INDEKS TEMATYCZNY

altruizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Argumentacja etyczna w "Gorgiaszu" Platona. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-12, 1988. Przełęcki, Marian.

Racjonalny altruizm. [Rec. Nagel, Thomas. The Possibility of Altruism]. Etyka, t. 12, 186-189, 1973. Hołówka, Jacek.

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949; wyd. 3 2002. Ossowska, Maria.

Filozofia miłości. Wyd. 2 Kraków, Księgarnia Krakowska, 1945. Sawicki, Franciszek.