INDEKS TEMATYCZNY

FLECK, Ludwik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Ludwik Fleck o powstawaniu i rozwoju faktów naukowych" w: Spór o racjonalność naukową: od Poincarégo do Laudana. 207-247. Wyd. 2 popr. i rozsz. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2013. Sady, Wojciech.

 

Nadwerbalizm logiki? [Polemika z: Cackowski, Zdzisław. Epistemologia Ludwika Flecka]. Studia Filozoficzne, nr 1, 193-196, 1984. Perzanowski, Jerzy.

Epistemologia Ludwika Flecka. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 65-77, 1982. Cackowski, Zdzisław.

Lwów jako kulturalno-intelektualne podłoże powstania idei Ludwika Flecka. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 193-198, 1982. Markiewicz, Władysław.

Dwie socjologie wiedzy. Polemika Flecka z Bilikiewiczem. Studia Filozoficzne, nr 10, 129-143, 1983. Symotiuk, Stefan.

Ludwik Fleck i filozofia polska. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 79-82, 1982. Wolniewicz, Bogusław.