INDEKS TEMATYCZNY

GALEN z Pergamonu (Claudius Galenus) 


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zasługi Galena na polu logiki. Studia Filozoficzne, nr 6, 135-157, 1986. Świderek, Jolanta.

Zasada somatologii stoickiej. Poznań, PTPN, 1948; wyd. 2 Warszawa, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2002. Duszyńska, Bolesława.