INDEKS TEMATYCZNY

MODRZEWSKI, Andrzej Frycz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Andrzej Frycz Modrzewski - inspiracje klasyczne i nowatorstwo. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 199-211, 1985. Błachowicz, Grzegorz.

Andrzej Frycz Modrzewski - koncepcje reformy Kościoła. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 57-89, 1969. Piwko, Stanisław.

"Frycz Modrzewski - naprawa państwa i Kościoła" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 39-64. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Piwko, Stanisław.

Początki nowożytnych nauk społecznych (Epoka Renesansu, jej narodziny i schyłek). Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Voisé, Waldemar.