EKSPRES FILOZOFICZNY

 

polskie książki filozoficzne od 1946 do 2019 | polskie książki filozoficzne od 2019 | polskie czasopisma filozoficzne | przekłady od 2019

instytuty i katedry filozofii | nominacje profesorskie, habilitacje i doktoraty | konferencje | kronika wydarzeń | postulaty, polemiki, opinie | nekrologi | linki

 

W latach 1993-2007 ukazywały się trzy razy w roku zeszyty Principia - Ekspres Filozoficzny, nieoceniona kronika polskiego życia filozoficznego, a także narzędzie integracji filozoficznej wspólnoty myślowej. Chcemy ten informator wskrzesić, tym razem w formie elektronicznej. Zapraszamy do współpracy.

Za swoją pracę nad EF nie pobieramy wynagrodzenia, dlatego nie będziemy samodzielnie poszukiwać materiałów. Dla zachęty wprowadziliśmy nieco informacji, częściowo przenosząc je z Polskiego Indeksu Filozoficznego (który po 2014 r. nie uzyskał dalszego finansowania). Dlatego zapraszamy dyrekcje instytutów czy kierowniczki/ków katedr filozoficznych, redakcje czasopism, zapaleńców rozsianych po kraju, a wreszcie wszystkie/ch filozofki/ów: nadsyłajcie informacje na adres polindfil@gmail.com.
A jeśli ich nie nadeślecie, to nie miejcie żalu, że Was w Ekspresie Filozoficznym nie ma.

Jeśli chodzi o numery czasopism, to przyjmujemy - najchętniej od redakcji - spisy treści całych numerów: nie jesteśmy w stanie umieszczać informacji o pojedynczych artykułach. O książkach mogą nas informować sami autorzy, zatrudniające je wydziały/instytuty/katedry bądź wydawnictwa. W przypadku tomów zbiorowych możecie dołączać spisy treści. Ważne jest, aby zapisy bibliograficzne sporządzane były według stosowanych w EF schematów - ogromnie skraca to czas niezbędny do wprowadzenia danych do witryny (jeszcze raz podkreślamy: pracujemy za darmo). Natomiast teksty do wklejenia mogą być przesyłane w Wordzie, LibreOffice, HTML-u, w treści e-maila itd. - to nam nie robi różnicy (byle dało się skopiować podświetlając i naciskając Ctrl+C).