INDEKS TEMATYCZNY

BENTHAM, Jeremy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Utylitarystyczny plan powszechnego i trwałego pokoju Jeremiasza Benthama. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-167, 1987. Borgosz, Józef.

Myśl moralna oświecenia angielskiego. Warszawa, PWN, 1966. Ossowska, Maria.

Bentham i jego system etyczny. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Maślińska, Halina.

Próby unaukowienia etyki. System Benthama. Studia Filozoficzne, nr 4, 103-119, 1961. Maślińska, Halina.

Jeremy Bentham w połowie drogi. Ruch Filozoficzny, XVIII (1-3), 17-20, 1958. Litwiński, Leon.