INDEKS TEMATYCZNY

chemia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Chemiczny obraz świata". Studia Filozoficzne, nr 3, 29-45, 1986. Sobczyńska, Danuta.

Od ewolucji chemicznej ku biologicznej. Próba analizy systemowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-194, 1984. Pakszys, Elżbieta i Sobczyńska, Danuta.

Zagadnienie chemicznej organizacji materii w świetle modelu rozwoju zamkniętego. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-23, 1980. Synowiecki, Adam.

Rozwój chemii w oczach filozofa. [Rec. Gnoseołogiczeskije i socjalnyje problemy razwitija chemii. Parniuk, M. A. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-185, 1976. Zamecki, Stefan.

"Analiza logiczna teorii atomistycznej w klasycznej chemii" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 270-290. Warszawa, PWN, 1959. Stonert, Henryk.

Książka o rozwoju pojęcia pierwiastka w chemii. [Rec. Kiedrow, B. M. Ewolucija poniatja elemienta w chimii]. Studia Filozoficzne, nr 2, 180-199, 1957. Amsterdamski, Stefan.

W sprawie dyskusji nad teorią rezonansu w chemii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 140-163, 1957. Kołos, Włodzimierz.

Z logiki pojęć przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-168, 1957. Pawłowski, Tadeusz.

Logiczna analiza rozwoju pojęcia pierwiastka chemicznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-178, 1957. Przełęcki, Marian.

Teoria rezonansu w chemii w świetle dyskusji w ZSRR. Myśl Filozoficzna, nr 2, 88-102, 1952. Hurwic, Józef.