INDEKS PRZEKŁADÓW

 
indeks przekładów w wersji roboczej, daleki od kompletności

w indeksie przekładów swoje strony mają ci filozofowie, których co najmniej trzy książki opublikowano w języku polskim,
pozostali wymienieni są na stronie przekłady drobne
klasycy filozofii - których imiona/nazwiska na poniższej liście zostały wytłuszczone - będą mieli strony z chronologicznym wykazem ich prac oryginalnych (raczej w kolejności powstawania niż publikacji) i dołączonymi informacjami o przekładach; na dole, oddzielone poziomą linią, wymienione są przekłady drobne, rozproszone w czasopismach, a także tomy dzieł zebranych, które czekają na opracowanie
osiemdziesięcioro klasyków zidentyfikowałem po liczbie komentarzy im poświęconych, wymienionych w philpapers.org, dodatkowo dwadzieścia osób dodałem kierując się własnym wyczuciem, a następnie do klasyków zaliczam, w miarę postępu prac, tych, których co najmniej sześć książek przetłumaczono na język polski

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż

 

strona główna

 

polskie czasopisma filozoficzne od 1946

polskie książki filozoficzne od 1945 do 2019

polskie książki filozoficzne od 2020

 

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

  przekłady drobne

A

B

C

D

E

F

G

H

I

  • IBN 'ARABĪ

J

K

L

Ł

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ż

  • Slavoj ŽIŽEK