INDEKS TEMATYCZNY

fakty a teoria / teoria a fakty / a rzeczywistość


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Prawdziwość sądów generowanych przez teorie fizykalne. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 49-59, 1987/1988. Szała, Andrzej.

Epistemologiczne poglądy H. Poincarégo. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 75-87, 1982. Siemianowski, Andrzej.

Kiedy fakt implikowany przez teorię stanowi poparcie empiryczne? Studia Filozoficzne, nr 5, 85-94, 1980. Szumilewicz, Irena.