INDEKS TEMATYCZNY

KELLES-KRAUZ, Kazimierz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kazimierz Kelles-Krauz: woluntaryzm a ortodoksja w marksizmie. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 169-181, 1985. Mackiewicz, Witold.

O pewnych osobliwościach polskiej myśli marksistowskiej przed 1918 r. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-24, 1980. Walicki, Andrzej.

Pierwsza książkowa publikacja o Kelles-Krauzie. [Rec. Markiewicz, Stanisław. Socjologiczne prawo retrospekcji Kazimierza Kelles-Krauza]. Studia Filozoficzne, nr 2, 219-222, 1965. Krawczyk, Zbigniew.

Prawo retrospekcji przewrotowej Kelles-Krausa. Myśl Współczesna, nr 8-9 (39-40), 58-68, 1949. Baczko, Bronisław.