INSTYTUTY I KATEDRY FILOZOFII

prosimy o nadsyłanie informacji o jednostkach nieuwzględnionych w poniższym wykazie, o zmianach adresów itd.

 

strona główna

 

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

 

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

http://wh.agh.edu.pl/main/pl/katedra/katedra-kulturoznawstwa-i-filozofii/2, e-mail: isfiut@agh.edu.pl

Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Filozofii

http://www.ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii, e-mail: filozofia@ignatianum.edu.pl

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii

http://www.ifsp.ajd.czest.pl/, e-mail: ifsp@ajd.czest.pl

Akademia Pomorska w Słupsku, Katedra Filozofii

www.katedrafilozofii.apsl.edu.pl/index.php, e-mail: kf@apsl.edu.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Zakład Filozofii; Zakład Filozofii Komunikacji

http://www.pedagogika.dsw.edu.pl/instytut-pedagogiki/struktura-i-kadra/zaklad-filozofii/, e-mail: ip@dsw.edu.pl

http://www.dziennikarstwo.dsw.edu.pl/instytut-dziennikarstwa-i-komunikacji-spolecznej/o-instytucie/kadra-i-struktura/, e-mail: idziks@dsw.edu.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych

www.informator.gumed.edu.pl/19, e-mail: historia-filozofia@gumed.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filozofii Teoretycznej

www.kul.pl/instytut-filozofii-teoretycznej,1138.html, e-mail: filozofia@kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

www.kul.pl/instytut-filozofii-przyrody-i-nauk-przyrodniczych,1139.html, e-mail: filozofia@kul.pl

Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych

www.zie.pg.gda.pl/web/90831/knsif, e-mail: aleksandra.todorowicz@zie.pg.gda.pl

Politechnika Warszawska, Zakład Filozofii; Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki

ans.pw.edu.pl/filozofii.php, e-mail: filozof@ans.pw.edu.pl

ans.pw.edu.pl/fnsipt.php, e-mail: socjolog@ans.pw.edu.pl

Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii

www.ifispan.waw.pl/, e-mail: secretar@ifispan.waw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zakład Filozofii

http://wns.sggw.pl/struktura-wydzialu/katedra-edukacji-i-kultury/zaklad-filozofii/, e-mail: dwnh@sggw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zakład Filozofii

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/struktura/ZF/Strony/default.aspx, e-mail: zf@sgh.waw.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Filozofii

www.filozofia.uek.krakow.pl e-mail: glodowia@uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Socjologii i Filozofii

ksif.ue.poznan.pl/, e-mail: i.bartkowiak@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej

http://www.ue.wroc.pl/jednostki/katedra_filozofii_i_komunikacji_spolecznej.html, e-mail: ne_fks@ue.wroc.pl

Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

ifsid.ug.edu.pl/, e-mail: ifis@ug.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii

filozof.amu.edu.pl/, e-mail: filozof@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Logiki i Kognitywistyki

http://www.kognitywistyka.amu.edu.pl/, e-mail: klawiter@amu.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii

www.iphils.uj.edu.pl/, e-mail: filozof@adm.uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Filozofii Polityki

www.kfp.uj.edu.pl/

Uniwersytet Jagielloński, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej

www.law.uj.edu.pl/~kfpep/, e-mail: kfpep@cicero.law.uj.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Filozofii

www.filozofia.uksw.edu.pl/, e-mail: wfch@uksw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Filozofii

www.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_filozofii, e-mail: ifukw@ukw.edu.pl

Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii

filozof.uni.lodz.pl/, e-mail: filozofia@filozof.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki, Katedra Teorii i Filozofii Prawa

www.ktfp.eu/, e-mail: wzwierzynska@wpia.uni.lodz.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filozofii

filozofia.umcs.lublin.pl/, e-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Etyki, Pracownia Filozofii Człowieka, Pracownia Bioetyki

www.zakladetyki.am.lublin.pl/, e-mail: sekretariat.szkolna@umlub.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii

www.filozofia.umk.pl/, e-mail: filozofia@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Logiki

www.logika.umk.pl/, e-mail: logsem@umk.pl

Uniwersytet Opolski, Instytut Filozofii

www.filozofia.uni.opole.pl/, e-mail: filozofia@uni.opole.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

filozofia.upjp2.edu.pl, e-mail: wf@upjp2.edu.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii

www.ifis.up.krakow.pl/, e-mail: ifis@up.krakow.pl

Uniwersytet Rzeszowski, Międzywydziałowy Instytut Filozofii

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/instytut-filozofii, e-mail: sekinfil@univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii

http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/instytuty-i-katedry/instytuty/instytut-filozofii/aktualnoci/, e-mail: filozof@univ.szczecin.pl; filozofia@whus.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filozofii

www.filozofia.us.edu.pl/, e-mail: if.wns@us.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Filozofii w Instytucie Socjologii

soc.uwb.edu.pl/, e-mail: filozofia@uwb.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Filozofii

www.uwm.edu.pl/filozofia/, e-mail: sekretariat-if@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii

www.filozofia.uw.edu.pl/, e-mail: edyta-b@uw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii

www.filozofia.uni.wroc.pl/, e-mail: instfil@uni.wroc.pl

Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii

www.ifil.uz.zgora.pl/, e-mail: Sekretariat@ifil.uz.zgora.pl