INDEKS TEMATYCZNY

MARSYLIUSZ z Padwy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Człowiek i wspólnota w Defensor pacis Marsyliusza z Padwy. (Problem niekonsekwencji w awerroizmie jako arystotelizmie neoplatonizującym). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 57-68, 1981. Gogacz, Mieczysław.