INDEKS TEMATYCZNY

akt i możność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1995; dodr. 2000. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

 

Próba reinterpretacji teorii aktu i możności. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-23, 1980. Bakies, Bogdan.

Teoria bytu i istoty w "Philosophia prima sive ontologia" Chrystiana Wolffa. Studia Gdańskie, t. II, 97-150, 1976. Gólski, Grzegorz.