INDEKS TEMATYCZNY

LAPLACE, Pierre-Simon


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Demon Laplace’owski i gatunek ludzki. Studia Filozoficzne, nr 4, 119-153, 1966. Eilstein, Helena.

"Zasada największej wiarogodności (próba częściowej oceny)" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 221-230. Warszawa, PWN, 1964. Szaniawski, Klemens.

Laplace, Engels i nasi współcześni. Uwagi o determinizmie na tle dyskusji w fizyce. Studia Filozoficzne, nr 1, 143-174, 1958.
Laplace, Engels i nasi współcześni. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 36-50, 1958. Eilstein, Helena.