INDEKS AUTORSKI

Hanna Rosnerowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Cogito" w świetle filozofii języka. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 123-151, 1973. Rosnerowa, Hanna.

# filozofia języka # AYER, Alfred # cogito #
TREŚĆ. 1. Metodologiczne trudności analizy językowej. 2. O rodzajach obiekcji przeciwko "cogito". 3. Czy "cogito" należy do typu zdań niepodważalnych? 4. Czy "cogito" jest niepodważalnym sądem logicznym? 5. O możliwych kierunkach dalszych dociekań analitycznych. 6. O użyciach "ergo" i sensie "res cogitans".

Współczesne spory o pojęcie prawdy i jej ekspresję. Znak, nr 256, 1243-1261, 1975.

# prawda # filozofia analityczna #

Sztuka filozofowania. [Rec. Dąmbska, Izydora. Znaki i myśli - wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii]. Znak, nr 263, 738-751, 1976.

W sprawie filozofii współczesnej. Quaestio disputata. [Polemika z: Gawroński, Alfred. Pochwała filozofii lingwistycznej]. Znak, nr 285, 388-411, 1978. Rosnerowa, Hanna.

# filozofia współczesna # filozofia analityczna #

O pojęciu metafory. Próba studium analitycznego. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 61-75, 1979.

# filozofia języka # metafora #

Spór o treść i przedmiot filozofii. [Rec. Domański, Juliusz. "Scholastyczne" i "humanistyczne" pojęcie filozofii]. Znak, nr 318, 1681-1694, 1980.