INDEKS TEMATYCZNY

Biblia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Stworzenie z niczego". Kilka uwag o genezie i o rozwoju pojęcia. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 31-41, 1989/1990. Domański, Juliusz.

Henryk z Hesji (zm. 1397) jako autorytet polskiej późnośredniowiecznej komentarystyki biblijnej. Stanisława z Zawady (zm. 1491) komentarz do Księgi Rodzaju. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 119-139, 1989/1990. Szafarkiewicz, Maria.

Biblijna a hellenistyczna filozofia życia. Studia Filozoficzne, nr 12, 57-67, 1988. Filipiak, Marian.

Biblijne społeczeństwo w świetle marksowskiej ekonomiczno-socjologicznej teorii własności. Studia Filozoficzne, nr 11, 135-146, 1988. Jaruzelska, Izabela.

Filozofia idei pokoju w "Nowym Testamencie". Studia Filozoficzne, nr 11-12, 129-144, 1983. Rode, Maksymilian.