Fiłosofija i nauka. Moskwa, Nauka, 1972.
Miś, Andrzej. Filozofia i nauka. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-201, 1974.

Filozofować w kontekście nauki. Heller, M.; Michalik, A.; Życiński, J. (red.). Kraków, Polskie Tow. Teologiczne, 1987.
Kubat, Kazimierz. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 267-270, 1989/1990.

Fiłosofska Dumka, 1969.
Jedynak, Stanisław. Pismo ukraińskich filozofów. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 137-139, 1970.

Fiłosofska Misal, 1968.
Jedynak, Stanisław. Bułgarskie polemiki z nihilizmem narodowym i kosmopolityzmem. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-199, 1969.
Jedynak, Stanisław. Filozofia przyrody w bułgarskim czasopiśmie filozoficznym. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 111-115, 1969.

Fiłosofska Misal, 1971.
Jedynak, Stanisław. "Fiłosofskaja Misal" o marksistowskiej etyce i aksjologii w 1971 Studia Filozoficzne, nr 5, 187-190, 1972.

Fiłosofskije Nauki, 1968.
Morawiec, Kazimierz. Czasopismo filozoficzne radzieckiego szkolnictwa wyższego. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-159, 1969.

Fiłosofskije Nauki, 1969.
Butryn, Stanisław. Filozoficzne zagadnienia przyrodoznawstwa w "Fiłosofskich Naukach". Człowiek i Światopogląd, nr 3, 121-129, 1970.

Fiłosofskije Nauki, 1970-1971.
Butryn, Stanisław. "Fiłosofskije Nauki". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 237-244, 1972.

Fiłosofskije Nauki, 1973.
Poliński, Daniel. "Fiłosofskije Nauki". Studia Filozoficzne, nr 10, 104-112, 1974.

Fiłosofskije Nauki, 1979.
Jedynak, Stanisław. "Fiłosofskije Nauki" w roku 1979. Studia Filozoficzne, nr 5, 151-158, 1980.

Fiłosofskije problemy astronomii XX wieka. Moskwa, Nauka, 1976.
Butryn, Stanisław. Filozoficzne problemy astronomii XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 283-289, 1978.

Fiłosofskije problemy gipotiezy swierchswietowych skorostiej. Mołczanow, Jurij B. (red.). Moskwa, Nauka, 1986.
Żabicki, Krzysztof. Filozofia a świat prędkości nadświetlnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 182-187, 1988.

Fiłosofskije problemy sovremennoj biołogii. Moskwa-Leningrad, Nauka, 1966.
Mickiewicz, Elżbieta. Filozoficzne zagadnienia biologii. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 185-192, 1968.

Fiłosofskije woprosy sowriemiennoj fiziki. Kuzniecow, I. W., Omielianowski, M. E. (red.). Moskwa, 1959.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 21-24, 1960.
Karczewski, Bohdan. Radziecki zbiór prac z filozofii fizyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-193, 1961.

Fiłozofija i sowremiennaja biołogija. Frołow, I. T. (red.). Moskwa, 1973.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 52-54, 1976.

Findlay, J. N. Hegel: A Re-examination. London, New York, Muirhead, 1958.
Kuderowicz, Zbigniew. Na marginesie nowej monografii o filozofii heglowskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 185-190, 1959.

Finger, Otto. Von der materialität der seele. Berlin, Aklademie Verlag, 1961.
Adler, Emil. Przyczynek do historii materializmu i ateizmu w Niemczech. Studia Filozoficzne, nr 1, 241-246, 1963.

Fischer, J. L. The Case of Socrates. Praha, 1969.
Paulo de Silva, Krystyna. Przypadek Sokratesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 204-206, 1971.

Fisk, Milton. Ethics and Society. A Marxist Interpretations of Value. New York UP, 1980.
Wojciechowski, Krzysztof. Relatywistyczna etyka marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 197-200, 1984.

Flam, Leopold. La philosophie au tournant de notre temps. Presses Universitaires de Bruxelles, 1970.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 173-177, 1973.

Fleck, Ludwik. Genesis and Development of a Scientific Fact. Trenn, Thaddeus & Merton, Robert (eds), Bradley, Fred & Trenn, Thaddeus (transl.), Kuhn, Thomas S. (Foreword). The Univ. of Chicago Press, 1979.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, nr 1, 22-26, 1981.

Fleck, Ludwik. Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym. Tuszkiewicz, M. (tłum.). Lublin, Wyd. Lubelskie, 1986.
Symotiuk, Stefan. Brakujące ogniwo. Studia Filozoficzne, nr 5, 178-183, 1988.

Fleischmann, Eugène. La Philosophie Politique De Hegel Sous Forme D'un Commentaire Des Fondements De La Philosophie Du Droit. Paris, Plon, 1964.
Panasiuk, Ryszard. Aktualność filozofii politycznej Hegla we współczesnej myśli mieszczańskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 171-179, 1966.

Florczak, Zofia. Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów teorii języka i gramatyki. Wrocław, Ossolineum, 1978.
Staszek, Walenty. Oświecenie i refleksja filozoficzna o języku. Studia Filozoficzne, nr 8, 135-141, 1980.

Folaron, Stefan. Andrea Cesalpino - filozof z Arezzo. Częstochowa, WSP, 1980.
Szydłowski, Piotr. W kręgu filozofii Odrodzenia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 269-271, 1981.

Folaron, Stefan. Monizm filozoficzny N. Taurellusa. Częstochowa, WSP, 1983.
Szydłowski, Piotr. Zapomniany filozof z Altdorfu. Studia Filozoficzne, nr 8, 197-199, 1984.

Fougerollas, Pierre. La philosophie en question. Paris, 1960.
Skarga, Barbara. Filozofia pod znakiem zapytania. Studia Filozoficzne, nr 3, 287-289, 1962.

Foundations of Gestalt Theory. Smith, Barry (ed.). München-Wien, Philosophia Verlag, 1988.
Woleński, Jan. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 162-164, 1990.

Foundations of Mathematics. Symposium Papers Commemorating the sixtieth birthday of Kurt Gödel. Berlin, Springer, 1969.
Wojtkiewicz, Czesław. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 197-200, 1970.

Fourastié, Jean. Lettre ouverte à quatre milliards d'hommes. Paris, 1970.
Żurawicki, Seweryn. Dokąd zmierza ludzkość - czy dokąd zmierza Fourastié? Studia Filozoficzne, nr 5, 242-247, 1971.

Fourastié, Jean. Myśli przewodnie. Jaworski, Tomasz i Lindner, Jerzy (tłum.). Warszawa, PIW, 1972.
Migasiński, Jacek. Myśli Jeana Fourastié. Studia Filozoficzne, nr 5, 277-280, 1973.

Fox, Literature and Reality. 1937. Klingender, F. D. Marxism and Modern Art. 1945. Fast, H. Literature and reality. 1950.
Morawski, Stefan. Przeciw faszyzacji kultury.  Myśl Filozoficzna, nr 4, 324-338, 1952.

Fragmenty filozoficzne. Księga pamiątkowa ... Tadeusza Kotarbińskiego. Warszawa, PWN, 1959.
Mortimer, Halina. "Fragmenty filozoficzne". Studia Filozoficzne, nr 1, 175-181, 1961.

Francastel, Pierre. Twórczość malarska a społeczeństwo. Karabowska, J. i Szczepańska, A. (tłum.). Warszawa, PIW, 1973.
Puszko, Hanna. Badania nad sztuką a filozofia. Studia Filozoficzne, nr 11, 223-228, 1974.

Francoeur, Robert T. Horyzonty ewolucji. Warszawa, PAX, 1969.
Jakubowska, Janina. Chrześcijaństwo i ewolucja. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 115-119, 1971.

Frank, Philipp. Philosophy of Science: The Link Between Science and Philosophy. N. J., Prentice Hall, 1957.
Amsterdamski, Stefan. Philipp Frank o związku filozofii i nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-231, 1958.

Frankena, William K. The Concept of Morality. Aiken, Henry David. On Some Unreal Distinctions in Ethics. The Journal of Philosophy, LXIII (21).
Szawarski, Zbigniew. O pojęciu moralności. Studia Filozoficzne, nr 3, 280-282, 1967.

Frankl, Viktor E. Homo patients. Warszawa, PAX, 1971.
Kościuch, Jan. Filozofia w psychiatrii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 264-270, 1972.

Free Will. Morgenbesser, Sidney & Walsh, James (eds). New York, Prentice Hall, 1962.
Kustrzeba, Ireneusz. Wybór tekstów o wolności woli. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 278-280, 1963.

Free Will. Watson, Gary (ed.). Oxford UP, 1982.
Panufnik, Maciej. O wolności i konieczności, woli i zniewoleniu. Etyka, nr 22, 306-310, 1986.

Frege, Gottlob. Conceptual Notation and Related Articles. Bynum, Ward (trensl., intr., biography).
Batóg, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 152-158, 1974.

Freundenthal, H. Lincos - Design of a Language for Cosmic Intercourse. Amsterdam, 1960.
Marciszewski, Witold. Projekt języka kosmicznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-219, 1964.

Frey, R. G. Interests and Rights. A Case Against Animals. Oxford, Clarendon Pr., 1980.
Miłuński, Zbigniew. Zwierzęta i prawa moralne. Etyka, nr 22, 289-293, 1986.

Freyer, Hans. Theorie des gegenwärtigen Zeitalters. Stuttgart, 1955.
Suchodolski, Bogdan. Freyera teoria współczesności. Myśl Filozoficzna, nr 3, 201-204, 1956.

Friedländer, Paul. Platon. Band I. Seinswahrheit und Lebenswirklichkeit. Band II. Die platonischen Schriften. Erste Periode. Berlin, Walter de Gruyter, 1954 i 1957. Band III. Die platonischen Schriften. Zweite und dritte Periode. 1960.
Elzenberg, Henryk. Ruch Filozoficzny, XVIII (1-3), 21-22, 1958.
Elzenberg, Henryk. Ruch Filozoficzny, XX (4), 269-270, 1961.

Friedrich, Manfred. Philosophie und Ökonomie beim jungen Marx. Berlin, 1960.
Orłowski, Aleksander. Filozofia i ekonomia w pismach młodego Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 165-175, 1964.

Fritzhand, Marek. Człowiek, humanizm, moralność: ze studiów nad Marksem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Legowicz, Jan. Z zagadnień "filozofii życia". Studia Filozoficzne, nr 2, 196-201, 1962.

Fritzhand, Marek. Myśl etyczna młodego Marksa. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Soldenhoff, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 18-19, 1963.

Fritzhand, Marek. W kręgu etyki marksistowskiej. Szkice i polemiki etyczne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.
Kozłowski, Roman. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 311-313, 1968.
Soldenhoff, Stanisław. Kronika szkiców i polemik. Etyka, t. 3, 272-274, 1968.

Fritzhand, Marek. Główne zagadnienia i kierunki metaetyki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970.
Glińska, Alicja. W poszukiwaniu marksistowskiej metaetyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 211-217, 1971.
Jedynak, Stanisław. Marksistowski wykład metaetyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 217-221, 1971.
Hołówka, Jacek. Naukowość etyki i metaetyki. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 197-202, 1973

Fritzhand, Marek. O niektórych właściwościach etyki marksistowskiej. Warszawa, PWN, 1974.
Jankowski, Henryk. Spór o etykę normatywną marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-223, 1976.
Michalik, Mieczysław. Właściwości etyki marksistowskiej. Etyka, t. 15, 219-224, 1977.

Fritzhand, Marek. Wartości a fakty. Warszawa, PWN, 1982.
Jankowski, Henryk. Decyzja a uzasadnienie w świecie wartości. Studia Filozoficzne, nr 3, 211-216, 1983.
Michalik, Mieczysław. Wiedza o faktach i uzasadnianie wartości. Etyka, nr 21, 177-182, 1984.
Gula, Janusz. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 141-143, 1987/1988.

Frołow, Iwan Timofiejewicz. Genetyka i dialektyka. Moskwa, Nauka, 1968.
Denkowska, Alicja. Książka budząca refleksje. Studia Filozoficzne, nr 3, 190-194, 1969.

Fromm, Erich. Marx's Concept of Man. Naw York, Ungar, 1961.
Siemek, Marek. Marksizm a "humanistyczna psychoanaliza". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 263-267, 1963.

Fromm, Erich. Szkice z psychologii religii. Prokopiuk, Jerzy (tłum.), Strzelecki, Jan (wstęp). Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.
Szmyd, Jan. Wokół przekładu prac Fromma. Studia Filozoficzne, nr 4, 201-208, 1967.

Fromm, Erich. The Revolution of Hope: toward a humanized technology. New York, Harper and Row, 1968.
Siniugina, Larysa. Rewolucja nadziei a ewolucja Ericha Fromma. Studia Filozoficzne, nr 1, 191-196, 1971.

Fromm, Erich. Ucieczka od wolności. Ziemilscy, O. i A. (tłum.). Warszawa, 1970.
Gałkowski, Jerzy W. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 174-181, 1973.

Fromm, Erich. The Anatomy of Human Destructivness. Greenwich Connecticut, A Fawcett Crest Book, 1975.
Siniugina, Larysa. Anatomia ludzkiej destruktywności. Studia Filozoficzne, nr 6, 162-169, 1976.

Fromm, Erich. To Have or to Be? New York, Harper and Row, 1976.
Lewczuk, Zinaida. Posiadać czy być? Studia Filozoficzne, nr 1, 160-164, 1978.

Fromm, Erich. Greatness and Limitations of Freud's Thought. New York, 1980.
Rosińska, Zofia. Fromm o Freudzie. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 156-159, 1982.

Fryckowski, Edmund. Poglądy społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego. Bydgoszcz, 1985.
Jadczak, Ryszard. Poglądy społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 184-187, 1987.
Zalewska, Urszula. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 320-323, 1987.

Fukuyama, Francis. The National Interests, nr 16, 1989.
Gowin, Jarosław. Kapitalizm i zmierzch historii. Znak, nr 411, 99-103, 1989.

Fuller, Lon L. The Morality of Law. New Haven & London, Yale UP, 1964.
Kurczewski, Jacek. Moralność czy prakseologia prawa? Studia Filozoficzne, nr 3, 274-280, 1967.
Filipiak, Teodor. Lona L. Fullera koncepcja prawa i moralności. Etyka, t. 4, 177-188, 1969.

Fuller, Lon L. Moralność prawa. Amsterdamski, Stefan (tłum.). Warszawa, 1978.
Ziembiński, Zygmunt. Swoisty sposób rozprawiania o moralności i prawie. Etyka, t. 17, 255-260, 1979.

G

Gabbay, Dov M. Investigations in Modal and Tense Logics with Applications to Problems in Philosophy and Linguistics. Dordrecht, D. Reidel, 1976.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 193-196, 1977.

Gadamer, Hans-Georg. Variationen (Kleine Schriften IV). Tubingen, Mohr, 1977.
Baran, Bogdan. Sztuka rozmowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 172-176, 1979.

Gadamer, Hans-Georg. Rozum, słowo, dzieje. Michalski, Krzysztof (wstęp i tłum.), Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Warszawa, 1979.
Baran, Bogdan. Filozof i słowo. Znak, nr 313, 922-927, 1980.

Galewicz, Włodzimierz. Analiza dobra. Kraków, UJ, 1988.
Pleszczyński, Jan. Co jest naprawdę dobre? Studia Filozoficzne, nr 2-3, 325-331, 1990.

Galewicz, Włodzimierz. Nicolai Hartmann. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1987.
Galarowicz, Jan. Filozofia Nicolai Hartmanna. Znak, nr 402, 109-112, 1988.

Galileo Galilei, 350 ans d'historie. Poupard, Paul (red.). Tournai, 1983.
Zięba, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 230-238, 1986.

Gałecki, Jerzy. Problematyka estetyki, przedmiot i metoda. Ingarden, Roman (przedm.). Kraków, Wyd. Literackie, 1962.
Pelc, Jerzy. Nowa książka o przedmiocie i metodzie estetyki. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 237-243, 1963.
Morawski, Stefan. Gałeckiego Problematyka estetyki. Estetyka, IV, 265-273, 1963.

Gałkowski, Jerzy W. Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy. Warszawa, PAX, 1980.
Bartoszek, Adam. Człowiek ponad, przed czy przez pracę? Colloquia Communia, 1(18), 97-107, 1985.

Game Theory, Social Choice and Ethics. Brock, H. W. (ed.). Dordrecht, Reidel, 1980.
Dąbrowski, Tomasz. Etyka i myślenie matematyczne. Etyka, nr 20, 178-184, 1983.

Ganżin, W. T. Nrawstwiennost' i nauka. Moskwa, Izd. Mosk. Univ., 1978.
Jedynak, Stanisław. Moralność a nauka. Etyka, t. 17, 265-266, 1979.

Garaudy, Roger. Komunizm i moralność. Hertz, Paweł (tłum.). Warszawa, 1947.
Morawski, Stefan. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 432-436, 1949.

Garaudy, Roger. Perspectives de l’homme (Existentialisme, pensée cathilique, marxisme). Paris, Pr. Univ. de France, 1959.
Majler, Janina. W klimacie dialogu. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-171, 1960.

Garaudy, Roger. Perspektywy człowieka - egzystencjalizm, myśl katolicka, marksizm. Butkiewicz, Z. i Rogoziński, J. (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Płużański, Tadeusz. Konfrontacja humanizmów. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 91-101, 1968.
Szewczyk, Jan. Filozofia i polityka. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-195, 1969.

Gardies, Jean-Louis. La logique du temps. Pr. Univ. de France, 1975.
Kowalski, Zdzisław. Logika czasu. Studia Filozoficzne, nr 8, 151-157, 1976.
Kowalski, Zdzisław. Logika temporalna. Studia Filozoficzne, nr 11, 155-162, 1978.

Gardies, Jean-Louis. Pascal entre Eudoxe et Cantor. Paris, Vrin, 1984.
Murawski, Roman. Cantor, Pascal i Eudoksos. Studia Filozoficzne, nr 3, 213-215, 1986.

Gardies, Jean-Louis. Rational Grammar. Mulligan K. (transl.). München-Wien, Philosophia Verlag, 1985.
Pelc, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 67-68, 1988.

Gardies, Jean-Louis. L'erreur de Hume. Paris, 1987.
Ziembiński, Zygmunt. Błąd Hume'a? Studia Filozoficzne, nr 10, 222-225, 1988.

Garewicz, Jan. Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji Artura Schopenhauera. Ossolineum, 1965.
Kołakowski, Leszek. Badania nad nihilizmem. Studia Filozoficzne, nr 3, 244-247, 1967.

Garner, Richard T. & Rosen, Bernard. Moral Philosophy. A Systematic Introduction to Normative Ethics and Metaphysics. Macmillan, 1967.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Wstęp do etyki. Etyka, t. 8, 195-197, 1971.

Gawecki, Bolesław Józef. Zagadnienie przyczynowości w fizyce. Warszawa, PAX, 1969.
Majewski, Zbigniew. Rzecz o przyczynowości w fizyce. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 115-120, 1970.

Gawecki, Bolesław Józef. Polscy myśliciele romantyzmu. Warszawa, PAX, 1972.
Szyszkowska, Maria. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 269-272, 1974.

Gawroński, Alfred. Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa? Warszawa, Biblioteka Więzi, 1984.
Życiński, Józef. Dlaczego Gawroński wykluczył poetów z filozofii? Znak, nr 370-371, 219-227, 1985.
Sady, Wojciech. Alfreda Gawrońskiego pochwała filozofii analitycznej. Studia Filozoficzne, nr 8, 147-150, 1986.
Komendziński, Tadeusz. Czy zmierzch formacji kartezjańskiej? Studia Filozoficzne, nr 9, 174-179, 1986.

Gellner, Ernest. Words and Things. A Critical Account of Linguistic Philosophy and a Study of Ideology. London, Gollancz, 1959.
Wolniewicz, Bogusław. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 276-278, 1962.

Gethmann, Carl Friedrich. Verstehen und Auslegung. Das Methodenproblem in der Philosophie Martin Heideggers. Bonn, 1974.
Michalski, Krzysztof. Problem metody w filozofii Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 151-157, 1975.

Geymonat, Ludovico. Filozofia a filozofia nauki. Marucha, Wojciech (tłum.). Warszawa, PWN, 1966.
Simbierowicz, Zygmunt. Filozofia filozofii nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 189-197, 1968.

Giedymin, Jerzy. Z problemów logicznych analizy historycznej. Poznań, PTPN, 1961.
Pelc, Jerzy. Dwie książki z zakresu zastosowań logiki do historii. Studia Filozoficzne, nr 3, 269-276, 1962.

Giedymin, Jerzy. Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych. Poznań, Wyd. Pol. Tow. Ekonomicznego, 1964.
Szaniawski, Klemens. Studia o metodach nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 161-166, 1965.
Pelc, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 37-39, 1966.

Gierulanka, Danuta. Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warszawa, PWN, 1962.
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 37-39, 1964.

Gilbert, Katharine Everett & Kuhn, Helmut. A History of Aesthetics, New York, Macmillan, 1939.
Wallis, Mieczysław. Nowa historia estetyki. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 275-279, 1949.

Gilejko, L., Rudziński, R., Stępień, T. Społeczno-filozoficzne idee marksizmu. Warszawa, PWN, 1979.
Głombik, Czesław. Upowszechnianie filozoficznych idei marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 7, 155-161, 1980.

Gillner, Helmut. Fryderyk Nietzsche - filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu. Warszawa, PWN, 1965.
Kuczyński, Janusz. Pierwsza i ostatnia książka Gillnera. Studia Filozoficzne, nr 1, 234-238, 1967.

Gilson, Étienne. L'être et l'essence. Paris, Vrin, 1948.
Swieżawski, Stefan. Roczniki Filozoficzne, II-III, 447-450, 1949-1950.

Gilson, Étienne. Duch filozofii średniowiecznej. Warszawa, PAX, 1959. Chrystianizm a filozofia, Warszawa, PAX, 1959.
Kasia, Andrzej. Duch filozofii średniowiecznej czy duch filozofii ortodoksyjnie chrześcijańskiej? Studia Filozoficzne, nr 4, 187-196, 1961.

Gilson, Étienne. Le Philosophe et la Théologie. Fayard, 1960.
Grygiel, Stanisław. Jedyny problem Gilsona. Znak, nr 111, 1083-1089, 1963.

Gilson, Étienne. Byt i istota. Lubicz, Piotr i Nowak, Jerzy (tłum.). Warszawa, PAX, 1963.
Czerkawski, Jan. Filozofia a historia filozofii. Znak, nr 128-129, 382-391, 1965.
Cichowicz, Stanisław. Byt czyli niedole filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 214-222, 1965.

Gilson, Étienne. Jedność doświadczenia filozoficznego. Wrzeszcz, Zofia (tłum.). Warszawa, PAX, 1968.
Simbierowicz, Zygmunt. Filozofia a nauka. Studia Filozoficzne, nr 1, 235-238, 1969.

Gilson, Étienne. Filozof i teologia. Warszawa, PAX, 1968.
Mrówczyński, Tadeusz. Filozoficzne doświadczenia Gilsona. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 132-137, 1968.
Sarnowski, Stefan. Nowy Tomasz niepotrzebny. Studia Filozoficzne, nr 3, 194-199, 1969.

Gilson, Étienne. Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich. Warszawa, PAX, 1987.
Papuziński, Andrzej. Tomistyczna historia idei filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 8, 207-211, 1988.

Gindilis, Ł. M.; Kaplan, S. A.; Kardaszew, N. S.; Panowkin, B. N.; Suchotin, B. W.; Chowanow, G. M. Wnieziemnyje ciwilizacji. Problemy mieżzwiezdnoj swjazi. Moskwa, Nauka, 1969.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 159-163, 1971.

Girtler, Roland. Kulturanthropologie. Entwicklungslinen, Paradigmata, Methoden. München, 1979.
Bronk, Andrzej. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 157-160, 1983.

Głombik, Czesław. Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego. Warszawa, PWN, 1973.
Kołakowski, Andrzej. Przyczynek do badań nad historią filozofii polskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 163-164, 1977.

Głombik, Czesław. Tradycja i interpretacje. Antoni Molicki a reakcja katolicka wobec polskiej "filozofii narodowej". Warszawa, PWN, 1978.
Nowicki, Andrzej. Spór o polską "filozofię narodową". Studia Filozoficzne, nr 10, 165-168, 1978.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 151-154, 1979.

Głombik, Czesław. Metafizyka kultury. Grabmann - Maritain - neoscholastyka polska. Warszawa, Książka i Wiedza, 1982.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 209-212, 1984.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 57-60, 1987.

Głombik, Czesław. Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1988.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XLVII (1), 75-77, 1990.

Gnoseołogiczeskije i socjalnyje problemy razwitija chemii. Parniuk, M. A. (red.). Kijew, Naukowa Dumka, 1974.
Zamecki, Stefan. Rozwój chemii w oczach filozofa. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-185, 1976.

Gochet, Paul. Ascent to Truth. A Critical Examination of Quine's Philosophy. München-Wien, 1986.
Woleński, Jan. Nowa książka o Quine. Studia Filozoficzne, nr 7, 184-187, 1987.

Gogacz, Mieczysław. Istnieć i poznawać. Notatnik błędów filozoficznych i trudności z kręgu klasycznie pojętej filozofii. Warszawa, ATK, 1969.
Stępień, Antoni B. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 82-84, 1973.

Goldmann, Lucien. Le dieu caché: étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine. Paris, Gallimard, 1955.
Kołakowski, Leszek. Pascal i epistemologia historyczna Goldmanna. Studia Filozoficzne, nr 3, 182-195, 1957.

Goldmann, Lucien. Nauki humanistyczne a filozofia. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
P., K. Z socjologii wiedzy. Znak, nr 90, 1715-1718, 1961.

Goldmann, Lucien. Nauki humanistyczne a filozofia. Jerzyńska, E. (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Krawczyk, Zbigniew. Problemy marksistowskiej metodologii humanistyki. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 261-263, 1963.

Goldschmidt, Victor. État de nature et pacte de soumission chez Hegel. Garaudy, Roger. Contradiction et totalité dans la logique de Hegel. Revue Philosophique, nr 1, 1964.
Łagowski, Bronisław. Z nowych badań nad Heglem. Studia Filozoficzne, nr 3, 235-238, 1965.

Gollan, John. The British Political System. London, Lawrence & Wishart, 1954.
Białek, Jadwiga. Książka o brytyjskim systemie politycznym. Myśl Filozoficzna, nr 1, 194-198, 1956.

Gołaszewska, Maria. Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa, PWN, 1963.
Makota, Janina. Książka o filozoficznych podstawach krytyki literackiej. Estetyka, IV, 304-308, 1963.
Stefanowska, Zofia. Czym jest i czym nie jest krytyka literacka. Studia Filozoficzne, nr 4, 182-187, 1964.

Gołaszewska, Maria. Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji struktury i wartości w estetyce. Warszawa, PWN, 1970.
Szyma, Tadeusz. Świadomość piękna. Studia Filozoficzne, nr 5, 201-208, 1972.

Gołaszewska, Maria. Uniwesum sztuki. Kraków, UJ, 1984. Estetyka i antyestetyka. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984. Estetyka rzeczywistości. Warszawa, PAX, 1984.
Wilkoszewska, Krystyna. In Search of Universal Aesthetics. Three books by Maria Gołaszewska. Wójcik, Jerzy (tłum.). Ruch Filozoficzny, XLIII, 183-186, 1986.

Gołosowkier, I. I. Dostojewskij i Kant. Moskwa, 1963.
Rosińska, Zofia. Dostojewski i Kant. Studia Estetyczne, t. 1, 345-347, 1964.

Gołowanow, W. N. Zakony w sistiemie naucznogp znanija. Moskwa, Mysl, 1970.
Łojewska, Izabela Maria. Prawa w systemie wiedzy naukowej. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 241-247, 1972.

Gondosch, D. und Helmle, M. und Paul, G. Lehrbuch Philosophie. Wien, 1983.
Symotiuk, Stefan. Fakty i wartości w nauczaniu filozofii. Analiza czterech podręczników filozofii dla klas 8 szkół średnich w Austrii. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 68-78, 1988.

González, Pablo Guadarrama. Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano. Editora Política, 1985.
Curyło-González, Irena. Filozofia latynoamerykańska w oczach kubańskiego historyka idei. Studia Filozoficzne, nr 12, 175-180, 1987.

Goodman, Nelson. Languages of Art. An Approach to the Theory of Symbols. New York, Bobbs-Merril, 1968.
Wolicka, Elżbieta. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 199-206, 1974.

Goodstein, R. L. The Significance of Incompleteness Theorems.
Onyszkiewicz, Janusz. Sens i znaczenie twierdzeń o niezupełności. Studia Filozoficzne, nr 3, 226-227, 1964.

Gordon, Mieczysław. O usprawiedliwieniu indukcji. Warszawa, PWN, 1964.
Krajewski, Władysław. Próba marksistowskiego rozwiązania problemu usprawiedliwienia indukcji. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-215, 1965.

Gordon, Mieczysław. Leibniz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974
Mizińska, Jadwiga i Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 40-45, 1976.

Gortat, Radzisława. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1979.
Wojnar-Sujecka, Janina. Meandry myśli teoretycznej J. Plechanowa. Studia Filozoficzne, nr 7, 161-163, 1980.

Gosling, J. C. B. Pleasure and Desire. The Case for Hedonism Reviewed. Oxford, Clarendon Press, 1969.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 26-28, 1971.

Goswāmi, Satsvarūpa dāsa. Czym są wedy? Zarys myśli staroindyjskiej. Wrocław, Politechnika Wrocławska, 1986.
Wilowski, Włodzimierz. Starożytna filozofia społeczeństwa wedyjskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 154-158, 1988.

Gouldner, Alvin. For Sociology: Reveval and Critique in Sociology Today, London, Penguin, 1973.
Magala, Sławomir. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 45-50, 1980.

Góralski, Andrzej. Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa, PWN, 1980.
Stasiak, Makary Krzysztof. Naukowo o twórczości. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 265-268, 1981.

Górski, Eugeniusz. Hiszpańska refleksja egzystencjalna. Studium filozofii i myśli Miguela de Unamuno. Wrocław, Ossolineum, 1979.
Stasiński, Maciej. Hiszpańska refleksja egzystencjalna. Studia Filozoficzne, nr 3, 163-169, 1980.

Gramsci, Antonio. Pisma wybrane. Sieroszewska, Barbara (tłum.). Listy z więzienia. Brahmer, Mieczysław (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Szacki, Jerzy. Filozofia "człowieka zbiorowego". Studia Filozoficzne, nr 3, 223-239, 1962.

Gramsci and Marxist Theory. Mouffe, Chantal (ed). London, Routledge and Kegan Paul, 1979.
Magala, Sławomir. Hegemonia, państwo i rewolucja. Studia Filozoficzne, nr 4, 178-181, 1981.

Granat, Wincenty. Teodycea, istnienie Boga i jego natura. Poznań, Pallotinum, 1960.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 73-74, 1087-1089, 1960.

Granat, Wincenty. Osoba ludzka. Próba definicji. Sandomierz, 1961.
Kasia, Andrzej. Osoba ludzka w klamrach definicji. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 225-236, 1963.

Grassi, Ernesto. Die Theorie des Schönen in der Antike. Köln, 1962.
Morawski, Stefan. Teoria piękna w starożytności. Estetyka, IV, 297-302, 1963.

Graves, John C. The Conceptual Foundations of Contemporary Relativity Theory. The MIT Press, 1971.
Heller, Michał. Czy fizykę można stworzyć z pustki? Znak, nr 253, 932-935, 1975.

Grayeff, Felix. Versuch uber das Denken. Hamburg, Felix Meiner, 1966.
G., L. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 139-141, 1969.

Grazer Philosophische Studien.
Woleński, Jan. W duchu Brentana i Meinonga ("Grazer Philosophische Studien"). Studia Filozoficzne, nr 10, 227-228, 1988.

Grazer Philosophische Studien. (Non-Existence and Predication). 25/26, 1985/1986.
Żegleń, Urszula. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 201-212, 1988.

Green, Gilbert. The New Radicalism: Anarchist or Marxist? N.Y. International Publishers, 1971.
Fiedin, Jan. Anarchizm i liberalizm. Studia Filozoficzne, nr 3, 214-217, 1974.

Greniewski, Henryk. Elementy logiki formalnej. Warszawa, PWN, 1955.
Grzegorczyk, Andrzej. "Elementy logiki formalnej" Henryka Greniewskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 176-183, 1956.

Greniewski, Henryk. Elementy logiki indukcji. Warszawa, PWN, 1955.
Czerwiński, Zbigniew. Nowe ujęcie logiki indukcji. Studia Filozoficzne, nr 2, 206-214, 1958.

Greniewski, Henryk i Kempisty, M. Cybernetyka z lotu ptaka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
 Sławianowski, Jan. O pracach popularyzacyjnych z dziedziny cybernetyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-198, 1964.

Gribanow, D. P. Materialnoje jedinstwo mira w swietie sowremiennoj fiziki. Moskwa, Mysl, 1971.
Pawlak, Adam. Jedność materialna świata. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-222, 1973.

Grice, Russell. The Grounds of Moral Judgment. Cambridge, 1967.
Hołówka, Jacek. Umowa moralna. Etyka, nr 6, 189-196, 1970.

Griffin, James. Well-Being. Oxford, Clarendon Pr., 1986.
Hołówka, Jacek. Użyteczność i cnota. Etyka, nr 25, 337-345, 1990.

Griffin, Nicholas. Relative Identity. Oxford, Clarendon Pr., 1977.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 69-73, 1981.

Grimen, Harald. Aspects of Act-Identification and Intention-Identification. An Essay on Identificatory Practicies in Human Life. Bergen, 1987.
Chmielewski, Adam. Filozoficzne problemy rozpoznawania czynów i zamiarów. Studia Filozoficzne, nr 12, 191-193, 1989.

Grobler, Adam. Prawda i racjonalność naukowa. Kraków, Inter Esse, 1993.
Sady, Wojciech. Nauka, prawda, racjonalność. Znak, nr 481, 120-126, 1995.

Grodziński, Eugeniusz. Znaczenie słowa w języku naturalnym. Warszawa, PWN, 1964.
Rudek, Waleska. Zagadnienia semantyczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-206, 1966.

Grodziński, Eugeniusz. Zarys ogólnej teorii imion własnych. Warszawa, PWN, 1973.
Szymczak, Mirosław. Teoria imion własnych. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-181, 1975.

Grodziński, Eugeniusz. Mowa wewnętrzna. Ossolineum, 1976.
Szumska, Jadwiga. Czym jest mowa wewnętrzna? Studia Filozoficzne, nr 6, 164-166, 1977.

Grodziński, Eugeniusz. Monizm i dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową. Ossolineum, 1978.
Koj, Leon. Monizm a dualizm. Studia Filozoficzne, nr 2, 161-164, 1979.
Grodziński, Eugeniusz. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-167, 1979.
Bytniewski, Paweł i Mizińska, Jadwiga. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 143-150, 1979.

Grodziński, Eugeniusz. Paradoksy semantyczne. Wrocław, Ossolineum, 1983.
Żabski, Eugeniusz. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 171-177, 1987.
Grodziński, Eugeniusz. Uwagi do opinii E. Żabskiego o mojej książce. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 179-185, 1987.

Grodziński, Eugeniusz. Koryfeusze nie są nieomylni. Wrocław, Ossolineum, 1988.
Ojcewicz, Grzegorz. Koryfeusze nie są nieomylni. Studia Filozoficzne, nr 11, 193-195, 1989.

Gromczyński, Wiesław. Człowiek - świat rzeczy - Bóg w filozofii Sartre'a. Warszawa, PWN, 1969.
Płużański, Tadeusz. W pobliże marksizmu między egzystencją a ogólnością. Studia Filozoficzne, nr 3, 269-274, 1970.
Jakubowska, Janina. Sartre na nowo odczytany. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 113-119, 1970.

Grünbaum, Adolf. Philosophical Problems of Space and Time. New York, Knopf, 1963.
Augustynek, Zdzisław. Nowa praca o problemach podstawowych czasu i przestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-220, 1966.

Grünbaum, Adolf. Modern Science and Zeno's Paradox. Middletown, Wesleyan UP, 1967.
Lasota, Jan Piotr. Ruch i rzekome sprzeczności. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 169-174, 1968.

Grundlagen des Historischen Materialismus. Berlin, Dietz Verlag, 1976.
Kaniowski, Władysław. Podręcznik marksistowskiej wiedzy o społeczeństwie. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-187, 1977.

Grundmann, Herbert. Neue Forschungen über Joachim von Fiore. Marburg, 1950.
Grzybowski, Konstanty. Nowe badania nad Joachimem z Fiore. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 320-332, 1955.

Grušin, B. A. Očerki łogiki istoričeskogo issledevanija (process razvitija problemy naučnogo vesproizvedenija). Moskwa, 1961.
Giedymin, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 402-407, 1962.

Grzegorczyk, Andrzej. Zarys logiki matematycznej. Warszawa, PWN, 1961.
Mostowski, Andrzej. Nowy polski podręcznik logiki matematycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 220-225, 1962.

Grzegorczyk, Andrzej. Schematy i człowiek. Warszawa, Znak, 1963.
Lazari-Pawłowska, Ija. Schematy i człowiek. Studia Filozoficzne, nr 4, 165-170, 1964.
Trębicki, Jerzy. Etyka, t. 1, 363-366, 1966.

Grzegorczyk, Andrzej. Filozofia czasu próby. Édition du Dialogue, 1979.
Zygier, Grzegorz. "Mała utopia", czyli jak filozof próbuje zmienić świat. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 305-308, 1983.

Gubanow, N. J. Czuwstwiennoje otrażenije. Analiz problem w swietie sowriemiennoj nauki. Moskwa, Mysl, 1986.
Kubka, Janina. Rola procesów percepcyjnych w poznaniu. Studia Filozoficzne, nr 10, 195-198, 1987.

Gudermuth, Peter i Kriesel, Werner. Kybernetik und Weltanschauung. Berlin, 1973.
Lubański, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 32-35, 1974.

Gugler, Josef. Die neuere franzdsische Soziologie. Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1961.
Tyrowicz, Stanisław. Socjologia francuska. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 294-296, 1963.

Guilford, J. P. Natura inteligencji człowieka. Warszawa, 1978.
Czerska, Barbara. Ćwiczenie myślenia twórczego. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-170, 1979.

Guitton, Jean. Sens czasu ludzkiego. Sukiennicka, Wanda (tłum.). Warszawa, PAX, 1968.
Iwanowski, Piotr. Różne oblicza czasu. Znak, nr 217-218, 1116-1122, 1972.

Gułyga, A. Drogi tworzenia mitu a droga sztuki. Nowyj Mir, nr 5, 1969.
 Maresz, Andrzej. Przemiany mitu a funkcja sztuki. Studia Filozoficzne, nr 1, 193-196, 1971.

Gułyga, Arsenij. Kant. Moskwa, Mołodaja Gwardia, 1977.
Migasiński, Jacek. Kant. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-175, 1979.

Gumański, Leon. Elementy sądu a istnienie. Toruń, 1961.
Stępień, Antoni. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 261-265, 1962.

Günther, Ludwig. Deutung und Begriffs physikalische Theorie und axiomatische Grundlegung der Hilbertraumstruktur der Ouantenmechanik durch Hauptsätze des Messens. Berlin, Springer, 1970.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 157-158, 1973.

Guy, Alain. Ortega y Gasset ou la raison vitale et historique. Paris, 1969.
Borzym, Stanisław. O racjowitalizmie Ortegi y Gasseta. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 301-306, 1970.

H

Habachi, René. U źródeł człowieczeństwa. Warszawa, PAX, 1968.
Mackiewicz, Witold. Personalistyczna metafizyka ubóstwa. Studia Filozoficzne, nr 1, 224-229, 1970.

Habermas, Jürgen. Communication and the Evolution of Society. Boston, Beacon Pr., 1979.
Magala, Sławomir. Strategia i ekspansja. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 314-318, 1983.

Habermas, Jürgen. Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt am M., Suhrkamp, 1985.
Szczepański, Marek. Jürgen Habermas - w poszukiwaniu filozoficznej tożsamości epoki. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-178, 1987.

Hacking, Ian. Representing and Intervening. Cambridge UP, 1983.
Giza, Piotr. Reprezentowanie i interweniowanie. Studia Filozoficzne, nr 1, 188-194, 1987.

Haeffner, Gerd. Philosophische Antropologie. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1982.
Herbut, Józef. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 125-128, 1983.

Hahn, Erich. Materializm historyczny a socjologia marksistowska. Lipnik, Wanda (tłum.). Warszawa, PWN, 1974.
Kaniowski, Andrzej M. Problemy marksistowskiej socjologii.  Studia Filozoficzne, nr 3, 187-193, 1977.

Hainchelin, Ch. Pochodzenie religii. Warszawa, PWN, 1954.
Rosen, Henryk. Na marginesie polskiego wydania "Pochodzenia religii" Hainchelina. Myśl Filozoficzna, nr 3, 154-159, 1955.
Wiatr, Jerzy i Zieliński, Janusz G. Na marginesie polskiego wydania "Pochodzenia religii". Tamże, 159-161.

Hajduk, Zygmunt. O akceptacji teorii empirycznej. Lublin, Red. Wyd. KUL, 1984.
Woleński, Jan. Uznawanie teorii empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 183-186, 1985.

Hall, John A. Powers and Liberties. The Causes and Consequences of the Rise of the West. Oxford, Basil Blackwell, 1985.
Czajkowski, Waldemar. O pewnej historiozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 163-166, 1988.

Hampshire, Stuart. Two Theories of Morality. Oxford Press, 1977.
Przyłuska, Alicja. Dwie teorie moralności. Etyka, t. 17, 276-278, 1979.

Handbuch der christlichen Ethik. Hertz, A. i in. (red.). 2 tomy. Freiburg, 1978.
Lazari-Pawłowska, Ija. Co głosi etyka chrześcijańska. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-194, 1980.

Hans Reichenbach, Logical Empiricist. Salmon, Wesley C. (ed). Dordrecht, Reidel, 1979.
Dąbrowski, Tomasz. Książka o H. Reichenbachu. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 147-156, 1982.

Hanson, Norwood. The Dematerialization of Matter. Feigl, Herbert. Matter Still Largely Material. Philosoophy of Science, 29(1), 1962.
Z., S. Rozważania o materialności świata. Studia Filozoficzne, nr 3, 289-291, 1962.

Hanson, Norwood Russell. An Anatomy of Discovery. Journal of Philosophy, LXIV, 1967.
Pietruska, Elżbieta. O pojęciu odkrycia. Studia Filozoficzne, nr 3-4 192-194, 1968.

Harding, Sandra. The Science Question in Feminism. Cornell UP, 1986.
Thomas, John i Pakszys, Elżbieta. Feminizm wobec problemów nauki. Studia Filozoficzne, nr 4, 283-291, 1990.

Hare, Richard M. Peace, The Sixts Annual Lecture ... 19 July 1966. Canberra, 1966.
Moralne racje pokoju. Etyka, t. 3, 263-266, 1968.

Hare, Richard M. Plato. Oxford UP, 1982.
Miłuński, Zbigniew. Platon Hare'a. Etyka, nr 21, 198-201, 1984.

Harré, Rom. Philosophical Aspects of Cosmology. Davidson, W. Philosophical Aspects of Cosmology. The British Journal for the Philosophy of Science, 1962.
Łącki, Jan. Dwugłos o kosmologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 229-236, 1963.

Harré, Rom. The Philosophies of Science - An Introductory Survey. Oxford UP, 1988.
Kucia, Marek. Wprowadzenie do filozofii nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-199, 1989.

Hart, H. L. A. Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law. Oxford, Clarendon Press, 1968.
Wróblewski, Jerzy. Moralność i odpowiedzialność karna. Etyka, t. 10, 164-171, 1972.

Haškovcova, Helena. Między życiem a śmiercią. Wasylkiewicz, H. (tłum.). PWN, 1978.
Tarnawski, Maciej. Między życiem a śmiercią. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-186, 1980.

Hauser, Arnold. Philosophie der Kunstgeschichte. München, 1958.
Turek, Leszek. Historia sztuki a socjologia. Studia Filozoficzne, nr 5, 189-199, 1960.

Hauser, Arnold. Filozofia historii sztuki. Warszawa, 1970.
Jadacki, Jacek Juliusz. Twórczość i społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 4, 183-188, 1971.

Havemann, Robert. Dialektik ohne Dogma? Rowohlt, 1964.
Eilstein, Helena. Przezwyciężanie dogmatyzmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 77-109, 1965.

Hawking, Stephen. A Brief History of Time. From the Bing Bang to Black Holes. Banthamm Books, 1988.
Szumakowicz, Eugeniusz. Człowiek i wszechświat. Studia Filozoficzne, nr 12, 184-191, 1989.

Hawthorn, J. M. Identity and Relationship. A Contribution to Marxist Theory of Literary Criticism. London, Lawrence and Wishart, 1973.
Puszko-Miś, Hanna. Problemy estetyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 7, 191-196, 1975.

Haym, Kautsky, Megring, Lukács. Arthur Schopenhauer. Berlin, Aufbau-Verlag, 1955.
Garewicz, Jan. Trzy odbicia Schopenhauera. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-210, 1959.

Hegel / Giegiel. Fienomienołogija ducha. Moskwa, 1959.
[anonim]. Nowy rosyjski przekład "Fenomenologii ducha". Studia Filozoficzne, nr 5, 167-169, 1960.

Hegel, G. W. F. Fenomenologia ducha. Landman, Adam (tłum.). Warszawa, PWN, t. I 1963, t. II 1965.
Kuderowicz, Zbigniew. Arcydzieło heglowskiej dialektyki po polsku. Studia Filozoficzne, nr 2, 241-246, 1967.

Hegel, G. W. F. Zasady filozofii prawa. Warszawa, PWN, 1969.
Płużański, Tadeusz. Heglowska koncepcja państwa i religii. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 132-140, 1969.

Hegel-Studien, t. I. Bonn, Bouvier Verlag, 1961.
Kuderowicz, Zbigniew. Studia heglowskie. Studia Filozoficzne, nr 2, 207-212, 1962.

Hegel, G. W. F. Textes pédagogiques. Traduction et présentation: Lé pedagogie de Hegel, par Bernard Bourgegois. Paris, Vrin, 1978.
Panasiuk, Ryszard. Pedagogika Hegla. Studia Filozoficzne, nr 3, 177-183, 1981.

Hegel, G. W. F. Gesammelte Werke. Hamburg, Felix Meiner, od 1968.
Panasiuk, Ryszard. Nowe krytyczne wydanie dzieł Hegla i perspektywy studiów nad jego myślą. Studia Filozoficzne, nr 5, 177-184, 1981.

Heidegger, Martin. Lettre sur l'humanisme. Munier, Roger (wstęp). Paris, Aubier - Ed. Montaigne, 1964.
Filipiak, Teodor. Ruch Filozoficzny, XXV (3-4), 210-214, 1967.

Heidegger, Martin. Der Europäische Nihilismus. Pfullingen-Stuttgart, G. Neske, 1967.
Czapliński, Witold. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 135-138, 1971.

Heidegger, Martin. Phänomenologie und Theologie. Frankfurt a.M., 1970.
Michalski, Krzysztof. Martin Heidegger: fenomenologia i teologia. Studia Filozoficzne, nr 10, 204-208, 1972.

Heidegger, Martin. Früche Schriften. Frankfurt a.M., Klostermann, 1972.
Michalski, Krzysztof. Martin Heidegger: pisma wczesne. Studia Filozoficzne, nr 1, 192-196, 1974.

Heidegger, Martin. Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt a.M., Vittorio Klostermann, 1976.
Michalski, Krzysztof. Nowy tom dzieł Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 7, 137-141, 1977.

Heidegger, Martin. Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Michalski, Krzysztof (oprac.). Warszawa, Czytelnik, 1977.
Grygiel, Stanisław. Myślenie o meritum świata. Znak, nr 291, 1111-1120, 1978.

Heidegger, Martin. Kant a problem metafizyki. Baran, Bogdan (tłum.). Warszawa, PWN, 1989.
Mizera, Janusz. Kant Heideggera. Znak, nr 421, 111-116, 1990.

Heimendahl, Eckart. Licht und Farbe, Ordnung und Funktion der Farbwelt. Berlin, Gruyter, 1961.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 28-31, 1963.

Heinrich, Władysław. Zarys historii filozofii średniowiecznej. Legowicz, Jan (wstęp). Warszawa, PWN, 1963.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 116-117, 366-367, 1964.

Heisenberg, Werner. Physics and Philosophy. London, Allen and Unwin, 1959.
Amsterdamski, Stefan. Realizm praktyczny Wernera Heisenberga. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-202, 1961.

Heisenberg, W., Born, M., Schrödinger, E., Auger, P. On Modern Physics. New York, Clarkson N. Potter, 1961.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 171-175, 1964.

Heisenberg, Werner. Fizyka a filozofia. Amsterdamski, Stefan (tłum.). Warszawa, KiW, 1965.
Tarnowski, S. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 144-146, 1968.

Heitler, W., F.R.S. Man and Science. Schlapp, (transl.). Edinburgh and London, Oliver and Boyd, 1963.
Kerner, Ryszard i Lasota, Jan Piotr. Nauka i wartości. Studia Filozoficzne, nr 3, 171-181, 1964.

Heller, Michał. Spotkania z nauką.
ht. Spotkanie z matematycznym Hellerem. (Uwagi na marginesie książki "Spotkania z nauką"). Znak, nr 261, 448-452, 1976.

Heller, Michał. Wszechświat i słowo. Kraków, Znak, 1981.
Głódź, Małgorzata. Człowiek nauki w drodze do syntezy. (Czytając książkę Michała Hellera "Wszechświat i słowo"). Znak, nr 329, 296-303, 1982.

Heller, Michał. Teoretyczne podstawy kosmologii. Warszawa, PWN, 1988.
Turek, Józef. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 274-277, 1989/1990.

Heller, Michał i Życiński, Józef. Wszechświat - maszyna czy myśl? Kraków, 1988.
Skoczny, Włodzimierz. Dzieje mechanicyzmu. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 331-333, 1990.

Hellwig, Jan. Cieszkowski. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1979.
Jakubowski, Marek N. Cieszkowski pedagogiem? Studia Filozoficzne, nr 9, 155-160, 1981.

Helman, Alicja. Rola muzyki w filmie. Warszawa, Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1964.
Lissa, Zofia. O swoistości muzyki filmowej. Studia Estetyczne, t. 2, 355-358, 1965.

Helwetius, Claude A. O człowieku, jego zdolnościach umysłowych i wychowaniu. Wrocław, Ossolineum, 1976.
Wojnar-Sujecka, Janina. Z tradycji osiemnastowiecznej filozofii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 169-172, 1977.

Hempel, Carl G. Podstawy nauk przyrodniczych. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, WNT, 1968.
Zamiara, Krystyna. Hemplowska modyfikacja indukcjonizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-212, 1969.
Żabski, Eugeniusz. Ruch Filozoficzny, XXVIII (3-4), 170-173, 1970.

Hempoliński, Michał. U źródeł filozofii zdrowego rozsądku. Warszawa, PWN, 1966.
Dir, Seweryn. Prezentacjonizm w teorii spostrzeżeń Thomasa Reida. Studia Filozoficzne, nr 4, 186-189, 1967.

Hempoliński, Michał. Problemy percepcji. Teoria danych zmysłowych w brytyjskiej filozofii analitycznej. Warszawa, PWN, 1969.
Grundmann, Ryszard. Filozoficzne problemy percepcji. Studia Filozoficzne, nr 2, 192-198, 1973.

Hempoliński, Michał. Brytyjska filozofia analityczna. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974.
Miś, Andrzej. Świat z punktu widzenia języka. Studia Filozoficzne, nr 12, 151-155, 1974.

Henry, D. P. Medevial Logic and Metaphysics. London, Hutchinson, 1972.
Kiczuk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 181-185, 1981.

Henry, Michel. L'essence de la manifestation. Paris, Pr. Univ. de France, 1963.
Hoffman, Piotr. Byt i zewnętrzność. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-234, 1967.

Herder, J. G. Zur Philosophie der Geschichte. B. I: Abhandlungen-fragmente-notizen (1764-1803). B. II: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Berlin, 1952.
Adler, Emil. Wybór pism filozoficznych Herdera. Myśl Filozoficzna, nr 3, 302-315, 1954.

Herder, Johann Gottfried. Myśli o filozofii dziejów. 2 tomy. Warszawa, PWN, 1962.
Sikora, Jan. Herdera filozofia dziejów. Studia Filozoficzne, nr 2, 200-205, 1963.

Herder, Johann Gottfried. Wybór pism. Namowicz, Tadeusz (wybór i oprac.), Gałecki, Jerzy i in. (tłum.). Wrocław, Ossolineum, 1988.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 160-161, 1990.

Hessen, Sergiusz. Studia z filozofii kultury. Walicki, Andrzej (wyd., wstęp). Warszawa, PWN, 1968.
Kuderowicz, Zbigniew. Sergiusz Hessen a przełom antypozytywistyczny. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-164, 1969.

Heyer, Gerhard. Generische Kennzeichungen. Zur Logik und Ontologie generischer Bedeutung. München - Wien, Philosophia Verlag, 1987.
Woleński, Jan. Rodzajniki, rodzaje, logika i ontologia. Studia Filozoficzne, nr 10, 219-222, 1988.
Kreiser, Lothar. Ruch Filozoficzny, XLVII (1), 61-68, 1990.

Hilbert, David und Ackermann, W. Grundzüge der theoretischen Logik. Berlin, Springer-Verlag, 1959.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 31-33, 1963.

Hildebrand, Dietrich von. Über das Herz. Zur menslichen und gottmenslichen Affektivität. Regensburg, Habbel, 1967.
Wojtarowicz, Teresa. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 186-188, 1979.

Hildebrand, Dietrich von. Die Ehe. München, 1929.
Wojtarowicz, Teresa. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 138-141, 1981.

Hildebrand, Dietrich von. Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-człowieka. Koźbiał, Jan (tłum.). Poznań, W drodze, 1985.
Galarowicz, Jan. O godności serca. Znak, nr 372, 120-127, 1985.

Hinshaw, Virgil. The Objectivity of History. Philosophy of Science, nr 1, 1958. Passmore, J. J. The Objectivity of History. The Journal of the Royal Institute of Philosophy, nr 125, 1958.
Buczyńska, Hanna. Dwa artykuły o historii. Studia Filozoficzne, nr 6, 187-189, 1958.

Hintikka, Jaakko. Models for Modalities. Selected Essays. Dordrecht, D. Reidel, 1969.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 253-257, 1971.

Hinz, Henryk. Filozofia Hugona Kołłątaja. Warszawa, Książka i Wiedza, 1973.
Wojnar-Sujecka, Janina. Hugo Kołłątaj - twórca  światopoglądowego  przewrotu w polskim oświeceniu. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-194, 1974.

Hiss, Wilhelm. Die Anthropologie Bernhards Von Clairvaux. Berlin, Walter de Gruyter, 1964.
Stróżewski, Władysław. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 62-65, 1966.

Hobbes, Thomas. Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Znamierowski, Czesław (tłum.). Warszawa, PWN, 1954.
Garewicz, Jan. "Lewiatan" Hobbesa. Myśl Filozoficzna,, nr 3, 316-321, 1954.

Hochberg, Herbert. Logic, Ontology and Language: Essays on Truth and Reality. München-Wien, Philosophia Verlag, 1984.
Szubka, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 327-331, 1989.

Hochweld, Julian. Studia o marksistowskiej teorii społeczeństwa. Warszawa, PWN, 1963.
Lange, Oskar. Studia o marksistowskiej teorii społeczeństwa. Studia Filozoficzne, nr 3, 182-188, 1964.

Science and Its Public: The Changing Relationship. Holton, Gerald & Blanspied, William A. (eds.). Dordrecht, 1976.
Magala, Sławomir. Społeczne granice wzrostu nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 162-169, 1978.

Hoffman, Antoni. Wokół ewolucji. Warszawa, PIW, 1983.
Paszewski, Andrzej. Ewolucjonizm dzisiaj. Znak, nr 359, 1417-1419, 1984.

Hölscher, Ludger. The Reality of the Mind. Augustine's Philosophical Arguments for the Human Soul as a Spiritual Substance. London-New York, 1986.
Czachorowski, Marek. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 134-142, 1989/1990.

Holz, Hans Heinz. Vom Kunstwerk zur Ware: Studien zur Funktion des ästhetischen Gegenstands im Spätkapitalismus. Neuwied, Luchterhand, 1972.
Namowicz, Tadeusz. O kryzysie sztuki we współczesnym kapitalizmie. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-195, 1974.

Holzamer, Karl. Philosophie. Einführung in die Welt des Denkens. ütersloh, Bertelsmann, 1961.
Palacz, Ryszard. Filozofia i mapy. Studia Filozoficzne, nr 3, 300-301, 1962.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 397-399, 1962.

Holzhey, Helmut. Cohen und Natorp. Bd. I, Ursprung und Einheit; Bd. II, Der Marburger Neukantianismus in Quellen. Basel-Stuttgart, 1986.
Czarnawska, Mirosława. Cohen i Natorp. Studia Filozoficzne, nr 3, 173-175, 1988.

Hołówka, Jacek. Relatywizm etyczny. Warszawa, PWN, 1981.
Wiśniewski, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 4, 303-310, 1982/83.
Jankowski, Henryk. Relatywizm etyczny i Jacka Hołówki propozycje moralne. Etyka, nr 20, 161-166, 1983.

Hołówka, Teresa. Teoria zbiorów i relacji. Wprowadzenie do matematyki współczesnej dla humanistów. Warszawa, Inst. Badań Literackich, 1972.
Mincer, Bohdan A. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 146-148, 1974.

Hommes, Ulrich. Die Existenzerhellung und das Recht, Frankfurt, 1962 i Transzendenz und Personalität, Frankfurt, 1972.

Homo agens. Studia nad aktywnością i podmiotowością człowieka. Czarnecki, Z. J. i Dziemidok, B. (red.). Lublin, Wyd. Lubelskie, 1981.
Smoczyński, Paweł. Książki filozoficzne z Lublina. Studia Filozoficzne, nr 3, 204-207, 1984.

Hooykaas, R. Religia i powstanie nowożytnej nauki. Warszawa, PAX, 1975.
Pewelska, Małgorzata. Biblijne inspiracje nauki. Znak, nr 261, 443-448, 1976.

Hörmann, Hans. Psychologie der Sprache. Zweite, überarbaitete Auflage. Berlin, Springer, 1977.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 185-188, 1981.

Horn, Joachim Christian. Monade und Begriff. Der Weg von Leibniz zu Hegel. Wuppertal, 1970. Tenże. Die Struktur des Grundes. Gesetz und Vermittlung des Ontischen und Logischen Selbst nach G. W. Leibniz. Wuppertal, 1971.
Voisé, Waldemar. Dwie książki o Leibnizu. Studia Filozoficzne, nr 7, 175-177, 1973.

Horney, Karen. Feminine Psychology. Routledge and Kegan Paul, 1967.
Rosińska, Zofia. Psychologia kobiety. Studia Filozoficzne, nr 1, 242-247, 1969.

Horney, Karen. Nerwica a rozwój człowieka - trudna droga do samorealizacji. Warszawa, PIW, 1978.
Mudyń, Krzysztof. Nerwica a rozwój człowieka. Studia Filozoficzne, nr 9, 168-179, 1979.
Galarowicz, Jan. W pogoni za wielkością. Znak, nr 330, 448-457, 1982.

Hörz, Helga E. Blickpunkt Persönlichkeit. Ein Beitrag der Ethik zu Theorie und Praxis der Persönlichkeitsentwicklung. Berlin, 1975.
Zwoliński, Zbigniew. Działanie na osobowość. Etyka, t. 16, 179-184, 1978.

Hörz, Herbert. Atome. Kausalität. Quantensprünge. Berlin, 1964.
Sławianowski, Jan. Atomy, przyczynowość, skoki kwantowe. Studia Filozoficzne, nr 3, 201-206, 1965.

Hossenfelder, Malte. Kants Konstitutionstheorie und die Transzendentale Deduktion. Berlin, de Gruyter, 1978.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 226-227, 1980.

Hostelet, Georges. L'investigation scientifique des faits d'activité humaine avec application aux sciences et aux techniques sociales. Paris, 1960.
Kotarbiński, Tadeusz. Praca o metodologii porównawczej nauk i technik. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-179, 1961.

Hull, David L. Philosophy of Biological Science. New Jersey, Prentice-Hall, 1974.
Biedulski, Czesław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 131-132, 1976.

Human Aspects of Biomedical Innovation. Mendelsohn, Everett & Swazey, Judith P. & Taviss, Irene (eds). Cambridge Mass., Harvard UP, 1971.
Porębski, Czesław. Czy Hipokrates wystarczy? Etyka, t. 14, 312-316, 1975.

Human Values and Natural Sciences. Laszlo, E., Wilbur, J. B. (eds). New York, Gordon and Breach, 1970.
Buczyńska, Garewicz, Hanna. Chaos wokół pojęcia wartości. Etyka, t. 10, 180-183, 1972.

The Humanist, 1969.
Mackiewicz, Witold. Polemika humanizmu z katolicyzmem w USA. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-165, 1971.

The Humanist Frame. Huxley, Julian (ed.). London, George Allen and Unwin, 1961.
Syski, Jacek. Program ewolucyjnego humanizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 246-249, 1962.

Huršovský, Igor. Dialektika bytia a kultyry. Bratislava, 1975.
Jedynak, Stanisław. Ontologia Igora Huršovskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 193-195, 1978.

Husserl, Edmund. L'origine de la géometrie. Derrida, Jacques (tłum. i wstęp). Paris, 1962.
Cichowicz, Stanisław. Czytając Husserla. Studia Filozoficzne, nr 3, 210-216, 1964.

Husserl, Edmund. Medytacje kartezjańskie. Wajs, A. (tłum.). Warszawa, PWN, 198
Judycki, Stanisław. Uwagi o polskim wydaniu Medytacji kartezjańskich Edmunda Husserla. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 235-241, 1984.

Hutten, Ernest H. The Language of Modern Physics. An Introduction to Philosophy of Science. London, Allen & Unwin, 1956.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 19-21, 1960.

Hymny Rigwedy. Michalski, Stanisław Franciszek (tłum.). Wrocław, Ossolineum, 1972.
Madeja, Zygmunt. Hymny Rigwedy. Studia Filozoficzne, nr 12, 163-165, 1974.

I

Las Ideas en la America Latina. Una antologia del pensamiento filosofico, politico y social. Monal, Isabel (wybór i wstęp). 2 tomy. La Habana, 1985.
Curyło-González, Irena. Antologia myśli latynoamerykańskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-165, 1987.

Il diritto alla vita. Mori, M. & Scarpelli, U. (red.). Rivista di Filosofia, 25-27, fascicolo speciale, 1983.
Wróblewski, Jerzy. Prawo do życia. Etyka, nr 23, 182-187, 1988.

Images au XIXe siècle du materialisme du XVIII siècle. Bloch, O. (red.). Paris, Desclée, 1979.
Skrzypek, Marian. Oświecenie a ciągłość tradycji materialistycznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 162-167, 1980.

Induction, Physics and Ethics. Weingartner, P., Zecha, G. (eds). Dordrecht, D. Reidel, 1970.
Sułek, Antoni. Moralna odpowiedzialność uczonych. Studia Filozoficzne, nr 5, 248-251, 1971.
Rainko, Stanisław. Nauka i moralna odpowiedzialność uczonych. Etyka, t. 11, 218-224, 1973.

Ingarden, Roman. Spór o istnienie świata, t. 1 i t. 2. Kraków, PAU, 1948-1949.
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XVI (1-2), 3-5, 1948
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 8-11, 1949.
Kroński, Tadeusz. Świat w klamrach ontologii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 318-331, 1952.

Ingarden, Roman. O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Surowicz, Maria (tłum.). Warszawa, PWN, 1960.
Markiewicz, Henryk. Roman Ingarden o dziele literackim. Estetyka, II, 266-277, 1961.

Ingarden, Roman. Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa, PWN, 1963.
Szewczyk, Jan. Spór o istotę filozofii. Studia Filozoficzne,, nr 2, 179-201, 1966.

Ingarden, Roman. Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków, Wyd. Literackie, 1966.
Pytlak, Andrzej. Propozycje aksjologiczne Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 2, 210-215, 1968.

Ingarden, Roman. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki. Warszawa, PWN, 1972.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 119-122, 1973.

Ingarden, Roman. Książeczka o człowieku. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1972.
Tischner, Józef. Swemu istnieniu zaufać. Znak, nr 221, 1557-1562, 1972.

Ingarden, Roman. Wstęp do fenomenologii Husserla. Półtawski, Andrzej (tłum.). Warszawa, 1974.
Szewczyk, Jan. Husserl w oczach Ingardena. Znak, nr 250-251, 603-621, 1975.

Ingarden, Roman. Wykłady z etyki. Węgrzecki, Adam (wybór i oprac.). Warszawa, PWN, 1989.
Galarowicz, Jan. Ingardenowskie wykłady z etyki. Znak, nr 412, 98-101, 1989.

Inquiry, 1968.
Mackiewicz, Witold. "Inquiry" - norweski kwartalnik nauk filozoficznych i społecznych, rocznik 1968. Studia Filozoficzne, nr 3, 258-263, 1970.

Inquiry, 1973.
Koziński, Przemysław. "Inquiry" - filozoficzne czasopismo uniwersytetu w Oslo. Rocznik 1973. Studia Filozoficzne, nr 12, 143-149, 1974.

An Introduction to Moral and Social Philosophy. Basic Readings in Theory and Practice. Murphy, J. G. (ed.). Belmont, 1977.
Mazurek, Franciszek J. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 152-155, 1975.

Isenberg, Arnold. On Defining Metaphor. The Journal of Philosophy, 1963, 609-622. Welsh, Paul. On Explaining Metaphors. Tamże, 622-623.
Pelc, Jerzy. Z amerykańskiego sympozjum na temat metafory. Studia Filozoficzne, nr 3, 219-222, 1964.

Iskusstwo w sistiemie kultury. Kagan, M. S. (red.). Leningrad, Nauka. 1987.
Szkołut, Tadeusz. Sztuka w systemie kultury. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-178, 1989.

Istorija estetiki. Pamiatniki mirowoj esteticzeskoj mysli, t. 1. Moskwa, 1962.
M., S. Nowa antologia historii estetyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 194-196, 1964.

Istoria filozofiei românesi. Vol. 1. Bucuresti, 1972.
Piechocki, Wiesław. Historia filozofii rumuńskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 173-178, 1973.

Istoria fiłosofii, t. VI. Moskwa 1965. Istoria fiłosofii w SSSR, t. III. Moskwa, 1968.
Ochocki, Kazimierz. Rozwój filozofii marksistowskiej w ZSRR. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 265-268, 1972.

Iwin, Aleksander A. Osnowanija łogiki ocenok. Moskwa, 1970.
Ziembiński, Zygmunt. Podstawy logiki ocen. Studia Filozoficzne, nr 6, 187-190, 1972.
Kmita, Jerzy. Logika ocen. Etyka, t. 11, 197-206, 1973.

Izbrannyje proizwiedienija polskich progressiwnych myslitieliej, 3 tomy. Narski, I. S. i Miller, I. S. (wyd.). Moskwa, 1956.
S., J. Polscy myśliciele XVIII i XIX wieku po rosyjsku. Studia Filozoficzne, nr 6, 229-231, 1959.

Iz istorii formirowanija i razwitija marksizma. Moskwa, 1959.
Morawiec, Kazimierz. Marksologiczna praca radziecka. Studia Filozoficzne, nr 5, 170-171, 1960.

Izutkin, A. M. Metodołogiczeskije problemy medycynskoj psichołogii, etiki i estetiki. Moskwa, 1968.
Maślińska, Halina. Psychologia, etyka i estetyka w służbie medycyny. Etyka, t. 4, 170-172, 1969.

J

Jacob, François. La Logique du vivant, une histoire de l'hérédité. Paris, 1970.
Zięba, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 123-129, 1976.

Jacob, F. Gra możliwości. Esej o różnorodności życia. Kunicki-Goldfinger, W. (tłum.). Warszawa, 1987.
Stuchliński, Józef Andrzej. Ku precyzacji zasad nauki o ewolucji. Studia Filozoficzne, nr 8, 202-207, 1988.

Jahoda, Gustaw. Psychologia przesądu. Jedlicki, J. (tłum.). Warszawa, PWN, 1972.
Madeja, Zygmunt. Cywilizacja i przesąd. Studia Filozoficzne, nr 5, 204-210, 1974.

Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1951-1957.
Gałecki, Jerzy. Estetyka, I, 363-372, 1960.

Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1960 i 1961.
Szarota, Elida Maria. Studia Estetyczne, t. 1, 307-311, 1964.

Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii. Perzanowski, Jerzy (red.). Warszawa, PWN, 1989.
Frankiewicz, Małgorzata. Teoria i praktyka filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 319-322, 1990.

Jakiej filozofii Polacy potrzebują. Tatarkiewicz, Władysław (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1970.
Wiliński, Kazimierz. Rozprawy o filozofii początku XIX wieku. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 197-202, 1973.

Jakość życia. Człowiek wobec cywilizacji technicznej. Krucina, Jan (red.). Wrocław, Wyd. Wr. Księgarni Archidiecezjalnej, 1977.
Glińska, Alicja. Człowiek wobec cywilizacji technicznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 173-179, 1978.

Jakubowska, Janina. Pawła Tillicha sakralizacja rzeczywistości. Warszawa, PWN, 1975.
Kuczyński, Janusz. Rzetelna polemika z chrześcijańską teologią "uświęcania rzeczywistości". Studia Filozoficzne, nr 1, 169-172, 1976.

Jammer, Max. The Conceptual Development of Quantum Mechanics. McGraw-Hill, 1966.
Nadel-Turoński, Tadeusz. Nowa książka o rozwoju pojęć mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 160-168, 1968.

Jampolskij, S. M., Chiljuk, F. M., Lisiczkin, W. A. Probliemy nauczno-tiechniczieskogo prognozirowania. Moskwa, 1969.
Jedynak, Stanisław. Metody futurologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-217, 1970.

Janaček, Karel. Sextus Empiricus Sceptical Methods. Praha, 1972.
Winniczuk, Lidia. Filologiczna analiza dzieła filozoficznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-205, 1973.

Janienko, Nikołaj i Preobrażeński, Nikołaj i Razumowski, Oleg. Mietodołogiczieskije problemy matiematiczeskoj fiziki. Nowosybirsk, 1986.
Tempczyk, Michał. Fizyka i komputery - udany związek. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-199, 1989.

Janion, Maria. Romantyzm - rewolucja - marksizm. Colloquia gdańskie. Gdańsk, Wyd. Morskie, 1972.
Umińska, Elżbieta. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 179-184, 1975.

Jankowski, Henryk. Drogowskazy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962.
Gałkowski, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 24-27, 1963.

Jankowski, Henryk. Etyka Ludwika Feuerbacha. U źródeł marksowskiego humanizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
Walicki, Andrzej. Etyka Ludwika Feuerbacha. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-182, 1964.

Jankowski, Henryk. Szkice z etyki. Warszawa, PZWS, 1965.
Michalik, Mieczysław. O więź etyki z moralistyką. Etyka, t. 1, 359-363, 1966.

Jankowski, Henryk. Prawo i moralność. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Podgórecki, Adam. Ocena prawa. Studia Filozoficzne, nr 3, 177-182, 1969.
Michalik, Mieczysław. Legalność i słuszność. Etyka, t. 4, 172-177, 1969.

Jankowski, Henryk. Giełda wartości. Warszawa, Książka i Wiedza, 1972.
Michalik, Mieczysław. Etyka i moralistyka. Etyka, t. 12, 177-179, 1973.

Jankowski, Henryk. Etyka marksistowska i praktyka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1982.
Smoczyński, Paweł. Moralność kryzysu, czy kryzys moralności? Studia Filozoficzne, nr 7, 176-181, 1983.
Kołodziejczyk, Adam A. Analiza i krytyka deformacji. Studia Filozoficzne, nr 7, 181-184, 1983.
Fritzhand, Marek. Etyka marksistowska a praktyka. Etyka, nr 21, 182-183, 1984.

Jankowski, Kazimierz. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Warszawa, PIW, 1975.
Żuk-Łapińska, Ludmiła. Humanizm i medycyna. Etyka, t. 15, 224-232, 1977.

Janossy, L. Fiłosofskij analiz spiecjalnoj tieorii otnositielnosti. Woprosy Fiłosofii, nr-y 8 i 9, 1961.
Such, Jan. Janossy o podłożu filozoficznym teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 2, 236-246, 1962.

Jaroszewski, Tadeusz M. Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej - marksizm, strukturalizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijański. Książka i Wiedza, 1970.
Fritzhand, Marek. Marksistowskie wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 199-203, 1971.
Jakubowska, Janina. Co to jest człowiek? Człowiek i Światopogląd, nr 4, 109-118, 1971.

Jaroszewski, Tadeusz M. Traktat o naturze ludzkiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1980.
Płużański, Tadeusz. O człowieku i jego naturze. Studia Filozoficzne, nr 10, 149-155, 1980.

Jaspers, Karl. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen: politisches Bewusstsein in unserer Zeit. Munchen, Piper, 1961.
Filipiak, Teodor. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 51-55, 1964.

Jaworski, M. Arystotelesowska i tomistyczna teoria przyczyny sprawczej na tle pojęcia bytu. Lublin, 1958.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 53, 1324-1325, 1958.

Jedinstwo naucznogo znanija. Abramowa, N. T. (red.). Moskwa, Nauka, 1988.
Such, Jan. Różne spojrzenia na jedność nauki. Studia Filozoficzne, nr 12, 196-200, 1989.

Jedność materialna świata. Eilstein, Helena (red.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Narski, Igor. Materia i materialność. Studia Filozoficzne, nr 2, 212-221, 1962.

Jedynak, Stanisław. Etyka i socjalizm. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ, 1974.
Klimowicz, Ewa. Ideał i rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 9, 145-149, 1974.

Jedynak, Stanisław. Hume. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974.
Mizińska, Jadwiga i Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 45-47, 1976.

Jedynak, Stanisław. Etyka polska 1863-1918. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1977.
Łubnicki, Narcyz. Etyka polska (1863-1918). Studia Filozoficzne, nr 12, 190-191, 1977.

Jedynak, Stanisław. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy. Wrocław, Ossolineum, 1986.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 187-189, 1989.

Jerphagnon, Lucien. De la banalité. Essai sur l'ipséité et sa durée vécue. Paris, Vrin, 1965.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 29-31, 1972.

Jevons, William Stanley. Zasady nauki. Traktat o logice i metodzie naukowej. Choynowski, M. i Gawecki, B. J. (tłum.), Gawecki, B. J. (wstęp). Warszawa, PWN, 1960.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XX (4), 284-286, 1961.

Jezierski, Franciszek Salezy. Wybór pism. Skwarczyński, Z. (oprac.), Ziomek, J. (wstęp). Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1952.
Wojnar, Janina. Pisma Franciszka Salezego Jezierskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 300-307, 1954.

Jewstafjew, G. N. Współzawodnictwo socjalistyczne prawem i siłą napędową ekonomicznego rozwoju społeczeństwa radzieckiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Wiatr, Jerzy. Pożyteczna praca o współzawodnictwie socjalistycznym. Myśl Filozoficzna, nr 1, 301-307, 1954.

Jezierski, Romuald. Poglądy etyczne Edwarda Abramowskiego. Studium struktury, genezy i funkcji systemu etycznego. Poznań, 1970.
Dziamski, Seweryn. Metodologiczne problemy badań doktryn etycznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-181, 1971.
Fritzhand, Marek. Monografia o etyce Abramowskiego. Etyka, t. 8, 188-190, 1971.
Modzelewski, Edward A. Studium o Edwardzie Abramowskim. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 129-134, 1971.

Joachimowicz, Leon. Sceptycyzm grecki. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1972.
Dembińska-Siury, Dobrochna. O sceptycyzmie nie sceptycznie. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 203-208, 1973.

Joad, C. E. M. Guide to Modern Thought, London, Faber & Faber, 1932; wyd. rozsz. 1948.
Stróżewski, Władysław. W poszukiwaniu nowej syntezy: materializm XIX wieku. Znak, nr 27, 73-77, 1951.

Johansson, Rune A. The Psychology of Nirvana. A Comparative Study of the Natural Gods of Buddhism and the Aims of Modern Western Psychology. London, George Allen and Unwin, 1972.
Madeja, Zygmunt. Psychologia nirwany. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-202, 1974.

John Dewey: His Thought and Influence. Blewitt, John (ed). New York, Fordham UP, 1960.
Sztekker, Eryk. Katolicka praca o J. Deweyu. Studia Filozoficzne, nr 1, 228-233, 1962.

Jordi, Hugo. Demokratischer Sozialismus. Zurich, Europa-Verlag, 1952.
Adler, Emil. Z dyskusji nad "socjalizmem demokratycznym". Myśl Filozoficzna, nr 5, 173-186, 1956.

Journal of Aesthetics and Art Criticism 1955 t. XIII i XIV nr 1 i nr 2.
Morawski, Stefan. Amerykańskie czasopismo poświęcone problemom estetyki. Myśl Filozoficzna, nr 4, 192-195, 1956.

The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1956-1957.
Morawski, Stefan. Estetyka, I, 339-345, 1960.
Janicka, Krystyna. Estetyka, I 346-351, 1960.
Kuczyńska, Alicja. Estetyka, I, 352-356, 1960.

The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1957-1961.
Wiśniowski, Bronisław. Estetyka, III, 295-302, 1962.
Kumorowa, Stanisława. Estetyka, III, 302-310, 1962.

The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1961-1962.
Helman, Alicja. Studia Estetyczne, t. 1, 275-282, 1964.

The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1962-1963.
Kumor, Stanisława. Studia Estetyczne, t. 1, 282-289, 1964.

Journal of Chinese Philosophy, 1973.
Margul, Tadeusz. Pierwsze czasopismo o filozofii chińskiej. Studia Filozoficzne, nr 7, 207-212, 1974.

Journal of the History of Ideas, XXXIII, 1972.
Czarnecki, Zdzisław. Problemy filozofii historii i historii filozofii w "Journal of the History of Ideas". Studia Filozoficzne, nr 3, 187-192, 1974.

Journal of the History of Philosophy, 1968/69.
Michalski, Krzysztof. Journal of the History of Philosophy 1968/69. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 278-282, 1970.

Journal of the History of Philosophy, 1972.
Mizińska, Jadwiga. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-146, 1973.

The Journal of Philosophy. Vol. LXI, No. 12, 1964.
Ż[arnecka]-B[iały]., E[wa]. Przegląd problematyki związanej z analizą i oceną różnych postaci rozumowania. Studia Filozoficzne, nr 1, 177-179,1966.

Juhos, Béla. Die Erkenntnis und ihre Leistung. Die naturwissenschaftliche Methode. Wien, Springer, 1950.
Hajduk, Zenon. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 207-209, 1972.

Jungii, Joachimi. Logica Hamburgensis. Meyer, W. (ed.). Hamburg, 1957.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 156-157, 1959/1960.

K

Kaczocha, Włodzimierz. Inspiracje marksistowskie w filozofii kultury w Polsce (do 1939 roku). Warszawa-Poznań, PWN, 1984.
Miś, Andrzej. Książka o marksistowskiej filozofii kultury w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-146, 1986.

Kahane, Ernest. Lavoisier, pages choisies. Paris, 1974.
Pietruska, Elżbieta. Książka o Lavoisierze. Studia Filozoficzne, nr 12, 158-163, 1974.

Kakabadze, Zurab. Czełowiek kak fiłosofskaja problema. Tbilisi, 1970.
Sztumski, Wiesław. Problemy filozofii człowieka. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 231-239, 1972.
Jedynak, Stanisław. Szkic marksistowskiej filozofii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 251-255, 1972.

Kalinnikow, L. A. Probliemy fiłosofii istorii w sistiemie Kanta, Leningrad, 1978.
Szyszkowska, Maria. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 41-42, 1980.

Kalinowski, Georges. Le Problème de la vérité en morale et en droit. Lyon, Emmanuel Vitte, 1967.
Wróblewski, Jerzy. Problem prawdy w moralności i w prawie. Etyka, t. 5, 172-177, 1969.

Kalinowski, Georges. La logique des normes. Paris, 1972.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 77-79, 1973.

Kalocsai, Dezsó. Le problèma des règles de la morale "provisiore" de Descartes. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973.
Migasiński, Jacek. Problemy etyki kartezjańskiej. Etyka, t. 13, 260-262, 1974.

Kałużyński, Zygmunt. Paszkwil na samego siebie. Warszawa, PIW, 1988.
Mejbaum, Wacław. Dwa problemy filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 9, 191-194, 1989.

Kamieński, Henryk. Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa z dodaniem mniejszych pism filozoficznych. Warszawa, PWN, 1959.
Ładyka, Jerzy. Dzieło Henryka Kamieńskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-209, 1960.

Kamienski, Z. A. Filozoficzne idee oświecenia rosyjskiego. Moskwa, Mysl, 1971.
Sajdak-Michnowska, Eulalia. Idee oświecenia rosyjskiego. Studia Filozoficzne, nr 9, 138-141, 1972.

Kamiński, Stanisław. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin, TN KUL, 1961.
Stróżewski, Władysław. O nauce. Znak, nr 91, 155-160, 1962.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 383-385, 1962.

Kamiński, Stanisław i Krąpiec, Mieczysław A. Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin, TN KUL, 1962.
Siemianowski, Andrzej. Nowa próba unowocześnienia tomizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 184-191, 1964.

Kamptis, Peter. Der Mythos vom Menschen. Zum Atheismus und Humansimus Albert Camus'. Salzburg 1968.
Kloska, Gerhard. Próba systematyzacji myśli filozoficznej Alberta Camusa. Etyka, nr 6, 176-180, 1970.

Kangrga, Milan. Etički problem u djelu Karla Marxa. Kritika moralne svijesti. Zagreb, Naprijed, 1963.
Jedynak, Stanisław. "Antypozytywizm" Milana Kangrgi. Studia Filozoficzne, nr 1, 210-214,1966.

Kant, Immanuel. Uzasadnienie metafizyki moralności. Wartenberg, Mścisław (tłum.), Ingarden, Roman (przejrzał). Warszawa, PWN, 1953.
Fritzhand, Marek. Nowe wydanie "Uzasadnienia metafizyki moralności". Myśl Filozoficzna, nr 4, 335-338, 1953.

Kant, Immanuel.
Gromiec, Włodzimierz. Radzieckie wydanie dzieł Immanuela Kanta. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-217,1966.

Kant-Studien, 1968.
Zwoliński, Zbigniew. Przedmiot i doświadczenie. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 270-277, 1970.

Kanthack, Katharina. Nicolai Hartmann und das Ende der Ontologie. Berlin, W. de Gruyter, 1962.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 181-183, 1966.

Kaplan, Abraham. Definition and Specification of Meaning. The Journal of Philosophy, nr 11, 1946.
Mortimer, Halina. O pewnym niedefinicyjnym sposobie ustalania sensu terminów. Studia Filozoficzne, nr 6, 180-186, 1957.

Kariewa, M. P. Prawo i moralność w społeczeństwie socjalistycznym. Warszawa, Wyd. Prawnicze, 1955.
Sztekker, Eryk. Kilka uwag o książce "Prawo i moralność w społeczeństwie socjalistycznym". Myśl Filozoficzna, nr 5, 198-203, 1956.

Karwat, Mirosław. Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie. Warszawa, PWN, 1980.
Miś, Andrzej. Filozofia i metodologia polityki. Studia Filozoficzne, nr 5, 189-193, 1981.

Kattsoff, Louis O. Logic and the Nature of Reality. The Hague, Martinus Nijhoff, 1956.
Lis, Zbigniew. Logika a natura rzeczywistości. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-105, 1961.

Kautsky, Karol. Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959.
Jankowski, Henryk. W kręgu problemów etyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 261-265, 1960.

Kelley, Hillary Jay. Entropy of Knowledge. Philosophy of Science, v. 26, nr 2, 1969.
Nadel-Turoński, Tadeusz. Entropia wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 3, 264-267, 1970.

Kemeny, John G. Nauka w oczach filozofa. Amsterdamski, Stefan (tłum.). Warszawa, PWN, 1967.
Ślęczka, Kazimierz. Nauka w oczach matematyka. Studia Filozoficzne, nr 2, 197-202, 1968.
Heller, Michał. Matematyka a możliwości naukowego poznania. Znak, nr 176, 280-286, 1969.

Kenny, Anthony. Action, Emotion, and Will. London, Routledge and Kegan Paul, 1963.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 192-194, 1966.

Kepler, Jan. Tajemnica kosmosu. Wrocław, Ossolineum, 1972.
Butryn, Stanisław. Mysterium Cosmographicum czyli Bóg i matematyka. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 200-204, 1973.

Kerner, George C. The Revolution in Ethical Theory. Oxford, Clarendon Press, 1966.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 125-128, 1967.
Styczeń, Tadeusz. O nieskwapliwej rewolucji w etyce. Roczniki Filozoficzne, 17(2), 157-159, 1969.
Nowak, Leszek. Analiza etyki XX-wiecznej. Etyka, nr 7, 188-191, 1970.

Kępińska, Alicja. Żywioł i mit. Żywioł i chaos jako wartość w sztuce action painting w świetle badań nad strukturą mitów i "świadomością mityczną". Kraków-Wrocław, Wyd. Literackie, 1983.
Kijek, Anna. Sztuka action painting a mity. Studia Filozoficzne, nr 7, 170-176, 1985.

Kiedrow, B. M. Ewolucija poniatja elemienta w chimii. Moskwa, Izdatielstwo Akadiemii Piedagogiczieskich Nauk, 1956.
Amsterdamski, Stefan. Książka o rozwoju pojęcia pierwiastka w chemii. Studia Filozoficzne, nr 2, 180-199, 1957.

Kiedrow, B. M. Zakon Miendielejewa. Łogiko-istoriczeskij aspiekt. Moskwa, Nauka, 1969.
Zamecki, Stefan. O pojęciu pierwiastka chemicznego. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 229-237, 1972.

Kiedrow, B. M. Engels i dialektika jestiestwoznanija. Moskwa, 1970.
Butryn, Stanisław. Engels i dialektyka przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 10, 197-201, 1972.

Kierkegaard, Søren. Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Iwaszkiewicz, Jarosław (tłum. i wstęp). Warszawa, PIW, 1969.
Jakubowska, Janina. U źródeł chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 178-180, 1969.

Kiliszek, Marek. Lingwistyczna filozofia religii. Analiza koncepcji J. T. Ramseya. Lublin, RW KUL, 1983.
Dłubacz, Włodzimierz. O analitycznej filozofii religii. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 229-236, 1984.

Die Klassifikation der Wissenschaften als Philosophisches Problem. Rochhausen, Rudolf (red.). Berlin, 1968.
Stuchliński, Jerzy. Problemy klasyfikacji nauk. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-182, 1969.

Klaus, G. i Segeth, W. Semiotik und materialistische Abbildtheorie. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1962.
Skwierciński, Mirosław. Semiotyka i teoria odbicia. Studia Filozoficzne, nr 2, 236-237, 1963.

Klewczenija, A. S. Stefan Rudnianskij. (Iz istorii marksistsko-leninskoj mysli w Polsze). Mińsk, Nauka i Technika, 1968.
Swienko, Henryk. Białoruska monografia o Stefanie Rudniańskim. Studia Filozoficzne, nr 1, 199-201, 1970.

Klewczenija, A. S. Oczerki po istorii marksistsko-leninskoj fiłosofskoj mysli w Polsze. Mińsk, 1978.
Wójcik, Stanisław. Cenna monografia Klewczenii o rozwoju myśli marksistowsko-leninowskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 155-160, 1981.

Klimowicz, Ewa. Utylitaryzm w etyce. Współczesne kontrowersje wokół etyki Johna Stuarta Milla. Warszawa, PWN, 1974.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 23-27, 1975.

Klinger, Antoni. Problematyka świeckiej kultury socjalistycznej w Polsce Ludowej w latach 1957-1973. Zielona Góra, WSP, 1976.
Stachowski, Zbigniew. Świecka kultura socjalistyczna. Studia Filozoficzne, nr 3, 164-167, 1978.

Kloska, Gerhard. Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. Warszawa, PWN, 1982.
Jadacki, Jacek J. Świat wartości. Etyka, nr 21, 184-186, 1984.

Kłassen, Erich Griegorowicz. Idiealnoje. Koncepcja Karla Marksa. Krasnojarsk, 1984.
Szołtysek, Adolf E. Kontrowersje wokół kategorii "idiealnoje". Studia Filozoficzne, nr 5, 188-192, 1986.

Kłoczowski, Jan Andrzej. Człowiek Bogiem człowieka. Lublin, KUL, 1979.
Tarnowski, Karol. Feuerbach na nowo odczytany. Znak, nr 311-312, 741-751, 1980.

Kłoskowska, Antonina. Machiavelli jako humanista na tle włoskiego odrodzenia. Łódź, Ossolineum, 1954.
Garewicz, Jan. Machiavelli a humanizm epoki renesansu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 194-200, 1955.

Kłoskowska, Antonina. Z historii i socjologii kultury. Warszawa, 1969.
Taranienko, Zbigniew. Kultura i znak. Studia Filozoficzne, nr 2, 249-254, 1971.
Marzęcki, Józef. Osobowość w antropologii kulturowej i socjologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 254-258, 1971.

Kłósak, Kazimierz. Materializm dialektyczny. Studia krytyczne. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948.
Kołakowski, Leszek. Metodologia ks. Kłósaka. Felieton filozoficzny. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 315-322, 1951.

Kłósak, Kazimierz. Z zagadnień filozoficznego poznania Boga. T. 1. Kraków, 1979.
Życiński, Józef. Filozofowanie in statu viatoris. Znak, nr 309, 390-394, 1980.
Dłubacz, Włodzimierz. O koncepcji filozoficznego poznania Boga u ks. prof. Kazimierza Kłósaka. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 142-149, 1981.

Kmita, Jerzy i Nowak, Leszek. Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki. (Filozofia i Logika nr 5). Poznań, UAM, 1968.
Woleński, Jan. Metodologia humanistyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 290-295, 1970.

Kmita, Jerzy. Kultura i poznanie. Warszawa, PWN, 1985.
Miś, Andrzej. Epistemologia kulturowa. Studia Filozoficzne, nr 5, 172-181, 1986.
Konior, Adam. Poznanie jako kategoria kulturowa. Studia Filozoficzne, nr 7, 154-158, 1986.

Kneale, William. The Development of Logic. London, Clarendon Press, 1962.
Czeżowski, Tadeusz. Najnowsza historia logiki. Studia Filozoficzne, nr 2, 206-208, 1963.

Kniga prawitielja obłasti Szan. Pieriełomow, L. S. (tłum. z chińskiego). Moskwa, 1968.
Gawlikowski, Krzysztof. Teoria despotii doskonałej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 255-262, 1972.

Kochan, Jerzy. Wolność i interpelacja. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003.
Bogusławski, Marcin. Kultura i Edukacja, nr 1, 127-136, 2005.

Kochanowski, W. P. Istorizm kak princip dialekticzeskoj logiki. Rostow-na-Donu, Izd. Rostowskogo Uniw., 1978.
Dudek, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 323-326, 1987.

Kochański, Zdzisław. Problem celowości we współczesnej biologii. Warszawa, PWN, 1966.
Kornakiewicz, Franciszek. Celowość we współczesnej biologii. Znak, nr 185, 1512-1524, 1969.

Kocikowski, Andrzej. Koncepcja idealizacji a Marksa metoda naukowa. Studium metodologiczne. Poznań, WN UAM, 1988.
Miś, Andrzej. Dyskusja wokół metody naukowej Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 10, 205-208, 1989.
Kochan, Ewa. Przestrzenie filozofii. Studia Filozoficzne, nr 11, 184-193, 1989.

Kołakowski, A. Spengler. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1981.
Skoczyński, Jan. Nieukontentowanie w kulturze. Znak, nr 336, 126-132, 1983.

Kołakowski, Leszek. Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy.. Warszawa, PWN, 1958.
Chmaj, Ludwik. Spinoza w nowej interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 2, 166-172, 1959.

Kołakowski, Leszek. Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku. Warszawa, PWN, 1965.
Kozłowski, Roman. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 47-48, 1966.

Kołakowski, Leszek. Religion. If There is No God... On God, the Devil, Sin and Other Worries of the So-called Philosophy of Religion. Glasgow, Fontana, 1982.
Marciszuk, Piotr. Filozofia religii Leszka Kołakowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-195, 1984.
Wolicka, Elżbieta. Kołakowskiego kłopoty z religią. Znak, 368-369, 86-99, 1985.
Grabowski, Marian. W kontrapunkcie europejskiego myślenia. [Polemika z: Wolicka, Elżbieta]. Znak, nr 384-385, 151-158, 1986.
Wolicka, Elżbieta. W kontrapunkcie ideologicznego myślenia - czyli kłopotów z Kołakowskim ciąg dalszy. Znak, nr 384-385, 159-166, 1986.

Kołakowski, Leszek. Henri Bergson. Ein Dichterphilosoph. München-Zürich, Piper Verlag, 1985.
Borzym, Stanisław. Bergson jako martwy klasyk. Znak, nr 404, 80-86, 1989.

Kołakowski, Leszek. Bałwochwalstwo polityki. The New Republic, 16.06.1986.
Gowin, Jarosław. Prawda i polityka. Znak, nr 389, 115-120, 1987.

Kołakowski, Leszek. Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa, Aletheia, 1987.
Dębowski, Józef. Husserl i poszukiwanie pewności (ciąg dalszy sporu o zasadę racjonalizującą drogę filozoficzną Husserla). Colloquia Communia, 2(43), 163-175, 1989.

Kołakowski, Leszek. Jeśli Boga nie ma... Kraków, Znak, 1988.
Marszałek, Robert. Czy można uzasadnić wiarę? Studia Filozoficzne, nr 9, 194-199, 1989.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 323-327, 1989.

Kołłątaj, Hugo. Wybór pism naukowych. Opałek, Kazimierz (oprac.). Warszawa, PWN, 1953.
Hinz, Henryk. Kołłątaj - filozof i uczony. Myśl Filozoficzna, nr 4, 291-297, 1954.

Kon, Igor. Odkrycie "ja". Siniugina, Larysa (tłum.). Warszawa, PIW, 1987.
Paradowska, Wiera. Odkrycie "ja". Studia Filozoficzne, nr 9, 203-206, 1989.

Kondakow, N. I. Łogiczeskij słowar sprawocznik. Moskwa, Nauka, 1975.
Kopania, Jerzy. Wielowarstwowy słownik terminów logiki. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-144, 1976.

Kopnin, P. W. Łogiczeskije osnowy nauki. Kijów, Naukowa Dumka, 1968.
Łojewska, Maria Izabela. Logika nauki. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 139-145, 1970.

Kopnin, P. W. Fiłosofskije idei W. I. Lenina i łogika. Moskwa, 1969.
Motycka, Alina. W poszukiwaniu logiki procesu badania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 283-289, 1970.
Banasiewicz, Wiesław. Leninowska koncepcja dialektyki jako teorii poznania i logiki. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 131-137, 1971.

Kopnin, P. W. W. I. Lenin i matierialisticzeskaja dialektika. Kijew, 1969.
Siniugina, Larysa. W. I. Lenin a materializm dialektyczny. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 131-139, 1971.

Kopnin, P. W. Gnoseołogiczeskije i łogiczeskije osnowy nauki. Moskwa, Mysl, 1974.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 120-121, 1976.

Koppers, Wilhelm. Der Unmensch und seine Weltbildung. Schweiz, O. Walter, 1946.
Krąpiec, Albert M. Zagadnienie praczłowieka. Znak, nr 29, 247-266, 1951.

Korab-Karpowicz, W. J. Historia filozofii politycznej. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010.
Armada, Paweł. Pressje, 25, 269-272, 2011.

Koralewicz-Zębik, J. System wartości a struktura społeczna. Wrocław, Ossolineum, 1974.
Jałowiecki, Stanisław. Wartości a struktura społeczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-179, 1976.

Kornijenko, W. S. O suszcznosti estieticzeskogo poznania. Nowosybirsk, 1962.
Cieniawa, Stanisław. W poszukiwaniu specyfiki poznania estetycznego. Studia Estetyczne, t. 1, 329-331, 1964.

Kosing, Alfred. Nation in Geschichte und Gegenwart. Berlin, Dietz Verlag, 1976.
Kaniowski, Władysław. Marksistowska teoria narodu. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-196, 1977.

Koslowski, Peter. Ethik und Kapitalismus. Tubingen, Mohr, 1982.
Wojciechowski, Krzysztof. Aksjologiczne podstawy kapitalizmu. Etyka, nr 20, 184-187, 1983.

Kossak, Jerzy. Lenin i kultura. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970.
Kaczocha, Włodzimierz. Leninowska koncepcja kultury - teoria i praktyka. Studia Filozoficzne, nr 5, 239-242, 1971.

Kossak, Jerzy. Rozwój kultury w Polsce Ludowej. Warszawa, Iskry, 1974.
Taranienko, Zbigniew. Nowe miejsce kultury. Studia Filozoficzne, nr 6, 138-141, 1975.

Kotarbiński, Tadeusz. Traktat o dobrej robocie. Łódź, Łódzkie Tow. Nauk., 1955.
Pawłowski, Tadeusz. Traktat o dobrej robocie. Myśl Filozoficzna, nr 2, 252-258, 1957.

Kotarbiński, Tadeusz. Sprawy sumienia. Warszawa, Książka i Wiedza, 1956.
Jankowski, Henryk. Problematyka moralna w pracach T. Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 154-160, 19xx.

Kotarbiński, Tadeusz. Wybór pism, t. 1. Myśli w działaniu, Warszawa, PWN, 1957.
Podgórecki, Adam. Prace prakseologiczne w I tomie "Wyboru pism" Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-153, 1958.

Kotarbiński, Tadeusz. Wybór pism, t. 2. Myśli o myśleniu, Warszawa, PWN, 1958.
Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna. Z okazji wydania II tomu "Wyboru Pism" Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 154-162, 1959.

Kotarbiński, Tadeusz. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, wyd. II. Wrocław-Warszawa-Kraków, Ossolineum, 1961.
Pelc, Jerzy. Szkoła "Elementów" Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 221-225, 1962.

Kotarbiński, Tadeusz. Medytacje o życiu godziwym. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966.
Perz, Zygmunt. Refleksje nad "Medytacjami o życiu godziwym". Znak, nr 150, 1540-1547, 1966.
Jankowski, Henryk. Niełatwa umiejętność życia. Etyka, t. 3, 250-253, 1968.

Kotarbiński, Tadeusz. Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wrocław, Ossolineum, 1970.
Pszczołowski, Tadeusz. Stanowisko etyczne Tadeusza Kotarbińskiego. Etyka, t. 9, 227-231, 1971.

Kotarbiński, Tadeusz. Pisma etyczne. Smoczyński, Paweł J. (red.). Wrocław, Ossolineum, 1987.
Kleszcz, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLV (4), 405-409, 1988.

Kotłowski, Karol. Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław, Ossolineum, 1976.
Miłuński, Zbigniew. Wartości i wychowanie moralne. Etyka, t. 16, 195-196, 1978.

Kovach, Francis Joseph. Die Ästhetik des Thomas von Aquin. Eine genetische und systematische Analyse. Berlin, W. de Gruyter, 1961.
Stróżewski, Władysław. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 186-192, 1964.

Kowalewski, Marian. Wstęp do filozofii. Poznań, Pallotinum, 1958.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 53, 1322-1324, 1958.

Kowalewski, Stanisław. Nauka o administrowaniu. Warszawa, 1975.
Wojewódzki, Tadeusz. O dalszą pragmatyczną integrację nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 8, 157-161, 1976.

Kowalewski, Z. M. Guerilla Latynoamerykańska, szkice z dziejów rewolucyjnych walk partyzanckich XX wieku. Wrocław, Ossolineum, 1978.
Łoziński, Jerzy. Aktualność rewolucji. Studia Filozoficzne, nr 1, 175-182, 1979.

Kowalik, Tadeusz. Ludwik Krzywicki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965.
Krawczyk, Zbigniew. Zarys poglądów Ludwika Krzywickiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 252-253, 1966.

Kowalska, Bożena. Sztuka w poszukiwaniu mediów. Warszawa, 1985.
Jagłowski, Mieczysław. Tradycje kulturowe a sztuka współczesna. Studia Filozoficzne, nr 8, 190-196, 1987.

Kozielecki, Józef. O godności człowieka. Warszawa, 1977.
Smoczyński, Paweł J. Drogi i bezdroża ludzkiej godności. Etyka, t. 17, 260-264, 1979.

Kozłowski, Roman. Salomon Maimon jako krytyk i kontynuator filozofii Kanta. Poznań, 1969.
Ożarowski, Jan. Drogi i bezdroża idealizmu "krytycznego". Studia Filozoficzne, nr 1, 217-221, 1970.

Kozłowski, Władysław. O dowodach istnienia Boga, Warszawa, Iskry, 1960.
Zdybicka, S. Z. J. Znak, nr 82, 579-589, 1961.

Kozyr-Kowalski, Stanisław. Max Weber a Karol Marks. Socjologia Maxa Webera jako "pozytywna krytyka materializmu historycznego". Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Walicki, Andrzej. Max Weber jako krytyk i uczeń Marksa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 121, 1968.

Krajewski, Władysław. Szkice filozoficzne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
Cackowski, Zdzisław. O "Szkicach filozoficznych" Władysława Krajewskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 175-179, 1964.
Pawlak, Józef. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 168-170, 1964.

Krajewski, Władysław. Związek przyczynowy. Warszawa, PWN, 1967.
Łubnicki, Narcyz. O przyczynowości - w nauce i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-179, 1968.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 21-22, 1969.

Krajewski, Władysław. Konieczność, przypadek, prawo statystyczne. Warszawa, PWN, 1977.
Such, Jan. Probabilistyczny obraz świata. Studia Filozoficzne, nr 12, 187-190, 1977.

Krajewski, Władysław. Correspondence Principle and the Growth of Science. Dordrecht, D. Reidel, 1977.
Szmatka, Jacek. Filozofia nauk przyrodniczych czy filozofia wszelkiej nauki empirycznej? Studia Filozoficzne, nr 5, 159-165, 1979.

Krämer, Hans-Joachim. Platonismus und hellenistische Philosophie. Berlin, de Gruyter, 1971.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 186-190, 1973.

Krasuski, Jerzy. Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich. Wyd. Poznańskie, 1980.
Wodzyńska, Maria. Polscy romantycy o Zachodzie. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-172, 1981.

Kraszewski, Zdzisław. Główne zagadnienia logiki. Warszawa, 1971.
Wantuła, Halina. O "Głównych zagadnieniach logiki". Studia Filozoficzne, nr 7, 198-200, 1973.

Kraus, Wolfgang. Nihilismus heute oder die Geduld der Weltgeschichte. Wien, Zsolnay, 1983.
Olszewski, Robert. Wolfganga Krausa spojrzenie na nihilizm. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 227-232, 1985.

Krauth, Lothar. Die Philosophie Carnaps. Wien, Springer, 1970.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 155-157, 1973.

Krawczyk, Z. Socjologia Edwarda Abramowskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965.
Wojnar-Sujecka, Janina. Socjologia Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 255-259, 1967.

Krawczyk, Zbigniew. Natura - kultura - sport. Kontrowersja teoretyczne w Polsce. Warszawa, PWN, 1970.
Lipiec, Józef. Wprowadzenie do filozofii kultury fizycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-192, 1971.

Krąpiec, Albert. Realizm ludzkiego poznania. Poznań, Pallotinum, 1959.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 66, 1648-1656, 1959.

Krąpiec, Albert. Teoria analogii bytu. Lublin, TN KUL, 1959.
Stróżewski, Władysław. M. A. Krąpca Teoria analogii bytu. Znak, nr 71, 702-707, 1960.

Krąpiec, Mieczysław A. Dlaczego zło? Kraków, Znak, 1962.
Zdybicka, Zofia. Wierność skomplikowanej rzeczywistości. Znak, nr 108, 739-750, 1963.

Krąpiec, M. A. Metafizyka. Pallotinum, 1966.
Grzegorczyk, Andrzej. Metafizyka M. A. Krąpca. Studia Filozoficzne, nr 4, 208-212, 1967.

Kripke, Saul A. Naming and Necessity. Oxford, Basil Blackwell, 1984.
Kiczuk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 319-325, 1986.

Kritik Und Metaphysik. Studien: Heinz Heimsoeth Zum 80. Geburtstag. Kaulbach, Friedrich & Ritter, Joachim (red.). Berlin, Walter de Gruyter, 1966.
G., L. Ruch Filozoficzny, XXVI (3), 207-209, 1968.

Kritika fienomienołogiczeskogo naprawlenija sowriemiennoj burżuaznoj fiłosofii. Ryga, 1981.
Szmyd, Jan. Obraz fenomenologii w filozofii radzieckiej. Studia Filozoficzne, nr 7,176-178, 1985.

Krjukowskij, Nikołaj I. Łogika krasoty. Mińsk, Nauka i Technika, 1965.
Cieniawa, Stanisław. Logiczno-dialektyczna metoda estetyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 267-274, 1967.

Kroeber, A. L. Istota kultury. Warszawa, PWN, 1973.
Nowicka, Ewa. Istota kultury. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-172, 1974.

Kroes, Peter. Time: Its Structure and Role in Physical Theories. Dordrecht, Reidel, 1985.
Szczęsna, Anna. Peter Kroes o czasie. Studia Filozoficzne, nr 11, 189-193, 1988.

Krokiewicz, Adam. Sokrates. Warszawa, PAX, 1958.
Krońska, Irena. Sokrates w nowym ujęciu. Studia Filozoficzne, nr 6, 232-235, 1959.
Katafias, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 29-31, 1960.

Krokiewicz, Adam. Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa, PAX, 1959. Hedonizm Epikura. Warszawa, PAX, 1961.
Katafias, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XX (3), 166-168, 1961.
Piwko, Stanisław. Studia nad antykiem. Studia Filozoficzne, nr 1, 229-233, 1963.

Krońska, Irena. Sokrates. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964.
Stróżewski, Władysław. Sokrates. Znak, nr 126, 1553-1558, 1964.
Kotarbiński, Tadeusz. Sokrates. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-169, 1965.

Kroński, Tadeusz. Wykłady z historii filozofii starożytnej. Grecja i Rzym. Warszawa, PWN, 1955.
Legowicz, Jan. Kilka uwag o "Wykładach z historii filozofii starożytnej". Myśl Filozoficzna, nr 4, 181-186, 1956.

Kroński, Tadeusz. Rozważania wokół Hegla. Warszawa, PWN, 1960.
Walicki, Andrzej. Z puścizny Tadeusza Krońskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 83-89, 1961.

Kroński, Tadeusz. Hegel. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.
Kuderowicz, Zbigniew. Popularyzacja filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 4, 233-236, 1962.

Kroński, Tadeusz. Kant. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966.
Gromiec, Włodzimierz. Kant dyskusyjny. Studia Filozoficzne, nr 2, 252-256, 1967.

Krutow, N. N. Moral w diejstwii. Moskwa, 1977.
Jedynak, Stanisław. O świadomości i twórczości moralnej. Studia Filozoficzne, nr 10, 161-163, 1977.

Krużkow, W. S. Mirowozzrienije Dobroliubowa. Moskwa, 1950.
Radgowski, Michał. Monografia o Dobrolubowie. Myśl Filozoficzna, nr 1, 321-331, 1953.

Krymow, A. G. Obszczestwiennaja mysl i ideołogiczeskaja borba w Kitaje (1900-1917 GG.). Moskwa, Nauka, 1972.
Gawlikowski, Krzysztof. Myśl społeczna i walka ideologiczna w Chinach. Studia Filozoficzne, nr 7, 225-227, 1974.

Krzywicki, Ludwik. Studia Socjologiczne. Wybór. Schaff, Adam (wybór i wstęp). Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1951.
Osiadacz, Alina. U początków myśli marksistowskiej w Polsce.  Myśl Filozoficzna, nr 3, 334-348, 1952.

Księga pamiątkowa w darze profesorowi Stefanowi Swieżawskiemu. Roczniki Filozoficzne, nr 1, 1979.
Chudy, Wojciech. Dzieło nauki, uznania i przyjaźni. Znak, nr 379, 137-145, 1986.

Kuczyński, Janusz. Porządek nadchodzącego świata. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Selmowicz, Andrzej. O nowy humanizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 206-210,1966.

Kuczyński, J. i Mrówczyński, T. 500 zagadek filozoficznych. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966.
Kubik, Wacław. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 313-315, 1968.

Kuczyński, Janusz. Zmierzch mieszczaństwa. Imperializm - nihilizm - faszyzm. Warszawa, PIW, 1967.
Wojcieszek, Andrzej. Interpretacje nietzscheańskie. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 142-146, 1968.

Kuczyński, Janusz. Żyć i filozofować. Warszawa, KiW, 1969.
Płużański, Tadeusz. Filozofia i życie. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 145-150, 1970.

Kuderowicz, Zbigniew. Doktryna moralna młodego Hegla. Warszawa, PWN, 1962.
Walicki, Andrzej. Doktryna moralna młodego Hegla. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-226, 1963.

Kuderowicz, Zbigniew. Fichte. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963.
Orłowski, Aleksander. Filozofia wolności J. G. Fichtego. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-179, 1965.

Kuderowicz, Zbigniew. Światopogląd a życie u Diltheya. Warszawa, PWN, 1966.
Sauerland, Karol. Dilthey a filozofia życia. Studia Filozoficzne, nr 2, 153-160, 1968.

Kuderowicz, Zbigniew. Dilthey. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.
Bravo, Benedetto. Dilthey a kryzys historyzmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 160-171, 1968.

Kuderowicz, Zbigniew. Filozofia dziejów. Rozwój problemów i stanowisk. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1973.
Bartnik, Czesław. Rozwój filozofii dziejów. Znak, nr 249, 357-362, 1975.
Rydzewski, Włodzimierz. Filozofia dziejów. Studia Filozoficzne, nr 5, 160-162, 1976.

Kuderowicz, Zbigniew. Wolność i historia. Studia o filozofii Hegla i jej losach. Warszawa, Książka i Wiedza, 1981.
Jakubowski, Marek N. Jeszcze jedna apologia Hegla. Studia Filozoficzne, nr 3, 200-203, 1984.

Kuhn, Thomas S. Przewrót Kopernikański. Warszawa, PWN, 1966.
Machalski, Andrzej. Przewrót Kopernikański. Studia Filozoficzne, nr 4, 214-220, 1967.

Kuhn, Thomas S. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa, PWN, 1968.
Wajs, Karol. Struktura rewolucji naukowych. Znak, nr 185, 1501-1504, 1969.
Nowak, Leszek. Metodologia nauki w świetle historii nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 296-301, 1970.
Leśniewski, Józef. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 209-210, 1972.

Kullmann, Wolfgang. Wissenschaft und Methode: Interpretationen zur aristotelischen Theorie der Naturwissenschaft, Berlin-New York, de Gruyter, 1974.
Porawski, Roman. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 324-332, 1976.

Kultura i Społeczeństwo.
Hirszowicz, Maria. "Kultura i Społeczeństwo". Studia Filozoficzne, nr 6, 194-197, 1960.

Kulturnyj progriess: fiłosofskije problemy. Moskwa, Nauka, 1984.
Szkołut, Tadeusz. Postęp filozoficzny (problematyka filozoficzna). Studia Filozoficzne, nr 4, 206-210, 1986.

Kuncewicz, Jerzy. Nieskończoność a rzeczywistość. London, Oficyna Poetów i Malarzy, 1974.
Krakowiak, Józef. Aforysta na tropach nieskończoności. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 161-164, 1975.

Kurdybacha, Łukasz. Z dziejów pedagogiki ariańskiej. Warszawa, PZWS, 1958.
Szczucki, Lech. Na marginesie książki o pedagogice ariańskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 163-175, 1959.

Kurowicki, Jan. Miraże świadomości estetycznej. Miejsce kategorii estetycznych w materializmie historycznym. Warszawa, 1982.
Różanowski, Ryszard. Praktyka społeczna a estetyka. Colloquia Communia, nr 3-4(14-15), 241-244, 1984.

Kuzniecow, B. G. Razwitie fiziczeskich idej od Galileja do Ejnstejna w swietie sowriemiennoj nauki. Moskwa, 1963.
Such, Jan. Od Galileusza do Einsteina. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-203, 1965.

Kuzniecow, B. G. Otnositielnost'. Moskwa, Znanje, 1969.
Heller, Michał. Prehistoria teorii względności. Znak, nr 198, 1593-1601, 1970.

Kvastad, Nils Bjørn. Problems of Mysticism. Oslo, Scintilla Press, 1980.
Kosior, Krzysztof. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 230-233, 1985.

Kwartalnik Historyczny.
Bębenek, Stanisław T. Problemy ogólnonaukowe na łamach "Kwartalnika Historycznego" 1972. Studia Filozoficzne, nr 10, 151-155, 1973.

Kwiatkowski, S. Słowo i emocje w propagandzie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1977.
Marszałek, Adam. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 27-29, 1979.

Kwiatkowski, Tadeusz. Poznanie naukowe u Arystotelesa. Niektóre poglądy teoretyczne. Warszawa, PWN, 1969.
Ziemiański, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 149-152, 1971.

Kyburg, Henryk E. Jr. The Logical Foundations of Statistical Inference, Dordrecht, Reidel, 1974.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 31-35, 1979.

L

Labriola, Antonio. Szkice o materialistycznym pojmowaniu dziejów. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Jasińska, Aleksandra. Poszukiwania marksizmu współczesnego. Studia Filozoficzne, nr 3, 240-245, 1962.

Lacroix, Jean. Życie i twórczość Maurice Blondela. Albrecht-Kowalska, Wanda (tłum.). Warszawa, PAX, 1970.
Iwanowski, Piotr. Książka o Blondelu. Znak, nr 214, 572-581, 1972.

Ladrière, Jean. Les enjeux de la rationalité.
Heller, Michał. Wyzwanie rzucone racjonalności. Znak, nr 291, 1187-1191, 1978.

Lafargue, Paul. Pisma wybrane. 2 tomy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Molska, Alina. Paul Lafargue czyli kłopoty z uczniami. Studia Filozoficzne, nr 3, 245-250, 1962.

Lakatos. Imre. Proofs and Refutations. The Logic of Mathematical Discovery. Cambridge UP, 1976.
Heller, Michał. Liczę, więc jestem. Znak, nr 311-312, 751-756, 1980.

Lakoff, George & Johnson, Mark. Metafory w naszym życiu. Krzeszowski, P. (tłum.). Warszawa, PIW, 1988.
Woźniak, Jacek K. Metafory w naszym życiu. Studia Filozoficzne, nr 1, 208-211, 1990.

La Mettrie. Soczinienija. Moskwa, Mysl, 1976.
Skrzypek, Marian. Radzieckie wydanie "Dzieł" La Mettriego. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-174, 1979.

Lamnek, Siegfried. Theorien abweihenden verhaltens. München, Fink, 1979.
Pawłowska, Joanna. O teoriach dewiacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 190-193, 1981.

Lamont, Corliss. Humanism as a Philosophy. New York, Philosophical Library, 1949.
Selsam, Howard. Wudel, W. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 10, 100-102, 1949.

Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism. New York, Philosophical Library, 1957.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 53-54, 1962.

Lamont, Corliss. The Illusion of Immortality. 3rd ed. New York, Philosophical Library, 1959.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 216-217, 1965.

Lanczkowski, Günter. Einführung in die Religionwissenschaft. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980.
Bronk, Andrzej. Filozoficzne podstawy religioznawstwa. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 221-229, 1984.

Landé, Alfred. From Dualism to Unity in Quantum Physics. Cambridge, 1960.
Frejlak, Wojciech. Krytyka dualizmu w mechanice kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 233-238, 1963.

Landmann, Michael. Philosophische Anthropologie: menschliche Selbstdeutung in Geschichte und Gegenwartvon. Berlin, De Gruyter, 1964.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXV (3-4), 208-210, 1967.

Langer, Susanne K. Problems of Art. The Philosophical Lectures. New York, 1957.
Chwedeńczuk, Bohdan. Poglądy estetyczne Susanne K. Langer. Estetyka, II, 248-253, 1961.

Langley, Pat & Simon, Herbert A. & Bradshaw, Gary L. & Żytkow, Jan M. Scientific Discovery. Computational Explorations of the Creative Process. Cambridge, 1987.
Kraszewski, Janusz. Nowe badania nad odkryciem naukowym. Studia Filozoficzne, nr 12, 181-184, 1989.

Language learning by a chimpanzee - the Lana project. New York, Academic Press, 1977.
Bardecki, Adam. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 42-45, 1980.

Laszlo, Ervin. Systemowy obraz świata. Niklas, Urszula (tłum.), Siciński, Andrzej (wstęp). Warszawa, PIW, 1978.
Zdanowicz, Piotr. Filozofia systemów. Studia Filozoficzne, nr 7, 170-174, 1979.

Laudan, Larry. Progress and Its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth. Berkeley, Univ. of California Pr., 1977.
Motycka, Alina. Problemy z naukowymi problemami. Studia Filozoficzne, nr 9, 160-166, 1981.

Lauener, Henri. Willard van Orman Quine. München, C. H. Beck, 1982.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 291-293, 1988.

Lazari, Andrzej. "Poczwiennictwo". Z badań nad historią idei w Rosji. Acta Univ. Lodziensis, 1988.
Styczyński, Marek. Od "narodowości" do nacjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 10, 201-205, 1989.

Lazari-Pawłowska, Ija. Etyka Gandhiego. Warszawa, PWN, 1965.
Gromiec, Włodzimierz. Etyka Gandhiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 254-259, 1966.
Kotarbiński, Tadeusz. Etyka, t. 1, 351-353, 1966.

Lazari-Pawłowska, Ija. Schweitzer. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1976.
Kurowska, Krystyna. Myśl etyczna Alberta Schweitzera. Studia Filozoficzne, nr 1, 108-112, 1976.

Lazerowitz, Morris. The Structure of Metaphysics. London, Routledge and Kegan Paul, 1955.
Bortnowska, H. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 129-141, 1959.

Lazerowitz, M. i Ambrose, A. Philosophical Theories. The Hague, Mouton, 1976.
Porębski, Czesław. Filozofia a zdrowy rozsądek. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-160, 1978.

Leach, Gerald. The Biocrats. Implications of Medical Progress. Harmondsworth, Penguin, 1972.
Kujawa, Ewa. Moralne implikacje rozwoju medycyny. Etyka, t. 14, 328-330, 1975.

Leatherdale, W. H. The Role of Analogy, Model and Metaphor in Science. Amsterdam, Elsevier, 1974.
Magala, Sławomir. Nauka jako metafora. Studia Filozoficzne, nr 12, 130-135, 1978.

Lebiediew, A. Esteticzieskije wzgliady A. W. Łuaczarskogo. Moskwa, Iskusstwo, 1962.
Dziemidok, Bohdan. Poglądy estetyczne Anatola Łunaczarskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-171, 1964.

Lechicka, Jadwiga. Z zagadnień oświecenia na Pomorzu. Toruń, 1957.
Hinz, Henryk. Uwagi o książce J. Lechickiej "Z zagadnień oświecenia na Pomorzu". Studia Filozoficzne, nr 1, 225-230, 1960.

Lecler, Joseph. Histoire de la tolérance au siècle de la réforme. Paris, Aubier, 1955.
Pomian, Krzysztof. Idea tolerancji w dobie reformacji. Studia Filozoficzne, nr 5, 183-190, 1958.

Leeuwen, Henry G. van. The Problem of Certainty in English Thought 1630-1690. Popkin, Richard H. (preface). The Hague, Nijhoff, 1963.
Bryksa, Stefan. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 188-190, 1966.

Lefebvre, Henri. Marks a idea wolności. Kołakowski, Leszek (tłum.). Warszawa, 1949.
Morawski, Stefan. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 432-436, 1949.

Lefebvre, Henri. Przyczynek do estetyki. Jabłońska, J. (tłum.). Warszawa, PWN, 1956.
Krzemień, Sław. Na marginesie "Przyczynka do estetyki" Lefebvre'a. Myśl Filozoficzna, nr 1, 247-252, 1957.

Legowicz, Jan. Filozofia okresu Cesarstwa Rzymskiego. Jej miejsce w historii, charakter i znaczenie, Warszawa, PWN, 1962.
Poniatowski, Zygmunt. Nowe spojrzenie na zmierzch filozofii starożytnej. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-196, 1963.

Legowicz, Jan. Zarys historii filozofii. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964.
Suchodolski, Bogdan. Historia filozofii dla wszystkich. Studia Filozoficzne, nr 1, 157-167, 1965.

Legowicz, Jan. Filozofia. Istnienie, myślenie, działanie. Warszawa, PWN, 1972.
Tanalski, Dionizy. Człowiek i świat. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 185-190, 1973.

Legutko, Ryszard. Bez gniewu i uprzedzenia. Paryż, Aktis, 1989.
Gowin, Jarosław. Przeciw myśleniu niepoważnemu. Znak, nr 408, 73-78, 1989.

Lehrer, Keith. Knowledge. Oxford, Clarendon Pr., 1974.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 80-84, 1982/83.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. Philosophical Papers and Letters. Loemker, L. E. (transl.). Dordrecht, D. Reidel, 1969.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXVIII (3-4), 173-175, 1970.

Leibniz, G. W. Wyznanie wiary filozofa i inne teksty. Cichowicz, Stanisław (tłum.). Warszawa, PWN, 1969.
Michalski, Krzysztof. Wspólnota wobec prawdy. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 129-134, 1971.
Gordon, Mieczysław. Uwagi o zbiorze przekładów prac Leibniza. Studia Filozoficzne, nr 9, 125-131, 1972.

Lekiewicz, Zdzisław. Filozofia science fiction. Warszawa, KAW, 1985.
Miś, Andrzej. Filozoficzne problemy science fiction. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-157, 1987.

Lenin kak fiłosof. Rozental, M. M. (red.). Moskwa, 1969.
Ochocki, Kazimierz. Lenin jako filozof. Studia Filozoficzne, nr 1, 181-184, 1971.

Lenk, Hans. Kritik der logischen Konstanten. Philosophische Begründungen der Urteilsformen vom Idealismus bis zur Gegenwart. Berlin, de Gruyter, 1968.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 36-38, 1972.

Leontiew, A. N. Diejatielnosc, soznanije, licznost. Moskwa, Politsozdat, 1975.
Mizińska, Jadwiga. Działanie, świadomość, osobowość. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-211, 1977.

Leontiewa, E. W. Isskustwo i realnost'. Kritika niekotorych burżuazyjnych koncepcji chudożestwiennoj prawdy. Leningrad, Nauka, 1972.
Kobylińska, Krystyna. Poznawczy aspekt związku sztuki z rzeczywistością. Studia Filozoficzne, nr 5, 211-215, 1974.

Leśniak, Kazimierz. Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1972.
Wesoły, Marian. Przedsokratejscy materialiści w ujęciu tradycyjnym. Studia Filozoficzne, nr 4, 186-192, 1974.

L'existence de Dieu. Tournai, Casterman, 1963. De la connaisance de Dieu, Paris, Desclée de Brouwer, 1958.
Zdybicka, Zofia. Dialog o Bogu ze współczesnością. Znak, nr 120, 704-712, 1964.

Levi, Isaac. On the Seriousness of Mistakes. Philosophy of Science, 29(1), 1962.
Szaniawski, Klemens. Cele poznawcze i ostrożność badacza. Studia Filozoficzne, nr 3, 294-297, 1962.

Lévi-Strauss, Claude. Myśl nieoswojona. Warszawa, 1969.
Nowicka, Ewa. Metoda strukturalna w badaniu człowieka "pierwotnego". Studia Filozoficzne, nr 3, 274-280, 1970.
Kloska, Gerhard. W poszukiwaniu superstruktur ludów pierwotnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 241-245, 1971.

Lewada, J. A. Społeczna natura religii. Kułakowska, D. (tłum.). Warszawa, 1968.
Piwowarski, Władysław. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 168-172, 1973.

Lewicki, Andrzej. Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu. Warszawa, PWN, 1960.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XX (4), 279-284, 1961.

Lewicki, Bolesław Włodzimierz. Wprowadzenie do wiedzy o filmie. Wrocław, Ossolineum, 1964.
Ochalski, Andrzej. Teoria filmowa Bolesława Lewickiego. Studia Estetyczne, t. 2, 349-355, 1965.

Lewis, Clive Staples. Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Warszawa, PAX, 1986.
Szewczyk, Kazimierz. Żal utraconego piękna. Studia Filozoficzne, nr 6, 175-183, 1987.

Lewis, David. Konventionen: Eine Sprachphilosophische Abhandlung. Berlin, de Gruyter, 1975.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 197-199, 1976.

Lewis, Hywel D. Freedom and Alienation. Edinburgh, 1985.
Stawiński, Janusz. Na odsiecz człowiekowi etycznemu. Studia Filozoficzne, nr 9, 199-206, 1987.

Ley, Herman. Studie zur Geschichte des Materialismus im Mittelalter, Berlin, 1957.
Kupis, Bogdan. Z badań nad materializmem średniowiecznym. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-182, 1960.

Lichtheim, George. Lukács. London, 1970.
Zwoliński, Zbigniew. Lukács w oczach Lichtheima. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 191-196, 1973.

Lieber, Lillian Mits, Wits and Logic: What Modern Logic Means to You. New York, W. W. Norton, 1960.
Pelc, Jerzy. Logika dla szarego człowieka. Studia Filozoficzne, nr 6, 178-183, 1961.

Liebich, André. Between Ideology and Utopia. The Politics and Philosophy of August Cieszkowski. Dordrecht, D. Reidel, 1979. Selected Writings of August Cieszkowski. Liebich, A. (ed., transl., intr.). Cambridge, Cambridge UP, 1979.
Walicki, Andrzej. Anglojęzyczna prezentacja myśli Augusta Cieszkowskiego. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 255-260, 1981.

Lietuvos filosofines mintin istorijos šaltinai. I. Wilnius,1980.
Jedynak, Stanisław. Źródła do historii filozofii na Litwie. Studia Filozoficzne, nr 3, 223-224, 1983.

Lilienfeld, Robert. The Rise of Systems Theory. An Ideological Analysis. New York, Wiley, 1978.
Tobor, Zygmunt. Teoria systemów a ideologia. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-185, 1981.

Liłow, Aleksander. Natura sztuki. Studia krytyczne o współczesnych burżuazyjnych koncepcjach estetycznych. Więckowska, Maria (tłum.). Warszawa, PWN, 1976.
Lorenc, Iwona. Natura sztuki. Studia Filozoficzne, nr 2, 180-185, 1977.

Lindsay, Jack. Marxism and Contemporary Science or the Fullness of Life. London, Denis Dobson, 1949.
Suchodolski, Bogdan. Myśl Współczesna, nr 8, 155-163, 1951.

Lindsay, B. The Role of Science in Civilization. New York, Harper and Row, 1963.
Dobrzański, Leonard. O nauce bardzo ogólnie. Studia Filozoficzne, nr 2, 234-237, 1966.

Ling, Trevor. The Buddha. London, Pelican, 1976.
Byrski, Maria K. Nowa książka o buddyzmie. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 207-210, 1976.

Linke, Paul Ferdinand. Niedergangserscheinungen in der Philosophie der Gegenwart. Wege zu ihrer Überwindung. München, E. Reinhardt, 1961.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 267-269, 1962.

Linschoten, Johannes. Auf dem Wege zu einer Phänomenologischen Psychologie. Die Psychologie von William James. Mönks, Franz (tłum.). Berlin, Gruyter, 1961.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 175-181, 1964.

Linsky, Leonard. Names and Descriptions. Univ. of Chicago Pr., 1977.
Bassols, Alejandro Tomasini. Nazwy i deskrypcje. Niklas, Urszula (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 163-168, 1980.

Linzey, Andrew. Animal Rights: A Christian Assessment of Man's Treatment of Animals. London, SCM, 1976.
Jedynak, Anna. Prawa zwierząt w ujęciu chrześcijańskim. Etyka, t. 18, 304-307, 1980.

Lionel, Ruby. The Art of Making Sense. A Guide to Logical Thinking. Philadelphia & New York, J. B. Lippincott, 1954.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 39-41, 1960.

Lissa, Zofia. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie. Warszawa, Polskie Wyd. Muzyczne, 1952.
Beylin, Paweł. Z zagadnień estetyki muzycznej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 259-266, 1953.

Lissa, Zofia. Estetyka muzyki filmowej. Kraków, PWM, 1964.
Helman, Alicja. O estetycznych podstawach muzyki filmowej. Studia Estetyczne, t. 2, 345-349, 1965.

Litwin, Jakub. Przyczynek do genezy materializmu historycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Garewicz, Jan. U źródeł naukowego socjalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 316-319, 1954.

Litwin, Jakub. Eseje o dialogach wewnętrznych. Warszawa, PWN, 1967.
Rudziński, Roman. Filozofia jako dialog wewnętrzny. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 136-141, 1968.

Litwin, Jakub. Niedookreślenie i człowiek. Warszawa, PIW, 1976.
Gromczyński, Wiesław. Niedookreślenie niedookreślone. Studia Filozoficzne, nr 2, 157-162, 1978.

Livergood, Norman D. Activity in Marx's Philosophy. The Hague, Martinus Nijhoff, 1967.
Mrówczyński, Tadeusz. Aktywność w filozofii Marksa. Etyka, t. 9, 232-236, 1971.

Livingston, Eric. The Ethnometodological Foundations of Mathematics. Garfinkel, Harold (ed.). London, Routledge and Kegan Paul, 1986.
Czyżewski, Marek. Na czym polega praca matematyków? Studia Filozoficzne, nr 2, 167-173, 1988.

Lizcano, Francisco. Leopoldo Zea. Una filosofía de la Historia, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1986 .
Wojcieszak, Janusz. Wizja latynoamerykańskiej "rzeczywistości zależnej". Studia Filozoficzne, nr 12, 181-183, 1987.

Locke, Don. Myself and Others. A Study in Our Knowledge of Minds. Oxford, Clarendon Press, 1968.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 123-125, 1971.

Logic and Philosophy. Wright, Georg Henrik von (ed.). The Hague, Martinus Nijhoff, 1980.
Dąbrowski, Tomasz. Logika i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 318-324, 1983.

Logical Theory and Semantic Analysis. Stenlund, Sören (ed.). Dordrecht, Reidel, 1974.
Ziemba, Zdzisław. Niektóre problemy logiki deontycznej. Etyka, t. 15, 249-252, 1977.

Logiczna teoria nauki. Pawłowski, Tadeusz (red.). Warszawa, PWN, 1966.
Maciszewski, Witold. Z zagadnień logicznej teorii nauki. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-207, 1968.

Logika i język. Studia z semiotyki logicznej. Pelc, Jerzy (wybór, wstęp, tłum.). Warszawa, PWN, 1967.
Rudek, Waleska. Przegląd kilku zagadnień semiotycznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 198-205, 1969.

Logique et Analyse, Nouvelle Série, 1969.
Pater, Elżbieta. Belgijskie czasopismo logiczne. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-181, 1971.
Ziembiński, Zygmunt. Do Redakcji "Studiów Filozoficznych". Studia Filozoficzne, nr 6, 151, 1971.

Logos, 1969-1972.
Nowicki, Andrzej. "Logos". Studia Filozoficzne, nr 7, 159-164, 1973.

Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne. Kraków, Pol. Tow. Teol., 1971.
Stępień, Antoni B. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 87-90, 1973.

Lorenz, Konrad. Das sogenannte Böse. Wien, 1970.
Porębski, Czesław. Agresja i natura ludzka. Etyka, t. 12, 182-186, 1973.

Lorenz, Konrad. Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Wolicki, Krzysztof (tłum.), Buczyńska-Garewicz, Hanna (wstęp). Warszawa, PIW, 1977.
Nahlik, Krzysztof. Historia naturalna poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 161-168, 1978.

Lorenz, Konrad. Regres człowieczeństwa. Warszawa, PIW, 1986.
Michałkiewicz, Tadeusz. Czy obecna sytuacja ludzkości jest beznadziejna? Konrada Lorenza wizja przyszłości. Studia Filozoficzne, nr 11, 199-206, 1987.

Lorenzen, Paul. Formale Logik. Berlin, Walter de Gruyter, 1958.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 170-173, 1959/1960.

Lotz, Johannes B. Ich-Du-Wir. Fragen un dem Menschen. Knecht, J. (Hrsg.). Frankfurt a. M., 1968.
Pachciarek, Paweł. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 166-171, 1975.

Louis, Pierre. La découverte de la vie. Aristote. Paris, Hermann, 1975.
Zięba, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 145-153, 1979.

Luard, Evan. Socialism Without the State. London, Macmillan, 1979.
Miś, Andrzej. Socjalizm państwowy a socjalizm gminny i socjalizm światowy. Studia Filozoficzne, nr 11, 163-167, 1981.

Lubac, Henri, de. Ateizm i sens człowieka. Scherer, Olga (tłum.). Paris, Éd. du dialogue, 1969.
Sajdak-Michnowska, Eulalia. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 139-143, 1974.

Lubański, Mieczysław. Filozoficzne zagadnienia teorii informacji. Warszawa, ATK, 1975.
Włodowski, Stanisław Jerzy. Ruch Filozoficzny, nr 1, 19-22, 1981.

Lubomirski, Andrzej. Filozofia geometrii Henri Poincarégo. Ossolineum, 1974.
Buczek, Anna. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 187-189, 1975.
Heller, Michał. Dlaczego Poincaré nie stworzył teorii względności? Znak, nr 262, 589-591, 1976.

Lubomirski, Andrzej. O uogólnianiu w matematyce. Wrocław, Ossolineum, 1983.
Szmyd, Jan. Rzecz z filozofii matematyki. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 169-171, 1985.
Miszczyński, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 225-228, 1985.

Luijpen, Wilhelmus A. M. Fenomenologia egzystencjalna. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Warszawa, PAX, 1972.
Iwanowski, Piotr. Fenomenologia egzystencjalna. Znak, nr 228, 795-806, 1973.

Lukacs, György. Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Goślicki, Jan (tłum.), Brodzka, Alina (posłowie). Warszawa, PIW, 1968.
Cybulska, Maja E. Epopeja i powieść w interpretacji György Lukacsa. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 116-122, 1969.

Luporini, Cesare. Myśl Leonarda. Warszawa, PWN, 1962.
Jankowska, Janina. Leonardo - wielki przedstawiciel wielkiej epoki. Studia Filozoficzne, nr 4, 244-246, 1962.

Lutyński, Jan. Ewolucjonizm w etnologii anglosaskiej a etnografia radziecka. Łódź, 1956.
Judenko, Konstanty. Praca o ewolucjonizmie w etnologii. Myśl Filozoficzna, nr 3, 199-203, 1957.

Lyons, David. Forms and Limits of Utylitarism. Oxford 1965.
Hołówka, Jacek. Pułapka opłacalności. Etyka, t. 4, 188-198, 1969.

Lyons, John. Chomsky. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, 1975.
Brzeska, Joanna. Chomsky - jego teoria lingwistyczna i poglądy filozoficzne. Znak, nr 276, 742-744, 1977.

Ł

Ładosz, Jarosław. Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Krajewski, Władysław. Krytyczna analiza idei logik wielowartościowych. Studia Filozoficzne, nr 2, 225-232, 1962.

Ładosz, Jarosław. Współczesne formy walki materializmu z idealizmem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965.
Mejbaum, Wacław. W poszukiwaniu współczesnej koncepcji marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 166-171, 1966.

Ładosz, Jarosław. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jajko działalność konstruktywna. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Lubomirski, Andrzej. Szkice z epistemologii matematyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 182-190, 1969.
Wiliński, Kazimierz. Filozofia matematyki. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 114-122, 1969.

Łagowski, Bronisław. Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego. Kraków, Wyd. Literackie, 1981.
Labuda, Aleksander. Książka o zbyt wąskich marginesach. Znak, nr 338, 117-126, 1983.

Łapin, N. I. Mołodoj Marks. Moskwa, Politizdat, 1968.
Panasiuk, Ryszard. Jeszcze o młodym Marksie. Studia Filozoficzne, nr 1, 221-224, 1969.

Łempicki, Stanisław. Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów. Warszawa, Czytelnik, 1952.
Ziomek, Jerzy. Stanisława Łempickiego studia o polskim Renesansie. Myśl Filozoficzna, nr 1, 315-320, 1953.

Łogičeskaja struktura naučnogo znanija. Moskwa, Nauka, 1965.
Perzanowski, Jerzy. Studia z pogranicza logiki i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 203-207, 1968.

Łojek, Mieczysław. Teksty filozoficzne dla uczniów szkół średnich. Warszawa, WSiP, 1987.
Sady, Wojciech. Pseudopodręcznik. Przegląd Tygodniowy, nr 35, 1987.

Łubnicki, Narcyz. Nauka poprawnego myślenia. Warszawa, PWN, 1963.
Pelc, Jerzy. O nauce poprawnego myślenia. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-154, 1964.

Łubnicki, Narcyz. Światopoglądy. Warszawa, PWN, 1973.
Kaczyńska, Bogusława. Światopoglądy filozofów. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-145, 1974.

Ługowski, Włodzimierz. Kategoria zmiany jakościowej a biogeneza. Ossolineum, 1985.
Sobczyńska, Danuta. Nowa nauka - nową drogą filozofii? Studia Filozoficzne, nr 2, 187-192, 1988.

Ługowski, Włodzimierz.  Paradoks powstawania życia. Filozoficzne problemy biogenezy. Warszawa, WP, 1987.
Fiut, Ignacy. Wokół sporów o biogenezę. Studia Filozoficzne, nr 11, 179, 185, 1988.
Stuchliński, Józef Andrzej. Biogenetyka a materializm dialektyczny - w kręgu filozofii tradycyjnej. Studia Filozoficzne, nr 11, 185-189, 1988.

Łukasiewicz, Jan. Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane. Warszawa, PWN, 1961.
Pogorzelski, Witold A. Wybór pism Jana Łukasiewicza. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-213, 1962.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 156-159, 1962.

Łukasiewicz, Jan. O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Warszawa, PWN, 1987.
Jedynak, Anna. O zasadzie sprzeczności u Łukasiewicza. Studia Filozoficzne, nr 1, 142-147, 1988.

Łukaszewicz, Witold. Tadeusz Krępowiecki, żołnierz-rewolucjonista. Warszawa, Wyd. MON, 1954.
Temkin, Hanna. Książka o Tadeuszu Krępowieckim. Myśl Filozoficzna, nr 3, 146-153, 1955.

Łukomski, Lech Twórca filozofii absolutnej : rzecz o Hoene Wrońskim. Kraków, Wyd. Literackie, 1982.
Borzym, Stanisław. Żywot Hoene Wrońskiego. Znak, nr 347, 1611-1616, 1983.

Łuria, A. R. Jazyk i soznanije. Chomska, E. D. (red.). Moskwa, Izd. Moskowskogo Uniw., 1979.
Mizińska, Jadwiga. Język i świadomość. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-147, 1980.

Łutaj, W. S. O mietodie postrojenija dialekticzeskogo matierializma. Kijów, 1970.
Wiliński, Kazimierz. Metody budowy materializmu dialektycznego. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 254-262, 1972.