INDEKS TEMATYCZNY

ekonomika


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Przydatki do Ekonomiki i Polityki Arystotelesowej. Wąsik Wiktor (oprac.); Grzybowski, Konstanty (wstęp); (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1956. Petrycy, Sebastian z Pilzna.