INDEKS TEMATYCZNY

AYER, Alfred


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Cogito" w świetle filozofii języka. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 123-151, 1973. Rosnerowa, Hanna.

Emotywizm a krytyka naturalizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 63-78, 1971. Jedynak, Stanisław.

Główne zagadnienia i kierunki metaetyki. O metaetyce, intuicjonizmie i emotywizmie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Fritzhand, Marek.

Emotywizm a marksizm. Etyka, t. 1, 89-127, 1966. Fritzhand, Marek.