INDEKS RECENZJI I PRZEGLĄDÓW LITERATURY

 | A - Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

M

Mabbott, J. D. An Introduction to Ethics. London, Hutchison University Library, 1966.
Szawarski, Zbigniew. Wstęp do filozofii moralnej. Etyka, t. 4, 199-203, 1969.

Machiavelli, Niccolò. Wybór pism. Warszawa, PIW, 1972.
Sikora, Adam. Książę polityki. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 194-199, 1973.

Machowski, Jacek. Prawa człowieka. Warszawa, KiW, 1968.
Hołówka, Jacek. Dwadzieścia lat deklaracji praw człowieka. Etyka, t. 5, 149-151, 1969.

MacIntyre, Alasdair. Secularization and Moral Change. London, Oxford UP, 1967.
Kurczewska, Joanna. Problemy laicyzacji i przemian moralnych. Etyka, t. 6, 185-189, 1970.

Mackiewicz, Witold. Filozofia współczesna w zarysie. Warszawa, Witmark, 1994.
Sady, Wojciech. Filozofia współczesna w krzywym zwierciadle. Znak, nr 3, 233-237, 1996.

Macklin, Ruth. Man, Mind, and Morality. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1982.
Zawadzki, Wojciech. Człowiek, umysł i moralność. Etyka, nr 24, 274-277, 1988.

Madden, E. i Kiteley, M. Postulates and Meaning. Philosophy of Science, 29, 1962.
Przełęcki, Marian. O znaczeniu terminów teoretycznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 291-294, 1962.

Madinger, Herbert. Lebenskunde, Wien, 1966.
Trębicki, Jerzy. Próba współczesnej moralistyki katolickiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 216-219, 1969.

Magyar Filozofiai Szemle, 1968.
Borkowska, Judyta. O twórczy rozwój i właściwą interpretację aktualnych problemów filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 261-269, 1970.

Magyar Filozofiai Szemle, 1970-1971.
Borkowska, Judyta. Czasopismo węgierskich filozofów - "Magyar Filozofai Szemle". Studia Filozoficzne, nr 2, 165-178, 1973.

Magyar Filozofiai Szemle, 1972.
Borkowska, Judyta. Dialektyczne ujęcie stosunku podmiotu do przedmiotu. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-182, 1974.

Mahoney, John. Bioethics and Belief. Religion and Medicine in Dialogue. London, Sheed & Ward, 1984.
Tittenbrun, Krzysztof. Bioetyka a wiara. Etyka, nr 25, 365-368, 1990.

Majewski, Zbigniew. Dialektyka struktury materii. Warszawa, PWN, 1974.
Wolniewicz, Bogusław. Dynamika i mereologia. Studia Filozoficzne, nr 11, 220-223, 1974.

Majler, Janina. Doktryna etyczna Karola Fouriera. Warszawa, Biblioteka Studiów nad Marksizmem, 1965.
Lazari-Pawłowska, Ija. Etyka Fouriera. Studia Filozoficzne, nr 4, 163-165, 1966.
Baczko, Bronisław. Szczęście i lemoniada. Etyka, t. 2, 314-318, 1967.

Majorow, G. G. Teoreticzeskaja fiłosofija Gottfrieda W. Leibniza. Moskwa, 1973.
Sarna, Jan. Filozofia Leibniza. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-195, 1975.

Makota, Janina. O klasyfikacji sztuk pięknych. Z badań nad estetyką współczesną. Kraków, Wyd. Lit., 1964.
Morawski, Stefan. O klasyfikacji sztuk. Studia Estetyczne, t. 2, 335-345, 1965.

Makselon, Józef. Struktura wartości a postawy wobec śmierci. Lublin, RW KUL, 1983.
Maciuszek, Józef. Śmierć oczami statystyki. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 198-203, 1985.

Malewski, Andrzej i Topolski, Jerzy. Studia z metodologii historii. Warszawa-Wrocław, PWN, 1960.
Katafias, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XX (3), 168-170, 1961.
Pelc, Jerzy. Dwie książki z zakresu zastosowań logiki do historii. Studia Filozoficzne, nr 3, 269-276, 1962.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 259-261, 1962.

Malewski, Andrzej. O zastosowaniach teorii zachowania. Warszawa, PWN, 1964.
Mokrzycki, Edmund. O roli ogólnej teorii w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-219, 1964.

Malinin, W. A. Istoriczeskij materializm i socyołogiczeskije koncepcyi naczała XX wieka. Moskwa, Nauka, 1986.
Lipiński, Andrzej W. Materializm historyczny i koncepcje socjologiczne początku XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 10, 198-206, 1987.

Mamczur, E. A. Problema wybora tieorii. Moskwa, 1975.
Pietruska, Elżbieta. O determinantach treści nauki. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-196, 1977.

Mamczur, E. A. Problemy socyokulturarnoj dietierminacyi naucznogo znanija. Moskwa, 1987.
Pietruska-Madej, Elżbieta. Społeczne uwarunkowania nauki  i jej względna autonomia. Studia Filozoficzne, nr 5, 193-197, 1989.

Manasjan, A. S. Problema razwitija naucznogo znanija. Łogiko-metodołogiczeskij analiz. Erewań, 1973.
Staszek, Walenty. O rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 215-220, 1974.

Maneli, M. Historia doktryn polityczno-prawnych XIX w. Warszawa, PWN, cz. I 1964, cz. II 1966.
Jankowski, Henryk. Marksizm a filozofia prawa. Studia Filozoficzne, nr 1, 198-210, 1967.

Mańkowski, Borys S. Uczenije Giegiela o gosudarstwie i sowriemiennost. Moskwa, Nauka, 1970.
Sylwestrzak, Andrzej. Nowe ujęcie Heglowskiej idei państwa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 279-281, 1972.

Mao Tse-tung. Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Rodziński, Witold. Pierwszy tom "Dzieł wybranych" Mao Tse-tunga. Myśl Filozoficzna, nr 3, 293-301.

Mao Tse-tung. W sprawie praktyki. W sprawie sprzeczności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1954.
Domańska, Barbara. Filozofia w walce z dogmatyzmem. Myśl Filozoficzna, nr 1, 238-245, 1955.

Marcel, Gabriel. Być i mieć. Lubicz, Piotr (tłum.). Warszawa, PAX, 1962.
Cichowicz, Stanisław. Dokument porażki. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 299-301, 1963.

Marcialis, Maria Teresa. Filosofia e psicologia animale, da rorario a leroy. Cagliari, 1982.
Skrzypek, Marian. Spór o duszę zwierząt. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-207, 1984.

Marciszewski, Witold. Podstawy logicznej teorii przekonań. Warszawa, PWN, 1972.
Nowak, Leszek. Studium z logiki filozoficznej. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 174-177, 1972.
Koj, Leon. Problem teorii racjonalnego przekonania. Studia Filozoficzne, nr 9, 132-137, 1972.

Marciszewski, Witold. Zarys logiki dla bibliotekoznawców. Cz. 2: Wybrane zagadnienia metodologii nauki i logicznej teorii języka. Warszawa, Wyd. Uniw. Warsz., 1972.
Mincer, Bohdan A. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 15-21, 1974.

Marc-Wogau, Konrad. Die theorie der Sinnesdaten. Probleme der neueren Erkenntnistheorie in England. Uppsala Universitets Arsskrift, 1945.
Kotarbińska, Janina. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 16-23, 1949.

Margolis, J. Directly Evident. Theoria. A Swedish Journal of Philosophy, 1969.
Koziński, Przemysław. Oczywistość jako pojęcie epistemiczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 200-204, 1969.

Margolis, Joseph. Values and Conduct. Oxford, Clarendon Pr., 1971.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 30-32, 1973.

Margolis, Joseph. Knowledge and Existence. An Introduction to Philosophical Problems. Oxford UP, 1973.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 297-299, 1975.

Marino, Adrian. Dictionar de idei literare (A-G). Bucuresti, Eminescu, 1973.
Piechocki, Wiesław. Rumuński słownik pojęć literackich. Studia Filozoficzne, nr 6, 145-152, 1975.

Maritain, Jacques. La Responsabilité de l'artiste. Paris, Fayard, 1961.
Keller, Józef. Maritain o odpowiedzialności artysty. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-241, 1963.

Maritain, Jacques. Le paysan de la Garonne. Paris, 1966.
Zdybicka, Zofia. Filozofia i teologia współczesna w oczach Maritaina. Znak, nr 161, 1477-1487, 1967.

Markiewicz, Stanisław. Socjologiczne prawo retrospekcji Kazimierza Kelles-Krauza. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Krawczyk, Zbigniew. Pierwsza książkowa publikacja o Kelles-Krauzie. Studia Filozoficzne, nr 2, 219-222, 1965.

Markowić, Mihailo. Formalizm w logice współczesnej. Warszawa, PWN, 1962.
Wójcicki, Ryszard. Krytyka "formalizmu w logice". Studia Filozoficzne, nr 1, 188-194, 1964.

Markowić, Mihailo. The Language of Ideology. Synthese, 59(1), 69-88, 1984.
Gutowski, Piotr. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 143-146, 1987/1988.

Markowski, Mieczysław. Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim. Studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Wrocław, Ossolineum, 1971.
Lenkiewicz, Antoni. U filozoficznych źródeł dzieła Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 1, 199-201, 1973.

Markowski, Mieczysław. Filozofia przyrody w pierwszej połowie XV wieku. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce, Kuksewicz, Zdzisław (red.), t. IV). Ossolineum, 1976.
Heller, Michał. Czekanie na Kopernika. Znak, nr 284, 280-284, 1978.

Marks, Karol. Myśli. Błuszkowski, J. (wstęp). Warszawa, PIW, 1978.
Poliński, Daniel. Myśli wielkich ludzi. Studia Filozoficzne, nr 1, 182-184, 1979.

Marks, Karol. Pisma wybrane. Człowiek i socjalizm. Ładyka, Jerzy (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1979.
Manias, Władysław. Pisma wybrane Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11, 191-199, 1980.

Marksismusstudien.
Żurawicki, Seweryn. Marksizm w oczach jego przeciwników. Studia Filozoficzne, nr 2, 194-201, 1970.

Marksistische Philosophie - Lehrbuch. Kosing, A. (red.). Berlin, Dietz-Verlag, 1967.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 260-262, 1969.

Marrou, Henri-Irénée. De la connaissance historique. 4ème éd. Paris, du Seuil, 1959.
Indan, Franciszek. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 400-402, 1962.

Martel, Karol. Podstawowe zagadnienia marksistowskiej teorii poznania. Warszawa, PWN, 1961.
Cackowski, Zdzisław. O wykładach z marksistowskiej teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-171, 1961.

Martel, Karol. Lenin. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.
Morawiec, Kazimierz. Lenin jako filozof. Studia Filozoficzne, nr 2, 246-252, 1967.

Martin, Gottfried. Allgemeine Metaphysik. Ihre Probleme und ihre Methode. Berlin, W. de Gruyter, 1965.
G., L. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 199-201, 1966.

Martin, Gottfried. Platons Ideenlehre. Berlin, de Gruyter, 1973.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 54-60, 1976.

Martinet, André. Podstawy lingwistyki funkcjonalnej. Zawadowski, Leon (wybór i tłum.). Warszawa, PWN, 1970.
Zgółka, Tadeusz. Językoznawstwo funkcjonalne. Studia Filozoficzne, nr 5, 254-257, 1971.

Martino, E. de. Ziemia zgryzoty. Przyczynek do historii życia religijnego południowych Włoch. Warszawa, Książka i Wiedza, 1971.
Suska, Mirosława. Ziemia zgryzoty. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-167, 1974.

Martyniak, Czesław. Problem filozofii prawa. Filozofia prawa, przedmiot, metoda, podział. Lublin, TN KUL, 1949.
Kozłowski, Krzysztof. Problem filozofii prawa. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 119-125, 1958.

Maruszewski, M. i Reykowski, J. i Tomaszewski, T. Psychologia jako nauka o człowieku. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.
Cackowski, Zdzisław. Psychologia - nauka o człowieku. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-186, 1967.

Marx and Morality. Nielsen, Kai & Patten, Steven C. (eds). Canadian Journal of Philosophy. Supp. Vol. VII, 1981.
Wojciechowski, Krzysztof. Marks i moralność w oczach Anglosasów. Etyka, nr 23, 174-177, 1988.

Mascall, E. L. Ten, który jest. Studium z teizmu tradycyjnego. Warszawa, PAX, 1958.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 73-74, 1082-1087, 1960.

Mascall, E. L. Istnienie i analogia. Warszawa, PAX, 1961.
C., S. Trudności teologii naturalnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 297-300, 1962.

Mascall, Eric Lionel. Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze. Warszawa, PAX, 1968.
Majewski, Zbigniew. Czy kres konfliktu między teologią i naukami przyrodniczymi? Człowiek i Światopogląd, nr 6, 146-150, 1970.

Mascall, Eric Lionel. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj. Zalewski, Sylwester (tłum.). Warszawa, PAX, 1988.
Galarowicz, Jan. Byt otwarty na Boga. Znak, nr 408, 78-81, 1989.

Maslov, Alexander. A Study in Wittgenstein's "Tractatus". Berkeley and Los Angeles, Univ. of Calif. Pr., 1961.
Wolniewicz, Bogusław. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 40-41, 1963.

Masset, Pierre. La pensee Herbert Marcuse. Tolouse, 1969.
Mazurek, Franciszek J. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 149-152, 1975.

Maślińska, Halina. Bentham i jego system etyczny. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Lazari-Pawłowska, Ija. Etyka, 353-358, 1966.

Mates, Benson. Stoic Logic. Berkeley and Los Angeles. Univ. of Calif. Press, 1953, wyd. 2 1961.
Leśniak, Kazimierz. Logika stoicka. Studia Filozoficzne, nr 3, 154-167, 1964.

Maurer, Reinhart. Platons 'Staat' und die Demokratie Historisch-systematische Überlegungen zur politischen Ethik. Berlin, de Gruyter, 1970.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 246-251, 1971.

May, Rollo. Miłość i wola. Śpiewakowie, H. i P. (tłum.). Warszawa, PIW, 1978.
Galarowicz, Jan. Patologia miłości i woli. Znak, nr 327, 1297-1306, 1981.

Mays, W. The Philosophy of Whitehead. London, Alen & Unwin, 1959.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 177-179, 1959/1960.

Mazierski, Stanisław. Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1969.
Heller, Michał. Czy istnieje filozofia przyrody? Znak, nr 192, 804-807, 1970.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 148-150, 1971.

Mazierski, Stanisław. Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej. Poznań, Ks. św. Wojciecha, 1972.
Sedlak, Włodzimierz; Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 149-150, 1973.

McArthur, Robert P. Tense Logic. Dordrecht, Reidel, 1976.
Kiczuk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 138-142, 1979.

McLuhan, Marshall. Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka Guttenberga. Poza punktem zbiegu. Jakubowicz, Karol (tłum.). Warszawa, Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1975.
Leszczyński, Władysław. O wyborze pism Marshalla McLuhana. Studia Filozoficzne, nr 12, 105-108, 1976.

Mead, Margaret. Culture and Communication. A Study in the Generation Gap. New York, 1970.
Błuszkowski, Jan. Konflikt pokoleń - mit i rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 8, 146-151, 1973.

Mead, Margaret. Trzy studia: T. 1. Dojrzewanie na Samoa. Dorastanie na Nowej Gwinei. T. 2. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych. Życieńska, Ewa (tłum.). Warszawa, PIW, 1986.
Jasiński, Bogusław. Filozofia i etnologia. Studia Filozoficzne, nr 3, 192-195, 1987.

Medawar, P. B. Induction and Intuition in Scientific Thought. London, Methuen, 1970.
Pietruska, Elżbieta. Krytyka indukcjonizmu raz jeszcze. Studia Filozoficzne, nr 1, 212-217, 1973.

Mehlberg, Henryk. The Reach of Science. Univ. of Toronto Press, 1958.
Mortimer, Halina. Nowe ujęcie zasady sprawdzalności. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-224, 1960.

Melsen, A. G. Van. From Atomos to Atom. Pittsburg, Duquesne Univ. Pr., 1952.
Amsterdamski, Stefan. Na marginesie Van Melsena "From Atomos to Atom". Myśl Filozoficzna, nr 2, 272-284, 1957.

Manuel, Frank F. The Eighteenth Century Confronts the Gods. Cambridge Mass., Harvard Univ. Pr., 1959.
[tekst niepodpisany]. Wiek XVIII i bogowie. Studia Filozoficzne, nr 5, 210-212, 1960.

Materialismus und Moderne Naturwissenschaft. Zeszyt specjalny Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1966.
Lewi, Sabina. Marksistowski materializm filozoficzny a nauki przyrodnicze. Studia Filozoficzne, nr 1, 219-225, 1968.

Meander, styczeń 1979.
Jedynak, Stanisław. Rocznica Arystotelesowska w "Meandrze". Studia Filozoficzne, nr 9, 188-190, 1979.

Meiners, Reinhard. Methodenprobleme bei Marx und ihr Bezug zur Heglischen Philosophie. Munchen, Minerwa, 1980.
Walentowicz, Halina. Marks a Hegel - przyczynek do problemu metody. Colloquia Communia, nr 3-4(14-15), 223-230, 1984.

Mejbaum, Wacław. Kłopoty z początkiem świata. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1961.
Stępień, Antoni. Kłopoty z "Kłopotami". Znak, nr 84, 889-891, 1961.

Mejbaum, Wacław i Żukrowska, Aleksandra. Literat cywilizowanego świata. Warszawa, Książka i Wiedza, 1985.
Podoba, Rajmund Jacek. Przyzwoita walka literacka (o książce A. Żukrowskiej i W. Mejbauma "Literat cywilizowanego świata"). Colloquia Communia, 2-3(25-26), 297-301, 1986.

Melanges offerts a Alain Guy. La pensee iberigue dans son historie et dans son actualite. 3 tomy. Toulose, 1986-1988.
Górski, Eugeniusz. Alain Guy i filozofia w kręgu kultury iberyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 190-193, 1989.

Mendelski, T. Karl R. Popper: metodolog czy ideolog? Warszawa, 1978.
Życiński, Józef. Falsyfikowanie falsyfikacji w stylu dziwnie znajomym. Znak, nr 324, 822-829, 1981.

Mensch - Natur - Gesselschaft. 1984.
Górniak-Kocikowska, Krystyna. Nowe czasopismo międzynarodowe. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 211-218, 1985.

Mercier-Josa, Solange. Pour lire Hegel et Marx. Paris, Ed. Sociales, 1980.
Puszko-Miś, Hanna. Hegel, Marks i współczesność. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-176, 1981.

Metaphilosophy.
Chwedeńczuk, Bohdan. "Metaphilosophy". Studia Filozoficzne, nr 9, 135-140, 1974.

Metodołogiczeskije osnovy naucznogo poznanija. Popow, P. W. (red.). Moskwa, 1972.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 51-52, 1976.

Metodołogiczeskije woprosy geologiczeskich nauk. Powariennych, A. (red.). Kijów, Naukowa Dumka, 1974.
Arendarski, Andrzej. Metodologiczne zagadnienia geologii. Studia Filozoficzne, nr 9, 149-152, 1974.

Meyer, Hermann M. Moses Mendelssohn Bibliographie. Mit einigen Ergänzungen zur Geistesgeschichte des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Berlin, de Gruyter, 1965.
Karamać, Barbara. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 287-289, 1972.

Meyer, Leonard B. Emocja i znaczenie w muzyce. Buchner, Antoni i Berger, Karol (tłum.). Kraków, PWM, 1974.
Piotrowski, Michał. O znaczeniu w muzyce. Studia Filozoficzne, nr 12, 187-190, 1975.

Michaj, N. G. Naucznoje poznanije mira i neoracjonalizm. Kiszyniew, 1976.
Witkowski, Lech. O nowym racjonalizmie. Studia Filozoficzne, nr 11, 162-165, 1979.

Michalik Mieczysław. Obrachunki filozoficzne Karola Marksa w "Ideologii niemieckiej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.
Glińska, Alicja. Filozofia Marksa "in statu nascendi". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 115-120, 1968.

Michalik, Mieczysław. Moralność na co dzień. Iskry, 1968.
Szawarski, Zbigniew. Kłopoty marksistowskiej moralistyki. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 114-117, 1970.

Michalik, Mieczysław. Moralność i wojna. Warszawa, Wyd. MON, 1972.
Glińska, Alicja. Etyka wobec zagadnień wojny i pokoju. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 190-197, 1973.
Fritzhand, Marek. Moralność i wojna. Etyka, t. 12, 163-165, 1973.

Michalski, Konstanty. La philosophie au XIVe siècle : six études. Frankfurt, Minerva, 1969.
Kałuża, Zenon. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 131-135, 1972.

Michalski, Krzysztof. Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa, PIW, 1978.
Załuska, Andrzej. Myślenie i pytanie. Studia Filozoficzne, nr 7, 176-179, 1979.
Tarnowski, Karol. Heidegger Krzysztofa Michalskiego. Znak, nr 310, 523-529, 1980.

Michelis, Panagiotis A. Études d'esthétique. Paris, 1967.
Wojnar, Irena. Filozoficzna refleksja nad architekturą. Studia Filozoficzne, nr 1, 229-231, 1969.

Michňák, Karel. Individuum a společnost. Příspěvek k problematice depersonalizačních účinků zbožně kapitalistických vztahů. Praha, Academia, 1966.
Michalik, Mieczysław. Rozwój społeczny a rozwój jednostki ludzkiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-201, 1967.

Mieluchin, S. T. Problema koniecznogo i bieskoniecznogo. Moskwa, 1958.
Krajewski, Władysław. Problemy skończoności i nieskończoności. Studia Filozoficzne, nr 3, 182-186, 1959.

Mieszczeriakow, W. I. Sootwiestwije kak otnoszenije i princip. Leningrad, Nauka, 1975.
Witkowski, Lech. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 184-190, 1977.

Mietodołogiczeskije princypy fiziki. Istoria i sowriemiennost. Kiedrow, B. M. i Owczinnikow, N. F. (red.). Moskwa, Nauka, 1975.
Heller, Michał. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 161-162, 1978.

Miklaszewska, Justyna. Antyutopia w literaturze Młodej Polski. Ossolineum, 1988.
Skoczyński, Jan. W kręgu utopii. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 336-338, 1990.

Mikołejko, Zbigniew. Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu (1885-1919). Warszawa, PWN, 1987.
Gniazdowski, Andrzej. Katolicka filozofia kultury i modernizm. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-192, 1989.

Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre czy na złe? Raport dla Klubu Rzymskiego. Friedrichs, G. i Schaff, A. (red.). Warszawa, KiW, 1987.
Balcerak, Maciej. Mikroelektronika i społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 1, 199-204, 1990.

Mill, John Stuart. System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. Znamierowski, Czesław (tłum.), Szaniawski, Klemens (wstęp). Warszawa, PWN, 1962.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 391-395, 1962.

Mills, Charles Wright. The Sociological Imagination. Oxford Univ. Pr., 1959.
Bauman, Zbigniew. Socjologiczna wyobraźnia a socjologiczna rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-181, 1960.

Mind, 1972.
Zagórska, Anna. "Mind" w 1972 roku. Studia Filozoficzne, nr 4, 187-194, 1973.

Mind, 1976.
Zagórska, Anna. "Mind" w 1976 roku. Studia Filozoficzne, nr 7, 123-129, 1977.

Mind, 1977.
Zagórska, Anna. "Mind" w 1977 roku. Studia Filozoficzne, nr 10, 155-164, 1978.

Mind, 1978.
Zagórska, Anna. "Mind" w 1978 roku. Studia Filozoficzne, nr 11, 145-156, 1979.

Mind, 1980.
Zagórska, Anna. "Mind" (1980). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 159-164, 1982.

The Mind's I. Fantasies and Reflections on Self and Soul. Hosftadter, Douglas R. & Dennett, Daniel (eds). New York, Basic Books, 1981.
Pasek, Jarosław. Czy maszyna może mieć poczucie humoru? Studia Filozoficzne, nr 6, 215-221, 1984.

Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. III, Scientific Explanation, Space and Time, 1962.
Wójcicki Ryszard. Filozofia nauki w Minnesota Studies. Studia Filozoficzne, nr 1, 143-154,1966.

Misiek, Józef. Program metodologii nauk empirycznych. Kraków, UJ, 1979.
Tempczyk, Michał. Metodologia jako nauka. Studia Filozoficzne, nr 5, 164-167, 1980.
Szmatka, Jacek. Jak uprawiać metodologię, czyli program metodologii Józefa Miśka. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-178, 1981.

Misiewicz, Janusz. Światopogląd i forma. O artystycznych wartościach literackich. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1983.
Smoczyński, Paweł. Książki filozoficzne z Lublina. Studia Filozoficzne, nr 3, 204-207, 1984.

Misztal, Maria. Problematyka wartości w socjologii. Warszawa, PWN, 1980.
Cichocki, Ryszard. Problematyka wartości w socjologii. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 184-188, 1982.

Mitin, M. B. W. I. Lenin i bor'ba protiw sowriemiennogo pozitiwizma. Woprosy Fiłosofii, nr 3, 1961.
Puterman, Załma. Lenin a walka ze współczesnym pozytywizmem. Studia Filozoficzne, nr 5, 128-130, 1961.

Models of Man. Chapman, Anthony I. & Jones, Dylan M. Leicester, British Psychological Society, 1980.
Bardecki, Adam. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 73-76, 1981.

Modzelewski, W. Naród i postęp. Problematyka narodowa w ideologii i myśli społecznej pozytywistów warszawskich. PWN, 1977.
Kurowska, Krystyna. Naród a problem postępu. Studia Filozoficzne, nr 12, 127-130, 1978.

Moehling, Karl August. Martin Heidegger and the Nazi Party. Kalb, 1977.
Życiński, Józef. Byt, czas i melancholia. Znak, nr 291, 1177-1187, 1978.

Mohanty, J. N. The Concept of Intentionality. St. Louis, W. H. Green, 1972.
Łoziński, Jerzy. Pojęcie intencjonalności według J. N. Mohanty'ego. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-188, 1975.

Mohr, Hans. Lectures on Structure and Significance of Science. New York, Springer, 1977.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 142-145, 1979.

Mokrzycki, Edmund. Filozofia nauki a socjologia. Warszawa, PWN, 1980.
Woleński, Jan. Filozofia nauki a socjologia. Studia Filozoficzne, nr 12, 157-161, 1980.

Moll, Konrad. Der junge Leibniz. I. Die wissenschaftsteoretische ... Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1978.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 167-170, 1979.

Molska, Alina. Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878-1886. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965.
Krawczyk, Zbigniew. Wizja społeczeństwa socjalistycznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 257-259, 1967.

Monod, Jacques. Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie de la biologie moderne. Paris, 1970.
Hoffman, Antoni. Metafizyka naukowo uzasadniona. Znak, nr 246, 1654-1658, 1974.

Monro, H. Empiricism and Ethics. Cambridge, 1967.
Szostek, Andrzej. Empiryzm a etyka. Znak, 180, 799-804, 1969.
Jedynak, Stanisław. Mielizny metaetyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 287-290, 1970.

Montague, Richard. Formal Philosophy. Selected Papers. New Haven, Yale UP, 1974.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 37-38, 1979.

Montefiore, Hugh. The Probability of God. SCM Press, 1985.
Życiński, Józef. Teolog i prawdopodobieństwo. Znak, nr 394, 113-117, 1988.

Moore, George Edward. Z głównych zagadnień filozofii. Znamierowski, Cz. (tłum.). Warszawa, PWN, 1967. Półtawski, Andrzej. Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore'a. Warszawa, 1966.
Hempoliński, Michał. W obronie realizmu zdrowego rozsądku. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-188, 1968.

Moore, Gregory H. Zermelo's Axiom of Choice. Its Origins, Develepment, and Influence. New York-Berlin, Springer, 1982.
Gorzka, Cezary. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 326-329, 1987.

Mora, José Ferrater. Unamuno.
Dobrzański, Leopold. Unamuno "odpowiedzialny". Studia Filozoficzne, nr 3, 222-227, 1964.

Moral Problems in Contemporary Society: Essays in Humanistic Ethics. Kurtz, P. (ed.). Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1969.
 Kujawa, Ewa. Humanizm amerykański. Etyka, t. 10, 188-190, 1972.

Moral razwitogo socjalizma (aktualnyje problemy tieorii). Moskwa, Mysl, 1976.
Michalik, Mieczysław. O moralności rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-193, 1978.

Morality and Objectivity. A Tribute to J. L. Mackie. Routledge Kegan Paul, 1985.
Witkowski, Marek. Moralność i obiektywizm. Etyka, nr 25, 356-359, 1990.

Moralność i społeczeństwo. Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej. Warszawa, PWN, 1969.
Kotarbiński, Tadeusz. Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej. Etyka, nr 6, 141-152, 1970.
Glińska, Alicja. Moralność i społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 1, 185-191, 1971.

Moraux, Paul. Der Aristotelismus bei den Griechen. Von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias. Erster Band, Die Renaissance des Aristotelismus im I.Jh.v.Chr. Berlin, de Gruyter, 1973.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 60-63, 1976.

Morawski, Kalikst. Dante Alighieri. Warszawa, PAX, 1961.
Cichowicz, Stanisław. Ze studiów nad Dantem. Studia Filozoficzne, nr 3, 277-279, 1962.

Morawski, Stefan. Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku. Warszawa, PWN, 1961.
Krzemień, Sław. Studia z dziejów estetyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 177-184, 1962.
Janion, Maria. Morawskiego studia z dziejów myśli estetycznej. Estetyka, IV, 278-284, 1963.

Morawski, Stefan. Między tradycją a wizją przyszłości. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Cieniawa, Stanisław. Drogi i perspektywy rozwoju estetyki radzieckiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-134, 1965.
Dziemidok, Bohdan. Główne problemy sporne w estetyce radzieckiej. Studia Estetyczne, t. 2, 362-368, 1965.

Morawski, Stefan. O przedmiocie i metodzie estetyki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1973.
Pytlak, Andrzej. Metaestetyka Stefana Morawskiego. Znak, nr 249, 374-382, 1975.

Morawski, Stefan. Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki. Kraków, Wyd. Literackie, 1985.
Sztabiński, Grzegorz. Kryzys sztuki - kryzys estetyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-172, 1988.

Morelly. Kodeks natury czyli prawdziwy duch jej praw. Malewska, Danuta (tłum.). Warszawa, PWN, 1953.
Hochweld, Julian. Morelly w wydaniu Biblioteki Klasyków Filozofii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 339-341, 1953.

Morelly. Codice della natura. Roma, Riuniti, 1975.
Skrzypek, Marian. Morelly po włosku. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 290-293, 1978.

Morin, Edgar. La Méthode. T. 1. La Natere de la Nature. T. 2. La Vie de la Vie. Paris, Seuil, 1977, 1980.
Życiński, Józef. Filozofia nieładu czy nieład filozofii? Znak, nr 329, 303-310, 1982.

Morin, Robert. Diderot et l'imagination. Paris, 1987.
Marszałek, Adam. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 164-165, 1990.

Morris, C. The Discovery of the Individual, 1050-1200. London, 1975.
Boczar, Mieczysław. Odkrywanie jednostki ludzkiej w XII wieku. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-171, 1979.

Moser, Shia. Absolutism and Relativism in Ethics. Springfield, Charles C. Tomas, 1968.
Kloska, Gerhard. Typy i odmiany relatywizmu etycznego. Etyka, t. 10, 183-187, 1972.

Mostepanenko, A. M. i Mostepanenko, M. W. Czetyrechmernost' prostaranstwa i wremeni. Moskwa-Leningrad, Izd. Nauka, 1966.
Lubomirski, Andrzej. Czasoprzestrzenna struktura świata. Zagadnienia wymiaru. Studia Filozoficzne, nr 2, 266-268, 1967.

Mostepanenko, M. W. Fizičeskaja kartina mira i problema proischożdenija fizyčeskoj teorii. Filosofskije Nauki, nr 4, 1966. O specifike i putjach postrojenija naučnoj teorii. Wyd. AN ZSRR, 1966.
Lubomirski, Andrzej. Źródła i struktura teorii fizycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 268-271, 1967.

Mostepanienko, M. W. Fiłosofia i fiziczeskaja teoria. Leningrad, Izd. Nauka, 1969.
Musiał, Zbigniew. Fizyczny obraz świata a teoria fizyczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 226-229, 1970.

Mostiepanienko, A. M. Problema uniwiersalnosti osnownych swojstw prostranstwa i wriemieni. Leningrad, Nauka, 1969.
Żytkow, Jan M. Problemy czasu i przestrzeni. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 112-117, 1970.

Mostiepanienko, A. M. Prostranstwo i wremja w makro- mega- i mokromire. Moskwa, 1974.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 282-284, 1975.

Moszczeńska, Wanda. Metodologii historii zarys krytyczny. Warszawa, PWN, 1968.
Maternicki, Jerzy. Metodologiczne problemy historii. Studia Filozoficzne, nr 1, 209-214, 1970.

Motycka, Alina. Ideał racjonalności. Wrocław, Ossolineum, 1986.
Grobler, Adam. Ostrzenie apetytu w kryzysie. Studia Filozoficzne, nr 11, 172-175, 1988.
Motycka, Alina. Łapmy zatem tego kruka. [Polemika z: Grobler, Adam, j.w.]. Studia Filozoficzne, nr 11, 175-177, 1988.

Mrówczyński, Tadeusz. Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
Keller, Józef. O jednym z nurtów katolickiego personalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 170-173, 1964.

Müller-Lauter, Wolfgang. Nietzsche: Seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze Seiner Philosophie. Berlin, de Gruyter, 1971.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 17-20, 1973.

Munévar, Gonzalo. Radical Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, with a Forewodr by Paul K. Feyerabend. Hackett, 1981.
Jodkowski, Kazimierz. Radykalna epistemologia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 179-187, 1984.

Munro, Thomas. Przegląd twórczości, m.in. The Arts and Their Interrelations. New York, Liberal Arts Press, 1949.
Krzemień, Sław. Prace estetyczne Thomasa Munro. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-166, 1958.

Murdal, Gunnar. Value in Social Theory. A Selection of Essays on Methodology. New York, 1958.
Bauman, Zygmunt i Chodak, Szymon. Wartościowanie w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 172-188, 1960.

Murray, A. An Introduction to Political Philosophy. Philadelphia, Dufor, 1962.
Filipiak, Teodor. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 36-39, 1965.

Musabajewa, N. A. Problema priczinnosti w fiłosofii i biołogii. Ałma-Ata, 1962.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 319-321, 1968.

Musabajewa, N. A. Princip pričinnosti w fiłosofii. Ałma-Ata, 1972.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 130-133, 1973.

Mystische Erfahrung. Die Grenze menslichen Erlebens. Freiburg, Herder, 1976.
Pachciarek, Paweł. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 114-117, 1978.

Myśl i życie. O humanizmie polskim Władysława Kozłowskiego. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań, 1985.
Przyłębski, Andrzej. O humanizmie polskim Władysława M. Kozłowskiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 177-179, 1988.

Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce. Tazbir, Mieczysław (wstęp). Warszawa, PAX, 1973.
Krawczyk, Antoni. Myśl Teilharda de Chardin w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 5, 189-193, 1974.

Mythologie der Vernunft. Hegels ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus. Jamme, Christoph und Schneider, Hans (Hrsg.). Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1984.
Markiewicz, Barbara. Raz jeszcze o "najstarszym programie niemieckiego idealizmu". Studia Filozoficzne, nr 8-9. 180-182, 1985.
Jakubowski, Marek N. Mitologia rozumu. Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 180-183, 1986.

N

Nagel, Ernest. Logic Without Metaphysics. Free Press, 1956.
Pręgowska, Halina. Logika bez metafizyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-206, 1961.

Nagel, Ernest i Newman, James Gödel's Proof. New York UP, 1958.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 24-26, 1960.

Nagel, Ernest. The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanations. Harcourt Brace and World Inc., 1961.
Giedymin, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 271-276, 1962.
Amsterdamski, Stefan. Z zagadnień naukowego wyjaśniania. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-142, 1964.

Nagel, Ernest i Newman, James Twierdzenie Gödla. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, PWN, 1966.
Heller, Michał. Matematyka i sztuczne myślenie. Znak, nr 165, 376-380, 1968.

Nagel, Ernest. Struktura nauki. Warszawa, PWN, 1970.
Żabski, Eugeniusz. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 270-274, 1972.

Nagel, Thomas. The Possibility of Altruism. Oxford, Clarendon Press, 1970.
Hołówka, Jacek. Racjonalny altruizm. Etyka, t. 12, 186-189, 1973.

Najder, Zdzisław. Wartości i oceny. Warszawa, 1971.
Zgoda, Leopold. Znaczenia i wartości. Studia Filozoficzne, nr 1, 207-212, 1973.

Nalotow, Igor Z. Priczinnost i tieorija poznanija. Moskwa, Mysl, 1975.
Zabieglik, Stefan. Gnoseologiczne aspekty problemu przyczynowości. Studia Filozoficzne, nr 10, 163-167, 1977.

Nałkowski, Wacław. Pisma społeczne. Żółkiewski, Stefan (wybór i oprac.). Warszawa, Instytut Badań Literackich, 1951.
Strzelecki, Jan. Drogi i bezdroża postępowej inteligencji. Myśl Filozoficzna, nr 1, 307-317, 1952.

Namer, Emile. La philosophie Italienne. Paris, Seghers, 1970.
Mazurska-Danek, Ryszarda. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 22-25, 1974.

Namer, Emile. Sprawa Galileusza. Galica, A. (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1985.
Zięba, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 238-242, 1986.

Namiotkiewicz, Walery. Myśl polityczna marksizmu a rewizjonizm. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Grünberg, Karol. Leninowska krytyka rewizjonizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 209-213, 1970.

Narskij, I. S. Mirowoyyrienije E. Dembowskogo. Iz istorii polskoj fiłosofii XIX w. Moskwa, 1954.
Śladkowska, Anna. Nowa monografia radziecka o Edwardzie Dembowskim. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 308-319, 1955.

Narskij, J. S. Sowriemiennyj pozitiwizm. Moskwa, Izd. Ak. Nauk SSSR, 1961.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 206-208, 1965.

Narski, I. S. Dialekticzeskoje proitworeczje i łogika poznania. Moskwa, 1969.
Łojewska, Maria I. Sprzeczności gnoseologiczne a logika poznania. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-199, 1971.

Natura, kultura, płeć. historia, etnografia, socjologia, psychoanaliza, filozofia. Centre d'études Laënnec, Łopuska, Katarzyna (tłum.). Kraków, Znak, 1969.
Siniugina, Larysa. Kultura męska i kultura kobieca. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 311-315, 1970.
Starczewska, Krystyna. Moralny sens seksualizmu. Etyka, t. 9, 241-246, 1971.

Naturphilosophie-von der Spekulation zur Wissenachaft. Hörz, Herbert & Löther, Rolf & Siegfried Wollgast (Hrsg.). Berlin, Akademie-Verlag, 1969.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 133-135, 1971.

Naucznyj Komunizm, 1973.
Kosiczew, A. D.; Kozikow, I. A. i Głagolew, W. F. "Naucznyj Kommunizm". Nowe radzieckie czasopismo. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-152, 1975.

Nauka i nrawstwiennost'. Moskwa, Izd. politiczeskoj litieratury, 1971.
Rainko, Stanisław. Nauka i moralność. Etyka, t. 13, 243-247, 1974.

Nauka - religia - dzieje. IV Seminarium interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 6-8 VIII 1986 r. Janik, Jerzy J. i Lenartowicz, Piotr (red.). Kraków, Wydz. Filozoficzny Tow. Jezusowego, 1988.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XLVI (4), 409-412, 1989.

Nauka - światopogląd - religia. Zdybicka, Zofia J. (red.). Warszawa, Verbinum, 1989.
Włodarczyk, Jacek. Kłopoty ze światopoglądem. Znak, nr 422-423, 160-162, 1990

Nauka, technika, społeczeństwo. Zacher, Lech (red.). Wrocław, Ossolineum, 1981.
Magala, Sławomir. Dwuznaczności nauki i techniki. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 169-173, 1982.

Nazar, Ryszard. Z dziejów recepcji marksizmu w Polsce. Koncepcja materializmu historycznego w ujęciu Ludwika Krzywickiego. Warszawa-Poznań, PWN, 1987.
Kaczocha, Włodzimierz. Materializm historyczny Ludwika Krzywickiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-172, 1988.

Nedeljković, Dusan. Homme et humain. Beograd, 1969.
Kwiatkowski, Tadeusz. Z problemów humanizmu filozoficznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-190, 1974.

Nelson, Leonard. Gesammelte Schriften in Neuen Bänden. I. Die Schule der kritischen Philosophie und ihre Methode. Hamburg, Felix Meiner, 1970.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 293-295, 1972.

Neudeck, Rupert. Die politische Ethik bei Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Bonn, Grunmann, 1975.
Czarkowski, Józef. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 64-69, 1981.

Neumann, John von. Maszyna matematyczna i mózg ludzki. Szaniawski, Klemens (tłum.). Warszawa, PWN.
Pelc, Jerzy. Maszyna matematyczna i mózg ludzki. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 281-282, 1963.

Neusch, Marcel. U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga. Turowiczowa, Anna (tłum.). Paris, Ed. du Dialogue, 1980.
Galarowicz, Jan. W czasie marnym. Znak, nr 380-381, 218-228, 1986.

Newton, Eric. The Meaning of Beauty. London, Penguin Books, 1962.
Junghertz-Taborska, Halina. Znaczenie piękna. Estetyka, IV, 292-295, 1963.

Newton and the New Direction in Science. Coyne, G., Heller, M., Źyciński, J. (eds.). Vaticano, 1988.
Sawicki, Mieczysław. Izaak Newton a współczesna wizja przyrody. Znak, nr 412, 93-98, 1989.
Sawicki, Mieczysław. Newton a współczesna wizja przyrody. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 333-336, 1990.

Niccolò Machiavelli : paradoksy losów doktryny. Tomasiak-Brzost, Anita (red.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1974.
Wojnar-Sujecka, Janina. Polskie badania dorobku Machiavellego. Studia Filozoficzne, nr 6, 156-159, 1974.

Niedosziwin, Herman. Oczerki tieorii isskustwa. Moskwa, 1953.
Morawski, Stefan. O trudnych problemach estetyki. Myśl Filozoficzna, nr 3, 162-171, 1955.

Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, Band 2, 1973.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 288-297, 1975.

Nietzsche-Werke. Kritische Gesamtausgabe. Colli, G. & Montinari, M. (red.). Berlin, Gruyter, od 1967.
Kaniowski, Władysław. Wydanie dzieł Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 8, 150-151, 1975.

Nietzsche. Literaturmagazin, 12, Hamburg, 1980.
Górniak, Krystyna. "Nowa fala" w badaniach filozofii Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 166-170, 1982.

Niiniluoto, Ilkka. Is Science Progressive? Dordrecht, D. Reidel, 1984.
Woleński, Jan. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 65-67, 1987.

Nikitin, E. Wyjaśnianie jako funkcja nauki. Jędrzejewski, S. i Simbierowicz, Z. (tłum.). Warszawa, PWN, 1975.
Jodkowski, Kazimierz. Problem wyjaśniania w nauce. Studia Filozoficzne, nr 9, 163-169, 1975.

Nordenstam, Tore. Sudanese Ethics. Uppsala, 1968.
Kurczewski, Jacek. Etyka sudańska. Etyka, t. 9, 246-252, 1971.

Nova et Vetera.
Szatrun, Lidia. Dyskusja teilhardowska w "Nova et Vetera". Znak, nr 103, 133-140, 1963.

Nowaczyk, Adam i Żołnowski, Zenobiusz. Logika i metodologia badań naukowych dla lekarzy. Warszawa, PZWL, 1974.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 315-318, 1976.

Nowaczyk, Adam. Logiczne podstawy nauk ścisłych. Warszawa, PAN IFiS, 1985.
Kałuszyńska, Elżbieta. Niezdaniowe pojęcie teorii. Studia Filozoficzne, nr 2, 174-178, 1988.

Nowaczyk, Mirosław. Filozofia a historia religii we Włoszech 1873-1973. Warszawa, PWN, 1974.
Nowicki, Andrzej. Spór o rolę filozofii w religioznawstwie. Studia Filozoficzne, nr 4, 185-188, 1975.

Nowak, Leszek. Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa. Poznań, Wyd. Nauk. UAM, 1968.
Lamentowicz, Wojciech. "Hipotetyzm" a prawoznawstwo. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 289-295, 1970.

Nowak, Leszek. U podstaw marksistowskiej metodologii nauk. Warszawa, PWN, 1971.
Ślęczka, Kazimierz. Pochwała idealizacji. Studia Filozoficzne, nr 9, 115-125, 1972.

Nowak, Stefan. Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa, PWN, 1965.
Topolski, Jerzy. Nowa praca o metodologii nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 237-244, 1966.

Nowak-Dłużewski, Juliusz. Stanisław Konarski. Warszawa, PAX, 1951.
Suchodolski, Bogdan. Idealistyczna monografia o Konarskim. Myśl Filozoficzna, nr 2, 401-404, 1953.

Nowicki, Andrzej. Człowiek w świecie dzieł. Warszawa, PWN, 1974,
Szmyd, Jan. O nowy kształt filozofii kultury. Studia Filozoficzne, nr 10, 113-117, 1974.

Nowicki, Andrzej. Giordano Bruno. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1979.
Ugniewska, Joanna. Giordano Bruno - między filozofią a antropologią. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-171, 1980.

Nowicki, Andrzej. Nauczyciele. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1981.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 3, 206-208, 1982/83.

Nowicki, Andrzej. Witwicki. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1982.
Szmyd, Jan. Rzecz o Władysławie Witwickim. Studia Filozoficzne, nr 10, 170-173, 1983.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, nr 1, 53-59, 1984.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 1, 59-61, 1984.

Nowicki, Andrzej. Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność. Warszawa, Książka i Wiedza, 1986.
Kasia, Andrzej. Ateocentryczny triumfalizm. Studia Filozoficzne, nr 8, 196-201, 1987.

Nowik, I. B. Negentropija i koliczestwo informacji. Woprosy Fiłosofii, nr 6, 118-128, 1962. Szalutin, S. M. Ałgoritmy i wozmożnosti kibernetiki. Woprosy Fiłosofii, nr 6, 163-170, 1962.
Herczyński, Ryszard. Uwagi na marginesie dwu prac o cybernetyce. Studia Filozoficzne, nr 1, 250-254, 1963.

Nowikow, P. S. Elemienty matiematiczeskoj łogiki. Moskwa, 1959.
Stonert, Henryk. Pierwszy radziecki podręcznik logiki matematycznej. Studia Filozoficzne, nr 6, 182-187, 1960.

Nowiński, Czesław i  Kuźnicki, Leszek. O rozwoju pojęcia gatunku. Warszawa, PWN, 1965.
Dominas, Henryk. Krok naprzód ku logicznemu ujęciu historii biologii. Studia Filozoficzne, nr 3, 229-238, 1967.

Nozick, Robert. Philosophical Explanations. Cambridge Mass., Harvard UP, 1981.
Graff, Piotr. "Wyjaśnienia filozoficzne" Roberta Nozicka. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-178, 1984.

Nravstvennyj progres i ličnost'. Metodologičeskije voprosy nravstvennogo progressa i soveršenstvovanija ličnosti. Tematičeskij sbornik. Valjulis i in. (red.). Vil'njus, Mintis, 1976.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 163-167, 1979.

Nuclear War. Philosophical Perspectives. An Anthology. Fox, Michael Allen & Groarke, Leo (eds). New York, Peter Lang, 1985.
Borgosz, Józef. Etyka i wojna jądrowa. Etyka, nr 25, 360-364, 1990.

Nucubidze, Szałwa. Rustaweli i wostocznyj rieniessans. Tbilisi, 1967.
Jedynak, Stanisław. O wschodnich źródłach europejskiego renesansu. Studia Filozoficzne, nr 2, 184-188, 1969.

Nusbaum, Józef. Idea ewolucji w biologii. T. 1: Zarys dziejów ewolucjonizmu do końca XIX wieku. Warszawa, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, 1952.
Kielan, Zofia i Urbanek, Adam. Nowe wydanie "Idei ewolucji w biologii". Myśl Filozoficzna, nr 2, 412-417, 1953.

Nuttin, Joseph. Struktura osobowości. Warszawa, 1968.
Starczewska, Krystyna. Struktura osobowości. Studia Filozoficzne, nr 2, 234-240, 1971.

O

O Bogu i o człowieku, 2 tomy. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa, Wydawnictwo SS. Loretanek, 1968, 1969.
Zdybicka, Zofia Józefa. Książki dla studiujących filozofię i teologię. Znak, nr 226-227, 637-639, 1973.

O narodnoj diemokratii w stranach Jewropy. Moskwa, Gospolitizdat, 1956.
Maneli, Mieczysław. "O demokracji ludowej w krajach Europy" - kilka uwag krytycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 238-246, 1957.

Obradowić, Josip. Teoretski aspekti empiriskog pristupa problemu alijenacije. Naše teme, nr 12, 2118-2130, 1966.
Jedynak, Stanisław. O "empirycznym" ujęciu problematyki alienacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 216-219, 1968.

O'Brien, Conor Cruise. Albert Camus. Paris, Seghers, 1970.
Osmańska, Krystyna. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 177-180, 1973.

Obszczestwiennyje Nauki.
S., J. Nowe radzieckie czasopismo. Studia Filozoficzne, nr 12, 113-115, 1976.

Ochocki, Aleksander. Dialektyka i historia : człowiek i praca w twórczości Karola Marksa. Warszawa, 1980.
Kołakowski, Andrzej; Łoziński, Jerzy; Migasiński, Jacek; Owczarek, Bogdan; Rainko, Stanisław. Wyzwanie teoretyczne. [Dyskusja redakcyjna]. Colloquia Communia, nr 1(6), 101-110, 1983.

Ochocki, Aleksander. Dialektyka i historia : człowiek i praca w twórczości Karola Marksa. Warszawa, Książka i Wiedza, 1980.
Lorenc, Włodzimierz. Praktyka społeczna a struktura myśli filozoficznej (na marginesie książki A. Ochockiego "Dialektyka i historia". Colloquia Communia, 2-3(25-26), 303-312, 1986.

Ochocki, Kazimierz. Filozofia a nauki przyrodnicze w kontrowersjach marksistowskich lat 1908-1932. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970.
Czerwiński, Józef. Spór o istotę i zadania marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 237-241, 1972.

Ochocki, Kazimierz. Spory o pojęcie materii. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1972.
Jakubowska, Janina. Wokół pojęcia materii. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 182-186, 1973.

Ochocki, Kazimierz. Radzieckie spory filozoficzne. Warszawa, KAW, 1984.
Dobieszewski, Janusz. Krok we właściwym kierunku. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 187-192, 1985.

Od Erazma z Rotterdamu do Bertranda Russella. Instytut Naukowego Ateizmu Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR.
Guranowski, Jan. Nowożytny humanizm i ateizm. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 111-114, 1970.

Odujew, S. F. Tropami Zaratustry. Moskwa, 1971.
Urbankowski, Bohdan. Powroty Zaratustry. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 271-279, 1972.

Ogonowski, Zbigniew. Arianie polscy. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1952.
Hernas, Czesław. Problemy arianizmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 342-346, 1953.

Ogonowski, Zbigniew. Locke. Warszawa, Książka i Wiedza, 1972.
Blaszke, Marek. Nowe spojrzenie na Locke'a. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-206, 1973.

Ojzerman, T. I. Formirowanije fiłosofii marksizma. Moskwa, 1962.
Panasiuk, Ryszard. Nowa praca autora radzieckiego o kształtowaniu się marksizmu. Studia Filozoficze, nr 2, 158-164, 1964.

Okułow, A. Ł. Sovietskaja fiłosofskaja nauka i jejo probliemy. Krotkij oczerk. Moskwa, 1970.
Komorowski, Adam. Kompendium dorobku filozofii radzieckiej. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 131-134, 1971.

Olthuis, James H. Facts, Values and Ethics. A Confrontation with Twentieth Century British Moral Philosophy in Particular G. E. Moore. Assen, 1968.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Wartości a fakty. Etyka, t. 7, 191-195, 1970.

O'Neill, Onora. Faces of Hunger: An Essay on Poverty. London, Allen and Unwin, 1986.
Łuków, Paweł. Oblicza głodu. Etyka, nr 25, 350-356, 1990.

Onimus, Jean. Face au monde actuel. Desclée de Bouver, 1962.
Hoffman, Piotr. Jeszcze o świecie absurdalnym. Studia Filozoficzne, nr 4, 176-182, 1964.

Orędzia króla Asioki. Makowiecka, Jadwiga (tłum. i komentarz), Kabir, Huayun (przedmowa), Carratelli, Giovani P. (wstęp), Słuszkiewicz, Eugeniusz (red.). Warszawa, PWN, 1964.
Stróżewski, Władysław. Ahimsa: król Asioka i Gandhi. Znak, nr 135, 1226-1232, 1965.

Organtransplantation. Linder, F. & Trede, M. (eds). Studium Generale, vol. 23, Juni 1970.
Zwoliński, Zbigniew. Etyczne aspekty transplantacji. Etyka, t. 9, 256-258, 1971.

Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claus Levi-Strauss. Lepenies, W. von; Ritter, H. H. (Hrsg.). Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1970.
Mazurek, Franciszek J. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 147-149, 1975.

Ortega y Gasset, José. Was ist Philosophie? / Que es Filosofia? Stuttgart, 1968.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 281-282, 1972.

Ortega y Gasset, José. Szkice o miłości. Kamyszew, Krzysztof (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1989.
Galarowicz, Jan. Dobrze, że jesteś! Znak, nr 424, 98-101, 1990.

Ortwein, Birger. Kants problematische Freiheitslehre. Bonn, Bouvier, 1983.
Andrzejewski, Bolesław. Przemiany i brako kantowskiej teorii wolności. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-173, 1984.

Osborn, Reuben. Humanism and Moral Theory. London, 1959.
Bortnowska, Halina. Humanizm i etyka. Znak, nr 87, 1295-1301, 1961.

Osborne, H. Aesthetics and Criticism. London, 1955.
Junghertz-Taborska, Halina. Estetyka i krytyka. Estetyka, II, 261-266, 1961.

Osęka, Andrzej. Spojrzenie na sztukę. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964.
Zwolińska, Krystyna. Spojrzenie na sztukę. Studia Estetyczne, t. 2, 358-361, 1965.

Osiatyński, Antoni. Zrozumieć świat. Warszawa, Czytelnik, 1977.
Hoffman, Antoni. Utracona jedność nauki. Znak, nr 291, 1191-1196, 1978.

Osnowy marksistsko-leninskoj fiłosofii. Konstantynow, F. W. (red.). Moskwa, 1971.
Lekiewicz, Zdzisław. Żywotne problemy filozofii marksistowsko-leninowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 281-284, 1972.

Ossowska, Maria. Motywy postępowania - z zagadnień psychologii moralności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 11-13, 1949.

Ossowska, Maria. Podstawy nauki o moralności. Warszawa, Czytelnik, 1947. Motywy postępowania. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949.
Kotarbiński, Tadeusz. Nowe książki o nauce o moralności. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 427-430, 1949.

Ossowska, Maria. Podstawy nauki o moralności. Warszawa, Czytelnik, 1947.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 100-102, 1948.

Ossowska, Maria. Moralność mieszczańska. Łódź, Łódzkie Tow. Nauk., 1956.
Lazari-Pawłowska, Ija. Monografia o moralności mieszczańskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-230, 1957.

Ossowska, Maria. Myśl moralna oświecenia angielskiego. Warszawa, PWN, 1966.
Soldenhoff, Stanisław. Od Locke'a do Benthama. Etyka, t. 2, 330-332, 1967.

Ossowska, Maria. Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa, PWN, 1970.
Siemek, Marek J. Moralność i życie społeczne. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 140-142, 1971.
Kotarbiński, Tadeusz. Normy moralne. Etyka, t. 9, 223-227, 1971.

Ossowska, Maria. Etos rycerski i jego odmiany. Warszawa, 1973.
Gradzik, Barbara. Etos rycerski. Studia Filozoficzne, nr 4, 183-186, 1974.

Ossowska, Maria. O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea. Warszawa, PWN, 1983.
Porębski, Czesław. Miscallanea Marii Ossowskiej. Znak, nr 347, 1616-1623, 1983.
Smoczyński, Paweł. Ruch Filozoficzny, nr 1, 39-44, 1984.
Smoczyński, Paweł. Kilka refleksji w związku z wydaniem pism filozoficznych Marii Ossowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-190, 1984.
Smoczyński, Paweł. Miscallanea Marii Ossowskiej. Etyka, nr 22, 273-284, 1986.

Ossowski, Stanisław. U podstaw estetyki. Warszawa, Czytelnik, 1949.
Zimand, Roman. Myśl Współczesna, nr 2, 278-290, 1951.
Ossowski, Stanisław. List do redakcji. Myśl Współczesna, nr 5, 208-210, 1951.

Ossowski, Stanisław. Struktura klasowa w społecznej świadomości. Łódź, Ossolineum, 1957.
Szacki, Jerzy. W kręgu nowych doświadczeń i historycznych analogii. Studia Filozoficzne, nr 4, 127-137, 1958.
Wesołowski, Włodzimierz. Klasyfikacja i analiza schematów struktury klasowej. Studia Filozoficzne, nr 4, 138-144, 1958.

Ossowski, Stanisław. U podstaw estetyki, wyd. 3. Warszawa, PWN, 1958.
Morawski, Stefan. Wprowadzenie w labirynt estetyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 191-201, 1959.

Ostrowski, Jean J. Alfred Espinas, précurseur de la praxéologie: Ses antécédents et ses successeurs. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1973.
Mincer, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 198-199, 1975.

O suszcznosti żizni. Moskwa, Nauka, 1964.
Bednarczyk, Andrzej. Z problemów biologii teoretycznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-164, 1966.

O sytuacji w biologii. Sesja Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych imienia W. I. Lenina. 31 lipca - 7 sierpnia 1948 Birecki, M. (red. tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych, 1949.
Godniew, T. N. Elro (tłum.). Myśl Współczesna, nr 4, 110-126, 1949.

Otto, Rudolf. Świętość. Kupis, Bogdan (tłum.), Keller, Józef (przedm.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Stróżewski, Władysław. U podstaw nowoczesnej filozofii religii. Znak, nr 173-174, 1602-1610, 1968.

Owczarek, Bogdan. Twórczość i komunikacja literacka. Spór o podstawy literaturoznawstwa marksistowskiego. Warszawa, 1986.
Miś, Andrzej. Nowe ujęcie estetyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 8, 183-189, 1987.

Ożarowski, Jan. Kontynuacja "strony czynnej" w idealizmie niemieckim (Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Gadamer). Uniwersytet Warszawski, 1978.
Płużański, Tadeusz. Przyczynek do analizy filozofii niemieckiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 177-179, 1980.

P

Pabst Battin, Margaret. Ethical Issues in Suicide. New Jersey, Prentice-Hall, 1982.
Tittenbrun, Krzysztof. Etyczne problemy samobójstwa. Etyka, nr 22, 293-297, 1986.

Packart, Vance. The Sexual Wilderness. London, Longmans, 1968.
Starczewska, Krystyna. Czy istnieje wyjście z "seksualnego bezdroża"? Etyka, t. 10, 171-180, 1972.

Paczkowska-Łagowska, Elżbieta. Psychika i poznanie. Epistemologia Kazimierza Twardowskiego. Warszawa, PWN, 1980.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 1, 17-19, 1981.

Paepcke, Fritz. Übersetzen leben: Übersetzen und Textvergleich. Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1986.
Potępa, Maciej. Tłumaczenie jako filozofia w zastosowaniu. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-170, 1988.

Palacz, Ryszard. Od wiedzy do nauki. U źródeł nowożytnej filozofii przyrody. Wrocław, Ossolineum, 1979.
Domańska, Alicja. U źródeł nowożytnej filozofii przyrody. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-160, 1980

Panasiuk, Ryszard. Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1943. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Morawiec, Kazimierz. Heglizm i młody Marks. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 157-162, 1968.

Panasiuk, Ryszard. Lewica heglowska. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Kozłowski, Roman. Destrukcja filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 315-317, 1970.
Kozłowski, Roman. Destrukcja filozofii Hegla. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 151-154, 1970.

Panasiuk, Ryszard. Feuerbach. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1972.
Płużański, Tadeusz. Filozof kryzysu chrześcijaństwa. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 176-181, 1973.

Panasiuk, Ryszard. Hegel i Marks. Studia i szkice. Warszawa, 1986.
Fiut, Ignacy S. O teoretycznym "zadłużeniu" Marksa u Hegla. Studia Filozoficzne, nr 10, 191-194, 1987.

Pancchawa, I. D. i Pachomow, B. J. Dialekticzeskij materializm w swietie sowremiennoj nauki. Moskwa, Mysl, 1971.
Poliński, Daniel. Współczesne problemy materializmu dialektycznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 211-216, 1973.

Pandey, Kanti Chandra. Western Aesthetics (Comparative Aesthetics, vol. II). Wyd 2 popr. Varanasi, 1972.
Tatarkiewicz, Władysław. Wschodni estetyk o zachodniej estetyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-190, 1973.

Panofsky, Erwin. Renaissance and Renascences in Western Art. Copenhagen, 1960.
Kuczyńska, Alicja. Panofsky'ego obrona renesansu. Estetyka, II, 253-257, 1961.

Panorama des idées contemporaines. Sous la direction de Gaëtan Picon. Paris, Gallimard, 1957. Tłum. pol. Panorama myśli współczesnej. Paryż, Libella, 1960.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 385-386, 1962.

Panta rei. Studia z filozofii marksistowskiej. T. 1: Perspektywy filozofii. Butryn, S. (red.). Wrocław, Ossolineum, 1985.
Płużański, Tadeusz. Panta rei. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-181, 1987.

Panta rei. Studia z filozofii marksistowskiej. T. 2: Idea ewolucji w naukach przyrodniczych. Butryn, S. (red.). Wrocław, Ossolineum, 1986.
Zamecki, Stefan. Panta rei. Studia Filozoficzne, nr 2, 149-163, 1988.

Pap, Arthur. Semantics and Necessary Truth. An Inquiry into the Foundations of Analytic Philosophy. New Haven, Yale Univ. Pr., 1958.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 174-176, 1959/1960.

Papini, Giovanni. Święty Augustyn. Brzozowska, Antonina (tłum.). Warszawa, PAX, 1959.
Stróżewski, Władysław. Św. Augustyn Papiniego. Znak, nr 60, 802-805, 1959.

Park, David. The Image of Eternity. The Roots of Time in the Physical World. The Univ. of Massechussets Press, 1980.
Heller, Michał; Voisé, Waldemar. Czasowe łamigłówki. Znak, nr 321, 363-368, 1981.

Parker-Rhodes, A. F. The Theory of Indistinguishables - A Search for Explanatory Principles Below the Level of Physics. Dordrecht, Reidel.
Kazimir, Stanisław. Poniżej poziomu fizyki. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-175, 1982.

Parrington, Vernon Louis. Główne nurty myśli amerykańskiej. Mentalność kolonialna 1620-1800. Krzeczkowski, Henryk (tłum.), Katz, Henryk (wstęp). Warszawa, PIW, 1968.
Szmyd, Jan. Liberalizm a doświadczenie amerykańskie. Studia Filozoficzne, nr 4, 164-169, 1969.

Parry, John. The Psychology of Human Communication. Univ. of London Press, 1967.
Puchalski, Maksymilian. Psychologia o komunikowaniu się ludzi między sobą. Studia Filozoficzne, nr 6, 200-204, 1969.

Parsons, Terence. Nonexistent Objects. New Haven & London, Yale UP, 1980.
Paśniczek, Jacek. O przedmiotach nieistniejących. Studia Filozoficzne, nr 4, 207-211, 1984.

Parts and Moments. Studies in Logic and Formal Ontology. Smith, Barry (ed.). München-Wien, Philosophie-Verlag, 1982.
Woleński, Jan. Części i momenty. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 191-195, 1986.

Pascal, Blaise. Rozprawy i listy. Boy-Żeleński, Tadeusz i Tazbir, Mieczysław (tłum.). Warszawa, PAX, 1962.
Stróżewski, Władysław. Pisma Pascala. Znak, nr 107, 621-629, 1963.

Pascal présent. (Teksty wykładów wygłoszonych w 1962 na Uniwersytecie Clermont-Ferrand). Clermont-Ferrand, 1963.
Kołakowski, Leszek. Wokół Pascala. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-184, 1965.

Pasi, I. Tragicznoto. Sofia, 1963.
Dziemidok, Bohdan. O tragizmie. Studia Estetyczne, t. 2, 377-383, 1965.

Passmore, J. J. The Objectivity of History. The Journal of the Royal Institute of Philosophy, nr 125, 1958. Hinshaw, Virgil. The Objectivity of History. Philosophy of Science, nr 1, 1958.
Buczyńska, Hanna. Dwa artykuły o historii. Studia Filozoficzne, nr 6, 187-189, 1958.

Passmore, John. Recent Philosophers: a Supplemental to A Hundred Years of Philosophy. London, Duckworth, 1985.
Szubka, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 199-205, 1988.

Pastuszka, Józef. Psychologia ogólna. Lublin, TN KUL, 1961.
Kozielecki, Józef. Podręcznik psychologii spekulatywnej czy  naukowej? Idea nowej klasyfikacji nauk. Studia Filozoficzne, nr 1, 234-239, 1962.

Pastuszka, Józef. Historia psychologii. Lublin, TN KUL, 1971.
Madeja, Barbara. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 21-22, 1974.

Patočka, Jan. Essais heretiques sur Ia philosophie de l'histoire. Verdier, 1981.
Baran, Bogdan. Jana Patočki "Eseje heretyckie". Znak, nr 356, 984-990, 1984.

Paton, H. J. Der kategorische Imperativ; eine Untersuchung über Kants Moralphilosophie. Berlin, W. de Gruyter, 1962.
Lazari-Pawłowska, Ija. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 185-186, 1964.

Patrick Suppes. V. I. Bogdan, Radu J. (ed.). Dordrecht, Reidel, 1979.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, nr 3, 208-212, 1982/83.

Pawlica, Jan. Konflikty moralne (problematyka teoretyczna i praktyczna). Kraków, 1972.
Wiśniewski, Ryszard. W poszukiwaniu nowoczesnej etyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 281-283, 1973.

Pawluczuk, Włodzimierz. Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej. Warszawa, PWN, 1972.
Sujecka, Janina. Antropologiczne aspekty przemian świadomości. Studia Filozoficzne, nr 4, 199-202, 1973.

Pawłowski, Tadeusz. Metodologiczne zagadnienia humanistyki. Warszawa, PWN, 1969.
Woleński, Jan. Humanisto bądź ostrożny. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 320-324, 1970.

Pawłowski, Tadeusz. Wartości estetyczne. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1987.
Szczepańska, Barbara. Panestetyczna koncepcja wartości. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-181, 1989.

Pazura, Stanisław. Marks a klasyczna estetyka niemiecka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Krzemień-Ojak, Sław. Studium o estetyce Karola Marksa. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 106-112, 1970.

Pażitnow, L. N. U istokow rewolucjonnogo pierieworota w fiłosofii. "Ekonomiczesko-fiłosofskije rukopisi 1844 goda" K. Marksa. Moskwa, 1960.
Panasiuk, Ryszard. Radziecka praca o "Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych 1844 r." Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-185, 1963.

Peirce, Charles. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge, 1960.
Dobrosielski, Marian. O nowym wydaniu "Prac zebranych S. S. Peirce'a". Studia Filozoficzne, nr 3, 251-267, 1962.

Peirce, Charles. Semiotocs and Significs. The Correspondence between Ch. S. Peirce and V. Lady Welby. Hardwick, Ch. S. (ed.). Indiana UP, 1977.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Nowa edycja korespondencji Peirce'a. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-160, 1978.

Peirce, Charles. Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. Vol. 1 1857-1866. Bloomington, Indiana UP, 1982.
Niklas, Urszula. Semiotyczna teoria badania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 309-313, 1983.

Peirce, Charles. Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. Vol. 3 1872-1877. Bloomington, Indiana UP, 1986.
Komendziński, Tomasz. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 78-82, 1988.

La Pensée, 1973.
Sudrawski, Zbigniew. "La Pensée" w 1873 r. Studia Filozoficzne, nr 11, 203-208, 1974.

La Pensée, 1974-1975.
Sudrawski, Zbigniew. "La Pensée" w 1974 i 1975 Studia Filozoficzne, nr 8-9, 149-156, 1977.

La Pensée, 1974-1975.
Chełstowski, Bogdan. "La Pensée". Rocznik 1976. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 156-167, 1977.

Pensée de Rousseau. Genette, G. & Todorov, T. (red.). Paris, Seuil, 1984.
Mukoid, Ewa. Rousseau - jedność myśli paradoksalnej. Studia Filozoficzne, nr 8, 154-161, 1986.

Perelman Chaïm. De la justice. Bruksela, 1945.
Ossowska, Maria. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 123-126, 1948

Perelman Chaïm et Olbrechts-Tyteca, Lucie. Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique. Paris, Pr. Univ. de France, 1958.
Indan, Franciszek. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 181-185, 1958.
Kwiatkowski, Tadeusz. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 150-154, 1959.

Perelman, Chaim. O sprawiedliwości. Bieńkowska, Wiera (tłum.). Warszawa, PWN, 1959.
Podgórecki, Adam. Rozważania o pojęciu sprawiedliwości. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-173, 1961.
Stróżewski, Władysław. Książki o etyce. Znak, nr 80, 270-272, 1961.

Perelman, Chaim. Le champ de l'argumentation. Bruxelles, 1970.
Indan, Franciszek. Najnowszy zbiór prac Perelmana. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-207, 1973.

Perelman, Chaim. The New Rhetoric and the Humanities. Essays on Rhetoroc and its Applications. Dordrecht, Reidel, 1979.
Wróblewski, Jerzy. Nowa retoryka. Studia Filozoficzne, nr 2, 155-159, 1981.

Perroux, François. Aliénation et société industrielle. Gallimard, 1970.
Jędrzejczak, Klara. Alienacja i dezalienacja społeczeństwa przemysłowego. Studia Filozoficzne, nr 4, 205-210, 1973.

Petrażycki, Leon. Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej. Warszawa, PWN, 1959.
Wróblewski, Jerzy. Metodologia etyki Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 267-278, 1960.

Petrażycki, Leon. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Licki, Jerzy i Kojder, Andrzej (wybór i oprac.). Warszawa, PWN, 1985.
Smoczyński, Paweł J. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 321-325, 1986.

Petsch, Danuta. Tomasz Morus. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 101, 1780-1783, 1962.

Pettazzoni, Raffaele.  L'onniscienza di Dio, Torino, 1955. Der allwissende Gott. Zur Geschichte der Gottesidee. Hamburg, 1960.
Poniatowski, Zygmunt. Raffaele Pettazzioni o idei wszechwiedzy boskiej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 252-257, 1963.

Pfeiffer, Alfred. Abbild und Leitbild. Biokybernetisch-philosophische Vorlesungen über Wahrheit, Moral und Kunst. Berlin, 1973.
O., K. Filozofia i cybernetyka. Studia Filozoficzne, nr 6, 166-167, 1977.

Pflug, Günther. Henri Bergson. Quellen und Konsequenzen einer induktiven Metaphysik. Berlin, W. de Gruyter, 1959.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 158-159, 1959/1960.

Phaenomenologica, vol. 46-58, 1972-1973.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 196-206, 1973.

The Philosophical Quarterly, No. 59, April 1965.
Szawarski, Zbigniew. Etyczny numer "The Philosophical Quarterly". Etyka, nr 1, 346-351, 1966.

The Philosophical Quarterly, 17, 1967.
Szawarski, Zbigniew. Etyka w "The Philosophical Quarterly", vol. 17, 1967. Etyka, nr 4, 208-210, 1969.

The Philosophical Quarterly, 18, 1968.
Szawarski, Zbigniew. Etyka w "The Philosophical Quarterly". Etyka, t. 5, 196-202, 1969.

The Philosophical Quarterly, 21, 1971.
Żuk-Łapińska, Ludmiła. Etyka w "The Philosophical Quarterly". Etyka, t. 12, 189-192, 1973.

The Philosophical Review, 1964-1965.
Jedynak, Stanisław. Artykuły o traści etycznej w "The Philosophical Review" (1964-1965). Etyka, t. 2, 305-309, 1967.

The Philosophical Review, 1975.
Hołówka, Jacek. "Philosophical Review" 1975. Studia Filozoficzne, nr 9, 133-140, 1976.

Philosophiques, 1977-1979.
Migasiński, Jacek. "Philosophiques". Studia Filozoficzne, nr 12, 149-156, 1980.

Philosophiques, 1977-1979.
Migasiński, Jacek. "Philosophiques" (II). Studia Filozoficzne, nr 6, 149-159, 1981.

Philosophy, 1965-1966.
Jedynak, Stanisław. Artykuły o treści etycznej w "Philosophy" (1965-1966). Etyka, nr 3, 241-246, 1968.

Philosophy, 1972.
Zagórska, Anna. "Philosophy" w 1972 roku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 173-180, 1973.

Philosophy, No. 206, 1978.
Przyłuska, Anna. Wegetarianizm - za i przeciw. Etyka, t. 18, 307-310, 1980.

Philosophy and Phenomenological Research, 1965-1967.
Rosińska, Zofia. Etyka w "Philosophy and Phenomenological Research" vol. 26-27, 1965-67. Etyka, t. 4, 210-212, 1969.

Philosophy and Phenomenological Research, XIX, 1968/69.
Zwoliński, Zbigniew. Fenomenologia i analiza. Studia Filozoficzne, nr 3, 244-251, 1970.

Philosophy and Social Action, 1975.
Czapnik, Aleksander. "Philosophy and Social Action". Studia Filozoficzne, nr 10-11, 195-205, 1976.

Philosophy and Social Action, 1976.
Czapnik, Aleksander. "Philosophy and Social Action" - 1976. Studia Filozoficzne, nr 10, 157-159, 1977.

Philosophy and Social Action, 1979.
Czapnik, Aleksander. "Philosophy and Social Action" - 1979. Studia Filozoficzne, nr 7, 151-153, 1980.

Philosophy East and West. Kwiecień 1974.
Zajączkowski, Andrzej. Problem czasu w kwartalniku "Philosophy East and West". Studia Filozoficzne, nr 10-11, 191-193, 1976.

Philosophy for the Future: The Quest of Modern Materialism. Sellars, Roy Wood & McGill, J. V. & Farber, M. (eds). New York, Macmillan, 1949.
Selsam, Howard. Krok naprzód w filozofii. Wudel, Witold (tłum.). Myśl Współczesna, nr 1, 144-147, 1950.
Suchodolski, Bogdan. Myśl Współczesna, nr 1, 148-158, 1950.

Philosophy in Britain Today. Shanker, S. G. (ed.). Albany, State Univ. of NY Press, 1986.
Szubka, Tadeusz. Panorama współczesnej myśli brytyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-181, 1989.

Philosophy of Mathematics. Benacerraf, Paul & Putnam, Hilary (eds). Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1964.
Poznański, Edward. Antologia współczesnej filozofii matematyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 165-173, 1966.
Lubomirski, Andrzej. Filozofia matematyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-153, 1968.

The Philosophy of Mathematics. Hintikka, Jaakko (ed.). London, Oxford UP, 1969. The Philosophy of Science. Nidditch, P. H. (ed.). London, Oxford UP, 1968.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 125-130, 1971.

Philosophy of Science 1954 i 1955.
Nowak, Stefan. Zagadnienia metodologii nauk społecznych na łamach "Philosophy of Science". Myśl Filozoficzna, nr 5, 186-197, 1956.

Philosophy of Science, 1969.
Mickiewicz, Elżbieta i Nadel-Turoński, Tadeusz. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-198, 1971.

The Philosophy of Science. Nidditch, P. H. (ed.). London, Oxford UP, 1968. The Philosophy of Mathematics. Hintikka, Jaakko (ed.). London, Oxford UP, 1969.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 125-130, 1971.

The Physicist's Conception of Nature. Mehr, Jagdish (ed.). Dordrecht, Reidel, 1973.
Heller, Michał. Dobrze, że żyjemy w tych czasach... Znak, nr 262, 592-595, 1976.

Piaget, Jean. Mądrość i złudzenia filozofii. Mikłasz, M. (tłum.). Warszawa, PAX, 1967.
Podraza, Grażyna. J. Piageta obrachunki z filozofią. Studia Filozoficzne, nr 5, 212-215, 1969.

Piaget, Jean. Le structuralisme. Paris, 1968.
Chełstowski, Bogdan. Strukturalizm konstruktywistyczny J. Piageta. Studia Filozoficzne, nr 6, 128-134, 1970.

Piaget, Jean. Rozwój ocen moralnych u dziecka. Kołakowska, Tamara (tłum.). Warszawa, PWN, 1967.
Żuk-Łapińska, Ludmiła. Etyka w świetle psychologii rozwojowej. Etyka, nr 8, 198-201, 1971.

Piaget, Jean. Psychologia i epistemologia. Warszawa, PWN, 1977.
Witkowski, Lech. Psycholog jako epistemolog. Studia Filozoficzne, nr 7, 167-170, 1979.

Piasecki, Bolesław. Siły rozwoju. Warszawa, PAX, 1971.
Pełczyński, Stefan. Katolicy i socjalizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-192, 1974.

Pichler, F. Mathematische Systemetheorie. Dynamische Konstruktionen. Berlin, Gruyter, 1975.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 114-117, 1976.

Picht, Georg. Odwaga utopii. Maurin, K. (wybór i tłum.), Michalski, K. i Wolicki, K. (tłum.). Warszawa, PIW, 1981.
Miklaszewska, Justyna. W stronę utopii. Znak, nr 335, 1317-1322, 1982.

Piccolomini, E. S. (Pio II). I commentari. Totaro, L. (oprac.). 2 tomy. Mediolan, 1984.
Woś, Jan Władysław. Papież Pius II, jego pamiętniki i kardynał Izydor z Kijowa. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-158, 1988.

Pieniążek, Paweł. Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie. Warszawa, IFiS PAN, 2004.
Bogusławski, Marcin. Stanisław Brzozowski - filozof XXI wieku? Nowa Krytyka, nr 19, 253-265, 2006.

Pieper, Josef. Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej. Brzostkowski, Tadeusz (tłum.). Warszawa, PAX, 1963.
Stróżewski, Władysław. Znak, 116-117, 362-366, 1964.

Pieper, Josef. Tomasz z Akwinu. Włodkowa, Zofia (tłum.). Kraków, Znak, 1966.
Stróżewski, Władysław. Tomasz z Akwinu J. Piepera. Znak, nr 148, 1276-1282, 1966.

Pieper, Josef. W obronie filozofii. Waszczenko, Piotr (tłum.). Warszawa, PAX, 1985.
Przebinda, Grzegorz. Apologia filozofii. Znak, 387-388, 163-168, 1987.

Piere, Richard La. The Freudian Ethics. London, 1960.
Bortnowska, Halina. Freudyzm, etyka i życie społeczne. Znak, nr 83, 722-727, 1961.

Pietrow, J. A. Matematiczeskaja łogika i materialiticzeskaja dialektika. Moskwa, MGU, 1974.
Kubka, Janina. Zarys marksistowskiej teorii podstaw i uzasadniania nauk. Studia Filozoficzne, nr 5, 167-171, 1975.

Pietruska-Madej, Elżbieta. Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej. Warszawa, PWN, 1975.
Zamecki, Stefan. Lavoisier a problem odkrycia naukowego. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 157-161, 1975.

Pietruska-Madej, Elżbieta. W poszukiwaniu praw rozwoju nauki. Warszawa, PWN, 1980.
Krajewski, Władysław. W poszukiwaniu praw rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 155-161, 1982.

Pivcević, Edo. Husserl and Phenomenology. London, Hutchinson Univ. Library, 1972.
Markiewicz, Barbara. Husserl i fenemenologia. Studia Filozoficzne, nr 8, 142-145, 1973.

Piotr Hiszpan. Traktaty logiczne. Włodarczyk, Tadeusz (tłum.). Warszawa, PWN, 1969.
Głuchowski, Gerard. Z zagadnień średniowiecznej logiki. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 151-157, 1970.

Platon. Prawa. Maykowska, Maria (tłum.). Warszawa, PWN, 1960.
Stróżewski, Władysław. Nad ostatnim dialogiem Platona. Znak, nr 88, 1443-1452, 1961.

Plechanow, J. Podstawowe zagadnienia marksizmu. Warszawa, Książka, 1946.
Schaff, Adam. Myśl Współczesna, nr 2, 281-285, 1946.

Plechanow, Jerzy. Historia rosyjskiej myśli społecznej. Bergman, Stefan (wybór), Walicki, Andrzej (wstęp). Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Temkinowa, Hanna. Plechanow i "modele" marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 169-174, 1967.

Plessner, Helmuth. Pytanie o conditio humana. Wybór pism. Krasnodębski, Zdzisław (wybór, wstęp, tłum.), Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.), Załuska, Andrzej (tłum.). Warszawa, PIW, 1988.
Galarowicz, Jan. Człowiek istotą "eks-centryczną". Znak, nr 403, 103-106, 1988.

Płużański, Tadeusz. Paradoks w nowożytnej filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PWN, 1970.
Sadowski, Jeremi. O paradoksie nieparadoksalnie. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 80-86, 1971.
Tokarski, Stanisław. Dialektyka i paradoks. Studia Filozoficzne, nr 9, 162-164, 1973.

Płużański, Tadeusz. Pascal. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974.
Mizińska, Jadwiga i Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch FilozoficznyKurczewski, XXXIV (1-2), 35-40, 1976.

Płużański, Tadeusz. Poszukiwania. Szkice z filozofii człowieka. Warszawa, KiW, 1988.
Górski, Eugeniusz. Nowe poszukiwania antropologiczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 155-159, 1989.

Podgórecki, Adam. Charakterystyka nauk praktycznych. Warszawa, PWN, 1962.
Z., J. O naukach praktycznych. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 271-274, 1963.

Podgórecki, Adam. Patologia życia społecznego. Warszawa, PWN, 1969.
Jankowski, Henryk. Wokół problematyki zła społecznego. Etyka, t. 8, 185-187, 1971.

Podgórecki, Adam i Kurczewski, Jacek i Kwaśniewski, Jerzy i Łoś, Maria. Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo. Wybrane problemy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1971.
Lang, Wiesław. Świadomość prawna i moralna społeczeństwa polskiego w świetle badań empirycznych. Etyka, t. 10, 148-164, 1972.

Pohlenz, Max. Die Stoa. Geschichte einer Geistigen Bewegung. Gottingen, 1955. Simon, Heinrich und Marie. Die Alte Stoa ind ihr Naturbegriff. Berlin, 1956.
Krońska, Irena. Na marginesie dwóch nowych książek o filozofii stoickiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 186-198, 1957.

Pokorny, Richard Raphael. Die moderne Handschriftendeutung. Berlin, W. De Gruyter, 1963.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 209-211, 1965.

Polanyi, Michael. Tacit Knowledge: Its Bearing on some Problems of Philosophy. Reviews of Modern Physics, 601-616, 1962.
Hempoliński, Michał. Teoria milczącego poznania. Studia Filozoficzne, nr 2, 191-198, 1964.

Pole, David. The Later Philosophy of Wittgenstein. London, Athlone, 1958.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 41-43, 1963.

Polikarow, A. Zur Philosophischen Fragestellung des Kosmologischen Problems. Leipzig, 1957/58. Tenże. Kritika na schwaszczanjata za nasoczenota izmienienje na wselenata. Sofia, 1958.
Krajewski, Władysław. Przeciw koncepcjom jednokierunkowej ewolucji wszechświata. Studia Filozoficzne, nr 3, 187-189, 1959.

Polikarow, A. P. Otnositielnost' i kwanty. Filosofskije problemy sowriemiennoj fiziki. Sofia, BAN, 1963.
Szumilewicz, Irena. Bułgarska monografia z filozofii fizyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 198-202, 1964.

Polikarow, Asari. Współczesna fizyka - obraz świata i styl myślenia. München, Manz Verlag, 1966.
Kozłowski, Roman i Such, Jan. Fizyka - obraz świata i styl myślenia. Studia Filozoficzne, nr 2, 175-184, 1969.

Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences. Krajewski, Władysław (red.). Dordrecht, Reidel, 1981.
Mejbaum, Wacław. Ciasto z rodzynkami. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-176, 1983.

Polish Logic 1920-1939. Papers by Ajdukiewicz, Chwistek, Jaśkowski, Jordan, Leśniewski, Łukasiewicz, Słupecki, Sobociński and Wajsberg in English Translations. Mc Call, Stors (ed.), Kotarbiński, Tadeusz (introduction). Oxford, Clarendon Press, 1967.
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 251-253, 1971.

Polska myśl filozoficzna. Oświecenie - Romantyzm. Hinz, H. i Sikora, A. (red.). Warszawa, PWN, 1964.
Walicki, Andrzej. Antologia polonistyczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-195,1966.

Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. I, 1831-1863. Walicki, A. (red.). Warszawa, KiW, 1973.
Wojnar-Sujecka, Janina. Filozofia polska epoki międzypowstaniowej. Studia Filozoficzne, nr 7, 213-215, 1974.

Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. II. Skarga, Barbara (red.). Warszawa, KiW, 1975.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 191-193, 1976.

Pomeau, René. La religion de Voltaire. Paris, 1956.
Guranowski, Jan. Wolter i jego Bóg. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-196, 1959.

Pomykało, Wojciech. Socjalistyczna strategia wychowawcza. Warszawa, Wyd. MON, 1973.
Maślińska, Halina. Przyczynek do materialistycznego pojmowania wychowania. Studia Filozoficzna, nr 2, 194-198, 1974.

Ponad ekonomią. Grosfeld, Jan (tłum.), Łukaszewicz, Aleksander (przedm.). Warszawa, PIW, 1985.
Miś, Andrzej. O nową ekonomię polityczną. Studia Filozoficzne, nr 5, 145-149, 1987.

Poniatowski, Zygmunt. Religia a nauka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
Bryksa, Stefan. Stosunek religii do nauki a filozofia. Znak, nr 120, 754-758, 1964.

Ponomariow, J. A. Problema idealnowo. Woprosy Fiłosofii, nr 8, 1964.
Krajewski, Władysław. Problem tego, co idealne, w ujęciu filozofa radzieckiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 223-225, 1965.

Popelová, Jiřina. Etika [k historicke a současné problematice mravni teorie]. Praha, 1962.
Jedynak, Stanisław. Etyka marksistowska jest otwarta. Studia Filozoficzne, nr 4, 174-176, 1964.

Popitz, Heinrich. Der Entfremdete Mensch. Zeitkritik und Geschichtsphilosophie des Jungen Marx. Basel, 1953.
Kuderowicz, Zbigniew. Polemika w sprawie poglądów filozoficznych młodego Marksa. Myśl Filozoficzna, nr 3, 210-218, 1957.

Popkin, Richard H. The History of Scepticism from Erasmus to Descartes. Assen, Van Gorcum, 1960.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 270-271, 1962.

Popper, Karl. The Open Society and Its Enemies. London, Routledge, 1945.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XVI (1-2), 17-21, 1948.

Popper, Karl. Conjectures and Refutations. London, Routledge and Kegan Paul, 1963.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 197-203, 1965.

Popper, Karl. Logika odkrycia naukowego. Niklas, Urszula (tłum.). Warszawa, PWN, 1977.
Życiński, Józef. Logika i samotność. Znak, nr 284, 284-290, 1978.

Popper, Karl R. & Eccles, J. C. The Self and Its Brain. Berlin, Springer, 1977.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 197-199, 1980.

Porębski, Mieczysław. Ikonosfera. Warszawa, PIW, 1972.
Puszko, Hanna. Próba teorii obrazów. Studia Filozoficzne, nr 9, 147-153, 1973.

Potocki, Stanisław Kostka. Podróż do ciemnogrodu i świstek krytyczny. Wrocław, Biblioteka Narodowa, 1955.
Hinz, Henryk. Stanisława Kostki Potockiego "Podróż do ciemnogrodu". Myśl Filozoficzna, nr 1, 184-187, 1956.

Poznanie, umysł, kultura. Cackowski, Z. (red.). Lublin, Wyd. Lubelskie, 1982.
Smoczyński, Paweł. Książki filozoficzne z Lublina. Studia Filozoficzne, nr 3, 204-207, 1984.

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki. Zeszyt 1: Teoria a rzeczywistość. Warszawa-Poznań, PWN, 1976.
Miś, Andrzej. O metodzie metodologii. Studia Filozoficzne, nr 6, 158-163, 1977.

Półtawski, Andrzej. Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore'a. Warszawa, 1966. Moore, George Edward. Z głównych zagadnień filozofii. Znamierowski, Cz. (tłum.). Warszawa, PWN, 1967.
Hempoliński, Michał. W obronie realizmu zdrowego rozsądku. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-188, 1968.

Półtawski, Andrzej. Świat, spostrzeżenie, świadomość, fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm. Warszawa, 1973.
Hempoliński, Michał. Fenomenologiczna filozofia doświadczenia i świadomości. Studia Filozoficzne, nr 8, 139-146, 1975.

Prace Komisji Filozofii i Socjologii, I-VI. Warszawa-Poznań, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1972-1979.
Nowak, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXXVIII, 214-221, 1980.

Pragmatics of Natural Languages. Bar-Hillel, Yehoshua (ed). Dordrecht, Reidel, 1971.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 138-144, 1973.

Praxis y filosofía : ensayos en homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. González, Juliana y Pereyra, Carlos y Lozano, Gabriel Vargas (red.). México, Grijalbo, 1986.
Górski, Eugeniusz. Adolfo Sánchez Vázquez i marksizm współczesny. Studia Filozoficzne, nr 12, 184-189, 1987.

Priedmiet i sistiema etiki. Moskwa-Sofia, 1973.
Narwicz, Krystyna. Spór o istotę moralności. Etyka, t. 13, 240-243, 1974.

Prigogine, Ilya & Stengers, Isabelle. La nouvelle alliance. Gallimard, 1979.
Heller, Michał. Czy nowa rewolucja w nauce? Znak, nr 342-343, 1010-1014, 1983.

Princip protiworieczija w sowriemiennoj naukie. Abdildin, Ż. M. (red.). Ałma-Ata, 1975. Rol principa konkrietnosti w sowriemiennoj naukie. Abdildin, Ż. M. (red.). Ałma-Ata, 1976.
Witkowski, Lech. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 181-184, 1977.

Princip dopołnitielnosti i matierialisticzeskaja dialektika. Moskwa, Nauka, 1976.
Oganiezow, K. S. Idea komplementarności. Pulikowski, Wojciech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 143-148, 1979.

Principles of Philosophical Reasoning. Fetzer, James H. (ed.). Totowa, Rowman & Allenheld, 1984.
Szubka, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 196-199, 1988.

Prior, A. N. Formal Logic. London, Clarendon Press, 1955; 2nd ed. 1962.
K. St. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 207-209, 1955-1957.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 395-397, 1962.

Prior, Arthur. Past, Present and Future. Oxford, Clarendon Press, 1967. Papers on Time and Tense. Oxford, Clarendon Press, 1968.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 18-21, 1971.

Privacy. Pennock, J. R. & Chapman, J. W. (eds). New York, Altherton Press, 1971.
Falkowska, Ewa. W kręgu prywatności. Etyka, t. 15, 241-246, 1977.

The Problem of Abortion. Feinberg, Joel (ed.). Belmont, Wadsworth, 1973.
Starczewska, Krystyna. W poszukiwaniu moralnych rozstrzygnięć. Etyka, t. 14, 322-328, 1975.

Problema czełowieka w sowriemiennoj fiłosofii. Moskwa, Nauka, 1969.
Siniugina, Larysa. Problem człowieka we współczesnej filozofii. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 135-144, 1971.

Problems in the Foundations of Physics. Bunge, Mario (ed.). Berlin, Springer, 1971.
Butryn, Stanisław. Problemy podstaw fizyki. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 264, 1972.

Problemy epistemologii pragmatycznej: materiały z posiedzeń konserwatorium naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk. Przewodn. Kotarbiński, Tadeusz. Wrocław, Ossolineum, Wyd. PAN, 1972.
Łojewska, Maria. Epistemologia pragmatyczna. Studia Filozoficzne, nr 3, 217-222, 1974.

Problemy konstruktownogo naprawlenija w matematikie. Leningrad, 1958.
Majdański, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 141-145, 1959.

Probliemy dialektiki, 1972.
Jedynak, Stanisław. "Problemy dialektyki" - nowy periodyk filozofów radzieckich. Studia Filozoficzne, nr 8, 119-124, 1973.

Probliemy jazyka nauki i tiechniki. Łogiczeskije, lingisticzczeskije i istoriko-naucznyje aspekty tierminołogii. Moskwa, Nauka, 1970.
Tłokiński, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 26-29, 1972.

Prodanow, Wasil K. Prosocjalni cennosti. Sofia, Nauka i Iskusstwo, 1982.
Ganżyn, Wiktor T. Nowe ujęcie wartości. Etyka, nr 23, 154-156, 1988.

Prokhovnik, S. J. The Logic of Special Relativity. Cambridge UP, 1967.
Heller, Michał. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 274-276, 1969.

Prokopczyk, Czesław. Truth and Reality in Marx and Hegel. A Reassessment. Amherts, University of Massachusetts Press, 1980.
Kozłowski, Marek. Pojęcie i rzeczywistość. Wpływ Hegla na Marksowską koncepcję prawdy. Studia Filozoficzne, nr 10, 114-122, 1985.

Proust, Jacques. Diderot et L'Encyclopédie. Paris, 1962.
Baczko, Bronisław. Didorot i "manufaktura idei". Studia Filozoficzne, nr 3, 222-228, 1965.

Proust, Jacques. Lecture de Diderot. Paris, Colin, 1974.
Skrzypek, Marian. Diderot i jego czytelnicy. Studia Filozoficzne, nr 6, 135-138, 1975.

Průcha, Milan. Kult člověka. Praha, Svoboda, 1966.
Morawiec, Kazimierz. Krytyka "antropologizmu" czyli zamach na podstawowe zagadnienie filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-215, 1968.

Przestrzeń, czas i ruch. Korzeniowska, M. i Kozubowski, J. i Rymarz, Cz. i Zamecki, S. (tłum. z ros.). Warszawa, 1976.
Życiński, Józef. W poszukiwaniu pierwszej symetrii. Znak, nr 270, 1681-1686, 1976.

Przyłębski, Andrzej. Emila Laska logika filozofii. Poznań, 1990.
Gal., J. Nieznany neokantysta. Znak, nr 427, 105-106, 1990.

Psychoanalyse et valeurs morales. 6e Colloque de L'Académie de Religion Et de Santé Morale. Paris, Cerf, 1967.
Wykurz, Marek. Funkcje moralne psychoanalizy. Etyka, t. 9, 252-254, 1971.

Psychologia religii. Chlewiński, Zdzisław (red.). Lublin, TN KUL, 1982.
Szmyd, Jan. Psychologia a problemy religijności. Studia Filozoficzne, nr 5, 195-200, 1984.

Pszczołowski, T. Zasady sprawiedliwego działania (wstęp do prakseologii). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.
Podgórecki, Adam. Wstęp do prakseologii. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 274-277, 1963.

Publicystyka okresu pozytywizmu. Wybór tekstów. Wojeński, Teofil (oprac.). Wrocław, Zakład im. Ossolińskich, 1953.
Rudzki, Jerzy. O ocenę publicystyki okresu pozytywizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 308-315, 1954.

Pujdak, Józef. Antoni Wiśniewski prekursor filozofii Oświecenia w Polsce. London, Veritas, 1974.
Mincer, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 187-192, 1975.

Pullen, Karl. Die Problematik des Philosophieunterrichts an höheren Schulen. Dusseldorf, Pädagogischer Verlag Schwann, 1958.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XX (4), 286-288, 1961.

Purpose in Nature. Canfield, John V. (ed.). Canfield, Prentice-Hall, 1966.
Czyżewski, Antoni Jerzy. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 127-131, 1970.

Puszkin, Beniamin. Heurystyka. Schabowski, Zbigniew (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1970.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 237-239, 1971.

Putnam, Hilary. Mathematics, Matter and Method. Vol. I. Cambridge UP, 1979.
Kiczuk, Stanisław. Jak rozumieć trzecią wartość logiczną? Roczniki Filozoficzne, 33(1), 221-230, 1985.

Q

Quine, Willard Van Orman. From a Logical Point of View. Cambridge Mass., Harvard UP, 1953.
Pelc, Jerzy. O książce Quine'a "Z punktu widzenia logiki". Myśl Filozoficzna, nr 6, 182-198, 1956.

Quine, Willard Van Orman. Z punktu widzenia logiki. Eseje logiczno-filozoficzne. Warszawa, 1969.
Jedynak, Stanisław. Idealizm subiektywny i logika. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 121-124, 1970.
Michalski, Krzysztof. Quine: z punktu widzenia logiki. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-204, 1971.

Quine, Willard Van Orman. Theories and Things. Cambridge Mass., Harvard UP, 1981.
Pasek, Jarosław. Nauka i filozofia w programie naturalizmu Quine'a. Studia Filozoficzne, nr 10, 174-180, 1983.

Quine, Willard Van Orman. Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, 1986.
Jedynak, Anna. Z punktu widzenia Quine'a. Studia Filozoficzne, nr 3, 175-179, 1988.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 286-291, 1988.

R

Radden, Jennifer. Madness and Reason. London, George Allen and Unwin, 1985.
Klimowicz, Ewa. Obłąkanie i odpowiedzialność. Etyka, nr 25, 345-350, 1990.

Rademaker, Hans. Hegels Wissenschaft der Logik. Eine dastellende und erläutende Einführung. Wiesbaden, Franz Steiner, 1979.
Panasiuk, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 84-88, 1982/83.

Radhakrishnan, Sarvepalli. Filozofia indyjska, tom I. Warszawa, PAX, 1959.
Lazari-Pawłowska, Ija. Monografia o filozofii indyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-238, 1960.

Raffa, P. Avanguardia e realismo. Milano, 1967.
Krzemień-Ojak, Sław. Marksizm, semantyka i realizm. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 177-181, 1968.

Rainko, Stanisław. Rola podmiotu w poznawaniu. Warszawa, PWN, 1971.
Kurowicki, Jan. Spór o charakterystykę poznania. Studia Filozoficzne, nr 3, 207-211, 1973.

Rainko, Stanisław. Świadomość i historia. Studia nad społeczną rolą świadomości. Warszawa, Czytelnik, 1978.
Miś, Andrzej. Świadomość historii. Studia Filozoficzne, nr 11, 157-161, 1979.

Rakitow, Anatolij Iljicz. Anatomija naucznogo znanija. Moskwa, 1969.
Nadel-Turoński, Tadeusz. Anatomia wiedzy naukowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 201-204, 1972.

Ramsey, Paul. Fabricated Man - The Ethics of Genetic Control. New Haven, Yale UP, 1970.
Porębski, Czesław. Etyka a genetyka. Etyka, t. 13, 263-265, 1974.

Raurich, Hector. Notas para la actualidad de Hegel y Marx. Buenos Aires, Marymar, 1968.
Górski, Eugeniusz. Hegel i Marks w oczach filozofa argentyńskiego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 317-320, 1970.

Ravetz, Jerome Scientific Knowledge and its Social Problems. Penguin University Books, 1973.
Magala, Sławomir. Elementy socjologicznej teorii nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-190, 1977.
Dominiak, Grzegorz. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 230-232, 1980.

Rawls, John. The Theory of Justice. Oxford, Clarendon Press, 1972.
Ziembiński, Zygmunt. Rawlsa ogólna teoria sprawiedliwości. Etyka, t. 13, 237-240, 1974.

Razumowskij, Oleg S. Ekstremalnyje zakonomiernosti. Kat'egorii najbolszego i najmienszego. Nowosybirsk, 1988.
Tempczyk, Michał. Filozofia zasad wariacyjnych. Studia Filozoficzne, nr 12, 194-196, 1989.

Read, Herbert. Art and Alienation. The Role of the Artist in Society. London, Thames and Hudson, 1967.
Taranienko, Zbigniew. Medium - czyli lekarstwo na atrofię uczuciowości. Studia Filozoficzne, nr 2, 222-226, 1970.

"Realizm, Racjonalność, Relatywizm". T. 1. Jodkowski, Kazimierz. Teza o niewspółmierności w ujęciu Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda. T. 2. Pomorski, Jan. W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej. 3. Paśniczek, Jacek. Logika fikcji. Esej o pewnej logice typu meinongowskiego.
Kwiatkowski, Tadeusz. Nowa filozoficzna seria wydawnicza w UMCS i pierwsze trzy jej pozycje. Ruch Filozoficzny, XLIV(2), 167-171, 1987.

"Realizm, Racjonalność, Relatywizm". T. 4. Czy sprzeczność może być racjonalna? Jodkowski, Kazimierz (red.). T. 5. Ogryzko-Wiewiórowski, Henryk. Problem racjonalności wyboru społecznego. T. 5. Dębowski, Józef. Idea bezzałożeniowości - geneza i konkretyzacje. T. 8. Wiewiórowska, Mirona. Humanistyczna teoria działania społecznego w zastosowaniu.
Kwiatkowski, Tadeusz. Nowe pozycje filozoficznej serii "Realizm, Racjonalność, Relatywizm" realizowanej przez Wydawnictwo UMCS w Lublinie. Ruch Filozoficzny, XLVII (1), 70-75, 1990.

Recherches sur Diderot et sur L'Encyclopédie. 1986.
Skrzypek, Marian. Nowe czasopismo poświęcone Diderotowi. Studia Filozoficzne, nr 7, 195-198, 1987.

Reduction in Science. Structure, Examples, Philosophical Problems. Balzer, W. & Pearce, D. A. & Schmidt, H.-J. (eds.).Dordrecht, D. Reidel, 1984.
Tempczyk, Michał. Redukcja jako centralne zagadnienie formalnej filozofii nauki. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 194-198, 1985.

Reichenbach, Hans. Philosophic Foundations of Quantum Mechanics. Berkeley, Univ. of Calif. Press, 1944.
Zeidler, Franciszek. Ruch Filozoficzny, XVI (1-2), 11-15, 1948.

Reichenbach, Hans. The Rise of Scientific Philosophy. Berkeley, Univ. of California Pr., 1951.
Schabowski, Zbigniew. Ostatnia książka Reichenbacha. Myśl Filozoficzna, nr 2, 259-271, 1957.

Reichenbach, Hans. The Direction of Time. Berkeley & L. A., Calif. Univ. Pr., 1956.
Trautman, Andrzej. O entropii i strzałce czasu. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-195, 1959.

Reichenbach, Hans. Powstanie filozofii naukowej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1960.
Stróżewski, Władysław. W kręgu neopozytywizmu. Znak, nr 85-86, 1126-1129, 1961.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 257-259, 1962.

Reid, L. A. Meaning in the Arts. London, Allen & Unwin, 1969.
Wolicka, Elżbieta. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 143-147, 1971.

Reiner, Hans. "Die 'goldene Regel'. Die Bedeutung Grundformel der Menschheit" w: Die Grundlagen der Sittlichkeit. 348-379. Meisenheim am Glan, 1974.
Wojtarowicz, Teresa. Hans Reiner o "złotej regule". Roczniki Filozoficzne, 24(2), 128-131, 1974.

Religionskritik. Beiträge zur atheistischen Religionskritik. Weger, Kar-Heinz (Hrsg.). München, Bechmans, 1976.
Pachciarek, Paweł. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 109-113, 1978.

Rényi, Alfréd. Dialogue on Mathematics. [Wg. tłum. rosyjskiego, Moskwa, 1969.]
Heller, Michał. Dialogi o matematyce. Znak, nr 197, 1471-1479, 1970.

Répresentations de la Vie Sexuelle. Numer specjalny Dix-huitème siècle. Paris, 1980.
Skrzypek, Marian. Erotyzm francuskiego oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 161-166, 1982.

Rescher, Nicholas. Topics in Philosophical Logic. Dordrecht, Synthese Library, 1968.
Koziński, Przemysław. Zagadnienia logiki nieklasycznej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 254-259, 1972.

Rescher, Nicholas. The Coherence Theory of Truth. Oxford, Clarendon Pr., 1973.
Stuchliński, Józef A. Koherencja i teoria prawdy. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-159, 1976.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXV, 196-201, 1977.

Rescher, Nicholas. Studies in Modality. Oxford, 1974.
Żegleń, Urszula. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 146-148, 1977.

Rescher, Nicholas. Methodological Pragmatism. A Systems-Theoretic Approach to the Theory of Knowledge. Oxford, Basil Blackwell, 1977.
Magala, Sławomir. Gramatyki i konstelacje. Studia Filozoficzne, nr 10, 159-166, 1981.

Resnik, Michael David. On Skolem's Paradox. The Journal of Philosophy, t. LXIII, 1966.
Suszko, Roman. Wyprawa przeciw Skolemitom. Studia Filozoficzne, nr 2, 264-266, 1967.

Reutterer, A. Philosophie. Wien, 1977.
Symotiuk, Stefan. Fakty i wartości w nauczaniu filozofii. Analiza czterech podręczników filozofii dla klas 8 szkół średnich w Austrii. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 68-78, 1988.

Revah, I. S. Spinoza et le dr Juan de Prado. Paris-La Haye, 1959.
Kołakowski, Leszek. Nowe materiały spinozjańskie. Studia Filozoficzne, nr 3, 221-222, 1961.

Revel, Jean-François. Pourquoi des philosophes? Paris, Julliard, 1957. La Cabale des dévots. Paris, Julliard, 1962.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 37-39, 1963.

Revista de Ciencias Sociales, 1967-1968.
Żurawicki, Leon. Portorykański "Przegląd Nauk Społecznych". Studia Filozoficzne, nr 3, 159-163, 1969.

Revista di Estetica. 1959-1960.
Rzepińska, Maria. Estetyka, III, 322-325, 1962.

Rivista di Filosofia Neo-Scolastica. 1971-1975.
Nowicki, Andrzej. "Rivista di Filosofia Neo-Scolastica" (1971-1975). Studia Filozoficzne, nr 1, 163-167, 1976.

Revue de métaphysique et de morale. 1968.
Cichowicz, Stanisław. "Revue de métaphysique et de morale" - 1968. Studia Filozoficzne, nr 2, 166-172, 1969.

Revista Portuguesa de Filosofia, 1973.
Nowicki, Andrzej. "Revista Portuguesa de Filosofia" (1973). Studia Filozoficzne, nr 2, 175-178, 1974.

Revue d'Esthétique.
Popiel, Jan. Nowe pismo estetyczne. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 279-281, 1949.

Revue d'Esthétique. 1954 i 1955.
Krzemień, Sław. Francuskie czasopismo poświęcone estetyce. Myśl Filozoficzna, nr 5, 204-212, 1956.

Revue d'Esthétique. 1956.
Krzemień, Sław. Estetyka, I, 356-363, 1960.

Revue d'Esthétique. 1957-1961.
Wojnar, Irena. Estetyka, III, 312-321, 1962.

Revue d'Esthétique. 1961-1963.
Wojnar, Irena. Studia Estetyczne, t. 1, 295-301, 1964.

Revue de Métaphysique et de Moral, 1975.
Migasiński, Jacek. "Revue de Métaphysique et de Moral" o Kancie. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-174, 1977.

Revue de théologie et de philosophie, 1969.
Borzym, Stanisław. Revue de théologie et de philosophie 1969 Studia Filozoficzne, nr 1, 163-167, 1971.

Revue Internationale de Philosophie, nr 85-86 "La Crise de l'humanisme", 1968.
Zwoliński, Zbigniew J. Czy kryzys humanizmu? Etyka, t. 6, 196-204, 1970.

Revue Internationale de Philosophie, nr 97 "L'Égalité", 1971.
Zwoliński, Zbigniew. O problemie równości w "Revue Internationale de Philosophie". Studia Filozoficzne, nr 3, 193-198, 1974.

Revue Philosophique de Louvain. 1973-1974.
Krzemień, Wiktoria. Neoscholastyczny kwartalnik francuski "Revue Philosophique de Louvain". Studia Filozoficzne, nr 6, 129-134, 1975.

Revue philosophique de la France et de l'etranger, 1970.
Borzym, Stanisław. Studia Filozoficzne, nr 4, 166-172, 1971.

Reuve Roumaine des Sciences Sociales. Serie de Philosophie et Logique. 1967-1968.
Kołodziej, Alojzy. Rumuński "Przegląd Nauk Społecznych". Studia Filozoficzne, nr 3, 149-151, 1969.

Revue Socialiste, 1954.
Strzelecki, Jan. Rocznik 1954 "Revue Socialiste". Myśl Filozoficzna, nr 4, 208-219, 1955.

Revue Universitaire de Science Morale, nr 1 i 2, 1965.
Majler, Janina. Etyka, nr 1, 341-346, 1966.

Revue Universitaire de Science Morale, 1965-1967.
Majler, Janina. Etyka, t. 3, 239-241, 1968.

Rewolucja naukowo-techniczna jako czynnik rozwoju. Gilejko, L. (red.). Warszawa, PWN, 1974.
Zacher, Lech. Socjalistyczna wersja rewolucji naukowo-technicznej. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 147-151, 1975.

Reznikow, Ł. O. Gnoseołogiczeskije woprosy semiotiki. Leningrad, 1964.
Lebiedziński, Włodzimierz. Radziecka monografia o semiotyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 186-194, 1965.

Richard, Marie-Dominique. L'enstreignement oral de Platon. Une nouvelle interpretation du platonisme. Paris, Cerf, 1986.
Kijewska, Agnieszka. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 212-216, 1988.

Richmond, Anthony H. Colour Prejudice in Britain. A Study of West Indian Workers in Liverpool, 1941-1951. London, Routledge and Kegan Paul, 1954.
Wiatr, Jerzy. Angielska praca o dyskryminacji rasowej. Myśl Filozoficzna, nr 1, 188-193, 1956.

Richta, Radowan i zespół. Cywilizacja na rozdrożu - konsekwencje rewolucji naukowo-technicznej dla społeczeństwa i dla człowieka. Hodoly, Andrzej (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1971.
Szymański, Jerzy. Cywilizacja w dobie rewolucji naukowo-technicznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 193-197, 1972.
Zacher, Lech. U progu rewolucji naukowo-technicznej. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 332-341, 1972.

Ricoeur, Paul. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. PAX, 1975.
Tarnowski, Karol. Egzystencja i hermeneutyka. Znak, nr 256, 1319-1329, 1975.

Rieznikow, Ł. O. Pojęcie i słowo. Warszawa, PWN, 1960.
Żarnecka-Biały, Ewa. Nowa próba analizy "pojęcia" i "słowa" z punktu widzenia marksistowskiej teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 174-178, 1961.

Rintelen, J. von. Beyond Existentialism. Graef, H. (transl.). London, George Allen & Unwin, 1961.
G., L. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 177-178, 1962.

Ripp, Géza. Ekonomia polityczna a ideologia. Warszawa, KiW, 1979.
Miś, Andrzej. Gospodarka społeczna a ekonomia polityczna. Studia Filozoficzne, nr 9, 181-186, 1980.

Rivista di Estetica, 1956-1958.
Brzozowska, Jadwiga. Estetyka, I, 372-380, 1960.

Rivista di Estetica, 1961-1962.
Rytel, Jadwiga. Studia Estetyczne, t. 1, 289-295, 1964.

Rivista Rosmaniana di filosofia e di cultura, 1978.
Grochal, Zbigniew Paweł. "Rivista Rosmaniana". Studia Filozoficzne, nr 3, 155-161, 1980.

Roberts, Catherine. The Scientific Conscience. Reflections on the Modern Biologist and Humanism. New Zork, Brayiller, 1967.
Rainko, Stanisław. Refleksja etyczna o nauce. Etyka, t. 6, 165-170, 1970.

Robinet, André. Système et existence dans l'oeuvre de Malebranche. Paris, J. Vrin, 1965.
Augustyn, Władysław. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 120-125, 1967.

Roczniki Filozoficzne Tow. Nauk. KUL, z. 2, t. VII, 1959.
Keller, Józef. Studia Filozoficzne, nr 3, 224-228, 1961.

Roczniki Filozoficzne, VII-IX. Lublin, TN KUL, 1959-1962.
Stróżewski, Władysław. Roczniki Filozoficzne. Znak, nr 97-98, 1258-1263, 1962.

Roczniki Filozoficzne, X i XI, 1962-1963.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 119, 625-631, 1964.

Röd, Wolfgang. Dialektische Philosophie der Neuzeit. C. H. Beck, 1974.
Magala, Sławomir. Filozofia dialektyczna czasów nowożytnych: próba systematyzacji. Studia Filozoficzne, nr 9, 154-159, 1976.

Röd, Wolfgang. Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike 1. Von Thales bis Demokrit, C.H. Beck, 1976.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXXIX (4), 322-324, 1976.

Roderick M. Chisholm. Bogdan, R. J. (ed.). Dordrecht, Reidel, 1986.
Momot, Renata. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 217-220, 1988.

Rodziński, Adam. Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku. Lublin, Tow. Nauk. KUL, 1960.
Keller, Józef. Sprawiedliwość chrześcijańska a nierówności majątkowe. Studia Filozoficzne, nr 6, 171-173, 1961.

Rodziński, Adam. U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Warszawa, 1980.
Chudy, Wojciech. O autentyczną kulturę osoby ludzkiej. Znak, nr 342-343, 988-997, 1983.

Rogowski, L. S. Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany. Toruń, 1964.
Słupecki, Jerzy. "Logika kierunkowa" L. S. Rogowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-243, 1967.

Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton UP, 1979.
Szubka, Tadeusz. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 161-167, 1983.

Rosen, Bernard. Strategies of Ethics and Instructor's Manual. Boston, Houghton Mifflin Co., 1978.
Hołówka, Jacek. Powtórka z etyki. Etyka, t. 17, 272-276, 1979.

Rosińska, Zofia. Psychoanalityczne myślenie o sztuce. Warszawa, PWN, 1985.
Dziemidok, Bogdan. O psychoanalitycznej refleksji nad sztuką. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-206, 1986.

Ross, Alf. Directives and Norms. London, Routledge and Kegan Paul, 1968.
Pawłowski, Tadeusz. Dyrektywy i normy. Etyka, t. 6, 153-160, 1970.

Rossi, Mario. Cultura e rivoluzione : funzionalismo storico e umanismo operativo. Roma, Editori Riuniti, 1974.
Nowicki, Andrzej. Kultura i rewolucja. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-174, 1975.

Rossi, Paolo. Filozofowie i maszyny. Kreisberg, A. (tłum.). Warszawa, PWN, 1978.
Ugniewska, Joanna. Miejsce techniki w kulturze. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-172, 1979.

Rothenberg, Beno. Studien zur Logik Franz Brentano. Frankfurt am Main, 1962.
Korcik, Antoni. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 262-266, 1969.

Röttgers, Kurt. Kritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant bis Marx. Berlin-New York, de Gruyter, 1975.
Czarkowski, Józef. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 214-220, 1984.

Roubiczek, Paul. Existentialism for and against. Cambridge UP, 1964.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XXVI (3), 210-211, 1968.

Rougemont, Denis de. Miłość a świat kultury zachodniej. Eustachiewicz, L. (tłum.). Warszawa, PAX, 1968.
Starczewska, Krystyna. Mit przeciwko mitowi. Etyka, t. 5, 182-188, 1969.

Rougier, Louis. La métaphysique et le langage. Paris, Flammarion, 1966.
Sukiennicka, W. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 173-174, 1962.

Rousseau, Jean-Jacques. Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Warszawa, PWN, 1956.
Baczko, Bronisław. Rousseau i Concordet - propozycja tematyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-236, 1957.

Rowieński, Z. i Ujemow, A. i Ujemowa, J. Filozoficzny zarys cybernetyki. (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
Sławianowski, Jan. O pracach popularyzacyjnych z dziedziny cybernetyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-198, 1964.

Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. Warszawa, PWN, 1964.
Pogorzelski, Witold A. Księga pamiątkowa ku czci Kazimierza Ajdukiewicza. Studia Filozoficzne, nr 3, 166-181, 1965.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 39-47, 1966.

Rubaszewskij, A. A. Fiłosofskoje znaczenije tieorieticzeskowo nasledstwa I. W. Miczurina. Moskwa, 1949.
Michajłow, Włodzimierz. Filozofia marksistowska wobec teoretycznego dorobku I. W. Miczurina. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 342-350, 1951.

Rubinsztein, S. L. Principy i puti rozwitija psichołogii. Moskwa, 1959.
Prokopczyk, Czesław. Radziecki uczony o "Rękopisach" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 205-207, 1961.

Rubinsztejn, S. L. Byt i świadomość. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Lewicki, Andrzej. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 386-391, 1962.

Rudniański, Jarosław. Homo cogitans. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1975.
Masłowski, Andrzej. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 318-322, 1976.

Rudniański, Jarosław. Elementy prakseologicznej teorii walki. Z zagadnień kooperacji negatywnej. Warszawa, PWN, 1983.
Plisiecki, Marek. Walka: etyka i sprawność. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 171-175, 1985.

Rudziński, Roman. Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975.
Łoziński, Jerzy. Przeciw historii filozofii. Studia Filozoficzne, nr 12, 176-182, 1975.

Rudziński, Roman. Jaspers. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1978.
Piecuch, Czesława. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 154-157, 1979.

Ruffini, Francesco. Studi sui riformatori italiani di Francesco Ruffini. Torino, Edizioni Ramella, 1955.
Pomian, Krzysztof i Szczucki, Lech. Studia o dziejach socynianizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 174-182, 1958.

Rumlanskij, P. M. Filosofija i fizika mikromira. Kiszyniew, Sztiinca, 1973.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 192-195, 1975.

Ruse, Michael. The Philosophy of Biology. London, 1973.
Biedulski, Czesław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 129-131, 1976.

Russell, Bertrand. History of Western Philosophy. London, Allen and Unwin, 1946.
Heitzman, Marian. Historia filozofii Bertranda Russella. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 190-198, 1948.

Russell, Bertrand. My Philosophical Development. London, Allen and Unwin, 1959.
Elzenberg, Henryk. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 153-156, 1959/1960.

Russell, Bertrand. Roads to Freedom. London, Unwin, 1985.
Lipiński, Andrzej W. Russell o socjalizmie i wolności. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-163, 1987.

Rutishauser, Bruno. Max Schelers Phänomenologie des Fühlens. Eine kritische Untersuchung seiner Analyse von Scham und Schamgefühl. Bern, Francke, 1969.
Węgrzecki, Adam. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 284-287, 1972.

Ruyer, Raymond. La cybernetique et l'origine de l'information. Paris, Flammarion, 1954.
J.Z.H. Gödel, Ruyer i montaż. Znak, nr 167, 685-690, 1968.

Rybicki, Paweł. Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie. Wrocław, Ossolineum, 1963.
Jacher, Władysław. Arystotelizm w teorii społecznej. Znak, nr 133-134, 1069-1076, 1965.

Ryder, Richard D. Victims of Science. The Use of Animals in Research. London, Davis-Poynter, 1975.
Sencerz, Stefan. Ofiary nauki. Etyka, t. 18, 300-304, 1980.

Rydzewski, Włodzimierz. Kropotkin. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1979.
Żmudziński, Bogusław. Piotr Kropotkin - klasyk anarchizmu. Studia Filozoficzne, nr 12, 167-171, 1980.

Ryle, Gilbert. Czym jest umysł? Warszawa, 1970.
Jedynak, Stanisław. Filozofia umysłu G. Ryle'a. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 122-130, 1971.
Hołówka, Teresa. Czym jest umysł? Studia Filozoficzne, nr 2, 228-234, 1971.

Ryszka, Franciszek. U źródeł sukcesu i klęski (szkice z dziejów hitleryzmu). Warszawa, Czytelnik, 1972.
Malinowski, Ludwik. O genezie faszyzmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 198-202, 1973.

S

Sachs, Mendel. A New Approach to the Theory of Fundamental Processes. The British Journal for the Philosophy of Science, nr 59, 1964.
Kerner, Ryszard. Podstawowe kłopoty fizyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 207-214, 1965.

Sachsse, Hans. Technik und Verantwortung. Probleme der Ethik im technischen Zeitalter. Freiburg, 1972.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 165-168, 1974.
Skwierciński, Mirosław. Moralna problematyka rozwoju techniki. Etyka, t. 13, 249-252, 1974.

Saczkow, J. W. Wwiedienije w wierojatnostnyj mir. Moskwa, Nauka, 1971.
Starańczak, Józef. Podstawy determinacji probabilistycznej. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 248-253, 1972.

Sadowski, Wadim. Osnowanija obszczej tieorii sistiem. Moskwa, Nauka, 1974.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 157-159, 1978.

Sadurski, Wojciech. Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia. Warszawa, PWN, 1988.
Mikołajewicz, Jarosław. Wybór formuły czy teoria sprawiedliwości. Etyka, nr 25, 333-337, 1990.

Sady, Wojciech. "Wprowadzenie" w: Wittgenstein, Ludwig. Uwagi o religii i etyce. Kraków, Znak, 1995.
Okołowski, Paweł. Mistyka i metafizyka Wittgensteina. Edukacja Filozoficzna, t. 21, 309-315, 1996.
Sady, Wojciech. O recenzenckich zmyśleniach Pawła Okołowskiego. Edukacja Filozoficzna, t. 22, 143-146, 1996.
Okołowski, Paweł. Spór o Wittgensteina. Edukacja Filozoficzna, t. 22, 147-148, 1996.

Sady, Wojciech. Fleck o społecznej naturze poznania. Warszawa, Prószyński i S-ka, 2000.
Sojak, Radosław. Czy myśl Flecka urzeka? Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 3, 365-373, 2001.

Sajó, Geza. Un traité récemment decouvert de Boece de Dacie de mundi aeternitate. Budapeszt, 1954.
Kuksewicz, Zdzisław. Odkrycie nieznanego traktatu Boecjusza z Dacji. Myśl Filozoficzna, nr 3, 204-209, 1957.

Sándor, Pál. Nicolaus Cusanus. Budapest, Akademiai Kiado, Berlin, Akademie Verlag, 1971.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 165-168, 1973.

Saner, Hans. Karl Jaspers. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg, 1971.
Rudziński, Roman. Filozofia Jaspersa: interpretacje i recepcja. Studia Filozoficzne, nr 5, 201-204, 1974.

Sarna, Jan W. Fenomenologia Romana Ingardena na tle filozofii Edmunda Husserla. Kielce, WSP, 1981.
Piusiński, Wojciech. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 128-133, 1983.

Sarnowski, Stefan. Krytyka filozofii metafizycznej. Warszawa, PWN, 1982.
Broda, Marian. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 79-82, 1985.

Sarnowski, Stefan. Rozumność i świat. Próba wprowadzenia do filozofii. Warszawa, PWN, 1988.
Broda, Marian. Wprowadzić filozoficznie do filozofii. Studia Filozoficzne, nr 10, 208-214, 1989.
Węcławik, Piotr. Ruch Filozoficzny, XLVI (4), 413-416, 1989.

Sartre, Jean-Paul. Marksizm i egzystencjalizm. 1957. La fantome de Staline. 1956-1957. Le réformiste et les fetiches. 1956. Matérialisme et la revolution. 1949. Résponse â Nauville. 1956.
Guranowski, Jan. Ideologia i polityka w ostatnich pracach publicystycznych Sartre'a. Myśl Filozoficzna, nr 3, 172-185, 1957.

Sartre, Jean-Paul. Czym jest literatura? Wybór szkiców krytyczno-literackich. Lalewicz, Janusz (tłum.), Jaroszewski, Tadeusz M. (wstęp). Warszawa, 1968.
Cybulska, Maja E. Sartre wobec literatury. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 99-105, 1969.

Sartre, Jean-Paul. Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni. Warszawa, PWN, 1970.
Płużański, Tadeusz. Wolność w pułapce. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 108-112, 1971.

Saucerotte, Antoine. Révolution et contre-révolution dans l'Êglise. Douit-elle brûler saint Augustin? Paris, 1970.
Migasiński, Jacek. Mit i historia. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 140-143, 1971.

Sayre, Kenneth M. Plato's Late Ontology. A Riddle Resolved. Princeton UP, 1983.
Blandzi, Seweryn. O możliwości koherentnej rekonstrukcji ontologii Platona. Studia Filozoficzne, nr 9, 163-174, 1986.

Schaff, Adam. Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1950.
Katz, Henryk. Polska praca o narodzinach i rozwoju filozofii marksistowskiej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 323-334, 1951.

Schaff, Adam. Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1951.
Baczko, Bronisław. Przeciw idealizmowi w teorii prawdy. Myśl Filozoficzna, nr 2, 338-354, 1952.

Schaff, Adam. Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii. Warszawa, PWN, 1955.
Łowmiański, Henryk. Na marginesie zagadnienia praw historii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 170-180, 1956.

Schaff, Adam. Wstęp do semantyki. Warszawa, PWN, 1960.
Kokoszyńska, Maria. Marksistowska książka o semantyce. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-155, 1961.

Schaff, Adam. Język a poznanie. Warszawa, PWN, 1964.
Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna. Język a poznanie. Studia Filozoficzne, nr 1, 139-145, 1965.
Wojtasiewicz, Olgierd. Rzecz o języku. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-148, 1965.
Doroszewski, Witold. O funkcji poznawczej języka. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-186, 1965.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 24-28, 1965.

Schaff, Adam. Marksizm a jednostka ludzka. Warszawa, PWN, 1965.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 52-59, 1966.
Soldenhoff, Stanisław. Etyka, t. 1, 366-370, 1966.

Scheffler, Israel. The Anatomy of Inquiry. London, Routledge and Kegan Paul, 1964.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 141-143, 1968

Scheler, Max. Resentyment a moralność. Warszawa, PWN, 1977.
Tarnowski, Karol. Chrześcijaństwo i resentyment. Znak, nr 289-290, 1010-1021, 1978.

Scheler, Max. Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Czerniak, S. i Węgrzecki, A. (tłum.). Warszawa, PWN, 1987.
Galarowicz, Jan. Duch pozbawiony mocy? Znak, 405-406, 182-187, 1989.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph. Historisch-kritische Ausgabe. Stuttgart, Frommann-Holzboog.
Panasiuk, Ryszard. Krytyczne wydanie dzieł Schellinga rozpoczęte. Studia Filozoficzne, nr 2, 181-184, 1989.

Schelsky, Helmut. Ortsbestimmung der deutschen Soziologie. Eugen Diederich, 1959.
Tyrowicz, Stanisław. Socjologia kraju o nieczystym sumieniu. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 296-299, 1963.

Schick, Frederik. Having Reasons. An Essay on Rationality and Sociality. Princeton UP, 1984.
Porębski, Czesław. Z jakiej racji? Studia Filozoficzne, nr 8, 150-154, 1986.

Schiwy, Gunther. Neue Aspekte des Strukturalismus. München, Kosel, 1971. Sebag, Lucien. Marxismus und Strukturalismus. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1967.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 277-281, 1972.

Schlechta, Karl. Der Fall Nietzsche. Aufsätze und Vorträge. München, C. Hanser, 1959.
Elzenberg, Henryk. Ruch Filozoficzny, XIX (1-2), 41-43, 1959.

Schlegel, Richard. Time and the Physilac World. Michigan State Univ. Press, 1961.
Demiański, Marek. Czas absolutny w teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 3, 167-171, 1964.

Schleiermacher, F. D. E. Dialektik (1814/15). Ein Leitung zur Dialektik. Hamburg, Meiner, 1988.
Potępa, Maciej. F. D. E. Schleiermacher. Studia Filozoficzne, nr 4, 279-283, 1990.

Schlesinger, G. Method in the Physical Science. London, Routledge and Kegan Paul, 1963.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 196-199, 1966.

Schlesinger, George N. Metaphysics. Methods and Problems. Oxford, Basil Blackwell, 1983.
Kiczuk, Stanisław. Metafizyka a logika. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 230-241, 1985.

Schlick, Moritz. Zagadnienia etyki. Ossowska, Maria (wstęp), Kawczakowie, Maria i Andrzej (tłum.). Warszawa, PWN, 1960.
Jankowski, Henryk. Stara treść w nowej szacie. Studia Filozoficzne, nr 1, 157-165, 1961.
Stróżewski, Władysław. Książki o etyce. Znak, nr 80, 265-269, 1961.

Schmidt, Alfred. Geschichte und Struktur. Fragen einer marxistischen Historik. München, Carl Hanser, 1971.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 193-196, 1973.

Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich. Das dialektische Verhältnis des Menschen zur Natur. Eine philosophiegeschichtliche Studie zur Naturproblematik bei Karl Marx. Freiburg/München, Alber, 1984.
Moliter, Katarzyna. Człowiek a przyroda. Studia Filozoficzne, n10, 171-174, 1986.

Schneider, Ursula. Grundzüge einer Philosophie des Glücks bei Nietzsche. Berlin-New York, de Gruyter, 1983.
Żelazny, Mirosław. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 228-230, 1985.

Schoeck, Helmut. Der Neid. Eine Theorie der Gesellschaft. Freiburg, Karl Alber, 1968.
Lazari-Pawłowska, Ija. Człowiek jako istota zawistna. Etyka, t. 8, 190-194, 1971.

Schoeps, Hans-Joachim. Was ist der Mensch. Philosophische Antropologie als Geistesgeschichte der neuesten Zeit. Göttingen, Musterschmid, 1960.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 278-280, 1962.

Scholtz, Heinrich. Zarys historii logiki. Kurecka-Wirpszowa, Maria (tłum.). PWN, 1965.
Korcik, Antoni. Zarys historii logiki. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-173, 1966.

Schopenhauer, Arthur. Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Konorscy, Bolesław i Łucja (tłum.). Kraków, Wyd. Literackie, 1973.
S., W. Dialektyka erystyczna Schopenhauera. Znak, nr 232, 1341-1344, 1973.

Schopenhauer, Arthur. Sämtliche Werke. 8 tomów, Wiesbaden, 1972. Der handschriftliche Nachlass. 5 tomów. Frankfurt a.M., 1966-1975. Gesammelte Briefe, Bonn, 1978. Gespräche. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1971. Züricher Ausgabe. Werke in Zehn Bänden, Zürich, 1977.
Garewicz, Jan. Schopenhaueriana I. Studia Filozoficzne, nr 5, 151-158, 1979.

Schrag, Calvin O. The Structure of moral experience: A Phenomenological and Existential Analysis. Ethics, nr 4, 1963.
Gromczyński, Wiesław. Amerykański fenomenolog o strukturze moralnego doświadczenia. Studia Filozoficzne, nr 3, 205-209, 1964.

Schuetz, Alfred & Gurwitsch, Aron. Briefwechsel 1939-1959. Grathoff, R. (wyd.). Münich, Fink, 1985.
Piłat, Robert. Filozoficzny dialog Alfreda Schuetza i Arona Gurwitscha. Studia Filozoficzne, nr 5, 165-174, 1988.

Schuhl, Pierre-Maxime. Le dominateur et les possibles. Paris, Presses Universitaires de France, 1960.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XX (4), 270-273, 1961.

 Schupp, Franz. Poppers Methodologie der Geschichtswissenschaft : historische Erklärung und Interpretation. Bonn, Herbert Grundmann, 1975.
Czarkowski, Józef. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 84-89, 1985.

Schwartz-Liebermann von Wahlendorf, H. A. Idealité et réalité du droit. Les dimensions du raisonnment judiciare. Paris, 1980.
Wróblewski, Jerzy. Zagadnienia prawa. Studia Filozoficzne, nr 9, 166-171, 1980.

Sciama, D. W. Kosmologia współczesna. Warszawa, PWN, 1975.
Butryn, Stanisław. Kosmologia współczesna. Studia Filozoficzne, nr 7, 165-169, 1976.

Science. 1974-1975.
Zamecki, Stefan. Problematyka naukoznawcza na łamach "Science". Studia Filozoficzne, nr 8, 133-139, 1976.

Science and Religious Belief - A Selection of Recent Historical Studies. Russell, C. A. (ed.). Open UP, 1973.
Heller, Michał. Dzisiejszymi oczami na dawne spory. Znak, nr 277-278, 904-912, 1977.

Science & Society, t. XXXIII, 1969.
Mackiewicz, Witold. Myśl marksistowska za oceanem. Studia Filozoficzne, nr 1, Studia Filozoficzne, nr 1, 155-161, 1971.

Sciences de l'art, t. 1, 1964.
Wojnar, Irena. Francuska estetyka eksperymentalna. Studia Estetyczne, t. 2, 383-388, 1965.

Scot, Jean. Homélie sur la Prologue de Jean. Paris, Cerf, 1969.
Kałuża, Zenon. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 129-131, 1972.

Scot, Jean. Commentaire sur l'Evangile de Jean. Jeauneau, Edouard (wyd.). Paris, Cerf, 1972.
Kałuża, Zenon. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 73-75, 1973.

Searle, John R. Czynności mowy. Chwedeńczuk, B. (tłum.). Warszawa, PAX, 1987.
Woźniak, Jacek. Czynności mowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 164-169, 1989.

Sebeok, Thomas A. The Sign and Its Masters. Austin and London, Univ. of Texas Pr., 1979.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Znak i świat przyrodniczy. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-180, 1981.

Sedlmayr, Hans. Kunst und Wahrheit. Hamburg, 1958.
Pazura, Stanisław. Sedlmayra teoria sztuki. Estetyka, II, 239-245, 1961.

Segal, Jacob. Die dialektische Metode in der Biologie. Berlin, Dietz Verlag, 1958.
Kochański, Zdzisław. Nowa książka o metodzie dialektycznej w biologii. Studia Filozoficzne, nr 4, 191-201, 1959.

Seidler, Grzegorz Leopold. Z zagadnień filozofii prawa. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1978.
Smoczyński, Paweł. Trzy studia z filozofii prawa. Studia Filozoficzne, nr 5, 166-170, 1979.
Szyszkowska, Maria. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 161-162, 1979.

Seifert, Józef. Istota i motywacja moralnego działania. Frącz, S. (tłum.). Opole, Wyd. św. Krzyża, 1984.
Galarowicz, Jan. Dlaczego dobrze jest czynić dobrze? Znak, nr 382, 87-94, 1986.

Seiffert, Helmut. Einführung in die Wissenschaftstheorie : Geisteswissenschaftliche Methoden : Phänomenologie - Hermeneutik und historische Methode - Dialektik. München, 1970.
Bronk, Andrzej. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 139-144, 1972.

Sejfułłajew, R. S. Koncepcija priczinnosti i jejo funkcji w fizikie. Nauka, 1973.
Zabieglik, Stefan. Przyczynowość w świetle fizyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 159-163, 1975.

Sekstus Empiryk. Przeciw logikom. Dąmbska, Izydora (tłum.), Pąkcińska, Maria (posłowie). Warszawa, PWN, 1970.
Głuchowski, Gerard. Dialektyka sceptycyzmu greckiego. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 103-108, 1971.

Selsam, Howard. Socialism and Ethics. New York, International Publishers, 1943.
Szaniawski, Klemens. Przegląd Filozoficzny,, nr 3-4, 430-432, 1949.

Semantics of Natural Language. Davidson, D. & Harman, G. (eds). Dordrecht, Reidel, 1972.
Koj, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 134-138, 1973.

Sève, Lucien. La Philosophie française contemporaine et se genèse de 1789 à nos jours. Paris, Éditions sociales, 1962.
Skarga, Barbara. Sève'a próba syntezy. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-199, 1963.

Selye, Hans. Stres okiełznany. Warszawa, PIW, 1977.
Smoczyński, Paweł J. Biologia w roli filozofii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 168-173, 1978.

Semiosis. Internationale Zeitschrift für Semiotik und Ihre Anwendungen. 1978.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Czasopismo poświęcone semiotyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 157-159, 1979.

Semiotyka kultury. Janus, E. i Mayenowa, M. R. (wybór i oprac.). Warszawa, 1975.
Panas, Władysław. Semiotyka kultury. Znak, nr 260, 235-250, 1976.

Sermonti, Giuseppe. L'anima scientifica. Roma, Dino Ed., 1982.
Grygiel, Stanisław. Przeciwko stechnologizowanej nauce. Znak, nr 345, 1321-1326, 1983.

Sędziwój, Michał. Traktat o kamieniu filozoficznym. Warszawa, PWN, 1971.
Zamecki, Stefan. W poszukiwaniu kamienia filozoficznego. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 183-190, 1972.

Shackle, G. L. S. Decision, Order and Time in Human Affairs. Cambridge UP, 1961.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 155-156, 1962.

Sharma, Dhirendra. The Negative Dialectics. A Study of the Negative Dialecticism in Indian Philosophy. New Delhi, 1974.
Jedynak, Stanisław. Negatywna dialektyka Indii. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 210-212, 1976.

Shils, Edward. The Academic Ethic. Univ. Of Chicago Pr., 1984.
Jankowski, Henryk. Wezwania współczesności a etyka akademicka. Etyka, nr 23, 156-163, 1988.

700 lat myśli polskiej. T. I. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku. T. II. Filozofia i myśl społeczna XVI wieku. 1978.
Czerkawski, Jan. Uwagi o źródłach do dziejów kultury filozoficznej w Polsce. Znak, nr 307, 88-101, 1980.

Siemek, Marek. Fryderyk Schiller. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1970.
Sadowski, Jarosław. Rzecz o Schillerze czyli z prolegomenów do problematyki humanizmu. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 123-128, 1971.
Potępa, Maciej. Monografia filozofii Schillera. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-226, 1973.

Siemek, Marek. Filozofia, dialektyka, rzeczywistość. Warszawa, PIW, 1982.
Dybciak, Krzysztof. Gnoza, dialektyka, nierzeczywistość. Znak, nr 346, 1494-1501, 1983.

Siemianowski, Andrzej. Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych. Warszawa, PWN, 1976.
Wojewódzki, Tadeusz. A. Siemianowskiego koncepcje nauk praktycznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 175-180, 1977.

Siemianowski, Andrzej. Fakty, prawa, decyzje. (Rozprawy o konwencjonalistycznej filozofii nauki). Wrocław, Wyd. Akad. Ekonom., 1983.
Szlachcic, Krzysztof. Studium o konwencjonalizmie. Studia Filozoficzne, nr 7, 151-153, 1986.

Siemianowski, Antoni. Człowiek i prawda. Pownań, W Drodze, 1986.
Zachariasz, Andrzej L. Wokół problematyki prawdy. Studia Filozoficzne, nr 1, 135-141, 1988.

Sieriebriakow, M. W. Fridrich Engels w mołodosti. Leningrad, 1958.
Panasiuk, Ryszard. Cenna monografia o ewolucji ideowej młodego Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-189, 1961.

Sikora, Adam. Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa, PWN, 1967.
Stefanowska, Zofia. O mesjanizmie - bez zgorszenia. Studia Filozoficzne, nr 2, 125-137, 1968.

Sikora, Adam. Prorocy szczęśliwych światów. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1982.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 4, 366-368, 1984.

Simon, Heinrich und Marie. Die Alte Stoa ind ihr Naturbegriff. Berlin, 1956.
Pohlenz, Max. Die Stoa. Geschichte einer Geistigen Bewegung. Gottingen, 1955.
Krońska, Irena. Na marginesie dwóch nowych książek o filozofii stoickiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 186-198, 1957.

Simon, Herbert A. Administrative Behaviour: A Study of Decisionmaking Processes in Administrative Organization. New York, Macmillan, 1957.
Dyoniziak, Ryszard. Studia Filozoficzne, nr 5, 212-216, 1959.

Simon, Josef. Sprache und Raum: Philosophische Untersuchungen zum Verhältnis zwischen Wahrheit und Bestimmtheit von Sätzen. Berlin, de Gruyter, 1969.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 38-41, 1972.

Singer, Peter. Democracy and Disobedience. Oxford, Clarendon Press, 1973.
Szawarski, Zbigniew. Moralność i demokracja. Etyka, t. 15, 246-249, 1977.

Singer, Peter. Animal Liberation. A New Ethics for Our Treatment of Animals. New York, Avon Books, 1977.
Szawarski, Zbigniew. Cena wyzwolenia zwierząt. Etyka, t. 18, 285-291, 1980.
Sencerz, Stefan. Równość moralna a traktowanie zwierząt. Studia Filozoficzne, nr 9, 175-181, 1980.

Singer, Peter. Marx. Oxford UP, 1980
Mendelski, Tadeusz. Aktualność Marksa. Etyka, nr 22, 284-289, 1986.

Sinn-voll heilen: Viktor E. Frankls Logotherapie - Seelenheilkunde auf neuen Wegen. Freiburg, Herder, 1984.
Pawłowska, Joanna. Człowiek w poszukiwaniu sensu życia. Studia Filozoficzne, nr 3, 195-200, 1987.

Sintiez sowriemiennogo naucznogo znanija. Moskwa, Nauka, 1973.
Pawlak, Adam i Wojewódzki, Tadeusz. Rola fizyki i nauk technicznych w procesie syntezy wiedzy naukowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 125-131, 1974.

Sitek, Wojciech. Florian Znamiecki a marksizm. Epistemologiczna konceptualizacja wyjaśniania w naukach społecznych. Warszawa-Poznań, PWN, 1980.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 3, 203-205, 1982/83.

Skarbek, Janusz. Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim. Warszawa, Ossolineum, 1968.
Skarga, Barbara. Pozytywiści polscy o nauce. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 138-142, 1968.

Skarga, Barbara. Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim. Warszawa, PWN, 1967.
Panasiuk, Ryszard. Doktryna i historia. Studia Filozoficzne, nr 3, 280-287, 1970.

Skarga, Barbara. Claude Bernard. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1970.
Zamecki, Stefan. Scjentyzm triumfujący. Studia Filozoficzne, nr 6, 194-199, 1972.

Skarga, Barbara. Czas i trwanie. Studia o Bergsonie. Warszawa, PWN, 1982.
Niecikowski, Jerzy. Czytać Bergsona? Studia Filozoficzne, nr 6, 205-211, 1984.
Borzym, Stanisław. Bergson a filozofia współczesna. Znak, nr 353, 556-560, 1984.

Skarga, Barbara. Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. Warszawa, PWN, 1987.
Borzym, Stanisław. Historia i struktury sensu. Znak, 396-397, 180-186, 1988.

Skarga, Barbara. Granice historyczności. Warszawa, PIW, 1989.
Tarnowski, Karol. Ponad historię. Znak, nr 424, 86-93, 1990.

Sklar, Lawrence. Types of Inter-theoretical Reduction. The British Journal for the Philosophy of Science, nr 2, 1967.
P, N. Typy redukcji. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 201-207, 1967.

Skoczyński, Jan. Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego. Wrocław, 1983.
Borzym, Stanisław. Pół wieku po proroctwach "polskiej Kasandry". Znak, nr 357-358, 1247-1252, 1984.
Krasicki, Jan. Na antypodach pesymizmu. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 175-179, 1985.

Sławianowski, Jan Jerzy. Przyczynowość w mechanice kwantowej. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969.
Heller, Michał. Determinizm i indeterminizm w fizyce współczesnej. Znak, nr 185, 1504-1512, 1969.
Majewski, Zbigniew. W kręgu niemarksistowskich interpretacji filozoficznych mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-205, 1970.

Słupecki, Jerzy i Borkowski, Ludwik. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Warszawa, PWN, 1963.
Stonert, Henryk. Nowy podręcznik logiki dla filozofów. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-184, 1964.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 39-42, 1964.

Smart, J. J. C. Materialism. Malcolm, Norman. Scientific Materialism and the Identity Theory. Journal of Philosophy, 24, 1963.
Hempoliński, Michał. Sympozjon poświęcony materializmowi. Studia Filozoficzne, nr 1, 203-214, 1965.

Smith, Adam. Teoria uczuć moralnych. Petsch, Danuta (tłum.). Warszawa, PWN, 1989.
Haremska, Katarzyna. Cnota i kapitalizm. Znak, nr 425-426, 173-178, 1990.

Smokler, Howard i Rohr, Michael D. "Confirmation and Translation" w: Philosophical Logic. Davis, J. W. i in. (red.), 172-180. D. Reidel, 1969.
Staszek, Walenty. Konfirmacja a przekład. Studia Filozoficzne, nr 7, 181-184, 1973.

Sobeski, Michał. Myśl a marmur i inne szkice estetyczne. Warszawa, PWN, 1959.
Turek, Leszek. O dorobku estetycznym Michała Sobeskiego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 295-299, 1960.

Sokołow, Wasilij Wasil'ewicz. Sredniewiekowaja fiłosofija. Moskwa, Wysszaja Szkoła, 1979.
Kuligowska-Podlecka, Ewa. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 212-214, 1984.

Soldenhoff, Stanisław. O intuicjonizmie etycznym - obowiązek i wartość w systemie W. D. Rossa. Warszawa, PWN, 1969.
Czeżowski, Tadeusz. Etyka angielska okresu międzywojennego. Etyka, t. 6, 160-165, 1970.

Soldenhoff, Stanisław. Wprowadzenie do etyki. Warszawa, PWN, 1972.
Glińska, Alicja. Przegląd stanowisk i kierunków w etyce. Etyka, t. 12, 170-177, 1973.

Sołowiow, Sergiusz M. Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowiowa. Poznań, W drodze, 1986.
Klecel, Marek. Powrót Sołowiowa. Znak, nr 396-397, 186-192, 1988.

Son, B. H. Science and Person. A Study on the Idea of "Philosophy as Rigorous Science" in Kant and Husserl. Assen, Van Gorcum, 1972
Madeja, Zygmunt. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 300-304, 1975.

Souriau, Étienne. Clefs pour l'esthétique. Paris, 1970.
Marx, Jan. Klucze do estetyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 252-254, 1971.

Sousedik, Stanislav. Valerián Magni 1586-1661. Kapitola z kulturních dējin Čech 17 století. Vyšehrad, 1983.
Aduszkiewicz, Adam. Walerian Magni. Studia Filozoficzne, nr 6, 222-225, 1984.

The Southern Journal of Philosophy, 1979.
Magala, Sławomir. "The Southern Journal of Philosophy". Studia Filozoficzne, nr 8, 131-134, 1980.

Sowieszczanije po fiłosofskim woprosam fiziołogii wysszej nierwnoj diejatielnosti i psichołogii. (Sprawozdanie z obrad). Woprosy Fiłosofii, nr 7, 65-124 i nr 8, 36-87, 1962.
Raszewska, Teresa. Konferencja poświęcona filozoficznym zagadnieniom fizjologii wyższych czynności nerwowych i psychologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-222.

Sowremiennyj determinizm - zakony prirody. Swieczynikow, G. A. i in. (red.). Moskwa, 1973.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXII, (2-3), 148-151, 1974.

Spartacus Yearbook.
Jedynak, Stanisław. Spartacus Yearbook - rocznik marksistów z USA. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-178, 1972.

Spear, Otto. Albert Schweitzers Ethik. Ihre Grundlinen in seinem Denken und Leben. Hamburg, Herbert Reich, 1978.
Lazari-Pawłowska, Ija. Rozważania o etyce Schweitzera. Studia Filozoficzne, nr 5, 168-169, 1980.

Specht, Ernst Konrad. Sprache und Sein: Untersuchungen zur sprachanalytischen Grundlegung der Ontologie. Berlin, de Gruyter, 1967.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 25-28, 1969.

Spisani, Franco. Significato e structurra del tempo / The Meaning and Structure of Time. Testo bilingue. Bologna, 1972.
T., M. Przeciw paradoksom mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 12, 155-158, 1974.

Srzednicki, Jan. Franz Brentano's Analysis of Truth. The Hague, Nijhoff, 1965.
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 133-134, 1969.

Srzednicki, Jan T. J. Elements of Social and Political Philosophy. The Hague, Martinus Nijhoff, 1976.
Dyoniziak, Ryszard. Elementy filozofii politycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 188-190, 1978.

Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Kotarbiński, T. i Płomieński, J. E. (red.). Warszawa, PIW, 1957.
Gołaszewska, Maria. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 34-37, 1960.

Stanjukowicz, K. P. i Kolesnikow, S. M. i Moskowin, W. M. Problemy tieorii prostranstwa, wriemieni i matierii. Moskwa, Atomizdat, 1968.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 135-138, 1970.

Stanosz, Barbara. Zarys logiki dla bibliotekoznawców. Cz. 1: Wybrane zagadnienia logiki formalnej. Warszawa, Wyd. Uniw. Warsz., 1971.
Mincer, Bohdan A. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 15-21, 1974.

Stark, Werner. Die Wissenssoziologie. Ein Beitrag zum tieferen Verständnis des Geisteslebens. Stuttgart, Enke, 1960.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 50-52, 1962.

Starzyński, Juliusz. Sztuka w świetle historii. Studia z metodologii historii sztuki. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1951.
Jakimowicz, Andrzej i Morawska, Hanna. O książce J. Starzyńskiego "Sztuka w świetle historii". Myśl Filozoficzna, nr 4, 310-323, 1952.

Staszic, Stanisław. O nauce, jej znaczeniu i organizacji. Suchodolski, Bogdan (oprac.). Warszawa, PWN, 1952.
Plewniak-Szacka, Barbara. Próba nowego spojrzenia na filozofię Staszica. Myśl Filozoficzna, nr 4, 326-334, 1953.

The State and Civil Society. Studies in Hegel's Political Philosophy. Pelczynski, Z. A. (ed.). Cambridge UP, 1984.
Kozłowski, Marek. Państwo i społeczeństwo obywatelskie w filozofii politycznej Hegla. Studia Filozoficzne, nr 6, 183-188, 1986.

Staudinger, Hugo i Schlüter, Johannes. Wer ist der Mensch_ Entwurf einer offenen und imperativen Anthropologie. Stuttgart, Burg, 1981.
Lazari-Pawłowska, Ija. Kim jest człowiek. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 165-169, 1982.

Stavenhagen, Kurt. Person und Persönlichkeit Untersuchungen zur Anthropologie und Ethik. Aud dem Nachlass herausgegeben von Harald Delius. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1957.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 159-164, 1959/1960.

Stegmüller, Wolfgang. Das Wahreitsproblem und die Idee der Semantik. Wien, Springer, 1957.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 159-161, 1959.

Stegmüller, Wolfgang. Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Stuttgart, A. Kroner, 1965.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 22-25, 1969.

Stegmüller, Wolfgang. Wissenschaftliche Erklärung und Begründung. Berlin, Springer, 1969.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 193-197, 1970.

Stegmüller, Wolfgang. Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Bd. 2. Theorie und Erfahrung. Berlin, Springer, 1970.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 152-155, 1973.

Stegmüller, Wolfgang. Personelle und Statistiche Wahrscheinlichkeit. Berlin, Springer, 1973.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 189-192, 1975.

Stegmüller, Wolfgang. Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Berlin, Springer, 1973.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 192-193, 1975,

Steigerwald, Robert. Herbert Marcuses "Dritter Weg". Berlin, Akademie-Verlag, 1969.
Toborowicz, Wojciech. Marksistowska krytyka Herberta Marcuse'a. Studia Filozoficzne, nr 5, 208-214, 1972.

Stein, Edyta. O zagadnieniu wczucia. Gierulanka, D. i Gierula, Jerzy (tłum.). Kraków, Znak, 1988.
Galarowicz, Jan. Edyty Stein doktorat o wczuciu. Rec. Znak, nr 416, 109-111, 1990.

Stenius, Erik. Wittgenstein's Tractatus. A Critical Exposition of Its Lines of Thought. Oxford, Basil Blackwell, 1960.
Wolniewicz, Bogusław. Ruch Filozoficzny, XX (3), 160-163, 1961.

Stevenson, Charles L. Facts and Values. Studies in Ethical Analysis. New Haven & London, Yale Univ. Press, 1963.
Szawarski, Zbigniew. "Ethics and Language" ciąg dalszy. Studia Filozoficzne, nr 4, 121-129, 1965.

Stevenson, Leslie. Seven Theories of Human Nature. Oxford UP, 1974.
Górnicka, Joanna. Teorie natury ludzkiej. Etyka, t. 16, 184-186, 1978.

Stępień, Antoni B. Wstęp do filozofii. Lublin, TN KUL, 1976.
Włodowski, S. Jerzy Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 75-77, 1982/83.

Stimmen der Zeit. 1968.
Michalski, Krzysztof. Głosy czasu. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 154-166, 1969.

Stoetzel, Jean. La psychologie sociale. Paris, Flammarion, 1963.
Malewska, Hanna. Psychologia społeczna Jeana Stoetzela. Studia Filozoficzne, nr 2, 198-200, 1964.

Stojković, Andrija B. Poćeci filosofije u Srba. Od Save do Dositeja na osnovama narodne mudrosti, t.I. Beograd, 1970. Razvitak filosofije u Srba 1804-1944, t. II. Beograd, 1972.
Pisarek, Henryk. O dwutomowej "Historii filozofii serbskiej". Studia Filozoficzne, nr 2, 179-185, 1974.

Stołowicz, L. N. Estieticzeskoje w diejstwitielnosti i w iskusstwie. Moskwa, 1959.
Dziechciaruk, Stanisław. Radziecka książka o kategoriach estetycznych. Estetyka, II, 257-261, 1961.

Strasser, Stephan. Phänomenologie und Erfahrungswissenschaft vom Menschen. Berlin, de Gruyter, 1964.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 16-19, 1967.

Strawson, Peter F. Scepticism and Naturalism: Some Varietes. New York, Columbia UP, 1983.
Szubka, Tadeusz. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 325-335, 1986.

Strielcowa, Galina. Kritika egzystencjalistskoj koncepciji dialektiki. Moskwa, Wysszaja Szkoła, 1974.
Miś, Andrzej. Marksizm a egzystencjalizm. Studia Filozoficzne, nr 9, 169-173, 1975.

Ströker, Elisabeth. Philosophische Untersuchungen zum Raum. Frankfurt a.M., Klostermann, 1977.
 Judycki, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 233-238, 1981.

Stróżewski, Władysław. Istnienie i wartość. Kraków, Znak, 1982.
Tarnowski, Karol. "Istnienie i wartość" Władysława Stróżewskiego". Znak, nr 342-343, 968-978, 1983.

Stróżewski, Władysław. Dialektyka twórczości. Kraków, Polskie Wyd. Muzyczne, 1983.
Baran, Bogdan. O dialektyce twórczości. Znak, nr 359, 1405-1412, 1984.
Marciszuk, Piotr. Władysława Stróżewskiego dialektyka twórczości. Studia Filozoficzne, nr 10, 201-208, 1984.
Jasiński, Bogusław. Wokół twórczości. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 185-190, 1985.
Taranczewski, Paweł. Nicość normatywna. Znak, nr 370-371, 188-201, 1985.

The Structure of Scientific Theories. Suppe, Frederick (ed.). Urbana, Univ. of Illinois Pr., 1974.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 204-207, 1977.

Strukturalizm a marksizm. Brodzka, Alina i Weinsberg-Wajda, Adam (tłum.), Jaroszewski, Tadeusz M. (wstęp). Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Jakubowska, Janina. Dialektyka czy struktura? Człowiek i Światopogląd, nr 12, 141-145, 1969.

Studia Estetyczne, t. I, 1964 i t. II, 1965.
Pytlak, Andrzej. Najmłodsze czasopismo estetyczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 209-219, 1966.

Studia Filozoficzne, wyd. specjalne Humanizm socjalistyczny, 1969.
Mincer, Bohdan. Humanizm przyszłości. Człowiek i Światopogląd, nr 11, 126-131, 1970.

Studia Logica, tomy XIII-XVII.
Poznański, Edward. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-198, 1967.

Studia Metodologiczne, nr 1, 1965.
Pawłowski, Tadeusz. Integracja nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 263-266, 1966.

Studia Metodologiczne, t. 1, 1965 - t. 5, 1968.
Nowak, Leszek. Wzorce metodologii humanistyki na łamach "Studiów Metodologicznych". Studia Filozoficzne, nr 3, 165-172, 1969.

Studia Metodologiczne, t. 9, 1972.
Zgółka, Tadeusz. "Studia metodologiczne". Studia Filozoficzne, nr 3, 199-202, 1974.

Studia nad zagadnieniami rewolucji naukowo-technicznej. Olszewski, E., Zacher, L. (red.). Wrocław, Ossolineum, 1974.
Sztumski, Wiesław. W poszukiwaniu modelu rewolucji naukowo-technicznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 161-167, 1975.

Studia Socjologiczne, nr 1-5, 1961-1962.
Krawczyk, Zbigniew. Nowe pismo socjologiczne. Studia Filozoficzne, nr 1, 255-258, 1963.

Studia Socjologiczne, 1963.
Topolski, Jerzy. Z metodologicznej i teoretycznej problematyki socjologii. Studia Filozoficzne, nr 3, 188-197, 1964.

Studia z filozofii Boga. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa, ATK, 1968, 1973.
Zdybicka, Zofia Józefa. Książki dla nauczających filozofii. Znak, nr 226-227, 639-644, 1973.
Krajewski, Kazimierz. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 179-186, 1975.

Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 2. Quantum Theory and Reality. Vol. 3/1, Scientific Research I. Springer, 1967.
Sławianowski, Jan Jerzy. W obronie obiektywnego statusu teorii kwantów. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 147-160, 1968.

Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 1. Delaware Seminar in the Foundations of Physics. Vol. 3/1, Scientific Research I. Vol. 3/2. The Search for Truth. Berlin. Springer, 1967.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 131-135, 1970.

Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 2. Quantum Theory and Reality. Bunge, M. (ed.). Berlin, Springer, 1967.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 155-156, 1971.

Studies in the History of Mathematical Logic. Surma, S. J. (red.). Wrocław, Ossolineum, 1973.
Perzanowski, Jerzy. Z historii rozwoju logiki matematycznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 156-158, 1976.

Studies in Moral Philosophy. Rescher, Nicolas (ed.). Oxford, Basil Blackwell, 1968.
Hołówka, Jacek. Studia z filozofii moralnej. Etyka, t. 8, 201-206, 1971.

Studnicki, Franciszek. Przepływ wiadomości o normach prawa. Kraków, Zeszyty Nauk. UJ, CXIX, 1965.
Wróblewski, Jerzy. Cybernetyka a prawoznawstwo. Studia Filozoficzne, nr 1, 243-249, 1967.

The Study of Time. Proceedings of the First Conference of the International Society for the Study of Time. Fraser, J. T.; Haber, F. C.; Müller, G. H. (eds). Berlin, Springer, 1972.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 184-189, 1975.

The Study of Time. Proceedings of the Third Conference of the International Society for the Study of Time. Fraser, J. T.; Lawrence, N.; Park, D. (eds). New York, Springer, 1978.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 209-210, 1983.

Styczeń, Tadeusz. Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności. Lublin, 1973.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 165-168, 1973.

Styczeń, Tadeusz. Zarys etyki. Lublin, KUL, 1974.
Klimowicz, Ewa. Próba "unaukowienia" etyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 211-216, 1977.

Styczeń, Tadeusz. Etyka niezależna? Lublin, RW KUL, 1980.
Chudy, Wojciech. Etyka niezależna etyką chrześcijańską. Znak, nr 314-315, 1164-1170, 1980.
Bednarski, Feliks Wojciech. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 136-138, 1981.

Styczeń, Tadeusz. W drodze do etyki. Lublin, RW KUL, 1984.
Krajewski, Kazimierz. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 181-189, 1985/1986.

Such, Jan. O uniwersalności praw nauki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1972.
Krajewski, Władysław. Książka o uniwersalności praw nauki. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 187-195, 1973.

Suchodolski, Bogdan. Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1963.
Trybusiewicz, Janusz. Człowiek w myśli renesansu. Studia Filozoficzne, nr 3, 197-204, 1964.
Czerkawski, Jan. Renesansowa filozofia człowieka. Znak, nr 120, 750-754, 1964.
Węgrzecki, Adam. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 191-197, 1965.

Suchodolski, Bogdan. Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Tom 2. Warszawa, PWN, 1963.
Trybusiewicz, Janusz. Człowiek - rozum czy historia? Studia Filozoficzne, nr 3-4, 132-138, 1968.

Suchodolski, Bogdan. Świat człowieka a wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Suchodolski, Bogdan. Podstawy wychowania socjalistycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Pilch, Tadeusz. Dwie książki o wychowaniu. Studia Filozoficzne, nr 2, 205-208, 1969.

Suicide and Euthanasia. The Rights of Personhood. Wallace, S. E. & Eser, A. (eds.). Knoxville, Univ. of Tennessee Pr., 1981.
Szawarski, Zbigniew. Samobójstwo i eutanazja. Etyka, nr 21, 201-205, 1984.

Sullivan, Mark W. Apuleian Logic, the Nature, Sources and Influence of Apulejus's Peri Hermeneias. Amsterdam, North Holland, 1967.
Korcik, Antoni. Logika Apulejusza. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 175-177, 1968.

Sumner, L. W. Abortion and Moral Theory. Princeton UP, 1981.
Przyłuska-Fiszer, Alicja. Klasyczny utylitaryzm a problem przerywania ciąży. Etyka, nr 23, 163-168, 1988.

Suppes, Patrick. Studies in the Methodology and Foundations of Science. Selected Papers from 1951 to 1969. Dordrecht, D. Reidel, 1969.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 258-261, 1971.

Swabey, Marie Collins. Comic Laughter. A Philosophical Essay. New Haven, Yale UP, 1961.
Dziemidok, Bohdan. Filozoficzna teoria komizmu. Studia Estetyczne, t. 1, 347-350, 1964.

Swiderskij, W. J. Fiłosofskoje znaczenije prostranstwienno-wriemiennych priedstawlienij w fizikie. Leningrad, Izdatielstwo Leningradskogo Uniwiersitieta, 1956.
Such, Jan. Radziecka monografia o czasie i przestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 2, 200-216, 1957.

Swiecznikow, G. A. Przyczynowość i związek stanów w fizyce. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Schabowski, Zbigniew. Przyczynek do marksistowskiej teorii przyczynowości. Studia Filozoficzne, nr 2, 221-225, 1966.

Swieżawski, Stefan. Byt: zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin, TN KUL, 1949.
Granat, Wincenty. Roczniki Filozoficzne, II-III, 439-441, 1949-1950.
Szary, Piotr. O ludzką mowę w filozofii. Znak, nr 26, 437-443, 1950.

Swieżawski, Stefan i Jaworski, Marian. Byt: zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin, TN KUL, 1961.
Stróżewski, Władysław. Z zagadnień metafizyki. Znak, nr 96, 926-932, 1962.

Swieżawski, Stefan. Zagadnienie historii filozofii. Warszawa, PWN, 1966.
Kuderowicz, Zbigniew. Spór o historię filozofii jako dyscyplinę humanistyczną. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-184, 1968.
Cieniawa, Stanisław. Historiografia filozofii - metafilozofia - filozofia. Studia Filozoficzne, nr 1, 184-195, 1968.

Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza. Warszawa, ATK, 1974.
Grygiel, Ludmiła. Początki nowożytnych nauk. Znak, nr 260, 285-293, 1976.

Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom III. Byt. Warszawa, 1978.
Włodek, Zofia. Dzieje upadku metafizyki średniowiecznej. Znak, nr 304, 1061-1069, 1979.

Swieżawski, Stefan. Człowiek i tajemnica. Kraków, Znak, 1978.
Tarnowski, Karol. W orbicie humanizmu chrześcijańskiego. Znak, nr 306, 1340-1347, 1979.

Swieżawski, Stefan. Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku. Kraków, Znak, 1983.
Górski, Karol. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 207-208, 1984.

Symotiuk, Stefan. Pojmowanie krytycyzmu i modele krytyki w polskich sporach filozoficznych XX wieku. Lublin, UMCS, 1987.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLV (4), 409-414, 1988.
Głombik, Czesław. Krytyka i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 2, 192-196, 1989.

Synowiecki, Adam. Problem mechanicyzmu w naukach przyrodniczych. Wrocław, Ossolineum, 1969.
Majewski, Zbigniew. Blaski i cienie mechanicyzmu. Człowiek i Światopogląd, nr 11, 137-141, 1970.
Pulikowski, Wojciech. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 21-22, 1972.

Synthese, vol. XVIII, 1968.
Koziński, Przemysław. "Synthese" - międzynarodowe czasopismo metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 252-257, 1970.

Synthese, vol. XXXV(4) [o percepcji], 1977.
Koziński, Przemysław. Zeszyt monotematyczny czasopisma "Synthese". Studia Filozoficzne, nr 11, 145-149, 1978.

Synthesis Philosophica [anglojęzyczna wersja Filozofska Istraživanja], 1986.
Górniak-Kocikowska, Krystyna. Filozoficzny dialog z Zagrzebia. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-186, 1988.

Szacki, Jerzy. Durkheim. Warszawa, Wiedza i Życie, 1964.
Kłoskowska, Antonina. Durkheim. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-182,1966.

Szacki, Jerzy. Kontrrewolucyjne paradoksy. Wizja świata francuskich antagonistów rewolucji 1789-1815. Warszawa, PWN, 1965.
Walicki, Andrzej. Logika paradoksów. Studia Filozoficzne, nr 3, 164-171, 1966.

Szacki, Jerzy. Historia myśli socjologicznej. Warszawa, 1983.
Siewierski, Jacenty. Książka o historii socjologii. Studia Filozoficzne, nr 6, 212-214, 1984.

Szaumian, S. K. Fiłosofskije woprosy tieorieticzeskoj lingwistiki. Moskwa, Izd. Nauka, 1971.
Tłokiński, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 11-13, 1973.

Szczepański, Jan. Socjologia. Rozwój problematyki i metod. Warszawa, PWN, 1961.
Bauman, Zgmunt. Ważne wydarzenie w polskiej humanistyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 199-205, 1961.

Szeptulin, A. P. Kategorii dialektiki. Moskwa, 1971.
Modzelewski, Edward A. Dialektyka kategorii i ich historyczno-logiczna kolejność. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 260-265, 1972.

Szestow, Lew. Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii. Wodziński, Cezary (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1987.
Borzym, Stanisław. Świadectwo Szestowa. Znak, nr 398, 92-97, 1988.

Szewczyk, Jan. Eros i rewolucja. Krytyka antropologii filozoficznej Herberta Marcusego. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1971.
Borgosz, Józef. Rozprawka o Marcusem. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 237-242, 1972.

Szewczyk, Jan. Dialektyka uprawiania marksizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1974.
Chmielecki, Andrzej. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 275-277, 1975.

Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze. Warszawa-Kraków, PWN, 1964.
Kuderowicz, Zbigniew. Księga jubileuszowa Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 1, 148-157, 1965.
Zob. też: Tischner, Józef. [List do redakcji]. Studia Filozoficzne, nr 3, 244, 1965.

Szkoła frankfurcka. Łoziński, J. (red.). 2 tomy. Warszawa, Kolegium Otryckie, 1987.
Hanasz, Waldemar. Pasjonujące początki "frankfurtyzmu". Studia Filozoficzne, nr 8, 199-202, 1988.

Szmyd, Jan. Filozofia moralna Santayany. Warszawa, 1968.
Komorowski, Adam. Pasowanie Santayany. Studia Filozoficzne, nr 5, 204-206, 1969.

Szmyd, Jan. Filozofia moralna Santayany. Warszawa, 1968. Novozamska, Jana. G. Santayana a americka filozofie, Academia Praha, 1968. Endovickij, V. D. Kritika filosofii amerikanskogo kritičeskogo realizma. Moskwa, 1968.
Szyszkowski, Wacław. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 13-18, 1971.

Szmyd, Jan. Jan Hempel. Idee i wartości. Warszawa, KiW, 1975.
Błaszczak, Bogumiła. Jan Hempel, idee i wartości. Studia Filozoficzne, nr 9, 144-149, 1976.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 34-37, 1977.

Szpotański, Zenon. O wolności myślenia. Kraków, Znak, 1986.
Mazur, Aneta. Uciekinier z wieży Babel. Znak, nr 399, 113-118, 1988.

Sztuka i społeczeństwo. T. I. Ocalenie przez sztukę. Kuczyńska, Alicja (red.). Warszawa, PWN, 1973.
Kaczyński, Andrzej. Ocalenie przez sztukę. Studia Filozoficzne, nr 5, 194-196, 1974.

Sztumski, W. i Sztumski, J. Zarys marksistowskiej teorii poznania. Częstochowa, WSP, 1979.
Šmid, Wacław. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 77-80, 1982/83.

Szuman, Stefan. O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa, PZWS, 1962.
Wojnar, Irena. S. Szuman o wychowaniu estetycznym. Estetyka, IV, 273-276, 1963.

Szumilewicz, Irena. O kierunku upływu czasu. Warszawa, PWN, 1964.
Demiański, Marek. W którą stronę płynie czas? Studia Filozoficzne, nr 2, 222-223, 1965.

Szumowski, Władysław. Dzieje filozofii medycyny, jej istota, nazwa i definicja. Kraków, PAU, 1947. Filozofia medycyny, sprawozdania, rozważania. Kraków, Gebethner i Wolff, 1948. O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka drobnych artykułów. Kraków, Gebethner i Wolff, 1946.
Bilikiewicz, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 121-123, 1948.

Szwarcman, K. A. Nowyje tiediencii w razwitii sowriemiennoj burżuaznoj etiki. Moskwa, 1977.
Jedynak, Stanisław. Nowe tendencje etyki zachodniej. Studia Filozoficzne, nr 5, 173-175, 1978.

Szyfman, Leon. Jędrzej Śniadecki przyrodnik-filozof. Warszawa, Książka i Wiedza, 1960.
Dominas, Henryk i Dradrach, Wanda. Spór o puściznę Jędrzeja Śniadeckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 105-124, 1961.

Szymacha, Andrzej. Szczególna teoria względności. Warszawa, Alfa, 1985.
Hadryś, Henryk. Struktura logiczna szczególnej teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 9, 185-186, 1986.

Szymborski, Krzysztof. Relacje teorii i eksperymentu w genezie fizyki kwantowej. Wrocław, Ossolineum, 1980.
Sady, Wojciech. Geneza teorii kwantów. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 260-264, 1981.

Szymborski, Krzysztof. Oblicza nauki. Warszawa, Iskry, 1986.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 187-190, 1988.

Szymura, Jerzy. Język, mowa, prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J. L. Austina. Wrocław, Ossolineum, 1982.
Woleński, Jan. Filozofia J. L. Austina. Studia Filozoficzne, nr 7, 167-170, 1985.
Baran, Bogdan. Drwiący Piłat a filozofia analityczna. Znak, nr 375-376, 232-238, 1986.

Szymusiak, Jan M. Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV w.
Winniczuk, Lidia. Na marginesie recenzji. Studia Filozoficzne, nr 1, 207-208, 1971.

Szynkaruk, W. I. Tieoria poznanija, łogika i dialektika I. Kanta. (I. Kant kak rodonaczalnik kłasiczeskoj fiłosofii). Kijów, Naukowa Dumka, 1974.
Miś, Andrzej. Kant i klasyczna filozofia niemiecka. Studia Filozoficzne, nr 6, 141-145, 1975.

Szyszkin, A. Osnowy kommunisticzeskoj morali. Moskwa, 1955.
Jankowski, Henryk i Turski, Ryszard. Nowa książka z etyki marksistowskiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 183-188, 1956.

Szyszkin, A. F. i Szwarcman, K. A. XX wiek i moralnyje cennosti czełowieczenstwa. Moskwa, 1968.
Michalik, Mieczysław. O problemach moralnych naszej epoki. Etyka, t. 5, 152-155, 1969.

Szyszkowska, Maria. Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści. Warszawa, PAX, 1970.
Tischner, Józef. Neokantyzm. Znak, nr 209, 1541-1545, 1971.
Trębicki, Jerzy. Neokantyzm. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 113-116, 1971.
Rudziński, Roman. Próba oceny neokantyzmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 218-221, 1972.
Mycielski, Andrzej. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 9-11, 1973.

Szyszkowska, Maria. Dociekania nad prawem natury, czyli o potrzebach człowieka. Warszawa, PAX, 1972.
Blaszke, Marek. Rozważania wokół prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 5, 268-276, 1973.

Szyszkowska, Maria. Teorie prawa natury XX wieku w Polsce. Warszawa, PWN, 1982.
Kleszcz, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 4, 315-320, 1982/83.
Smoczyński, Paweł J. Dylematy filozofii prawa natury w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-193, 1985.

Ś

Ścibor-Rylska, T. Porządek i organizacja w przyrodzie. Warszawa, PAX, 1974.
Ślaga, Szczepan W. W poszukiwaniu istoty życia. Znak, nr 247, 100-105, 1975.

Śladkowska, Anna. Poglądy społeczno-polityczne i filozoficzne Edwarda Dembowskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1955.
Tatarkiewicz, Władysław. Monografia o Edwardzie Dembowskim. Myśl Filozoficzna, nr 3, 189-193, 1956.

Ślipko, Tadeusz. Zarys etyki szczegółowej. T. 1 i 2. Kraków, WAM, 1982.
Szostek, Andrzej. O moralności: filozoficznie, systematycznie i szczegółowo. Znak, nr 359, 1396-1405, 1984.

Ślipko, Tadeusz. Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki. Warszawa, ATK, 1988.
Klimowicz, Ewa. Granice życia w świetle pewnej odmiany etyki chrześcijańskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 176-184, 1989.

Śniadecki, Jan. Żywot literacku Hugona Kołłątaja z opisaniem stanu Akademii Krakowskiej, w jakim się znajdowała przed rokiem 1780. Barycz, Henryk (wstęp i oprac.). Wrocław, Ossolineum, 1951.
Samuel Dür. Pierwsze wydanie pracy Jana Śniadeckiego w Polsce Ludowej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 267-272, 1953.

Śniadecki, Jan. Wybór pism naukowych. Warszawa, PWN, 1954.
Szacki, Jerzy. Spór o ocenę spuścizny filozoficznej Jana Śniadeckiego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 136-145, 1955.

Świderski, W. I. i Karmin, A. S. Konečnoe i beskonečnoe. Fiłosofskij aspekt problemy. Moskwa, Nauka, 1966.
Krajewski, Władysław. O pojęciu nieskończoności i o pewnej koncepcji stosunku filozofii do nauki.  Studia Filozoficzne, nr 2, 260-264, 1967.

T

Tait, Katherine. My Father Bertrand Russell. New York & London, 1975.
Życiński, Józef. Między ewangelią a Principia mathematica. Znak, nr 297, 248-260, 1979.

Tammelo, Ilmar & Moens, Gabriël. 1976, German, Book edition: Logische Verfahren der juristischen Begründung. Eine Einführung. Wien, Springer, 1976. Tammelo, Ilmar. Modern Logic in the Service of Law. Wien, Springer, 1978.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 42-45, 1979.

Tanalski, Dionizy. Wolność człowieka. Personalizm a marksizm. Próba konfrontacji. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Sarnowski, Stefan. Personalizm i marksizm: nieudana próba konfrontacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 232-235, 1969.
Wojcieszek, Andrzej A. Historia i grzech. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 110-116, 1969.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. Tom I. Kraków, Czytelnik i ZN im. Ossolińskich, 1946.
Znamierowski, Czesław. Myśl Współczesna, nr 4, 122-125, 1947.

Tatarkiewicz, Władysław. O szczęściu. Kraków, Wiedza-Zawód-Kultura, 1947.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 97-99, 1948.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia estetyki. Tom I. Estetyka Starożytna. Tom 2. Estetyka średniowieczna. Wrocław, 1960.
Morawski, Stefan. Tatarkiewicza opus magnum. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-199, 1961.
Stróżewski, Władysław. Historia estetyki. Znak, nr 83, 745-748, 1961.
Pelc, Jerzy. Uwagi o Historii estetyki Władysława Tatarkiewicza. Estetyka, II, 277-284, 1961.
Elzenberg, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 28-34, 1962.

Tatarkiewicz, Władysław. Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. Warszawa, PWN, 1975.
Madeja, Zygmunt. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 30-34, 1977.

Taylor, Paul W. Normative Discourse. Prentice-Hall, 1961.
Zapaśnik, Stanisław. Rozumowania normatywne w ujęciu P. W. Taylora. Etyka, t. 5, 156-172, 1969.

Taylor, Chrales. Hegel and Modern Society. Cambridge UP, 1979.
Dominiak, Grzegorz. Ruch Filozoficzny, nr 4, 320-323, 1982/83.

Technika a społeczeństwo. Antologia. Siciński, Andrzej (wybór, wstęp). Warszawa, PIW, 1974.
Heller, Michał. Technika - nowe środowisko człowieka. Znak, nr 255, 1209-1214, 1975.

Teilhard de Chardin, Pierre. Środowisko Boże. Warszawa, PAX, 196. Człowiek - struktura i kierunki ewolucji grupy zoologicznej ludzkiej. Warszawa, PAX, 1962. Wildiers, M. M. Ku chrześcijańskiemu neohumanizmowi. Warszawa, PAX, 1964.
Rylska, Teresa. Teilhard i o Teilhardzie w tłumaczeniu polskim. Znak, nr 131, 660-669, 1965.

Teksty Filozoficzne. Kraków, PAT, 1985-1989.
Galarowicz, Jan. Teksty Filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 343-345, 1990.

Temkinowa, Hanna. Bakunin i antynomie wolności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Walicki, Andrzej. Bakunin i antynomie wolności. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-121, 1965.

Tempczyk, Michał. Strukturalizm w fizyce współczesnej. Warszawa, WUW, 1980.
Stasiak, Makary Krzysztof. Strukturalizm - propozycja dla fizyków. Studia Filozoficzne, nr 7, 163-167, 1980.

Tempczyk, Michał. Fizyka a świat realny. Elementy filozofii fizyki. Warszawa, PWN, 1986.
Kalinowski, Marek W. Filozofia procesu fizycznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-181, 1988.

Teologia wyzwolenia. Wybór tekstów. Tanalski, Dionizy (red.), Perlin, Janina i in. (tłum.). Warszawa, ANS, 1987.
Hinz, Krzysztof J. Latynoamerykańska teologia wyzwolenia. Studia Filozoficzne, nr 12, 189-191, 1987.

Teoria y Practica. [Hawana], 1967.
Żurawicki, Leon. Kuba: teoria i praktyka współczesnej rewolucji. Studia Filozoficzne, nr 2, 159-166, 1969.

Teorie a Metoda, 1969-1970.
Przybyło, Michał. Czasopismo metodologiczne Czechosłowackiej Akademii Nauk. Studia Filozoficzne, nr 6, 179-185, 1972.

Teorija poznanija i sowriemiennaja fizika. Saczkow, Ju. W. (red.). Moskwa, Nauka, 1984.
Czarnocka, Małgorzata. Współczesna fizyka jako źródło epistemologicznych inspiracji. Studia Filozoficzne, nr 1, 182-187, 1987.

Teumer, Elfriede. Philosophische Probleme der Wechselbeziehung von Struktur und Funktion in der Biologie. Jena, 1969.
Stuchliński, Józef. Filozofia nauki a światopogląd. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 130-134, 1970.

Tezy Stalina o języku a metodologia badań literackich. Żółkiewski, Stefan i in. Wrocław, Instytut Badań Literackich, 1952.
Kossak, Jerzy. Z metodologii badań literackich. Myśl Filozoficzna, nr 4, 299-309, 1952.

Theiler, Willy. Forschungen zum Neuplatonismus. Berlin, de Gruyter, 1966.
G., L. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 321-323, 1968.

Theobald, D. W. An Introduction to the Philosophy of Science. London, 1968.
Zamecki, Stefan. Filozofia nauki na cenzurowanym. Studia Filozoficzne, nr 6, 134-140, 1970.

Theodorides, Ch. [Epikur. Prawdziwe oblicze świata starożytnego]. Ateny, 1954.
Georgiadis, Kostas. Grecka monografia o Epikurze. Myśl Filozoficzna, nr 2, 165-172, 1956.

Theoria, 1972-1973.
Koj, Leon. Szwedzkie czasopismo filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-159, 1975.

Theoria, 1982.
Woleński, Jan. "Theoria" - szwedzkie czasopismo filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 5, 205-208, 1984.

Theoria, 2-3, 1985.
Woleński, Jan. "Theoria" o Eriku Steniusie. Studia Filozoficzne, nr 10, 193-196, 1986.

Theorie und Labor - Dialektik als Program der Naturwissenschaften. Plath, P. and Sandkühler (hrsg.). Köln, Pahl-Rugenstein, 1978.
Borowicz-Sierocka, Beata. Dialektyka jako program nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 4, 181-186, 1981.

Theorien kollektiven Verhaltens : Beiträge zur Amalyse sozialer Protestaktionen und Bewegungen. Heinz, Walter R & Schöber, Peter (red.). Darmstad und Neuwied, 1973.
Sztumski, Janusz. Protesty i ruchy społeczne w świetle teorii psychosocjologicznych. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-155, 1974.

Thomson, Ann. Materialism and Society in the Mid-Eighteenth Century: La Mettrie's "Discours Préliminare". Genève, Librairie Droz, 1981.
Skrzypek, Marian. Próba reinterpretacji La Mettriego. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 141-143, 1982.

Thomson, George.  The First Philosophers. London, Laurence and Wishart, 1955.
Puterman, Załma. Teorie filozoficzne a baza ekonomiczna. Studia Filozoficzne, nr 6, 198-203, 1960.

Thoreau, Henry David. Życie bez zasad. Cieplińska, Halina (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1983.
Jasiński, Bogusław. Czy można żyć według zasad natury? Studia Filozoficzne, nr 5, 184-188, 1986.
Sojka, Marek. Henry David Thoreau - apostoł indywidualizmu i wolności. Znak, nr 382, 95-99, 1986.

Tieorija sistiem i biołogia. Moskwa, Mir, 1971.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 151-153, 1973.

Timpanaro, Sebastiano. Sul materialismo. Pisa, Nistri-Lischi, 1970.
Ugniewska, Joanna. Wartości oświecenia jako aktualne wartości marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 6, 159-163, 1974.

Timpanaro, Sebastiano. Il lapsus freudiano. Psicoanalisi e critica testuale. Scandicci: La Nuova Italia, 1975.
Ugniewska, Joanna. Psychoanaliza - nauka czy utopia? Studia Filozoficzne, nr 1, 173-176, 1976.

Tischner, Józef. Świat ludzkich nadziei. Kraków, Znak, 1975.
Tarnowski, Karol. Książka o sprawach ludzkich. Znak, nr 266-267, 1283-1294, 1976.

Titarenko, A. I. Antiidiei. Moskwa, Polizdat, 1976.
Borgosz, Józef. Kontrowersje ideologiczne we współczesnej świadomości moralnej. Studia Filozoficzne, nr 7, 155-158, 1978.

Tiuchin, W. S. Otrażenie, sistiemy, kibiernietika. Tieoria otrażenija w swietie kibiernietiki i sistiemnogo podchoda. Moskwa, Nauka, 1972.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 159-161, 1974.

Todd, Emmanuel. The Causes of Progress. Culture, Authority and Change. Oxford, Blackwell, 1988.
Magala, Sławomir. Elementarz zamiast fabryki. Studia Filozoficzzne, nr 5, 175-178, 1988.

Tokariew, Siergiej A. Pierwotne formy religii i ich rozwój. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Ciupak, Edward. Rozwój religii pierwotnej. Studia Filozoficzne, nr 2, 218-222, 1970.

Tokarczyk, Roman. Prawa narodzin, życia i śmierci. Etyczne problemy współczesności. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1984.
Gula, Janusz. [M.in. o tym, że spore partie książki są plagiatem]. Roczniki Filozociczne, 33/34(2), 190-207, 1985/1986.

Tokarski, Mikołaj Franciszek. Filozofia bytu u Mikołaja z Kuzy. Lublin, TN KUL, 1958.
Kołakowski, Leszek. W sprawie ortodoksji Mikołaja z Kuzy. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-178, 1959.

Tokarski, Stanisław. Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu. Wrocław, Ossolineum, 1987.
Wilowski, Włodzimierz. Współczesna recepcja filozofii indyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 182-185, 1989.

Tomaszewski, Tadeusz. Wstęp do psychologii. Warszawa, PWN, 1963.
Łubnicki, Narcyz. O podstawowych zagadnieniach psychologii. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-154, 1964.

Tomasz z Akwinu. Traktat o człowieku. Swieżawski, Stefan (tłum. i oprac.). Poznań, Pallotinum, 1956.
Stróżewski, Władysław. Traktat o człowieku. Znak, nr 78, 1681-1688, 1960.

Tondl, Ladislav. Problémy semantiky. Praga, 1966.
Zich, Otakar. Problemy semantyki. Skwierciński, M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 239-244, 1967.

Topitsch, Ernst. Vom Ursprung und Ende der Metaphysik: Eine Studie zur Weltanschauungskritik. Wien, Springer-Verlag, 1958.
Lazari-Pawłowska, Ija. O źródłach i upadu metafizyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 176-179, 1958.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XX (3), 158-160, 1961.

Topolski, Jerzy. Metodologia historii. Warszawa, PWN, 1968.
Nowak, Leszek. Jerzego Topolskiego model metodologiczny historii. Studia Filozoficzne, nr 5, 195-204, 1969.

Topolski, Jerzy. Świat bez historii. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1972.
Blaszke, Marek. Świat bez historii. Studia Filozoficzne, nr 7, 184-191, 1973.

Toulmin, Stephen. The Uses of Argument. Cambridge, Univ. Pr., 1958.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 185-186, 1958.
Marciszewski, Witold. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 145-150, 1959.

Toulmin, Stephen. Human Understanding, vol. I. Oxford, Clarendon Pr., 1972.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 145-148, 1973.

Trachtenberg, O. W. Oczerki po istorii zapadno-jewropiejskoj sriedniowiekowoj fiłosofii. Moskwa, 1957.
Gromczyński, Wiesław. O radzieckich "Szkicach z historii filozofii średniowiecza". Studia Filozoficzne, nr 2-3, 285, 1960.

Tradycja a współczesność. Kozłowski, Roman (red.). Poznań, UAM, 1981.
Urbaniak, Józef. Jubileusz prof. Stefana Kaczmarka. Studia Filozoficzne, nr 4, 205-208, 1983.

Transactions of Peirce Society, 1970.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Amerykański kwartalnik poświęcony filozofii Peirce’a. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-200, 1972.

Trąbka, Jan. Mózg a świadomość. Kraków, Wyd. Literackie, 1983.
Kopania, Jerzy. Monizm cybernetyczny. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 161-166, 1984.

Trentowski, Bronisław. Pisma o filozofii religii. Kozanecki, T. (wyd.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 11, 1965.
Walicki, Andrzej. Nieznane pisma filozoficzne Br. F. Trentowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 252-262, 1967.

Trentowski, Bronisław. Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filozoficznych z lat 1842-1845. PWN, 1974.
Pieróg, Stanisław. Bronisław Trentowski i filozofia narodowa. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-173, 1976.

Tresmontant, Claude. Problem istnienia Boga. Warszawa, PAX, 1970.
Heller, Michał. Kosmologia - filozofia - Bóg. Znak, nr 217-218, 1125-1129.

Trębicki, Jerzy. Etyka Maxa Schelera. Warszawa, PWN, 1973.
Zwoliński, Zbigniew. Krytyka etyki fenomenologicznej. Etyka, t. 13, 252-259, 1974.

Trigg, Roger. Rozum a zaangażowanie. Warszawa, PAX, 1977.
Heller, Michał. 10. pytanie Piłata. Znak, nr 286-287, 640-647, 1978.
Musialska, Ewa. Rozum a zaangażowanie. Studia Filozoficzne, nr 9, 185-188, 1979.

Trillhaas, Wolfgang. Religionsphilosophie. Berlin, de Gruyter, 1972.
Poniatowski, Zygmunt. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 13-17, 1973.
Pachciarek, Paweł. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 171-176, 1975.

Troskolański, Adam T. O twórczości. Piśmiennictwo naukowo-techniczne. Warszawa, PWN, 1978.
Czapnik, Aleksander. O twórczości. Studia Filozoficzne, nr 7, 174-176, 1979.

Trostnikow, W. I. Konstruktywne procesy w matematyce. Moskwa, Nauka, 1975.
Stanisławek, Jędrzej. Czy matematyka konstruktywna jest prawdziwsza od klasycznej? Studia Filozoficzne, nr 7, 142-145, 1977.

Turek, Leszek. Kultura i rewolucja. Wrocław, Ossolineum, 1973.
Mizińska, Jadwiga. Tragizm walki. Studia Filozoficzne, nr 10, 121-125, 1974.

Twardowski, Kazimierz. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa, PWN, 1965.
Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna. Program filozofii naukowej Kazimierza Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 154-168, 1967.

Tyburski, Włodzimierz. Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój - metamorfozy - załamania. Toruń, 1989.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 270-272, 1990.

Tyrowicz, Stanisław. Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i filozofii 1933-1945. Poznań, Instytut Zachodni, 1970.
Syski, Jacek. Światło wiedzy zdeprawowanej. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 145-152, 1971.

Tyszkiewicz, Magdalena. Psychopatologia ekspresji. Twórczość plastyczna chorych psychicznie. Warszawa, PWN, 1987.
Wojewódzki, Tadeusz. Metodologiczny kształt psychopatologii ekspresji. Studia Filozoficzne, nr 10, 217-219, 1988.

U

Uchiyama, Minoru. Das wertwidrige in der Ethik Max Schelers. Bonn, H. Bouvier, 1966.
Trębicki, Jerzy. Co przeciwstawia się wartości na gruncie etyki M. Schelera. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-242, 1969.

Uczenije I. P.Pawłowa i fiłosofskije woprosy psichołogii. Moskwa, 1952.
Pietrasiński, Zbigniew. Z frontu przebudowy psychologii. Myśl Filozoficzna, nr 3, 273-280, 1953.

Ujomow, A. I. O wriemiennom sootnoszenii mieżdu priczinoj i sledstwijem. Uczonnyje zapiski, XXI(1), 1960.
Krajewski, Władysław. Koncepcja równoczesności przyczyny i skutku. Studia Filozoficzne, nr 2, 233-236, 1962.

Ullmann, Walter. Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu. Łódź, 1985.
Brozi, Krzysztof J. Dwa renesansy. Polityczno-prawne źródła laicyzacji kultury średniowiecznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-169, 1988.

Urbanek, Adam. Rewolucja naukowa w biologii. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1973.
Krajewski, Władysław. Rewolucja naukowa w biologii. Studia Filozoficzne, nr 7, 215-221, 1974.

Urbankowski, Bohdan. Dostojewski - dramat humanizmów. Warszawa, KAW, 1978.
Mackiewicz, Witold. Dialektyka rozumu i ducha. Studia Filozoficzne, nr 4, 155-161, 1979.

Urmson, J. O. Philosophical Analysis. Its Development between the Two World Wars. Oxford, Clarendon, 1958.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 55-59, 1962.

Urmson, J. O. The Emotive Theory of Ethics. London, Hutchinson, 1968.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Krytyka emotywizmu. Etyka, nr 7, 196-200, 1970.

Unamuno, Miguel de. O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów. Woźniakowski, Henryk (tłum.). Kraków, Wyd. Literackie, 1984.
Borzym, Stanisław. Zwątpienie i nadzieja. Znak, nr 372, 127-133, 1985.

Utility and Rights. Frey, R. G. (ed.). Univ. of Minnesota Pr., 1984.
Hołówka, Jacek. Teorie praw i teorie użyteczności. Etyka, nr 24, 268-274, 1988.

Les Utopies à la Renaissance. Colloque international, avril 1961. Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles; Paris, Presses universitaires de France, 1963.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 203-206, 1965.

V

Vacca, Giuseppe. Marxismo e analisi sociale. Bari, De Donato, 1969. Lukàcs o Korsch? Bari, De Donato, 1969. Scienza, Stato e critica di classe. Bari, De Donato, 1970.
Nowicki, Andrzej. Przeciwko redukcji marksizmu do filozofii. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-156, 1974.

Valentini, Francesco. La controriforma della dialectica (conscienza e storia nel neodealismo italiano). Roma, Riuniti, 1966.
Burak-Puliti, Krystyna. Pokantowska tendencja włoskiego neoheglizmu. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-165, 1974.

Van Lier, Henri. Nowy wiek. Gomulicki, R. (tłum.). Warszawa, PIW, 1970.
Zachariasz, Andrzej L. Nowy wiek. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 241-247, 1972.

Veath, H. B. Aristotle. A Contemporary Appreciation. Bloomington, 1974.
Żegleń, Urszula. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 149-151, 1976.

Veatch, Robert M. Case Studies in Medical Ethics. Harvard UP, 1977.
Przyłuska-Fiszer, Alicja. Praktyczne pytania etyki lekarskiej. Etyka, nr 20, 170-173, 1980

Vedanta for the Modern World. Ischerwood, Christopher (ed. and intr.). London, G. Allen and Unwin, 1948.
Szaniawski, Klemens. Ruch Filozoficzny, XVII (4), 152-155, 1949-1950.

Verantwortung und Ethik in der Wissenschaft. Symposium der Max-Planck-Gesellschaft, Mai 1984. München, 1984.
Wojciechowski, Krzysztof. Odpowiedzialność uczonych. Etyka, nr 24, 278-282, 1988.

Vercruysse, Jeroom. Bibliographie descriptive des écrits du Baron d'Holbach. Paris, Minard, 1971.
Skrzypek Marian. Cenna bibliografia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 262-264, 1972.

Vernant, Jean-Pierre. Mythe et pensée chez les Grecs Études de psychologie historique. Paris, Maspero, 1966.
Król, Marcin. Psychologia historyczna Jean-Pierre Vernanta. Studia Filozoficzne, nr 3, 250-255, 1967.

Vernant, Jean-Pierre. Źródła myśli greckiej. Warszawa, PWN, 1969.
Michalski, Krzysztof. Źródła myśli greckiej. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 155-158, 1970.

Vernière, Paul. Spinoza et la pensée française avant la Révolution. Paris, Presses Univ. de France, 1954.
Kołakowski, Leszek. Spinoza i Francja. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 333-344, 1955.

Vialatoux, Joseph. Le peuplement humain. Faits et questions. Doctrines et théories. Signification humaine du mariage. - Tome I. Faits et questions. Paris, Ouvrieres, 1957 i 1959.
Makowski, Tadeusz. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 123-128, 1965.

Viera, Elena Jorge. José Martí, el método de su crítica literaria. La Habana, 1984.
Skłodowska, Elżbieta. Wokół myśli estetycznej José Martíego. Studia Filozoficzne, nr 12, 165-169, 1987.

Vinding Kruse, Frederik. Erkenntnis und Wertung. Das Grundproblem der Erkenntnislehre und Ethik. Berlin, 1960.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 47-50, 1962.

Vivarium - An International Journal for the Philosophy and Intellectual Life of the Middle Ages and Renaissance, XVI, 1978.
Grochal, Zbigniew Paweł. Aktualność tradycji: "Vivarium" w r. 1978. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-188, 1980.

Vlastos, Gregory. Platonic Studies. Princeton UP, 1973.
Boczar, Mieczysław. Platon z punktu widzenia semantyki. Studia Filozoficzne, nr 8, 145-150, 1976.

Vogel, Heinrich. Zum philosophischen Wirken Max Plancks. Seine kritik am Positivismus. Akad.-Verlag, Berlin 1961.
Lewi, Sabina. Antypozytywizm Maxa Plancka. Studia Filozoficzne, nr 2, 172-178, 1964.

Voisé, Waldemar. Początki nowożytnych nauk społecznych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962.
Szacka, Barbara. Kłopoty z historią nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-200, 1964.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 167-168, 1964.

Volkmann-Schluck, Karl-Heinz. Mythos und Logos. Interpretationen zu Schellings Philosophie der Mythologie. Berlin, de Gruyter, 1969.
Czapliński, Witold. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 21-26, 1971.

Voltaire. Listy o Anglikach albo listy filozoficzne. Rogoziński, Julian (tłum.). Warszawa, PIW, 1953.
Beylin, Paweł. Na marginesie "Listów o Anglikach" Woltera. Myśl Filozoficzna, nr 2, 190-194, 1955.

Voltaire. Pogawędki i dialogi filozoficzne. Rogoziński, Julian (tłum.). Warszawa, PIW, 1954.
Mrówczyński, Tadeusz. Przykład Woltera. Myśl Filozoficzna, nr 2, 195-200, 1955.

Die Vorsokratiker. Fragmente und Quellenberichte. Berlin, Akademie Verlag, 1959.
Kupis, Bogdan. Niemiecka antologia presokratyków. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-220, 1961.

W

W kręgu inspiracji leninowskich. Ossolineum, 1971.
Mrówczyński, Tadeusz. Leninizm - filozofia działania. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 101-107, 1971.

W nurcie zagadnień posoborowych, 6 tomów. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa, Wydawnictwo SS. Loretanek, 1967-1972.
Zdybicka, Zofia Józefa. Książki dla wszystkich. Znak, nr 226-227, 631-637, 1973.

W poszukiwaniu prawdy. Pamięci profesora Kazimierza Kłósaka. Lubański, M. i Ślaga, Sz. W. (red.). Warszawa, ATK, 1987.
Kubat, Kazimierz. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 261-266, 1989/1990.

Waelhens, Alphonse de. Chemins et impasses de l'ontologie heideggerienne; à propos des Holzwege. Louvain, 1953. Waelhens, Alphonse de. La philosophie de Martin Heidegger. Louvain, 1942, 1955.
Piwko, Stanisław. Drogi i bezdroża ontologii Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 2, 201-206, 1962.

Waismann, Friedrich. "Verifiability" i "Language Strata" w: Logic and Language. Flew, Anthony (ed.). Oxford, 1955.
Lewi, Sabina. Odwroty od neopozytywistycznych dogmatów. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-200, 1961.

Waldenberg, Marek. Kautsky. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1976.
Łosiak, Hanna. Materializm Kautskiego - dialektyczny czy eklektyczny. Studia Filozoficzne, nr 4, 187-189, 1977.

Waldron, Jeremy. Theoretical Foundations of Liberalism. Philosophical Quarterly, 1987.
Gowin, Jarosław. Definiowanie liberalizmu. Znak, nr 396-397, 218-224, 1988.

Walecki, Henryk. Wybór pism, t. I/II. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Modzelewski, Wojciech. Waleckiego koncepcja narodu. Studia Filozoficzne, nr 1, 205-209, 1970.

Walicki, Andrzej. Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej. Warszawa, PIW, 1959.
Szacki, Jerzy. W stronę antropologii filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-185, 1961.

Walicki, Andrzej. W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa, PWN, 1964.
Trybusiewicz, Janusz. Rosja i Europa - rosyjski dylemat. Studia Filozoficzne, nr 2, 244-252, 1966.

Walicki, Andrzej. Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego. Warszawa, PIW, 1970.
Garewicz, Jan. Światopogląd polskiego romantyzmu. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 113-117, 1971.
Łagowski, Bronisław. Studium filozofii nadziei. Studia Filozoficzne, nr 3, 209-214, 1974.

Walicki, Andrzej. Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu. Warszawa, 1973.
Pawlak, Józef. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 47-49, 1976.

Walicki, Andrzej. Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji. Warszawa, Książka i Wiedza, 1983.
Styczyński, Marek. O sztucznych sposobach suszenia cygar. Studia Filozoficzne, nr 1, 159-162, 1985.
Borzym, Stanisław. Marksizm a Polska i Rosja. Znak, nr 365, 123-129, 1985.

Walicki, Andrzej. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa, PIW, 1983.
Skoczyński, Jan. Polska obecność. Znak, nr 351-352, 383-387, 1984.

Walicki, Andrzej. Hayek w Polsce. Critical Review. 1988.
Gowin, Jarosław. Filozofia i liberalizm w Polsce. Znak, nr 416, 111-115, 1990.

Wallace, William A. Causality and Scientific Explanation. Vol. I: Medevial and Early Classical Science. Ann Arbor, Univ. of Michigan Pr., 1972. Vol. II: Classical and Contemporary Science. Ann Arbor, Univ. of Michigan Pr., 1974.
Zamecki, Stefan. Naukowe wyjaśnianie w oczach historyka filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 167-172, 1978.

Wallner, Friedrich. Die Grenzen der Sprache und der Erkenntnis. Analysen an und im Anschluß an Wittgensteins Philosophie. Wien, Braumüller,  1983. Wittgensteins philosophisches Lebenswerk als Einheit. Überlegungen zu und Übungen an einem neuen Konzept von Philosophie. Wien Braumüller, 1983.
Bronk, Andrzej. W sprawie jedności poglądów Ludwika Wittgensteina. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-172, 1986.

Waloszczyk, Konrad. Wola życia. Warszawa, PIW, 1987.
Czerska, Barbara. Ewangelia według człowieka. Studia Filozoficzne, nr 8, 195-199, 1988.

Wansłow, W. W. Problema priekrasnogo. Moskwa, 1957.
Krzemień, Sław. Książka o pięknie. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-236, 1958.

Warnock, Mary. Existentialism. Oxford UP, 1970.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 156-165, 1973.

Wartości a sposób życia. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego. Michalik, Mieczysław (red.). Ossolineum, 1979.
Glińska, Alicja. Problemy aksjologiczne w etyce i estetyce. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-164, 1980.

Wasiljew, S. A. Fiłosofskij analiz gipotiezy lingwisticzeskoj otnositielnosti. Kijów, Naukowa Dumka, 1974.
Staszek, Walenty. O hipotezie Sapira-Whorfa. Studia Filozoficzne, nr 10, 167-171, 1977.

Watkins, John. Science and Scepticism. Princeton UP, 1984.
Chmielecka, Ewa. Nauka a sceptycyzm. Studia Filozoficzne, nr 9, 179-185, 1986.

Weber, Max. Szkice z socjologii religii. Książka i Wiedza, 1984.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 346-348, 1986.

Weil, Simone. Świadomość nadprzyrodzona. Olędzka-Frybesowa, Aleksandra (tłum.). Warszawa, PAN, 1965.
Borzym, Stanisław. Ucieczka w świat nadprzyrodzony. Studia Filozoficzne, nr 1, 262-265, 1967.

Weil, Simone: sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie, par Marie-Magdeleine Davy. Paris, Presses universitaires de France, 1966.
Gauk, Jerzy. Simone Weil wśród klasyków. Studia Filozoficzne, nr 4, 170-172, 1969.

Weinberg, Bernard. A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance. Chicago, 1961.
Kuczyńska, Alicja. U źródeł nowożytnej krytyki literackiej. Studia Estetyczne, t. 1, 350-352, 1964.

Deskription, Analytizität und Existenz. Forschungsgespräche des Internationalen Forschungszentrums für Grundfragen der Wissenschaften. Weingartner, P. (red.). Salzburg, Pustet, 1966.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 150-155, 1971.

Weiss, Paul. Modes of Being. Carbondale, Southern Illinois UP, 1968.
Kowalczyk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 159-166, 1975.

Weizsäcker, Carl Friedrich von. Voraussetzungen des naturwissenschaftlichen Denkens. Freiburg-Basel, Wien, 1972.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 284-288, 1975.

Weizsäcker, Carl Friedrich von. Jedność przyrody. Warszawa, PIW, 1978.
Tempczyk, Michał. Carla Friedricha von Weizsäckera idea jedności przyrody. Studia Filozoficzne, nr 9, 161-168, 1979.
Życiński, Józef. Wychodzenie z jaskini fizyków. Znak, nr 308, 239-245, 1980.

Weisz, Paul B. Science of Biology. New York, 1959.
Kochański, Zdzisław. Cenne kompendium współczesnej wiedzy o zjawiskach życia. Studia Filozoficzne, nr 5, 124-128, 1961.

Wellek, René & Warren, Austin. The Theory of Literature. New York, Harcourt, Brace and Co., 1949.
Sławińska, Irena. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 24-29, 1949.

Wellek, René. Concepts of Criticism. Yale UP, 1963.
Nordin, Karin. Welleka "Podstawy wiedzy o literaturze". Studia Estetyczne, t. 2, 393-396, 1965.

Wells, G. A. Herder and After: A Study in the Development of Sociology. S-Gravenhage, 1959.
Gella, Aleksander. Herder w perspektywie socjologicznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 90-94, 1961.

Wells, Harry K. Pragmatism - Philosophy of Imperialism. New York, Int. Publ., 1954.
Szacki, Jerzy. Książka amerykańskiego komunisty o pragmatyzmie. Myśl Filozoficzna, nr 4, 298-302, 1954.

Wells, Harry K. Zmierzch psychoanalizy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Siniugina, Larysa. Freud i zmierzch psychoanalizy humanistycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 221-224, 1970.

Welte, Bernhard. Zwischen Zeit und Ewigkeit. Freiburg, Herder, 1982.
Żelazny, Marian. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 82-84, 1985.

Wenisch, Fritz. Die Philosophie und ihre Methode. Salzburg, 1976.
Żegleń, Urszula. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 143-148, 1982.

Wenzl, Aloys. Die philosophischen Grenzfragen der modernen Naturwissenschaften. Wyd. 3 Stuttgart, W. Kohlhammer, 1960.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 35-37, 1963.

Wercman, I. J. Żan Żak Russo. Moskwa, 1958. Russo ob litieraturie i iskusstwie. Moskwa, 1960.
Stańczak, Regina. Studia nad estetyką J. J. Rousseau. Studia Filozoficzne, nr 2, 184-187, 1962.

Weselkin, E. A. Kryzys brytyjskiej antropologii społecznej. Moskwa, Nauka, 1977.
Porębiak-Tymecka, Eleonora. Problemy i perspektywy brytyjskiej antropologii społecznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 135-139, 1978.

Wessel, K. F. Kritischer Realismus und dialektischer Materialismus. Berlin, 1971.
Dominowska, Alicja. Realizm krytyczny a materializm dialektyczny. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 202-207, 1972.

Western Marxism. A Critical Reader. New Left Review (ed.). London, 1977.
Magala, Sławomir. Na Zachodzie zmiany. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-165, 1979.

Węgrzecki, Adam. Scheler. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1975.
Czerniak, Stanisław. Spotkanie z Schelerem. Studia Filozoficzne, nr 12, 182-187, 1975.

Węgrzecki, Adam. O poznawaniu drugiego człowieka. Kraków, UJ, 1982.
Bukowski, Jerzy. Poznawanie przez spotkanie. Znak, nr 360-361, 1660-1668, 1984.

Whitehead, Alfred North. Nauka i świat nowożytny. Kozłowski, Maciej; Pieńkowski, Marek (tłum.). Kraków, Znak, 1987.
Gurba, Krzysztof. Szereg przypisków do Platona. Znak, nr 410, 116-121, 1989.

Whittaker, Edmund T. Od Euklidesa do Einsteina. Mączyński, Jacek (tłum.). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.
Heller, Michał. Geometria wszechświata. Znak, nr 171, 1232-1239, 1968.

Wiakkieriew, F. F. Problema samodwiżenija w materialisticzeskoj dialektikie. Wyd. Uniw. Leningradzkiego, 1972.
Matwiejew, M. N. i Pawlak, A. Znaczenie kategorii  samoruchu w strukturze sprzeczności dialektycznych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 198-202, 1973.

Wiatr, Jerzy J. Szkice o materializmie historycznym i socjologii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962.
Wesołowski, Włodzimierz. Problemy socjologów - marksistów. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 257-260, 1963.

Wiatr, Jerzy. Czy zmierzch ideologii? Problemy polityki i ideologii w świecie współczesnym. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.
Krawczyk, Zbigniew. Ideologia i świat współczesny. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-214, 1967.

Wiek Proswieszczenija. Moskwa-Paryż, Nauka, 1970.
Skrzypek, Marian. Filozofia Oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 6, 190-194, 1972.

Wiernikow, M. N. Mietidiłogiczeskij analiz krizisa fiłofskogo idealizma. Na matieriałach polskoj fiłosofii konca XIX - pierwoj trieti XX w. Kijew, 1978.
Pawlak, Józef. Ruch Filozoficzny, nr 4, 369-370, 1984.

Wierzbicka, Anna. Dociekania semantyczne. Wrocław, 1969.
Stanosz, Barbara. Modyfikacja semantyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 226-230, 1971.

Wiesci Akademii Nawuk B.S.S.R. Seryja hramadskich nawuk. Mińsk, nr 1-5, 1968.
Jedynak, Stanisław. Filozofia w czasopiśmie Białoruskiej Akademii Nauk. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-147, 1969.

Wiese, Leopold von. Philosophie und Soziologie. Berlin, 1959.
Pieczyński. Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XX (4), 274-279, 1961.

Wieser, A. und Rauter, K. Philosophie. Denken und Verantwortung. Wien, 1979.
Symotiuk, Stefan. Fakty i wartości w nauczaniu filozofii. Analiza czterech podręczników filozofii dla klas 8 szkół średnich w Austrii. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 68-78, 1988.

Wiesielowski, W. N. O suszcznosti żywoj matierii. Moskwa, 1971.
Zięba, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 161-165, 1974.

Wiestnik, 1969, 1970.
Siniugina, Larysa. Problematyka filozoficzna w "Wiestniku". Studia Filozoficzne, nr 2, 220-222, 1971.

Wietrow, A. A. Semiotika i jejo osnownyje problemy. Moskwa, 1968.
Lebiedziński, Włodzimierz. Główne problemy semiotyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 172-179, 1969.

Więź, n-ry 1-8.
Kuczyński, Janusz. Personaliści w Polsce, czyli nowe doświadczenia katolicyzmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-186, 1959.

Wildiers, Norbertus M. Ku chrześcijańskiemu neohumanizmowi. Warszawa, PAX, 1964.
Rylska, Teresa. Teilhard i o Teilhardzie w tłumaczeniu polskim. Znak, nr 131, 660-669, 1965.

Wildiers, Norbertus M. Obraz świata a teologia. Doktór, Jan (tłum.). Warszawa, PAX, 1985.
Michalski, Stanisław. W poszukiwaniu nowego Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 4, 158-161, 1988.

Wiliński, Kazimierz. Moralność i polityka. Społeczna etyka Helwecjusza. Warszawa, PWN, 1971.
Blaszke, Marek. Moralność i polityka. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 270-277, 1972.

Williams, George H. (ed.). Spiritual and Anabaptist Writers: Documents Illustrative of the Radical Reformation and Mergal, Angel M. (ed.). Evangelical Catholicism as represented by Juan de Valdés. Philadelphia, Westminster Press, 1957.
Szczucki, Lech. Z badań nad reformacją. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-178, 19xx.

Williams, T. C. The Concept of the Categorical Imperative. A Study of the Place of the Categorical Imperative in Kant's Ethical Theory. Oxford, Clarendon Pr., 1968.
Zwoliński, Zbigniew. Rozum apodyktyczny. Etyka, t. 7, 200-206, 1970.

Wilson, Edward O. Biophilia. The Human Bond with Other Species. Harvard UP, 1984.
Życiński, Józef. W poszukiwaniu zapomnianych więzów. Znak, nr 408, 68-73, 1989.

Wilson, N. L. Modality and Identity: a Defence. The Journal of Philosophy, LXII, 1965.
Stanosz, Barbara. Modalność a identyczność. Studia Filozoficzne, nr 4, 177-178, 1966.

Winter, Gibson. Elements for Social Ethics. Scientific and Ethical Perspectives on Social Process. New York, Macmillan, 1966.
Zwoliński, Zbigniew. Etyka i nauki społeczne. Etyka, t. 5, 177-179, 1969.

Wirth, Ingeborg. Realismus und Apriorismus in Nicolai Hartmanns Erkenntnistheorie. Berlin, De Gruyter, 1965.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 123-125, 1967.

Wissen und Gewissen; Beiträge zum 200. Geburtstag Johann Gottlieb Fichtes, 1762-1814. Buhr, M. (red.), Berlin, 1962.
Kuderowicz, Zbigniew. Fichte - nowe kierunki badań. Studia Filozoficzne, nr 1, 183-188, 1964.

Wiśniewski, Bohdan. L'influence des sophistes sur Aristote, Épicure, stoïciens et sceptiques. Ossolineum, 1966.
Krońska, Irena. Polska praca o sofistach. Studia Filozoficzne, nr 3, 247-250, 1967.

Winter, Eduard (Hrsg.). Robert Zimmermanns philosophische Propädeutik und die Vorlagen aus der Wissenschaftslehre Bernard Bolzanos. Eine Dokumentation zur Geschichte des Denkens und der Erziehung in der Donaumonarchie. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1975.
Mroczkowski, Krzysztof. Historia pewnego plagiatu. Studia Filozoficzne, nr 7, 176-180, 1976.

Wissenschaft in der Verantwortung. Analysen und Forderungen. Sitter, Beat (red.). Bern, Paul Haupt, 1986.
Pawłowska, Joanna. Odpowiedzialność ludzi nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 206-209, 1987.

Wiśniewski, B. L'influence des sophistes sur Aristote, Epicure, stoiciens et sceptiques. Wrocław, 1966.
Pająk, Jacek. Ruch Filozoficzny, 19(1), 147-149, 1971.

Witelo - matematyk, fizyk, filozof. Wrocław, Ossolineum, 1979.
Kazimir, Stanisław. Książka o Witelonie. Studia Filozoficzne, nr 1, 186-190, 1980.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Narkotyki. Niemyte dusze. Warszawa, PIW, 1975.
Sulikowski, Andrzej. Antropologia Witkacego. Wokół "Narkotyków" i "Niemytych Dusz". Znak, nr 266-267, 1297-1308, 1976.

Witkowska, Alina. Wielkie stulecie Polaków. Warszawa, PIW, 1987.
Jeremicz, Marek. Żywioł duchowy czy siła fatalna. Studia Filozoficzne, nr 9, 200-203, 1989.

Witkowski, Lech. Filozofia nauki Ferdynanda Gonsetha (na tle problemów współczesnego racjonalizmu). Toruń, UMK, 1983.
Kaniowski, Andrzej Maciej i Kleszcz, Ryszard. Nowa rozprawa o metodzie F. Gonsetha. Studia Filozoficzne, nr 9, 201-208, 1984.

Witt-Hansen, J. Historical Materialism. The Method, the Theories. Book one, the Method. Copenhagen, Munksgaard, 1960.
Hirszowicz, Maria. Praca o metodzie materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-188, 1963.

Wittgenstein, Ludwig. A Lecture on Ethics. Philosophical Review, LXXIV, 1965.
Szawarski, Zbigniew. Wittgensteina wykład o etyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 259-263, 1966.

Wittgenstein, Ludwig. Schriften 3 (Wittgenstein und der Wiener Kreis). Frankfrt am Main, Suhrkamp, 1967. Engelmann, Paul. Letters from Ludwig Wittgenstein. With a Memoir. Oxford, Basil Blackwell, 1967.
Wolniewicz, Bogusław. Nowe wieści o Wittgensteinie. Studia Filozoficzne, nr 6, 191-196, 1969.

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Warszawa, PWN, 1970.
Jedynak, Stanisław. Filozofia młodego Wittgensteina. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 138-144, 1971.

Witwicki, Władysław. Wiara oświeconych. Warszawa, PWN, 1959.
Jankowski, Henryk. Moralność oświeconych a ich wiara. Studia Filozoficzne, nr 5, 200-206, 1960.

Wobec wartości. Hildebrand, Dietrich von. "Fundamentalne postawy moralne". 7-50. Tischner, Józef. "Etyka wartości i nadziei". 51-148. Paściak, Józef. "Dziesięć słów Boga". 149-180. Kłoczowski, Jan A. "Dekalog". 181-221]. Poznań, W drodze, 1982.
Galarowicz, Jan. Zadomowić się w krainie wartości. Znak, nr 354-355, 801-814, 1984.

Wojnar, Irena. Esthétique et Pédagogie. Paris, Pr. Univ. de France, 1963.
Suchodolski, Bogdan. Estetyka a pedagogika. Estetyka, IV, 276-278, 1963.

Wojnar-Sujecka, Janina. Myśl, działanie, rzeczywistość. Warszawa, PWN, 1976.
Fritzhand, Marek. Jean Jaurès - na nowo odczytany. Studia Filozoficzne, nr 12, 93-95, 1976.

Wojtasiewicz, Olgierd. Wstęp do teorii tłumaczenia. Wrocław, Ossolineum, 1957.
Kołakowski, Leszek. Studia Filozoficzne, nr 2, 217-218, 1957.

Wojtyła, Karol. Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera. Lublin, Tow. Nauk. KUL, 1959.
Keller, Józef. Zwodnicze rozwiązanie źle postawionego problemu. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-203, 1961.
Stróżewski, Władysław. Książki o etyce. Znak, nr 80, 272-275, 1961.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn. Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1969.
Zdybicka, Zofia J. O konieczną dla etyki filozofię człowieka. (Sprawozdanie z dyskusji). Znak, nr 202, 500-511, 1971.
Piluś, Henryk. Próba współczesnej tomistycznej teorii osoby ludzkiej. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 91-98, 1971.
Lekiewicz, Zdzisław. Czyn osoby i rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 5, 263-268, 1973.

Wokół Przedmowy do "Fenomenologii Ducha" G. W. F. Hegla. Bal, Karol (red.). Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, 1985.
Żarowski, Mirosław J. Hermeneutyka heglizmu. Studia Filozoficzne, nr 7, 160-162, 1986.

Wolandt, Gerd. Idealismus und Faktizität. Berlin, de Gruyter, 1971.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 289-293, 1972.

Woleński, Jan. Z zagadnień analitycznej filozofii prawa. Warszawa-Kraków, Zeszyty Naukowe UJ, 1980.
Wróblewski, Jerzy. Analityczna filozofia prawa. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-177, 1981.

Woleński, Jan. Filozoficzne szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa, PWN, 1985.
Kwiatkowski, Tadeusz. O polskiej szkole filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 7, 187-193, 1987.
Tadzik, Bogdan. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 303-310, 1987.
Jadacki, Jacek. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 310-318, 1987.

Wolniewicz, Bogusław. Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina. Warszawa, PWN, 1968.
Stróżewski, Władysław. Ludwig Wittgenstein. Znak, nr 175, 134-141, 1969.

Woleński, Jan. Logiczne problemy wykładni prawa. Kraków, PWN, 1972.
Studnicki, Franciszek. Problem wykładni prawa. Studia Filozoficzne, nr 3, 223-226, 1973.

Wolniewicz, Bogusław. Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania. Warszawa, 1985.
Trzęsicki, Kazimierz. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 318-320, 1987.
Wolniewicz, Bogusław. W sprawie Ontologii sytuacji. [Polemika z: Trzęsicki, Kazimierz]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 331-332, 1987.
Krysztofiak, Wojciech. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 267-269, 1990.

Wolność sumienia: szkice i polemiki. Staszewski, Michał T. (red.). Warszawa, PWN, 1973.
Ostrzeńska, Maria. O wolności sumienia. Studia Filozoficzne, nr 1, 202-204, 1974.

Wolterstorff, Nicholas. Art in Action. Towards a Christian Aesthetics. Grand Rapids, 1980.
Polit, Krzysztof. Próba aktywistycznej estetyki chrześcijańskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-172, 1985.

Wołodin, A. I. Giegiel i russkaja socjalisticzeskaja mysl XIX wieka. Moskwa, Mysl, 1973.
Sylwestrzak, Andrzej. Hegel w myśli rosyjskiej XIX wieku. Studia Filozoficzne, nr 8, 176-178, 1974.

Woodger, J. H. Biology and Language. An Introduction to the Methodology of the Biological Sciences, including Medicine. Cambridge Univ. Pr., 1952.
Pawłowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 186-189, 1958.
Szarski, Henryk. Ruch Filozoficzny, XX (4), 273-274, 1961.

Woods, John & Walton, Douglas. Argument: the Logic of the Fallacies. Toronto, McGrew-Hill, 1982.
Kiczuk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 218-221, 1984.

Woprosy Estetiki, t. 3 i 4, 1960.
Resz, Stanisław. Estetyka, III, 293-295, 1962.

Woprosy Estetiki, 1962.
Piasecka, Brygida. Studia Estetyczne, t. 1, 311-314, 1964.

Woprosy Fiłosofii, 1965-1966.
Żyro, Emilia. "Woprosy Fiłosofii" o naukowości etyki. Etyka, t. 2, 309-314, 1967.

Woprosy Fiłosofii, 1968.
Morawiec, Kazimierz i Prokopczyk, Czesław. Czasopismo filozoficzne Związku Radzieckiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-194, 1969.

Woprosy Fiłosofii, 1968.
Michalik, Mieczysław. Etyka w "Woprosach Fiłosofii" (1968). Etyka, t. 5, 188-196, 1969.

Woprosy Fiłosofii, 1969.
Butryn, Stanisław. Filozofia przyrody w "Woprosach Fiłosofii". Człowiek i Światopogląd, nr 8, 102-110, 1970.

Woprosy Fiłosofii, nr 1-9, 1969. Fiłosofskije Nauki, nr 1-5, 1969.
Morawiec, Kazimierz. Stulecie urodzin Lenina w radzieckich czasopismach filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-194, 1970.

Woprosy Fiłosofii, 1970.
Dominowska, Alicja. Filozoficzne zagadnienia fizyki współczesnej w "Woprosach Fiłosofii". Człowiek i Światopogląd, nr 6, 121-128, 1971.

Woprosy Fiłosofii, 1970-1971.
Morawiec, Kazimierz. Przegląd "Woprosow Fiłosofii". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 209-220, 1972.

Woprosy Fiłosofii, 1971.
Marx, Jan. "Waprosy Fiłosofii" o rewolucji naukowo-technicznej. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 293-304, 1972.
Daszkiewicz, Tadeusz. Problemy teorii osobowości w ZSRR. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 221-235, 1972.

Woprosy Fiłosofii, 1973.
Migasiński, Jacek. Problematyka człowieka i historia filozofii w "Woprosach Fiłosofii" w 1973 r. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-201, 1974.

Woprosy Fiłosofii, nr 8, 1974.
Stawiński, Janusz. Numer "Woprosow Fiłosofii" z okazji Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-154, 1975.

Woprosy Fiłosofii, 1979.
Jedynak, Stanisław. "Woprosy Fiłosofii" w 1979 r. Studia Filozoficzne, nr 10, 141-147, 1980.

Woprosy gnoseołogii, łogiki i mietodołogii naucznogo issliedowanija. Wyd. 2. Leningrad, 1970.
Nadel-Turoński, Tadeusz. Gnoseologia, logika i metodologia w Leningradzie. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 258-260, 1972.

Woprosy Litieratury, 1963.
Werner, Andrzej. Studia Estetyczne, t. 1, 314-317, 1964.

Woprosy priczennosti w kwantowoj mechanikie. Moskwa, 1955.
Bogdanowicz, Jerzy. Ofensywa determinizmu. Myśl Filozoficzna, nr 1, 199-214, 1956.

The World View of Contemporary Physics. Does It Need a New Metaphysics? Kitchener, Richard F. (ed.). Albany, State Univ. of New York Pr., 1988.
Komendziński, Tomasz. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 275-276, 1990.

Woźnicka, Zofia. Problem kreacji i reprodukcji w filmie. Ossolineum, 1983.
Morawski, Stefan. O kreacji filmowej i kreacji w ogóle. Studia Filozoficzne, nr 4, 197-202, 1984.

Wójcicki, Ryszard. Metodologia formalna nauk empirycznych - podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wrocław, Ossolineum, 1974.
Żytkow, Jan M. Metody formalne w metodologii nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 12, 171-176, 1975.
Heller, Michał. Świat widzimy przez teorię. Znak, nr 262, 584-588, 1976.
Misiek, Józef. Metodologia formalna nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 147-156, 1976.

Wójcicki, Ryszard. Wykłady z metodologii nauk. Warszawa, PWN, 1982.
Giza, Piotr. Ruch Filozoficzny, nr 4, 311-315, 1982/83.

Wójcik, Tadeusz. Prakseosemiotyka, zarys teorii optymalnego znaku. Warszawa, PWN, 1969.
Pelc, Jerzy. Prakseosemiotyka Tadeusza Wójcika. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-176, 1971.

Wright, Derek. Psychology of Moral Behaviour. Middlesex, Penguin, 1971.
Gołąb, Andrzej. Psychologia zachowania moralnego. Etyka, t. 14, 318-321, 1975.

Wright, G. H. von. The Varieties of Goodness. London, 1963.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 46-50, 1964.
Lazari-Pawłowska, Ija. Traktat o różnorodności dóbr. Studia Filozoficzne, nr 1, 184-189, 1965.

Wright, Georg Henrik von. An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action. Amsterdam, North-Holland, 1968.
Gawrysiak, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 148-154, 1973.

Współczesna filozofia włoska (wybrane teksty z historii filozofii). Nowicki, Andrzej (wybór, tłum., wstęp). Wwarszawa, PWN, 1977.
Ugniewska, Joanna. Główne nurty włoskiej myśli filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-171, 1978.

Wudel, Witold. Filozofia strachu i nadziei. Teoria społeczna Tomasza Hobbesa. Warszawa, Książka i Wiedza, 1971.
Blaszke, Marek. "Filozofia strachu i nadziei". Człowiek i Światopogląd, nr 10, 126-131, 1971.
Rayss, Halina. Filozofia strachu i nadziei. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-222, 1973.

Wybrane problemy filozofii marksistowskiej. Jaroszewski, Tadeusz M. (red.). Warszawa, 1972.
Pisarek, Henryk. Uwagi o sposobie pisania podręcznika filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 165-173, 1973.

Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej. Kielanowski, T. (red.). Warszawa, PZWL, 1980.
Grochocka, Anna. Lekarze o etyce lekarskiej. Etyka, nr 20, 166-170, 1983.

Z

Z dziejów filozofii rosyjskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Radgowski, Michał. Z historii rosyjskiej filozofii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 246-252, 1955.

Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki. T. 1. Myśli o sztuce w okresie romantyzmu. Grabska, E. i Morawski, S. (red.). Warszawa, 1961.
Janion, Maria. Myśli o sztuce w okresie romantyzmu. Estetyka, IV, 285-289, 1963.

Zabieglik, Stefan. Krzywe zwierciadło filozofii czyli dzieje pojęcia zdrowego rozsądku. Warszawa, Książka i Wiedza, 1987.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XLVI (4), 416-418, 1989.

Zachariasz, Andrzej Leszek. Człowiek a poznanie humanistyczne w filozofii Wilhelma Diltheya. Lublin, UMCS, 1983.
Cabaj, Jerzy. Antropologia i humanistyka. Studia Filozoficzne, nr 4, 185-188, 1985.

Zacher, Lech. Sterowanie procesami rewolucji naukowo-technicznej. Ossolineum, 1978.
Szymański, Jerzy. Sterowanie postępem naukowo-technicznym a filozofia. Studia Filozoficzne, nr 3, 167-169, 1979.

Zagadnienia Estetyki, I, 1958. Wyd. Akademii Nauk ZSRR.
Turek, Leszek. Estetyka. I, 380-384, 1960.

Zagadnienia filozoficzne fizyki. Zeszyt 1. Zagadnienia filozoficzne mechaniki kwantowej. Warszawa, PWN, 1953.
Bogdanowicz, Jerzy. O dalszy rozwój teorii fizycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 282-293, 1954.

Zágoršekowá, Marta. Estetické konfrontácie. Bratislava, Prawda, 1985.
Szołtysek, Adolf E. Kontrowersje wokół konfrontacji. Studia Filozoficzne, nr 10, 174-179, 1986.

Zalewski, Sylwester. Czas i istnienie : z metodologii i filozofii klasycznej koncepcji czasu. Warszawa, PAX, 1971.
Iwanowski, Piotr. Różne oblicza czasu. Znak, nr 217-218, 1122-1124, 1972.

Zamiara, Krystyna. Metodologiczne znaczenie sporu o status poznawczy teorii - z problematyki związków między metodologią nauk a teorią poznania. Warszawa, PWN, 1974.
Marciszewski, Witold. Czy przedmiotem psychologii jest "animal rationale"? Studia Filozoficzne, nr 6, 159-162, 1976.

Zapaśnik, Stanisław. Absolut jako projekt ideału moralnego w filozofii F. H. Bradleya. Warszawa, PWN, 1973.
Ruciński, Brunon J. Książka o Bradleyu. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-192, 1975.

Zaporowski, Andrzej. Wittgenstein a kultura. Poznań, Humaniora, 1996.
Sady, Wojciech. Bzdury o Wittgensteinie i nie tylko. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1, 191-195, 1997.
Zaporowski, Andrzej. Bzdury o Wittgensteinie i co jeszcze? Odpowiedź Wojciechowi Sademu. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1, 197-201, 1997.

Zasada korespondencji w fizyce a rozwój nauki. Krajewski, W. i Mejbaum, W. i Such, J. (red.). Warszawa, PWN, 1974.
Heller, Michał. Mechanizm postępu. Znak, nr 249, 363-369, 1975.

Zdybicka, Zofia J. Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem. Lublin, TN KUL, 1972.
Stępień, Antoni B. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 84-87, 1973.

Zeitschrift für Philosophische Forschung.
Trębicki, Jerzy. Zawartość etyczna "Zeitschrift für Philosophische Forschung" (roczniki 1965 i 1966). Etyka, t. 3, 246-250, 1968.

Zeitschrift für Philosophische Forschung, 1971.
Symotiuk, Stefan. "Zeitschrift für Philosophische Forschung". Studia Filozoficzne, nr 4, 195-197, 1973.

Zeitschrift für Philosophische Forschung, 1980.
Andrzejewski, Bolesław. "Zeitschrift für Philosophische Forschung" 1980. Studia Filozoficzne, nr 1, 161-166, 1981.

Zeldowicz, J. B. i Nowikow, I. D. Reljatiwistskaja astrofizika. Moskwa, Nauka, 1967.
Heller, Michał. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 157-159, 1971.

Zeman, J. Jay. Modal Logic. The Lewis-Modal Systems. London, Oxford UP, 1973.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 275-279, 1974.
Dutkiewicz, Rafał. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 213-218, 1984.

Zeszyty Argumetów.
Kasia, Andrzej. Na marginesie Zeszytów Argumentów. Studia Filozoficzne, nr 2, 200-211, 1964.

Ziembiński, Zygmunt. Etyczne problemy prawoznawstwa. Wrocław, Ossolineum, 1972.
Krukowski, Adam. Moralność - prawo - polityka. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-186, 1973.
Jankowski, Henryk. Na styku etyki i jurysprydencji. Etyka, t. 12, 165-170, 1973.
Policki, Korneliusz. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 172-174, 1973.

Ziemilski, Andrzej. Maszyna do życia. Szkice o cywilizacji amerykańskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Pudełkiewicz, Eugeniusz. Rzecz o filozofii społeczeństwa amerykańskiego, czyli pułapki mieszczańskiej cywilizacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 229-232, 1970.

Ziman, John. Społeczeństwo nauki. Krasińska, E. (tłum.). Warszawa, PIW, 1972.
Madeja, Zygmunt. Społeczeństwo nauki. Studia Filozoficzne, nr 7, 191-198, 1973.

Zimmer, Sz. K. U źródeł amerykanizmu. Henry David Thoreau i jego otoczenie. Londyn, Oficyna Poetów i Malarzy, 1983.
Sojka, Marek. Henry David Thoreau - apostoł indywidualizmu i wolności. Znak, nr 382, 95-99, 1986.

Zinowiew, Aleksander. Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej. Warszawa, PWN, 1963.
Kraszewski, Zdzisław. Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-176,1966.

Zinowiew, Aleksander A. Logika nauki. Moskwa, Mysl, 1971.
Kiczuk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 177-181, 1975.

Ziss, Awner Jakowlewicz. Estietika: idieołogija i mietodołogija. Moskwa, Nauka, 1984.
Szkołut, Tadeusz. Estetyka: metodologia i ideologia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 190-194, 1985.

Zitta, Victor. Georg Lukács Marksism, Alienation, Dialectic, Revolution. A Study in Utopia and Ideology. The Hague, Nijhoff, 1964.
Siemek, Marek. Lukács po "amerykańsku". Studia Filozoficzne, nr 3, 260-267, 1967.

Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny? Morawski, Stefan (wybór i wstęp). 2 tomy. Warszawa, Czytelnik, 1987.
Sztabiński, Grzegorz. Kryzys sztuki - kryzys estetyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-172, 1988.

Znaniecki, Florian. Nauki o kulturze. Warszawa, PWN, 1971.
Nowicka, Ewa. Znanieckiego opus magnum. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 241-246, 1972.

Zołotnicki, Dawid. Jutrznie teatralnego października. Rojewska-Olejarczuk, E. (tłum.). Warszawa, PIW, 1980.
Dobieszewski, Janusz. Rewolucja a teatr. Studia Filozoficzne, nr 5, 184-189, 1981.

Zotow, A. N. Struktura naucznogo myszlenija. Moskwa, 1973.
Pawlak, Adam. Metodologiczne problemy współczesnej nauki. Studia Filozoficzne, nr 8, 172-176, 1974.

Zum Normativen Fundament Der Wissenschaft. Kambartel, Friedrich & Mittelstrass, Jurgen (red.). Frankfurt, 1973.
Porębski, Czesław. Szkoła erlangeńska. Studia Filozoficzne, nr 8, 146-149, 1975.

Zwart, P. J. About Time. A Philosophical Inquiry into the Origin and Nature of Time. Amsterdam, 1976.
Życiński, Józef. Nie będziesz używał terminu "empiryczny" nadaremnie. Znak, nr 279, 1085-1089, 1977.

Zwiegincew, Włodzimierz. Semazjologia. Fleszner, Józef (tłum.). Warszawa, PWN, 1962.
Rudek, Waleska. Wykład semazjologii. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 243-252, 1963.

Zwoliński, Zbigniew. Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna. Warszawa, PWN, 1974.
Ożarowski, Jan. Na marginesie książki "Byt i wartość". Studia Filozoficzne, nr 12, 95-103, 1976.
Sarnowski, Stefan. Uwagi w sprawie terminologicznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 103-105, 1976.

Ż

Żabski, Eugeniusz. Pięć klas teorii elementarnych charakteryzujących pewne pojęcia nauk empirycznych. Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocł., 1985.
Musiał, Wiktor. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 283-286, 1988.

Żółkiewski, Stefan. Stare i nowe literaturoznawstwo. Szkice krytyczno-naukowe. Wrocław, Ossolineum, 1950.
Markiewicz, Henryk. O marksistowskie literaturoznawstwo w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 3, 349-364, 1952.

Żółkiewski, Stefan. Przepowiednie i wspomnienia. Warszawa, PIW, 1963.
Morawski, Stefan. Przykład krytyki integralnej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 291-293, 1963.

Żółkiewski, Stefan. Zagadnienia stylu. Szkice o kulturze współczesnej. Warszawa, PIW, 1965.
Porębski, Mieczysław. Kultura: typ i styl. Studia Filozoficzne, nr 4, 143-153, 1967.

Żuraw, Józef. Myśl filozoficzna i społeczna Tadeusza Kościuszki (tradycje i współczesność). Warszawa, Wyd. MON, 1979.
Skubis, Włodzimierz. Filozofia oświeceniowa Tadeusza Kościuszki. Studia Filozoficzne, nr 12, 148-151, 1979.

Życiński, Józef. Język i metoda. Kraków, Znak, 1982.
Tempczyk, Michał. Czy istnieje metoda naukowa? Studia Filozoficzne, nr 10, 161-164, 1983.
Sokołowski, Leszek M. Język i metoda. Znak, nr 342-343, 1015-1016, 1983.

Życiński, Józef. Teizm i filozofia analityczna. Kraków, Znak, 1985.
Sawicki, Mieczysław. Dialog teizmu z ateizmem. Znak, nr 386, 85-93, 1987.